Problem rasowy Zachodu to ostateczny dowód na klęskę multikulturalizmu (cz.2)

graf.red

Właśnie dla ochrony kultur, sprzeciwiania się rasizmowi i wszelkim przejawom ksenofobii należy domagać się prawa do nie mieszania społeczności, tak żeby mogły same rozwijać swoją kulturę i swoją tożsamość – mając odpowiedzialność za siebie w ramach własnego wkładu do cywilizacji. Inżynieria społeczna to jest zło, bo prowadzi do reakcji i buntu, zarówno mniejszości uznającej się za prześladowaną, jak i większości uznającej się za wykorzystywaną. Lepiej bowiem, żeby każdy miał szansę budować się u siebie, a nie żyć w gettach cudzych miast, będąc problemem dla słabnącej i biedniejącej autochtonicznej ludności, bo to rodzi reakcję, gniew i bunt.

Kto zyskuje na takiej polaryzacji? Proszę nie zasłaniać się kolonializmem, który stał się głównym czynnikiem państwotwórczym w wielu krajach, w których wcześniej w ogóle nie było nawet świadomości innej, niż plemienna. To w opozycji do kolonizatorów – kształtowały się narody Afryki lub dojrzewały do buntu. W tym kontekście, kolonializm – jako zło, był standardem swoich czasów, ale doprowadził do narodowego przebudzenia wielu ludzi. W efekcie dzisiaj sami się rządząc żyją tak, że mniej więcej połowa populacji Afryki chciałaby przenieść się do swoich byłych metropolii – Wielkiej Brytanii lub Francji.

Rasizm jest w swojej strukturze ontologicznej i aksjologicznej jest formą samoobrony grupy, mającej wyróżnik fizyczny, wobec innej grupy, charakteryzującej się różnicą w wyróżnikach (brakiem zgodności). Dlatego nie trzeba wyrażać postaw czysto rasistowskich, ale można poniżać innych ludzi i dążyć do ich wypierania ze swojej świadomości – indywidualnej, publicznej, ekonomicznej, kulturowej itd.

Czy chcemy konfliktu? Czy Zachód – poprzez afirmację inno-kulturowości, chce obudzić u siebie ksenofobię i jej ostateczną metamorfozę – faszyzm, który jak wiemy karmi się nienawiścią? Czy może ktoś ma w tym interes? Zastanówmy się, kto może zyskać na tym, że na Zachodzie pojawił się właśnie rasowy czynnik ryzyka w funkcjonowaniu cywilizacji? Podpowiedź: w Cesarstwie Rzymskim, w rzymskim społeczeństwie, które jest wzorcem cywilizacyjnym Zachodu – nie było koncepcji rasizmu. Warto o tym poczytać, kto tak bardzo chciał się wyróżniać i zachować swoją odrębność, a zarazem żyć z korzyści pozyskiwanych ze społeczeństwa, które „go” karmiło.

Właśnie dlatego rasizm jest złem i należy mu się przeciwstawić – nie wyrażając zgody na generowanie przyczyn tego zjawiska, a jeżeli jest to już niemożliwe, poprzez edukację należy dbać o odpowiednie postawy i budowę społeczeństwa opartego o te same wartości i symetryzm relacji. Także, a może przede wszystkim – ekonomicznych. Nie ma bowiem budowy społeczeństwa, gdzie jedna grupa społeczna, płaci na drugą a różni je ilość pigmentu! To oznacza, że nie może być czegoś takiego, jak generowanie kolejnych pokoleń wykluczenia. Jednak tak wygląda codzienność, „walczącego” z rasizmem Zachodu. Ich działania są przeciw skuteczne, ale jeszcze tego nie chcą przyznać.

Dopiero nowy „Hitler” im powie, że to nie o to chodzi, co chciano osiągnąć. On nadejdzie, to jest tylko kwestia jeszcze większego nacisku na poprawność polityczną, burzenia pomników – co się właśnie dzieje i dalszego nakładania systemowych nakazów i zakazów, których istotą jest nagradzanie za odmienność kulturowo-rasową.

