SIEĆ WATCHDOG KRYTYCZNIE O PROJEKCIE USTAWY PRZYGOTOWYWANEJ LATAMI

Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła opinię do rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk sejmowy nr 141, sejm VIII kadencji) [Info redakcji portalu – źródło: Kancelaria Sejmu RP pliki: tutaj], skierowanej obecnie do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W sposób krytyczny odniosła się do proponowanych rozwiązań.
W uzasadnieniu naszego stanowiska odnieśliśmy się do opinii Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu (której jesteśmy członkiem) z 16 czerwca 2014 r. złożonej Ministrowi Administracji i Cyfryzacji w związku z pracami nad projektowaną ustawą. Wiele z podniesionych wówczas argumentów zachowuje aktualność i adekwatność w stosunku do projektu ustawy, który trafił do Sejmu. W praktyce oznacza to, że innowacyjnych biznesów opartych na danych nie będzie łatwo prowadzić. – mówi Katarzyna Batko-Tołuć, Dyrektorka Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
Główne zarzuty Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska wobec procedowanego przez Sejm projektu ustawy o ponowny wykorzystywaniu informacji sektora publicznego odnoszą się do następujących uwag:

  • przyjęcie definicji „ponownego wykorzystywania informacji publicznej”, która rodzi wątpliwości interpretacyjne i będzie prowadziła do praktycznych problemów związanych z jej stosowaniem,
  • wprowadzenie skomplikowanej procedury ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, która nie będzie skłaniać zainteresowanych osób do skorzystania z tego trybu,
  • przyjęcie regulacji, które mogą prowadzić do ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, co pozostaje w sprzeczności z celem dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
  • przyjęcie skomplikowanej regulacji dot. postępowania w sprawie nałożenia przez podmiot zobowiązany opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz takie uregulowanie opłat, które mogą stanowić dla zainteresowanych faktyczną barierę,
  • brak zharmonizowania projektowanych regulacji z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, co prowadzi w niektórych przypadkach do zróżnicowania sytuacji osób korzystających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz osób, które mogłyby korzystać z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • przyjęcie przepisów zmieniających, które naruszają art. 61 Konstytucji RP poprzez wyłączenie spod zakresu zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazanych informacji (za sprawą uznania, że nie stanowią one informacji publicznej).

Opinia skierowana została do Marszałka Sejmu oraz posłanek i posłów, pracujących w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

***

Informacja redakcji: wyłączenie licencji CC 3.0, wszelkie prawa do grafiki i tekstu zastrzeżone na rzecz podmiotu “Sieć Obywatelska Watchdog Polska”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.