Reklama

Zapraszamy państwa do reklamy na portalu „Obserwator polityczny”. W ramach indywidualnie dostosowanej do państwa potrzeb kampanii bezpośrednio przez nasz dział w redakcji.

Oferujemy możliwość zamieszczania reklam w wydaniu drukowanym, w tym istnieje możliwość wydania numeru specjalnego poświęconego dedykowanej państwu tematyce. Profesjonalna analiza problemów, przedstawienie trendów i scenariuszy jak również dodanie pogłębionych analiz może stanowić doskonałe tło podkreślające wymowę państwa reklamy.

Na życzenie oferujemy przeprowadzenie i publikację wywiadu, redakcję tekstów profesjonalnych z dowolnej dziedziny życia społeczno-gospodarczego, jak również wymagającej fachowości lub wiedzy eksperckiej.

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego.

Zapraszamy do kontaktu!