Tymczasem istotą problemu jest to, że samo postrzeganie ludzkości poprzez teorię rasową jest błędem i jest to naukowo udowodnione. Rasizm, ze względu na cechy fizyczne innego człowieka jest najbardziej ohydną, parszywą i głupią formą ksenofobii.

Czy historia Zachodu musi po raz kolejny zatoczyć koło? Czy musi dojść do strasznego przesilenia, po którym nadejdzie nowa rzeczywistość? Czy z funkcjonowania samodzielnie, w ramach własnego podwórka – musimy robić nienormalność? Czy odmowa do integracji z narzuconą mniejszością ma być nazywana ksenofobią, skoro wiadomo że prędzej czy później to prowadzi do konfliktu? Może to po prostu przezorność i chęć uniknięcia problemów w przyszłości?

Zapraszamy w najbliższych dniach na część 3-cią

40 myśli na temat “Problem rasowy Zachodu to ostateczny dowód na klęskę multikulturalizmu (cz.2)

 • 18 czerwca 2020 o 04:55
  Permalink

  Dalej dobry i jakże słuszny artykuł.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 07:05
  Permalink

  “Tymczasem istotą problemu jest to, że samo postrzeganie ludzkości poprzez teorię rasową jest błędem i jest to naukowo udowodnione.”

  Naukowy dowód na fałszywość nazizmu przeprowadziła Armia Czerwona. “Niższa rasa” pokonała “wyższą”.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 09:58
  Permalink

  Ta część felietonu cała powinna trafić do kanonu lektur szkolnych.

  No i większość publikacji na OP. 🙂

  Zachodnie “elity” tego nie kumają, mają wypaczone schematy kulturowe i to jest efekt i skutek imperializmu oraz kolonializmu, bez względu na to jak można historycznie postrzegać kolonializm, że był to element określonego historycznego czasu. Kolonializm zmienił tylko formę, a w zasadzie wszystkie elity feudalne we wszystkich krajach na świecie stosują elementy rasizmu nawet wobec własnych społeczeństw, które na nich pracują. Tak było także z “ambitnymi” planami polskiej szlachty chcącej kolonii na wschodzie, bo uznawano, że tam jest ich “przestrzeń życiowa”, tak postępowali w stosunku do chłopów pańszczyźnianych w I RP, a nawet jeszcze w II RP mieliśmy robotników rolnych na folwarkach jako ludzi drugiej kategorii bez żadnych praw i bezpieczeństwa ekonomicznego. A kościół stał na stanowisku dyskryminacji chłopów nie godząc się na ich kształcenie. Mieli służyć tylko jako siła robocza w ich feudalnym systemie. Tak było i politycy to popierali. Nawet endecy byli przeciwni awansowi społecznemu chłopów, co już kiedyś cytowałem, a sam Dmowski pisał jeszcze o planach ekspansji na wschód, wtedy, gdy byliśmy pod zaborami, takie mieli rojenia o swojej wielkości, co się wpisywało w katolicki kosmopolityzm i imperializm religijny.
  Roman Dmowski – “Najodpowiedniejszym polem dla naszej ekspansji narodowej są Litwa i Ruś (…) Jest to wielkie terytorium, w porównaniu z Królestwem i Galicją słabo zaludnione”. Źródło: „Przegląd Wszechpolski”, wrzesień 1903.

