Próbować kształtować opinię publiczną i promować cele polityczne kraju X?

graf. red.Próbować kształtować opinię publiczną i promować cele polityczne kraju X? Uwaga, za to w Polsce można mieć postawione zarzuty szpiegostwa i to po dwóch latach siedzenia na dołku. To samo w sobie jest niesamowite, a przedstawiona retoryka po prostu szokuje. Ponieważ sprawa jest wyjątkowo poważna, skoncentrujmy się na oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej. Poniżej cytujemy komunikat jaki ukazał się 23.04.2018 roku na stronach internetowych Prokuratury Krajowej, fragment najciekawszy pogrubiono:

„Akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. – przewodniczącemu partii Zmiana

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 20 kwietnia 2018 roku skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. Oskarżony to znany politolog, dziennikarz, pracownik naukowy, sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, były poseł na Sejm RP V kadencji, polityk i przewodniczący partii Zmiana.

Współpraca z chińskim i rosyjskim wywiadem

Mateuszowi P. w śledztwie przedstawiono dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczy brania udziału od 2009 roku do maja 2016 w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o przestępstwo z art. 130 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 18 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 256 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 49c pkt 3 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Drugi czyn zarzucony Mateuszowi P. dotyczy brania udziału w okresie od bliżej nieustalonej daty do 23 października 2015 roku w działalności wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej, skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o przestępstwo z art. 130 par. 1 kodeksu karnego.

Oskarżony osiągał pokaźne korzyści majątkowe

W toku śledztwa ustalono, że Mateusz P., prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i za granicą. W Polsce i za granicą promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej. Próbując kształtować opinię publiczną poprzez prowokowanie antyukraińskiego nastawienia Polaków i antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między innymi do pogłębiania podziałów między Polakami i Ukraińcami i między Polską i Ukrainą.

Działania te oskarżony realizował w powiązaniu z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, osiągając z tego tytułu pokaźne korzyści majątkowe.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w lipcu 2015 roku. Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy Prokuratura Krajowa” Źródło: [tutaj].

Mamy tutaj potężne zarzuty o współdziałanie – a ściślej branie udziału w działalności wywiadowczej oskarżonego po stronie dwóch globalnych supermocarstw. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego uzasadnienia wobec rzekomych działań na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast jest i to obszerne uzasadnienie rzekomych kwalifikacji, które miały być realizowane w powiązaniu z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Nieco wyżej są one wymienione, co więcej wskazano, że oskarżony miał uzyskiwać z tego tytułu pokaźne korzyści majątkowe.

Co to znaczy realizować coś w powiązaniu ze służbami wywiadowczymi cudzego państwa? Podstawą działania wszelkich wywiadów jest przede wszystkim to, że nigdy nie podają się za to, czym są. To bardziej, niż abecadło, takie podstawy, absolutnych podstaw. Jeżeli ktoś wyjmie wobec państwa legitymację dowolnego zagranicznego wywiadu i zaproponuje wam pieniądze za współpracę, to możecie być państwo pewni, że albo macie do czynienia z przebierańcem być może obciążonym psychicznie, albo z autoprowokacją innych struktur. W skrócie chodzi o to, że nawet jeżeli jakikolwiek wywiad, w tym zwłaszcza wywiad tak doświadczony jak rosyjski, chciał werbować sobie kogoś do współdziałania gdziekolwiek, a zwłaszcza w Polsce, to byłoby to robione w taki sposób, żeby wyglądało prędzej na Marsjan lub Starożytnych Rzymian przeniesionych w czasie, niż na… szkoda słów. Mówimy o elementarnej logice działania tego typu struktur.

W tym kontekście w ogóle mówienie o świadomej współpracy z cudzym wywiadem jest trudne. Ponieważ wywiady nie lubią jak ich współpracownicy, są świadomi faktu, że współpracują. Oczywiście, jeżeli ten człowiek robił to świadomie jest godzien największego potępienia. Każdy, komu jest wiadomo o tym, że zwracają się do niego agenci zagranicznego wywiadu, powinien bezwłocznie poinformować stosowne krajowe służby i postępować zgodnie z ich wytycznymi. Cały myk w naszym prawie polega jednak i na tym, że można być również oskarżonym o działanie bez zamiaru, wystarczy tylko, że było się narzędziem w mechanice działania cudzego wywiadu. To zaś powoduje, że „Proces Kafki” jest standardem w tego typu postępowaniach. 

Przyjrzyjmy się więc szczegółowo podanemu uzasadnieniu, ponieważ być może można w naszym życiu publicznym znaleźć więcej takich osób jak oskarżony? Czytamy tam: „prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych,…”. Mniej więcej to samo można napisać o chyba każdym dziennikarzu i publicyście, który zajmuje się problematyką nie-parówkową. To jest mniej więcej tak jakby oskarżać ludzi o to, że pracują lub udzielają się publicznie (szeroko zakrojona działalność) i mają kontakty z innymi ludźmi, w tym politykami i dziennikarzami! Wniosek, jeżeli działacie państwo publicznie na dużą skalę i macie znajomości wśród polityków i dziennikarzy, to możecie być potencjalnie oskarżeni. 

