Społeczeństwo

SBB w 2017 r. złożyło zawiadomienie do prokuratury na poprzednie władze Komisji Nadzoru Finansowego

 Stowarzyszenie przypomina iż, w październiku 2017 r.  złożyło zawiadomienie na poprzednie kierownictwo KNF, w tym na byłego przewodniczącego Pana Andrzeja J., za niedopełnienie obowiązków służbowych w zakresie rozwiązywania problemu systemowego dotyczącego kredytów denominowanych  i indeksowanych kursami walut obcych. Od lutego 2018 r. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.  Pan Jakubiak tuż po zakończeniu kadencji otrzymał w “nagrodę” intratną posadę w mBanku, który ma jeden z większych portfeli tych toksycznych instrumentów finansowych.
Tylko w ostatnich 3 latach dwukrotnie udowodniliśmy wprowadzenie w błąd społeczeństwa i organów państwowych przez urzędników  KNF w tym także w zakresie bardzo istotnego raportu dotyczącego skutków tzw. “ustaw frankowych”. Raport ten powstał na podstawie ankiet przygotowanych pod kierownictwem Andrzeja J., który rozesłał  je do banków, w tym do swojego przyszłego pracodawcy. Ankiety te pozwalały na dużą dowolność kształtowania tzw. strat.

Jak się okazało w 2018r. kluczowy raport oceniający skutki tzw ustaw frankowych nie został zaopiniowany przez żadnego biegłego rewidenta. W ten sposób zmniejszone zyski banków w kolejnych latach spłacania tych kredytów zsumowano jako jednorazowe zmiany bilansów.KNF w swoich opiniach na temat projektów ustaw uwalniających społeczeństwo i budżet państwa od toksycznych instrumentów finansowych wprowadzonych przez banki nie wskazał również korzyści dla gospodarki. Korzyści te wynikają m.in. z uwolnienia tysięcy rodzin od salda kredytu uniemożliwiającego spłatę kredytu i pobudzenia konsumpcji, pozwalające zwiększyć wpływy z podatków oraz poprawić rating kredytowy naszego kraju obniżając wielomiliardowe kwoty odsetek od polskiego zadłużenia.

W związku z kolejnym zatrzymaniem urzędników KNF, Stowarzyszenie złoży wniosek do Marszałka Sejmu o wycofanie opinii tej instytucji składanych do projektów ustaw. W świetle posiadanych dokumentów oraz ostatnich zatrzymań: Pana Marka Chrzanowskiego i Andrzeja J., mamy prawo przypuszczać, że wydane opinie są nierzetelne i niewiarygodne i z tych powodów nie powinny być brane pod uwagę podczas dalszego procedowania ustaw.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

3 komentarze

  1. Walczcie, walczcie widać że system się was boi.

  2. Może coś ugracie, ale skoro Bank obecnego Premiera był zamieszany (delikatnie powiedziane …) w kredyty frankowe – no to marne szanse.

    Ale skoro w Nadwiślańskim Macondo w końcu NASTĘPUJE tryumf Prokuratury nad Sądami – to OZNACZA, że tu wszystko jest możliwe.

    Czas w zasadzie pracuje na korzyść SBB, tylko co zrobicie Państwo, jak Frank Szwajcarski będzie kosztował 1,6 – 1,8 PLN?

    Tu jest Macondo.

  3. …ówno im zrobią bo taka jest wola rządzących

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.