  To co się dzieje obecnie w Stanach i ogólnie w Europie to jest próba zatrzymania rozwoju egalitarnego społeczeństwa przez potomków dawnych rasistów posiadających władzę i kapitał. Społeczności się bronią, a u nas w Polsce mamy restaurację feudalizmu, co może się skończyć rasizmem elit wobec reszty społeczeństwa żyjącej na prekariacie. Liberalizm świetnie ze swoją chorą doktryną się w to wpisuje z ich złudnym sloganem, że “tylko od nas zależy, jak sobie wypracujemy bogactwo i każdy się może stać bogatym”. Pamiętam jak wiele lat temu pojawił się w III RP problem bezdomności, jak młodzież dehumanizowała bezdomnych zadufana w sobie i napompowana hasłami liberalnymi, że będzie stać ich na więcej wystarczy, jak pójdą do korporacji i będą ciężko pracować. A potem widziałem po kryzysie z 2008 roku, jak moi uczniowie, ci najbardziej liberalni roznosili ulotki aby zarobić na życie, tak im się powiodło w liberalnym systemie, który wyklucza i pozbawia ludzi godności. Odtwarza feudalne stosunki społeczne.
  Tak naprawdę rasizm jest elementem systemu kapitalistycznego i wynika także z religii dominującej. Proszę zajrzeć do Encyklik papieskich z XIX i początku XX wieku, tam uznano za naturalne i boskie zróżnicowanie ludzi (co jest oczywistością), ale papieże uzasadniali tym przyzwolenie na wykorzystywanie słabszych jednostek do pracy na rzecz bogatych zabezpieczając tylko system miłosierdziem chrześcijańskim i jałmużną wobec biednych, aby mogli pracować na chwałę pana i swoje zbawienie.

  Miejmy nadzieję, że do tych okrutnych w istocie czasów pod religijną władzą już nie wrócimy. Obecnie pozostaje tylko wyborcza walka o egalitarny system, abyśmy nie zniszczyli praw i wolności człowieka, które dzięki rewolucjom naszych przodków, jako społeczeństwa osiągnęliśmy.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 10:27
  Permalink

  Na własne życzenie i za własne pieniądze, generują zachodni politycy przyszłe problemy.
  Choć z góry wiadomo, jak się to skończy.
  Nieuchronny spadek stopy życiowej związany z wyprowadzaniem dochodów wielkich firm do rajów podatkowych, i pozbawianiem dochodów budżetowych, narastająca konkurencyjność krajów azjatyckich, spowoduje niekontrolowany wzrost agresji wobec mniejszości.

  Bunkrów w Nowej Zelandii nie starczy dla wszystkich milionerów…….

  Niestety, demokracja TOTALITARNA oparła się na bzdurnych założeniach.
  Dogmat o niezbędności interkulturowości, pokojowego współistnienia na jednym terytorium, różnych hierarchii wartości, wzorców kulturowych, to podstawowy błąd teoretyków- pieknoduchów.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 11:10
  Permalink

  Widać po tym co sięstało w USA że nie ma z tym żartów.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 13:23
  Permalink

  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/06/rozklad-imprium-amerykanskiego-spojrzenie-u-podstawy-piramidy/

  https://kresy.pl/publicystyka/zamieszki-made-in-usa/

  Dwie- moim zdaniem- doskonałe analizy problemu wielorasowości społeczeństwa.

  A tak na marginesie.
  Wielorasowość, multikulti, maja swoich oredowników.
  Głównie lewicowych, pochodzenia żydowskiego.
  Dlaczego ten model starają się zaszczepić wszędzie, z wyjątkiem Izraela?
  Skoro chcą testować model który się nigdzie nie sprawdza, powinni zaczać od siebie…..

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 14:00
  Permalink

  Oni toną, pozwólmy im utonąć skoro sami wybrali taki los.

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 17:34
  Permalink

  Na samym początku tego bałaganu New York Times oskarżyła szefową RT Margaritę Simonyan o rasizm.
  Przy okazji, Margarita jest ormianką czystej krwi.
  W tekście, który M.S. rozpowszechniła (repost) użyto rzeczownika «NEGR» (негр) i przymiotnika «negrytiański» (негритянский).