Grzech oskarżonego miał polegać na tym, że wykorzystując powyższy aparat swoich możliwości: „… oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i za granicą.” TO COŚ WIĘCEJ NIŻ KURIOZUM, TO TAK JAKBYŚMY NAPISALI, ŻE: ‚WODA JEST MOKRA” PROSZĘ POKAZAĆ PARAGRAF W KTÓRYM JEST TO ZAKAZANE? Przecież wszystko oddziałuje na wszystko i wszyscy na wszystkich! Każde medium oddziałuje na swoich czytelników, nawet tych którzy się z nim nie zgadzają. Kluby piłkarskie oddziałują na kibiców. Agencje reklamowe oddziałują na całą przestrzeń publiczną wciskając nam serki lub buty lub cokolwiek. Związki Zawodowe oddziałują na grupy społeczne? Zakazać ich działalności! Kościoły i Związki Wyznaniowe – o one, to dopiero oddziałują, w tym co najmniej jeden realnie działa na rzecz pewnego kraju, w którym jest siedziba jego centrali i nikomu to nie przeszkadza. Wymieniać dalej? Kto na kogo oddziałuje? Można tak z 50 stron i byśmy nawet nie liznęli oddziaływań! Szokuje to, że zarzut dotyczy także i rzekomego oddziaływania za granicą Polski. Czy Prokuratura Krajowa nie ma świadomości, że właściwości jej działania kończą się na granicach państwa polskiego? Chyba, że chodzi o działalność w placówkach dyplomatycznych? 

Dalej czytamy, że: „W Polsce i za granicą promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej. (…)”. Hmmmm, to poważna sprawa. Zdaje się że chyba jednak każdy może promować w Polsce cele polityczne kraju X. Wystarczy jedynie mieć własne zdanie na określony temat. Przykładowo, jeżeli uważamy, że importowanie gazu z Kataru – kraju oskarżanego o wspieranie międzynarodowego terroryzmu jest błędem, jak i z USA w cenach o wiele wyższych, niż dostępny gaz z Rosji, to promujemy cele polityczne Federacji Rosyjskiej? Czy jeżeli uważamy, że zgodnie z prawem Organizacji Narodów Zjednoczonych jedynymi legalnie przebywającymi na terenie Syrii wojskami zagranicznymi są wojska Federacji Rosyjskiej (i innych sojuszników), a wojska innych krajów przebywają tam nielegalnie – okupując ten kraj, to realizujemy cele polityczne Federacji Rosyjskiej? Jeżeli uważamy, że bombardowanie Jugosławii przez NATO było aktem barbarzyństwa i terroryzmu powietrznego, to również realizujemy cele polityczne Federacji Rosyjskiej? Zastanówmy się dlaczego Niemcy importują rosyjski gaz w nieograniczonych ilościach? Czyżby realizowali cele polityczne Federacji Rosyjskiej? Mnożyć przykłady? Kolejne 50 stron nam zejdzie. Natomiast co pan oskarżony robił poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie złamał prawa kraju trzeciego – nie powinno nawet interesować Prokuratury Krajowej. 

W końcu dochodzimy do prawdziwego kwiatka, jest to coś tak abstrakcyjnie wręcz niesamowitego, że nie tylko dosłownie mózg staje. Przede wszystkim rodzi się pytanie, czy to napisał jakikolwiek mózg ludzki czy sztuczna inteligencja (inaczej nie można tego napisać)? Jak ktoś w Polsce mógł coś takiego napisać i uczynić z tego zarzut? Jeżeli podpisuje się pod tym Prokuratura, to należy bezwłocznie zadać pytanie o zakres jej władzy? Czytamy tam, że oskarżony rzekomo:„… Próbując kształtować opinię publiczną poprzez prowokowanie antyukraińskiego nastawienia Polaków i antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między innymi do pogłębiania podziałów między Polakami i Ukraińcami i między Polską i Ukrainą.” Co to w ogóle znaczy, że prowokuje się antyukraińskie nastawienie Polaków i antypolskie nastawienie Ukraińców? W tym drugim przypadku, to zdanie nie ma sensu, ponieważ w przypadku wielu obywateli Ukrainy, nastawienie antypolskie, ksenofobiczne i pełne nienawiści jest faktem. Dowód: marsze nacjonalistów we Lwowie i innych miastach zachodniej Ukrainy, gdzie wykrzykiwane są hasła antypolskie. Tam nie trzeba niczego pogłębiać, kości Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów można czasami zobaczyć na wierzchu (są znane takie przypadki).

Jeżeli to są tylko takie zarzuty, a proszę zwrócić uwagę, że z cytatu wynika, że te próby kształtowania opinii publicznej są powiązane z promowaniem celów politycznych Federacji Rosyjskiej. To bardziej niż fenomen, to już jest bardziej niż Kafka. To jest coś tak nadzwyczajnego, że tylko czekajmy, aż Prokuratura zajmie się zaraz innymi działaczami publicznymi. Przecież w naszym kraju działają zupełnie legalnie liczne struktury lansujące interesy niemieckie i amerykańskie. Od ręki można wymienić co najmniej kilkanaście, w tym co najmniej jeden wielki koncern medialny mający chyba wszystkie gazety lokalne i jedną potężną prywatną telewizję, nie wspominając już o innym koncernie medialnym, którego gazetka jest znana ze specyficznego podejścia do prawdy. 

Abstrahując od zarzutów, oczywiście uznając ich spójność – pomimo niespójności, ze względu na autorytet państwa, trzeba się nad tym wszystkim zastanowić od strony skutków. Chodzi o to, jakie skutki rzeczywiste były tej rzekomej działalności pana oskarżonego? 

Jeżeli przypatrzymy się działalności publicystycznej, to albo jest wolność słowa i swoboda wypowiedzi, albo zamordyzm i jedyna słuszność w jedynie świetlanej słuszności? Niech to nam pan Prokurator Krajowy oznajmi jaka jest wykładnia, to On ma władzę może każdego zamknąć w dołku na dwa lata i postawić kosmologiczne zarzuty. 

