Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy

graf. Tele-Fonika Kable SA
graf. Tele-Fonika Kable SA

Wzrost świadomości poprzez bieżącą wymianę wiedzy i informacji, wzrost zaangażowania poprzez podejmowanie działań za pośrednictwem KAIZEN BHP oraz wzrost bezpieczeństwa poprzez efektywne planowanie produkcji za pośrednictwem systemu LOTO – to trzy główne cele nowych założeń w modelu zarządzania BHP wprowadzonym w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy. 

System zarządzania BHP zgodny z OHSAS został wdrożony w 2014 r., w latach kolejnych rozwijano jego główne wytyczne tj. przyjęto transparentną ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz cykliczny system szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również wskazano spójne zasady bezpieczeństwa pracy i zachowań, obowiązujące na terenie zakładu. Warto przypomnieć, że OHSAS 18001:2007 jest odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN-N 18001:2004 „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Z początkiem roku w bydgoskim zakładzie rozpoczął pracę zespół BHP, którego głównym zadaniem jest  zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz partnerów biznesowych przebywających na terenie bydgoskiego zakładu. Co więcej, zgodnie z certyfikatem OHSAS wszystkie podejmowane działania, mają na celu pełne zaangażowanie pracowników zakładu. W następstwie rozpisanego wśród pracowników konkursu zdecydowano, że całość prac i działań prowadzona będzie pod hasłem „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie”.

„Cieszy mnie fakt, że załoga z dużym zaangażowaniem podchodzi do nowych inicjatyw przyjętych w Programie. Podobnie partnerzy biznesowi, dostrzegają zmiany w naszym podejściu do bezpieczeństwa i z pełnym zrozumieniem przestrzegają zasad obowiązujących na terenie zakładu. Wart podkreślenia jest fakt, że przyjęty Program BHP jest nastawiony na zachowanie pełnego bezpieczeństwa, które polega na wyeliminowaniu potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych, czyli definiuje naszą odpowiedzialność TFKable wobec pracowników i ich rodzin. Generalnie to podręcznik zasad, które mają wzmocnić świadomość zagrożenia oraz odpowiedzialne podejście do zagrożenia, poprzez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na stanowisku pracy. Natomiast w dłuższej perspektywie to redukcja kosztów prowadzonej działalności operacyjnej z tytułu braku przestojów w pracy, spowodowanych absencją, czy wymaganą rekonwalescencją”. – mówi Piotr Mirek, I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, TELE-FONIKA Kable SA

Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” zakłada wdrożenie dodatkowych możliwości przekazywania informacji pomiędzy zarządzającymi wydziałami i operatorami, celem wyeliminowania oraz zapobiegania sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym. Prosta instrukcja zakłada wypełnianie karty pomysłu KAIZEN BHP przez każdego pracownika, który może wskazać sposób wprowadzenia zmiany za pośrednictwem ogólnodostępnego narzędzia tool box, czyli „zidentyfikowanie ryzyk, przedstawienie pomysłu, zdefiniowanie celu,  szczegółowe rozpisanie zadania, szersza prezentacja i  zebranie informacji zwrotnych”. 

Kolejnym istotnym celem Programu jest wdrożenie procedur LOTO, które pozwalają na wyeliminowanie zagrożeń, związanych z odpowiednim oznakowaniem (ragout) oraz zablokowaniem (lockout) maszyn i urządzeń wyłączanych z ruchu, ze względu na prowadzone prace remontowe, czy konserwacyjne. Inne elementy, które będą systematycznie implementowane to doposażenie w nowoczesny sprzęt do akcji ratunkowych, czy wdrożenie systemu zintensyfikowanych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

***

Grupa TELE-FONIKA Kable (TF Kable) od ponad 25 lat jest obecna na krajowym i międzynarodowym rynku przemysłu kablowego. Znaczący potencjał rozwojowy stanową przede wszystkim Zakłady Produkcyjne (4 w Polsce, 1 w Serbii, 1 na Ukrainie), Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych oraz spółki handlowe (z siedzibami w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Niemczech oraz na Litwie) odpowiadające za georegionalną dystrybucję wyrobów. Świadczone usługi przez TF Kable znajdują liczne zastosowania w sektorach przemysłu – obejmują ponad 25 tysięcy sprawdzonych tj. standardowych konstrukcji kablowych oraz  asortyment specjalistyczny, realizowany na indywidualne zapotrzebowanie partnerów biznesowych. TF Kable to znaczący producent kabli i przewodów, podtrzymujący dobre tradycje przemysłu kablowego oraz podejmujący realizację w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

***

Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone na rzecz podmiotu TELE-FONIKA Kable SA. Wyłączenie licencji CC 3.0.

3 myśli na temat “Program „Pracuję świadomie, Pracuję bezpiecznie” w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy

 • 29 sierpnia 2017 o 05:17
  Permalink

  Jedna z niweielu poważnych polskich firm przemysłowych…

  Odpowiedz
 • 29 sierpnia 2017 o 09:03
  Permalink

  Najważniejsze jest to, że przestrzegając zasad BHP – zwiększają się zyski firmy.

  Nie ma przestojów z powodu powypadkowej absencji i nie trzeba płacić odszkodowań.

  Tak trzymać!

  Odpowiedz
 • 29 sierpnia 2017 o 16:04
  Permalink

  Cieszy mnie jeżeli czytam, że w Polsce powoli odbudowuje się przemysł.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.