  Oryginalny tekst w j.rosyjskim

  https://m.youtube.com/watch?v=N9jAYxvl-eQ

  «14 dobrych porad dla amerykańskiego Majdanu.
  Specjalny korespondent KP Dmitrij Steszyn, który pracował na siedmiu Majdanach i rewolucjach…

  Jak wiadomo, za “kolorowymi rewolucjami” i majdanami najnowszej historii stoją Stany Zjednoczone lub ich interesy. Sądząc po najnowszych wiadomościach ze Stanów, uwolniony Demon soft power postanowił wrócić do domu ojca. Więc 14 kroków do pokonania demokracji:

  1. Po pierwsze, policja musi pobić jakieś delikatne stworzenia. Tylko nie “napompowanych” Negrów – ofiar dyskryminacji od urodzenia. Nie, tu potrzebna Święta ofiara – detonator. Coś ze skrzypcami, efemeryczne, młode, z oczami rannego jelenia. Najlepiej, żeby ofiara grała Chopina i w tym momencie zostałaby rozwalona, z hollywoodzkimi rozpryskami mózgu. Filmowanie z trzech punktów, zgodnie z Leni Riefenstahl.

  2. Następnie, gdy protest już się rozkręci, powinni przybyć z ciasteczkami interesanci ruchu. Dopingować, sprawdzać, wskazywać na niedociągnięcia. Madame Clinton z doradcami wystarczy.

  3. Potrzebny jest slogan i logo – koniecznie wizualizować i brandować protest. Nie wyznaczaj konkretnych celów, łatwiej będzie się wykręcić. Pomyśl o męce ukraińskich braci z «bezwizem».

  4. Scena jest sercem Majdanu. Scena ożywia, pociesza i niepokoi. Potrzebujesz sceny z dobrym dźwiękiem i sprzętem. Aby tańczyli przez całą dobę ludowy negrytiański taniec twerk i raz na godzinę, ktoś z dobrze zawieszonym językiem, popychał recytatywą niepokojące i radosne wieści 50/50. Jeśli nie ma wiadomości, można je wymyślać. Możesz też obiecać wszystko. Potem nikt nie zapyta, gwarantuję to. Do roli medialnej osoby Majdanu najlepiej zaprosić jakiegoś znanego Snowflake, fana kultury getta . Aby uniknąć oskarżeń o czarny rasizm.

  5. Przywieźć opony i toalety. Toalety są ważniejsze. Zorganizuj handel pamiątkami, namioty, zbieranie darowizn, fast food. Ważne jest, aby gość, który przyszedł z ciekawości, spędził tak długo, jak to możliwe w tym „rozsadniku” wolności.

  6. Ważne jest, aby natychmiast ustawić namiot Centrum Prasowego. Wszystkich akredytowanych dziennikarzy przed wydaniem karty prasowej analizować za pomocą Google. Złych, antymajdanych dziennikarzy bić, zabierać im sprzęt, kosztowności i wyrzucać za «kordon».

  7. Nie trzeba walczyć z policją na całym obwodzie. Policja może się zdenerwować i rozproszyć Majdan. Wybierz dogodny punkt bifurkacji, metrów 20 długością. Upewnij się, że «boisko» można filmować z góry, tam na górze zarezerwuj miejsca dla CNN, Reuters, BBC. Rzuć im tam kabel elektryczny, pomóż umieścić talerze. Przykładem jest balkon nad libijskim Placem Wolności w Bengazi.

  Tam, gdzie przez całą dobę będzie walka z “satrapami reżimu” budować barykady, rozpalać ogniska, rzucać w policjantów wszelkiego rodzaju śmieci. W wiadomościach będzie to wyglądać jak Bitwa pod Stalingradem.

  8. Ponieważ Majdan musi pracować przez całą dobę, konieczne jest zapewnienie uczestnikom środków psychostymulujących. Niech BLACK BRO gotują amfetaminę na trzy zmiany, w imię rewolucji. Jeśli zamierzasz mieszać amfetaminę z herbatą, upewnij się, że nie jest ona gorętsza niż 50 stopni Celsjusza, w przeciwnym razie zmniejszy się nacisk składników.