Pan Mateusz Piskorski w swojej działalności publicystycznej pisał w wielu kwestiach w sposób inny, niż mainstream politologiczny i nawiązujący do polityki w Polsce. Jednak, czy nie ma do tego prawa? Czy nie można się nie zgadzać z ogólnie przyjętym i promowanym mainstreamem? Ktoś słyszał coś o pluraliźmie? To za pluralizm pan Piskorski siedzi w celi? 

W retoryce pana Piskorskiego i partii Zmiana są rzeczy, z którymi można się nie zgodzić. Przykładowo uważamy, że przynależność do NATO jest dla naszego kraju dobra i należy w NATO pozostać i działać na jego wzmocnienie. Podobnie w przypadku Unii Europejskiej, wiele razy o tym pisaliśmy, że to jest bardzo dobre dla naszego kraju. Nie można się jednak zgodzić z sytuacją, w której dla NATO jesteśmy strefą buforową, której nawet nie chcą realnie bronić, a dla Unii Europejskiej jesteśmy półkolonią gospodarczą i dostarczycielem pracowników najemnych. Mamy o tym nie pisać? Krytyka jest niedopuszczalna? Może warto przetłumaczyć to, co o NATO i Unii Europejskiej piszą niektóre poczytne włoskie gazety? Może warto posłuchać pana Władimira Putina jak mówił o wspólnej przestrzeni dobrobytu i bezpieczeństwa od Lizbony do Władywostoku? To już jest promowanie rosyjskich celów politycznych? Nie można myśleć podobnie? Czy to jest zakazane?

Sprawa jest ultra poważna. Człowiek siedzi przez dwa lata na dołku. W końcu Prokuratura wypuszcza akt oskarżenia, którego główne tezy podane do publicznej wiadomości, można uznać za najdelikatniej mówiąc dyskusyjne i co najmniej problematyczne. Szokuje to, że w sprawie został przytoczony wątek ukraiński, jako element aktu oskarżenia.

Czy my mamy Ukraińców kochać? Mamy milczeć o mordach na Polakach? O zdradzie państwowej Ukraińców wobec II RP? Może też o tym, jak niszczą dzisiaj polskie zabytki – zabytki wspólnej historii? Jeżeli ktoś mówi, że budowanie narracji państwowej na Banderze, to mniej więcej tak, jakby Niemcy budowali swoją na Hitlerze – to jest przestępstwo? Przecież można się pod tymi słowami podpisać obiema rękami. Na zakończenie może mamy milczeć na temat faktu, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom a ich firmy korzystają na uprzywilejowaniu handlu z UE, kosztem polskich firm i producentów rolnych? Naprawdę mamy żyć w zakłamaniu i godzić się na retorykę głupoty, hańby, skundlenia i poniżenia? Nie wolno nam mówić, tego co myślimy? Kwestię wojny domowej na Ukrainie już odpuszczamy, chociaż to jest oczywiście osobny problem przekłamań i kreowania fikcji na użytek tamtejszej propagandy.

Czy rzeczywiście oddziaływanie pana Piskorskiego było takie znaczące? Zdaje się jeszcze nie ma obowiązku rozpoczynania dnia od lektury jego bloga? Komuś wyjątkowo nie podobało się to, że wygłaszał opinię. Bo do opinii odnosi się ujawniona argumentacja. Oczywiście nie znając w pełni aktu oskarżenia, nie można niczego przesądzić. Dlatego proszę być odpowiedzialnym w komentarzach. 

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że okres o jakim jest mowa, który dotyczy rzekomej współpracy sięga okresu, kiedy partia z której ramienia pan Piskorski był w Sejmie była w koalicji rządowej wiadomo z kim. Poza tym pan Piskorski wiele razy powiedział kilka sugestii za dużo, jeżeli chodzi o kwestię śmierci ś.p. pana Andrzeja Leppera. Nie trzeba chyba pisać nikomu, na kogo pan Lepper mógł mieć rzekome kwity? Więcej już nie napiszemy, żeby nie było że napisaliśmy za dużo, albo że wpływamy na jakieś grupy lub lansujemy czyjkolwiek punkt widzenia, czy też interesy obcego państwa.

Zakończymy więc apelem, jeżeli ktokolwiek z państwa podejrzewa, że może mieć jakąkolwiek styczność z jakąkolwiek formą zagranicznego wywiadu, niech bezzwłocznie zgłosi się do stosownych organów Rzeczypospolitej Polskiej i zachowa się w pełni lojalnie wobec naszego państwa. Zwłaszcza osoby uczestniczące w każdych zagranicznych targach, sympozjach – tam się kręci wielu szpiegów. Żarty się skończyły, państwo wstało z kolan i jest na poważnie. Każde inne zachowanie się, może być inaczej interpretowane. Proszę o tym pamiętać, możecie próbować kształtować opinię publiczną i promować cele polityczne kraju X!

W tym wszystkim powstaje jednak pytanie, właśnie na kanwie tego wątku ukraińskiego. Otóż, wypada zupełnie jawnie zapytać, czyje interesy reprezentuje Prokuratura Krajowa Rzeczypospolitej Polskiej? Rządu w Warszawie? Czy może już jawnie, oligarchicznych władz w Kijowie? Jest czymś niesamowitym, że Prokuratura ośmiela się ograniczać wolność słowa obywateli!

Rosyjskie tłumaczenie tekstu [tutaj].

41 myśli na temat “Próbować kształtować opinię publiczną i promować cele polityczne kraju X?

