Program badawczy „Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?”

fot_M_Matyja

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania  raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Przecież to system prawny winien być odbiciem umowy społecznej zawartej z woli wszystkich Polaków, zgodnie z którą powinny być sprawowane rządy w Państwie.
Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie https://puno.edu.pl/zkpbd/  i  Obywatelski Think Thank  zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. Program nosi nazwę: „Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?”

Celem programu jest analiza możliwości wprowadzenia do polskiego systemu politycznego efektywnych instrumentów demokracji oddolnej w oparciu o referenda. Jego ważną częścią  jest przeprowadzenie reprezentatywnych ankiet w różnych środowiskach społecznych i politycznych (parlamentarzyści, radni, organizacje pozarządowe, organizacje polityczne, środowiska naukowe, media, prawnicy, dziennikarze, blogerzy itd.). Wyniki tych badań będą mogły być podstawą do ew. opracowywania projektów zmian w polskim systemie prawa w kierunku zwiększenia podmiotowości ogółu Polaków w podejmowaniu najważniejszych decyzji w naszym państwie.

Badanie ma charakter naukowy i pozbawione jest wszelkich konotacji politycznych, rozumianych jako wsparcie kogokolwiek w walce o władzę. Jego wyniki będą jednak opublikowane publicznie (w formie opracowania wykonanego na bazie otrzymanych ankiet), a więc będą mogły służyć także wszystkim tym, którzy np. zechcą na ich podstawie podjąć ew. społeczne inicjatywy ustawodawcze. 

Organizatorzy badania zwracają się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat wybranych problemów i możliwości zmian w polskim systemie demokratycznym poprzez wypełnienie ankiety dostępnej tutaj:

kliknij i wypełnij ankietę: https://www.interankiety.pl/i/j8GLRY20

Obszerne informacje na temat demokracji oddolnej w Polsce dostępne są w książce pt. Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III RP.

Link do książki: https://www.wgp.com.pl/

Prof. Mirosław Matyja

2 thoughts on “Program badawczy „Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?”

 • 9 maja 2019 o 05:22
  Permalink

  To co Szanowny Autor proponuje – to są bajki.

  A Macondo nad Wisłą trwa, czyli stan ogłupiania społeczeństwa narasta.

  Odpowiedz
 • 9 maja 2019 o 15:00
  Permalink

  Opiszę sytuację, która miała miejsce w moim województwie. Otóż w pewnym miasteczku już nie wiem
  wójt/burmistrz ponieważ wygrał wybory stwierdził, że będzie przestrzegał obowiązujące prawo. I co się okazało, starzy zasiedzieli urzędnicy nie dopuścili do tej sytuacji. Zatem wójt/burmistrz zrezygnował z funkcji. Być może w innych województwach jest inaczej.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.