  9. Zorganizuj Dział Administracyjno-Gospodarczy: odpowiednie osoby, które będą monitorować dostępność generatorów, benzyny, opróżnianie toalet, medycynę, pomoc humanitarną i komunikację.

  10. Rozbij protestujących na kureni, Pardon platoon. Kto nie ma broni palnej, daj pręty metalowe i kije baseballowe.

  11. Każdego dnia łapać “zdrajców” w tłumie. Mocno bić i rzucać na kolana na scenie, żeby publicznie się przyznali i prosili o przebaczenie. Ludzie to lubią i pomagają zachować czujność.

  12. Znajdź COPów, którzy «przeszli na stronę Ludu». Można wziąć aktorów, ale wtedy twarze i odznaki policyjne nie pokazuje się z bliska.

  13. Wyślij posłańców na wszystkie końce, wołaj do całego świata.

  14. Wyznacz przyszłych uczestników “niebiańskiej setki”. Lepiej jest znaleźć dzikie prowincjały, których nie będą szukać. Krew jest najlepszym „łącznikiem” każdej rewolucji.

  Mam nadzieję, że jeśli Amerykanie wezmą pod uwagę i wykonają wszystkie moje porady, to będą mieli prawdziwą Ukrainę w USA.»

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2020 o 19:30
   Permalink

   @Kamczatka
   Ale to jest za trudne dla samych Amerykanów, oni tego nie spamiętają, poplączą się. Jacyś ichni politycy opozycyjni musieliby poprosić wyszkolonych specjalistów z siajej o wspomaganie intelektualne. 🙂
   W Ameryce się kolorowa rewolucja nie uda, tam tylko może wyjdą sceny z Mad Max. 🙂
   No zobacz jaka to parodia.
   https://wolnemedia.net/antifastan-w-seattle-stal-sie-posmiewiskiem/

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 18:43
  Permalink

  W Polsce na dobrą sprawę nie ma wzorca etnicznego . Za PRL było Mazowsze czy Śląsk . Teraz mamy przeklętych “wyklętych” i zadęcia . Obserwowałem kulturę Irlandii , tam występy typu Mazowsze zbierają dziesiątki tys. ludzi . Ich tańce są żywe do dziś .
  Kolejno
  1 River dance
  2 to samo na weselu ( ło borze sosnowy , ta panna młoda cymes , aż się chce )
  3 Mazowsze i fajna piosenka
  https://www.youtube.com/watch?v=u_jTujiRdi8
  https://www.youtube.com/watch?v=m0vrDaAhI9k
  https://www.youtube.com/watch?v=pTVFQPWyN9Y

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2020 o 21:54
   Permalink

   Dwa pierwsze “roliki” – nie moje klimaty trzeci tak – wiadomo. Naszym wzorcem jest kultura anglosaska,
   waść nieźle wpisujesz się w kontekst

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 18:46
  Permalink

  Problem rasowy Zachodu to ostateczny dowód na to, ze MUR ma racje bytu , w małym kraju na obecnym Bliskim Wschodzie (nie jest to Liban)

  autor napisal (…)

  Właśnie dla ochrony kultur, sprzeciwiania się rasizmowi i wszelkim przejawom ksenofobii należy domagać się prawa do nie mieszania społeczności, tak żeby mogły same rozwijać swoją kulturę i swoją tożsamość – mając odpowiedzialność za siebie w ramach własnego wkładu do cywilizacji. (…)

  Rasizm jest w swojej strukturze ontologicznej i aksjologicznej jest formą samoobrony grupy, mającej wyróżnik fizyczny, wobec innej grupy, charakteryzującej się różnicą w wyróżnikach (brakiem zgodności). Dlatego nie trzeba wyrażać postaw czysto rasistowskich, ale można poniżać innych ludzi i dążyć do ich wypierania ze swojej świadomości – indywidualnej, publicznej, ekonomicznej, kulturowej itd.