 • 25 kwietnia 2018 o 04:48
  Permalink

  Ciekawe jeste to że nie ma żadnego uzasadnienia szpiegowania na rzecz Chin

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 05:01
  Permalink

  Prokuratura Krajowa obrońcą UPA? Już nie wolno mówić prawdy co z nami zrobiono w czasie II wojny światowej? Również nie wolno mówić że Ukraińcy zabierają nam pracę?

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 05:12
  Permalink

  Myślę że wy też musicie uważać, ponieważ mamy tutaj do czynienia z Kafką i procesem kapturowym. Żenada.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 05:21
  Permalink

  Oczywiście Rosjanie machali mu legitymacjami i pokazywali muskuły a on się zgodził świadomie na współpracę? Jaja? Oni nie są idiotami… naprawdę jaja

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 05:37
  Permalink

  Kafka!

  I nic więcej.

  A Niemcy kupują w olbrzymich ilościach rosyjski gaz -chyba ze strachu, bo przecież przegrali z Nimi wojnę …

  Macondo i Kafka w Nadwiślańskim Macondo w pełni.

  Amen!

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 05:52
  Permalink

  No właśnie, co ich obchodzi to że gość cokolwiek robił za granicą? Złamał prawo polskie – nawet jakby się obwijał rosyjską flagą? To jest nic innego jak wsadzanie faceta na siłę.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 07:48
  Permalink

  W zasadzie to co zrobiła Redakcja to nic innego jak mowa obrończa nie tylko p.Mateusza a wszystkich tych którzy w oparciu o prawa człowieka w swobodnym wypowiadaniu się (jeśli nikogo nie obrażamy i nie wyrażamy poglądów rasistowskich i ksenofobicznych)!Brawo i jeszcze raz brawo!Odwaga kosztuje i stać na to Redakcję! Ale gdzie są ci wszyscy którzy powinni o to dbać? Gdzie jest RPO,Fundacja Helsińska, partie które mają na swych sztandarach lewicowe hasła i ci którzy szczycą się przydomkami “obywatelska”,”prawo i sprawiedliwość”?Kto następny?

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 10:03
  Permalink

  Ultra mocne. Wsadzą was, podzielicie los Piskorskiego, żadnej władzy nie podoba się to, że są ludzie myślący, niezależni i nie idący na kompromisy ideologiczne i co najważniejsze których nie da się kupić. Swoją droga czy już próbowano was kupić?

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 10:28
  Permalink

  Piskorski nie siedzi za żadne spziegostwo. Gość jest za inteligennety żeby dać się na czymś takim złapać. Poza tym jeżeli już to był agentem wpływu, ale nie miał realnegoaparatu oddziaływania. Portl geopolityka jest niszowy, poza tym sam tam nie działał. Gdzie inni? Czemu nie siedzą? Każdy w wwie wie i powie, z tych co wiedzą że mamy do czynienia z zakneblowaniem mu ust ponieważ wie za dużo o okolicznościach śmierci Leppera. to musi być niebezpieczne dla tej władzy, więc go gnoją. Hańba prokuraturze, hańba sędziom! Ja stawiam że wydarzy mu się wypadek w więzieniu np. powiesi się… zobaczycie.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 12:06
  Permalink

  Mocne i bardzo potrzebne, dziękuję za tę opinię.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 14:58
  Permalink

  Myślałem że tym razem Krzyk obejdzie się bez Żydów. Pomyliłem się.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 15:15
  Permalink

  Trudno abym komentowała świetny artykuł Autora zdanie po zdaniu. Natomiast nawiążę do tekstu p. Mateusz Morawiecki oddziaływał na środowiska poprzez wpływ na nie. Następnie jest wyliczanka kto oddziałuje na środowiska, pierwsze są reklamy, dziennikarze, media głównie telewizyjne, związki zawodowe itd, itp.

  Ja o p. Mateuszu Morawieckim dowiedziałam się, że istnieje gdy go aresztowano. W każdym bądź razie zarzuty ma poważne i może otrzymać niezły wyrok. W czasach PRL były amnestie w III RP o takowych nie słyszałam.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 15:21
  Permalink

  Kolejny raz pisomatołki pokazały prawdziwą twarz. Tak wobec Mateusza jak i osób niepelnosprawnych.Kasa na premie, ochronę na krasnala z Żoliborza, komisje Antoniego, amerykański złom jest a na ludzi bez szans życiowych Nie.!A może Ojciec Dyrektor coś sypnie! Brak słów!

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 16:35
  Permalink

  Muszę naprawić swój błąd z 15:15 ale tak to jest gdy baba zacznie pisać o polityce. Oczywiście chodzi o p. Mateusza Piskorskiego. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, przy okazji zaglądając do wyszukiwarki dowiedziałam się kim jest p.Mateusz Piskorski. Chociaż może mój wpis z !5:15 to prorocze słowa ? nie czuję się jednak wizjonerką.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 18:15
  Permalink

  Myślę, że to jest naprawdę odważny tekst i bardzo serdecznie gratuluję podjęcia się tak ważnego tematu. Obnażyliście to jak działa ten system zakłamania. Dziękuję.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 18:55
  Permalink

  “Przecież w naszym kraju działają zupełnie legalnie liczne struktury lansujące interesy niemieckie i amerykańskie.’
  ŻEBY’Ż tylko…od xxx aż się roi – gdzie nie spluniesz tam ‘zaraz”
  wyskakuje “jakiś- xxxxxx” lobbysta.

  A ‘niektórzy” obnoszą się z wrażymi medalami – jak nisko upadli!!
  My Polacy TO widzimy, spluwając na widok owego jegomościa z obxxxxx. Ort. ‘popełniona” celowo.