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2020 o 21:32
   Permalink

   bogo22 “Rasizm jest w swojej strukturze ontologicznej i aksjologicznej jest formą samoobrony grupy, mającej wyróżnik fizyczny”

   Gdzie tam. Rasizm jest wymysłem XIX wieku, usprawiedliwiającym ówczesny kolonializm. Potem stał się dogmatem narodowego socjalizmu i do dzisiaj zakaża umysły.

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 18:52
  Permalink

  Ta panna młoda na weselu w 1.47 na pointach …..

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 18:58
  Permalink

  Irlandia popiera swój folklor , my popieramy poje…ych wyklętych . W Lord of the dance finał od 2.4 min . Zobaczcie aplauz . Tak jest wszędzie na występach !

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 19:03
  Permalink

  Proszę zobaczyć ile wyświetleń ma nr. 1 . Pisiarczyki zapłaciły pierdylion zł . aby propagować Polskę . Miało to coś koło 6 tys. wyświetleń !!!

  Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 19:13
  Permalink

  Poprawka – bodaj 600 wyświetleń . A tu , na tylko JEDNYM kawałku z YT ponad 4 mln. i STANDING OVATION ! Ale oni , chociaż mieli los 100 x gorszy od Polaków , nie stękają , nie pi…lą o wyklętych a pokazują porywający folklor . Z PRL też tak było !

  Odpowiedz
  • 18 czerwca 2020 o 20:15
   Permalink

   Nie oczekuj od post-sanacyjnego “jaśnie państwa” i prawicowej szczujni inteligentnych projektów. To są zmory przeszłości, może dopiero po nich, jak już zniszczą Polskę i siebie samych wyłoni się jakaś nowa jakość.

   Obserwuję ostatnią wpadkę Prezydenta Dudy z LGBT i już mnie nic nie zdziwi. Jak można być tak niedoinformowanym i nieostrożnym praktycznie w finale kampanii. Pomijam już skretyniałe grono doradców, które nie potrafi zapewnić Prezydentowi autorytetu i ustrzec przed takimi wpadkami. Wstyd kompletny. W takich sprawach trzeba subtelnych form wyrażania myśli, aby towarzystwa z LGBT nie urazić, a swoje wartości promować. Wyraźny brak intelektu na prawicy. Naprawdę nie wystarczy się dobrze modlić tu trzeba przede wszystkim myśleć.

   Wyguglać:
   “Co wspólnego ma Fort Trump z LGBT. O czym zapomniał Andrzej Duda? [NEWS DGP]”

   Odpowiedz
   • 18 czerwca 2020 o 21:59
    Permalink

    Nie śledzę, więc strzelam w ciemno. Jeśli był przeciwny “zboczyńcom” TO CHWAŁA P. PREZYDENTOWI.
    Wy Miecławie dedukujecie jak typowy lewak, komunista et….

    Myślę jednak że to może być tylko zagrywka pod twardy elektorat. NIESTETY, p. Dudę postrzegam
    w kat. lewacko neokomunistycznych….politpoprawności (euro…)

    Odpowiedz
    • 19 czerwca 2020 o 08:16
     Permalink

     @krzyk58
     No gratuluję rozumu. 🙂 Coś w stylu – boso ale w ostrogach i na chwałę pana.
     Aby ograć przeciwnika i uratować społeczeństwo przed moralną degrengoladą trzeba więcej subtelności, a nie średniowiecznych metod. Faktycznie wy tam na prawicy idźcie poszukać rozumu, bo już nawet na modlitwy jest za późno.

     Odpowiedz
  • 18 czerwca 2020 o 20:32
   Permalink

   A i jeszcze jedno. Folklor jest ludowy, więc PRL to promowało i na tym zbijało kapitał kulturowy. “Jaśnie państwo” prawicowe pod boską opieką brzydzi się w III RP ludowego folkloru, bo wie, że samo nic nie może zaproponować, żadnej wyższej kultury. Oni zawsze małpowali kulturę zachodnią gaworząc w I RP po francusku do swoich poddanych chłopów, coby im swoją wyższość okazać. Lud ma pracować, nie wolno jego prawdziwej kultury promować, chyba, że w postaci płytkiego i prymitywnego wypaczonego disco-polo, dla zaspokojenia najprymitywniejszych gustów gawiedzi, to tak.

   Odpowiedz
 • 18 czerwca 2020 o 21:01
  Permalink

  90-й псалом в ливийской пустыне

  Ю.К.: У тебя были в жизни ситуации, когда ты понимал, что вот-вот жизнь может оборваться? Было страшно настолько, что ты запомнил это на всю жизнь?

  Д.С.: На Майдане через стекло чёрной лестницы гостиницы «Украина» снайпер практически выстрелил мне в лицо, промахнулся, наверное, где-то на сантиметр, может быть меньше. Только глаза посекло штукатуркой. Это последнее из того, что я запомнил. В последнее время я стараюсь это не вспоминать. Хотя когда мы приехали уже после майданных событий, спустя пару-тройку недель на Украину, я посидел на пригорке, погрустил перед этим окном, где почему-то не состоялась моя смерть.

  …Еще была история в Ливии. Когда жена уехала в Боголюбов монастырь, мы должны были вести передачу. В Ливии был отрублен интернет, не работала сотовая связь. С «большой землёй» у нас был спутниковый модем, и мы передавались с крыши гостиницы «Редисон» в Триполи. Там если множество журналистов выходило со своих тарелок в эфир на передачу, канал сокращался, всё это было очень долго. Так вот, мы заметили момент, что никаких тарелок на крыше не стоит и бросились передавать видео в редакцию. Видели, что уже иностранцы бегают с бронежилетами и кричат «Шутинг, шутинг!» (снайпер). На что мы с Сашей сказали друг другу: «Они сумасшедшие, они и в туалет в бронежилетах ходят».

  Мы вылезли на крышу пристройки и Саша сказал: «Если что – вот туда вниз упадём», а там полтора метра ступенька была. Расставили мы свой модем, разложились, и тут над нами пуля просвистела снайперская. Мы упали вниз. Жена в этот момент была в Боголюбово, отмолила нас, по-видимому. Есть и материалистическое объяснение: снайпер не учёл, что с плоской крыши, покрытой битумом, на 45-градусной жаре вверх идёт мощнейший поток горячего воздуха – пульку просто подняло.

  Была история, когда нас в Ливии взяли в плен. После допросов, хлопая затворными рамами нечищеных пистолетов, нам сказали, что отправят в Бенгази, а на самом деле повезли на юг. Там, в пустыне за Адждаби, у них был пыточный центр в ангаре. Я потом видел видео в интернете, там даже воинам Ичкерии было чему поучиться у ливийских повстанцев. Когда я понял по компасу в часах, что нас везут на юг, а не на север, достал иконку из Боголюбово с 90-м псалмом. Тогда я впервые поняла красоту этой молитвы. Начал читать вслух. Негр-водитель выключил радио. Они уважительно относятся к верующим людям, даже к людям иной веры, потому что вера – это то немногое, что отличает нас от животных. Рядом со мной сидел негр, такой исхудалый, по-видимому, наркоман, с винтовкой FAL. Он тоже стал очень внимательно прислушиваться.