  Jesteśmy w NATO i UE? Jesteśmy. Byłem i jestem zdecydowanym
  przeciwnikiem lewacko-militarystycznych tworów. Również z racji przynależności rozumiem pełzający “Drang nach Osten”. TO NORMALNE, nie ma czegoś takiego jak strefa współpracy “od – do”. Naszym, unijno-atlantyckim celem celem jest powalić Rosję
  na obydwa kolana – po to by czerpać pełnymi garściami,pomijam już względy prestiżowe, a nie dzielić się z Rosją jak równy z równym. Tak było jest i pozostanie
  panie Autorze….albo my, albo nas – niestety, jesteśmy w ‘tym” klubie….no i zero złudzeń.

  Ps.” Michał z Izraela
  25 kwietnia 2018 at 14:58

  Myślałem że tym razem Krzyk obejdzie się bez Żydów. Pomyliłem się”

  Michał,jasnowidz jakiś – czy inny prorok (po)mniejszy… 🙂 No, BO popatrzmy na ‘nasze czasy” (wysyłania postu)… a niech tam… zapewne to skutek niemiłosiernego słońca
  pustynnego – a U NAS, wiosna w rozkwicie i zieleń jaka soczysta.
  BO POLSKA to ziemia mlekiem i miodem płynąca….
  nie dla psa kiełbasa…p. Michale!! 🙂

  Ps 2. Wieczorynko. To chyba (jeszcze) nie ten? 🙂

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 19:57
  Permalink

  Mam nadzieje ze pan Piskorski to przeczyta i nabierze otuchy.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 20:15
  Permalink

  Krzyku, ale przynajmniej jednego Morawieckiego “zaszczyciłam”

  Do Michała, poczytaj sobie co we Francji mówią/piszą na temat Żydów, jest tego sporo w sieci. Poza tym Michale, w domu wszyscy zdrowi ?
  Nie napadaj na Krzyka ani na nikogo innego na tym portalu, wykształceni Polacy dyskutują i każdy wyraża swoją opinię. Jeżeli masz inne potrzeby to proponuję FB lub Twittera, może być też Onet.

  DROGA PANI WIECZORYNKO – PAN MICHAŁ JEST NADZWYCZAJNIE KULTURALNYM INTERLOKUTOREM, KTÓRY PROSIŁ NAS ŻEBYŚMY NIE CENZUROWALI ANTYSEMICKICH KOMENTARZY POD JEGO ADRESEM. PROSZĘ WZIĄĆ NA TO POPRAWKĘ. A DO OBU PANÓW, ZACHOWAJCIE FORMĘ. ROZUMIEM ŻE KREW SIĘ BURZY. ALE PO CO SOBIE WZAJEMNIE PODNOSIĆ CIŚNIENIE, JESTEŚCIE RACZEJ Z TYCH CO SIĘ NIE PRZEKONAJĄ… POZDR. WEB. JÓZ.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 21:15
  Permalink

  Bardzo Ważna Sprawa: Było gorąco! Aleksander Jabłonowski vs. Waldemar Bonkowski. Zobaczcie!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=Wbgf8uemytE

  Moja prywatna opinia p. Jabłonowski, ciepło, ciepło…… 🙂
  Prowadzący program nie znam ‘faceta”, 🙂 TV nie (prawie) oglądam,
  jak i “jakiś” senator od dna pół metra mułu retoryka DEBILNA…

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 21:27
  Permalink

  Do P. JÓZ WEB, ja nie jestem antysemitką, w mojej rodzinie były tak różne koleje losu, że staram się zrozumieć również inne narodowości i ich problemy, tak samo jak współczesnych młodych Polaków.
  Zawsze pisałam, że nie utożsamiam społeczeństw danego kraju z rządzącymi danym krajem. Natomiast uważam, że p. Michał zbyt pochopnie obciąża Polaków za wiele nieszczęść, które spotkały Naród Izraela. Umiar powinien być zachowany z obu stron. Być może zarówno Izraelczycy jak i Polacy są przewrażliwieni na tle różnych wydarzeń.

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 21:45
  Permalink

  Już współczuję sędziemu, który tą sprawę dostanie.
  To kuriozalne oskarżenie będzie chyba pierwszą próbą karania tzw. werbalnych “myślo-zbrodni”, wbrew pluralizmowi opinii i wolności słowa. Bo jak dotychczas za szpiegostwo pociągano do odpowiedzialności karnej chyba tylko wtedy, gdy delikwent wykradał i przekazywał tajemnice danego państwa (vide Kukliński), a nie za sam lobbing na rzecz określonych idei, czy polityki. Pod takim zarzutem należałoby powsadzać wszystkich, którzy lobbowali np. na rzecz sprzedaży majątku narodowego (firm) obcemu kapitałowi i brali apanaże (stypendia) z zachodnich organizacji pozarządowych, czyli agentury wpływu. To wszystko zmierza do paranoi i dyktatury.
  To oskarżenie jest kolejnym dowodem na to, że naród który doprowadził swój własny kraj do takiego stanu nie zasługuje chyba na prawdziwy system sprawiedliwości społecznej oraz demokrację.

  @Włodku, wobec powyższego – my idziemy na ryby, już wiosna. 🙂

  Odpowiedz
 • 25 kwietnia 2018 o 22:49
  Permalink

  Mieclawie, szkoda że nie ma grzybów, ale dobra ryba nie jest zła (najważniejsze że milczy).Pozdro.

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 10:59
  Permalink

  Do Wieczorynki: To prawda, ale na odwrót.

  Rząd Polski marszałka Rydza Śmigłego, miał swój wkład do pożogi w 1939r. Przedwojenne Państwo Polskie wykorzystywało antysemityzm głęboko zakorzeniony w Katolicyzmie Polskim, winiąc Żydów w wszystkich swoich fiasko, blamażach, kompromitacjach i klęskach

  To się zaczęło w 1926r. kiedy Piłsudski wziął siłą władzę w Polsce. W 1926r. skończyło ostatnich dziesięciu Żydów Wyższą Szkołę Wojskową, w randze kapitana. Po tym roku już nie przyjmowali Żydów do Szkół Wojskowych. Ja znałem osobiście dwóch takich absolwentów tej Uczelni.
  Jeden, Ja’akow Chazan, był Prezesem Partii “Mapam” w Palestynie i potem w Izraelu. Chciał być lotnikiem. Powiedzieli mu że jeśli się wychrzcze to go poślą do Szkoły Lotniczej.
  Drugi, pPłk. Henryk Solnik¬-Zieliński był Kawalerem Virtuti Militari i Krzyża Grunwaldu w Polsce Powojennej. On był lekarzem i rektorem szkoły stomatologicznej na Uniwersytecie w Gdańsku. Przemycał broń do Dzikiego Domu Pawła Frenkla na Placu Muranowskim 7, do ghetta Warszawy.
  Był jeszcze jeden, Kapitan Grinfeld, o nim tylko słyszałem. Ten w 1939r., zebrał rozbite jednostki WP w lasach Kutna w mocną pięść. l tak bił Niemców, że uciekali przed nim z Łęczycy aż do Uniejowa. Gdy skończyła się bitwa jego kięską, rozesłali Niemcy list gończy za Żydem Grinfeldem.
  I o takich ludziach powiedziała KG AK, że szkoda dać im broń, bo Żydzi nie umieją walczyć.

  Nowa władza nie radziła sobie z gospodarką kraju i kierowała niezadowolenie mas na Żydów. Pokolenie za pokoleniem uczyło się, że Żydzi są winni wszystkim biedom Polski. I nic w Polsce się nie zmieniło. Nie ma Żydów w Polsce, a antysemityzm jest kultywowany przez władzę, widocznie w tym samym celu. Najlepszym dowodem jest sprawa przeciw Prezydentowi Izraela, którą załączam. Na przyszły rok Prez. Riwlin już nie pojedzie na “Marsz Żywych”, bo w chwili, gdy zejdzie z samolotu zostanie aresztowany. I jeśli Ambasador (“żydowska” w akcie skargi.) Izraela Anna Azari odmówi być świadkiem, zostanie wydalona z Polski jako persona nom grata.

  Czas przestać jechać do Polski. Dla nas Oświęcim to Cmentarz, a dla was to turystyka:

  “We wtorek poseł Robert Winnicki złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Re’uwena Riwlina. Prezydenta Izraela powiedział 12 kwietnia, że „Polska i Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji” Żydów. Te słowa łamią znowelizowaną ustawę o IPN.
  Narodowcy najpierw zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienia, a następnie odbyła się w Sejmie konferencja prasowa, na której uzasadniali swoje działanie.
  „W imieniu własnym, na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako „kpk”) zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina polegającego na przypisywania Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie tj. o czyn określony w art. 55a § 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm., dalej jako „ustawa o IPN”) i wnoszę o ściganie sprawcy” – czytamy w dokumencie złożonym w imieniu narodowców przez posła Roberta Winnickiego.
  W uzasadnieniu lider Ruchu Narodowego przypomina słowa Re’uwena Riwlina, oskarżającego Polskę o udział w Holokauście. Do zawiadomienia dołączył komunikat prasowy rzecznika prezydenta Izraela, który trafił do mediów na świecie. W oparciu o te źródło, teksty napisał „Haaretz” i „Times of Israel”.
  „Pośrednim dowodem wypowiedzenia tych słów jest także brak ich zdementowania przez polskie lub izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych, mimo oburzenia opinii publicznej tymi wypowiedzianymi słowami” – stwierdza poseł.
  Wśród możliwych świadków poseł Winnicki wymienił prezydenta Andrzeja Dudę, ministra Krzysztofa Szczerskiego oraz żydowską ambasador w Polsce Annę Azari.
  „Należy wskazać, że sprawca publicznie, umyślnie i zamiarze bezpośrednim dokonał naruszenia czynu przestępnego określonego w art. art. 55a § 1 ustawy o IPN” – stwierdził Winnicki w uzasadnieniu prawnym cytując przepisy.
  „Na podstawie art. 45a ustawy o IPN właściwym organem do wszczęcia śledztwa jest prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. W związku z powyższym zawiadomienie jest uzasadnione, a sprawne podjęcie ścigania sprawcy konieczne dla ochrony godności Narodu i Państwa Polskiego oraz prawdy historycznej” – dodaje parlamentarzysta.

  A prawda historyczna jest taka. Niech ofiary Zagłady spoczywają w pokoju w swoich grobach. Nie trzeba jechać na cmentarz. Można uwiecznić ich pamięć w Jad wa,Szem, co też każdy obywatel Izraela robi. A Polskę po prostu zignorować. To wystarczy. I to zrobią Putin i Merkel, nie ,z nienawiści do Polaków, tylko dlatego że wy doprowadzicie ich do tego. Mówili do Riwlina: nie jedź. Uparł się…

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 14:24
  Permalink

  Michale masz dużo racji. Ja traktuje Żydów jak każdy naród w którym są dobrzy i źli ludzie, mądrzy i głupi! Niezrozumiały jest dla mnie fakt że zarówno Polacy jak i Żydzi milczą na temat jedynego zwycięskiego buntu w Sobiborze!. Może dlatego że przywódcą był rosyjski Żyd który żył do końca swoich dni w ZSRR?Premiera filmu o tym buncie odbyła się parę dni temu w Warszawie. Nasze”łże media” o tym fakcie milczą .A jak w Izraelu? Pozdro.

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 15:45
  Permalink

  @Michał (z Izraela). Czytam epistołę i śmieję się – aż do rozpuku ?

  “Czas przestać jechać do Polski. Dla nas Oświęcim to Cmentarz, a dla was to turystyka:” No, no, no,…http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/oswiecim-obywatel-izraela-sikal-na-schody-pomnika-w-auschwitz-birkenau-przyznal-sie-do-winy,13030030/

  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/452944,mlodzi-zydzi-zalatwili-swoje-potrzeby-fizjologiczne-obok-miejsca-pamieci-interweniowala-policja,1,id,t,so.html

  Mógłbym pana zasypać dosłownie przykładami nędznej konduity
  żydów – załatwiających się w Polsce dosłownie w łózkach hotelowych!!
  Dzicz, prymitywizm barbarzyństwo, macie coś nie hallo z psyche! 🙂
  I dzięki Bogu – wcale was TU nie wyglądamy…. jesteście na szarym końcu pod względem pozycjonowania sympatii Polaków tuż obok ukrów.

  “Dla nas Oświęcim to cmentarz”…a ja myślałem że ‘kibel” – toaleta.
  DLA NAS, POLAKÓW OŚWIĘCIM TO CMENTARZ

  Co z wami jest nie tak?? w necie krążą opinie nt. waszego zdrowia psychicznego- “skrzywione mózgi”??? 🙂
  Prof. Jerzy Robert Nowak o Żydach – naprawdę mocne!

  https://www.youtube.com/watch?v=gtPr3uEeFqM&t=436s

  Mam szacunek do “naszych” Żydów np. p. B. Szrenicer, czy nieżyjąca już D. Kacnelson i im podobni – natomiast nienawidzę
  syjonistów i litwaków również sowieckich…

  Ps. Wy nie macie monopolu na Oświęcim. TAM, odbywał się
  GŁÓWNIE Holokaust SŁOWIAN!!!
  ……..nie przeczę Cyganie i “jakieś” żydy tez tam zginęły…

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 19:26
  Permalink

  Krzyku,czy ty byłeś w Auschwitz? To nie licytowałbyś się na liczby ofiar! To Cmentarz Ofiar Niemieckiego Nazizmu! Pod sztandarem”Got mity uns” a to chyba i twój Bóg!

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 21:30
  Permalink

  @wlodek. Uwagę należało adresować pod ‘inny” adres – tych, którzy
  monopolizują Oświęcim na swoją wyłączność….dodam Włodku,
  że zachowały się wspomnienia rtm.Pileckiego (był dobrowolcem)
  twierdził że Oświęcim to była igraszka w porównaniu z kazamatami
  żydokomunistycznymi….

  Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2018 o 22:38
  Permalink

  A kiedy to rotmistrz przebywał w łagrach twojego idola Stalina? A Bereze to też stworzyli twoi “ulubieni starsi bracia””

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 07:56
  Permalink

  @wlodek.
  “A kiedy to rotmistrz przebywał w łagrach twojego idola Stalina?’
  Nie rozumiem treści tak sformułowanego pytania.

  “A Bereze to też stworzyli twoi “ulubieni starsi bracia”
  Nie rozumiem……j/w. Pytam przy okazji – co ma piernik do wiatraka?

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 08:45
  Permalink

  @wlodek. 26 kwietnia 2018 at 22:38
  Ależ Włodku, przecież @krzyk58 nigdy nie uwierzy w to, że Berezę Kartuską stworzyli Polacy, dodam sanacyjni faszyści niestety!!! 🙂 Czyli wyprane z człowieczeństwa “jaśnie państwo” żądne władzy za wszelką cenę. Prawdziwa szlachta walczyła wtedy po stronie lewicowej inteligencji przeciwko nim, m.in. tworząc Uniwersytety Ludowe, aby oświecić wreszcie ten lud, a po wojnie włączyła się aktywnie w budowę nowego sprawiedliwego systemu. Niech sobie porówna opisy stalinowskich łagrów z opisami tortur w Berezie Kartuskiej i więzieniach II RP – ja różnicy wielkiej nie widzę.

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 09:18
  Permalink

  Krzyku,myślę że odpowiedział ci Miecław!A jeśli powołujesz się na słowa rotmistrza który porównał łagry z obozami koncentracyjnymi to ja zadaje pytanie czy tam był czy tylko słyszał! Ja żeby przekonać się jak jest po przyłączeniu Krymu,narażając się na ukraińskie sankcje(mam nadzieje że tylko ich)pojechałem i twierdzę że to było jedyne wyjście(tak samo twierdzę i o Donbasie),i jak zdrowie pozwoli to zobacze jak się żyje w mieście 1000 róż.

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 11:35
  Permalink

  @wlodek. Znowu pozorujecie pp.Włodek i Miecław. Czy ja pisałem o
  równaniu z łagrami? NIE! Rtm.Pilecki stwierdził że Oświęcim to była betka w analogii do kazamatów które stworzyli żydokomuniści
  na “wyzwolonych’ obszarach Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze
  przed PRLem. Ponury obraz ówczesnych stosunków wynika również
  ze wspomnień d-cy 1 Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki….
  “Ja żeby przekonać się……” zapytam ponownie, co ma piernik do wiatraka?

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 16:09
  Permalink

  Krzyku,kończ PAN wstydu oszczędż,zostawmy rotmistrza w pokoju. Dla twojej działalności ażeby się nie ośmieszyć sprawdź powiązania rodzinne sędzi Kryże który przyczynił się do śmierci rotmistrza a znanym zwolennikiem PISU,sędzia o tym samym nazwisku!I wszystko jasne.!

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 20:07
  Permalink

  @Krzyku58. Historyczne analogie są jak najbardziej uprawnione, bo tworzą wzorce oraz zwykle po zmianach władzy stanowią podstawy do retorsji. Bo skoro przed wojną z komunistami i ludowcami oraz zwykłym ludem obchodzono się bardzo źle to potem tenże lud w drodze retorsji robił to samo.

  Tak więc/a może te kazamaty żydo-komunistyczne były wzorowane na tych kościelnych z czasów walki z herezją. 🙂 Skoro się tak czepiasz to wiedz, że oni mieli naprawdę z kogo czerpać wzorce torturowania i idee przewodnie zwalczania przeciwników. Przecież
  tortury akceptował kościół, które zostały dopuszczone do stosowania przez władze świeckie po raz pierwszy w XIII wieku przez papieża Innocentego IV w sprawach o herezje. (Źródło: J. Reszczyński, Sądownictwo i proces w kodyfikacji Macieja Śliwnickiego z 1523 roku, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 325.) W połowie XVI wieku papież Paweł IV usankcjonował prawo duchowieństwa do torturowania i wydawania wyroków z karami okaleczania i śmierci włącznie. Poza tym dekret papieski sankcjonował stosowanie tortur wobec wszystkich uznanych za heretyków w celu wydobycia nazwisk współwyznawców. „Jeszcze w II połowie XVII wieku ks. Szymon Stanisław Makowski pisał, iż można je stosować w poważniejszych sprawach kryminalnych, jeśli istnieją silne poszlaki, że obwiniony dopuścił się przestępstwa”. (Źródło: J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Prace wybrane, Tom 2, Kraków 2000, s. 53-71, 68.)

  To co robiono więc następnie w Berezie Kartuskiej i przez Policję w II RP oraz w tzw. żydo-komunistycznych kazamatach ma naprawdę długą i uświęconą tradycję. Mało tego w III RP na komisariatach Policji też znajdują się naśladowcy a nowoczesna technika przychodzi im z pomocą (paralizatory elektryczne). Kiedyś RPO opublikował nawet raport z badań na ten temat.
  Przeczytaj sobie książkę Zimbardo: “Efekt lucyfera”, jak ludzie systemowo są podatni na takie złe zachowania. https://aros.pl/ksiazka/efekt-lucyfera-dlaczego-dobrzy-ludzie-czynia-zlo

  Potępić należy każde zło czynione przez człowieka innemu człowiekowi, ty natomiast niektóre zło akceptujesz i pochwalasz, jeżeli tylko dzieje się ono w interesie “jaśnie pańskiej” i plebańskiej feudalnej polityki.
  Zbrodnie stalinowskie zostały chyba w większości rozliczone i to od razu już po 1956 roku i w latach 60-tych. Słynny Kostek-Biernacki w drodze retorsji został potraktowany podobnie, a nawet gorzej więc też za swoje grzechy zapłacił. http://www.mysl-polska.pl/557
  Obecne ściganie zbrodni komunistycznych to już w zasadzie polityka, bo większość potencjalnych sprawców przecież już nie żyje.

  Odpowiedz
 • 27 kwietnia 2018 o 21:47
  Permalink

  @ Wlodek, ja w Oświęcimiu nigdy nie byłam a to dlatego, że moja Mama (która tam była jako zwiedzająca) znając moją psychikę powiedziała mi abym nigdy tam nie zaglądała. Natomiast mój mąż zwiedzał Oświęcim w czasach gdy jeszcze pachniało tam cyklonem.

  @ Miecław, zgadza się KK ma doświadczenia gdy chodzi o tortury, wiele jest lektury na ten temat, których ja nie jestem w stanie czytać.

  Odpowiedz
 • 1 maja 2018 o 09:11
  Permalink

  Cóż począć gdy interes Narodu Polskiego bywa zbieżny z interesami państw obcych? W tym przypadku państw pragnących pokojowego współistnienia i rozwoju swoich narodów. Bywa też tak, że polskie państwo nie reprezentuje interesu narodowego, lecz innego państwa utrzymującego w Polsce swoją siłę zbrojną. Publiczne wystąpienie w interesie Polaków oznacza więc wystąpienie przeciwko interesom okupanta. Jednak okupantowi , ze względów propagandowych, wygodniej jest nie występować przeciwko niewygodnym publicystom, lecz pozostawiać to miejscowym władzom namiestniczym. W przeszłości problemem mógł być wymiar sprawiedliwości nie podporządkowany wprost wykonawczej władzy namiestnika. Jednak w ostatnim czasie udało się usunąć i tę niedogodność. Oto jest wymiar polityczny współczesnej polskiej “suwerenności” strzeżonej przez obce wojska. O ile w nomenklaturze państwa patronackiego europejscy sygnatariusze NATO i UE, są wprost określane jako wasale i lennicy, to sytuacja Polski jest wśród nich wyjątkowo upodlająca. Stąd właśnie wynika nachalne wdrażanie u nas polityczno-prawnych i kulturowych wzorców rodem z twórczości Machiavellego, Kafki i Orwella.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.