  Когда я ему прочитал молитву до конца «…долготою дней прославлю имя Его», наша колонна остановилась, из джипа выскочил сопровождающий – араб с прекрасным оксфордским акцентом, в прекрасном бронежилете, в противобаллистических очках, достал свой спутниковый телефон и начал вести оживлённые переговоры, после чего наша колонна уже повернула на север и всё-таки нас повезли в Бенгази. К нашему освобождению подключился итальянский дипломат – русофил в самом хорошем смысле этого слова. Он отнёсся к просьбе о нашем освобождении со всей душой и смог вытащить от этих индейцев. http://www.segodnia.ru/

  Napoleon mawiał: “Przypadek jest bogiem głupców”. Ktoś inny zaś powiedział: “Nie ma przypadków, są tylko znaki”. W tradycyjnie chrześcijańskiej perspektywie wiemy, iż o żadnym ze zdarzeń nie można powiedzieć, że było czystym przypadkiem, gdyż nad wszystkim w tym czy innym sensie czuwa Boża opatrzność. ….Miecławie. Domyślam się że zaintrygowany bukwami spróbujesz zapoznać się z relacją
  D. Stieszyna z toczek majdanowych: ukraińskiej i libijskiej, wspólny mianownik? Psalm 90(link niżej), przypominam sobie że “to już było”…- jakby grochem o ścianę. Niestety…

  Genialny koń https://www.youtube.com/watch?v=iNT2AX1s6UQ

  Nieznani snajperzy tworzą historię https://www.youtube.com/watch?v=2aIsEoZ4lgo

  http://prawoslawnikatolicy.pl/psalm-90-91-ratuje-smiercia-uzdrawia/

  Ps. @Kamczatka. W załączeniu do pkt 14 pkt 15 “Nieznani” snajperzy tworzą historię…

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2020 o 08:10
   Permalink

   @krzyk58
   Taaaa widać tę opatrzność boską na prawicy. 🙂

   A tak na marginesie odnotowano już wiele przypadków, jak to Islamiści sądzili, że są niewidzialni i kuloodporni, sprawdzili i załatwili sobie wizytę w zaświatach w przyśpieszonym trybie. Tak więc lepiej tej polecanej modlitwy psalmu nie sprawdzać i nie pokładać nadziej na ratunek.:-) Tylko rozum i wyższa świadomość może człowieka ratować z opresji.
   Dziwnym trafem katolicy i prawosławni w chwili zagrożenia życia chorobą biegną z prośbą o pomoc do lekarza. Pytam po co? Psalm, modlitwa i po sprawie.

   A z tą kozą to chyba taka tęsknota za ZSRR, bo chyba nie za Caratem? 🙂

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2020 o 14:41
  Permalink

  @Miecław
  «W takich sprawach trzeba subtelnych form wyrażania myśli, aby towarzystwa z LGBT nie urazić, a swoje wartości promować.»

  Sprzeczność dialektyczna🙂 – wspiąć się na choinkę a…
  Nie sądzisz, panie Miecławie, że w takim tempie skończymy w getcie dla NORMALNYCH.
  Świeży przykład.

  Postacie bajkowe wystąpiły przeciwko swojej «mamie» Joan Rowling.
  Wszystko zaczęło się, gdy twórca Harry ‘ ego Pottera nieostrożnie zareagowała na swoim Twitterze na nagłówek jednego z portali internetowych:
  “Opinia: kształtowanie bardziej równoprawnego świata po-COVID-19 dla osób, które miesiączkują».
  Dziwaczne sformułowanie -«girls, women, and all people who menstruate» – wywołało szyderczy komentarz pisarki:
  “Ludzie, którzy miesiączkują. Jestem pewna, że jest jakieś specjalne słowo dla tych ludzi. Pomóżcie mi sobie przypomnieć.
  Wumben?
  Wimpund?
  Woomud?”

  Obrońcy praw LGBT+ zareagowali natychmiast.
  Pierwszy zaczął “Harry Potter” (Daniel Radcliffe), następnie “Hermiona-1” (Emma Watson), “Hermiona-2” (Noma Doomezveni) itd.

  EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2020 o 15:25
   Permalink

   @Kamczatka
   Ok. ale jakby tak w pampersach z tej choinki zjechać, to mniej by bolało, prawda?

   No dobra, dobra, u was w Rosji mogliście sobie pozwolić na twarde rozwiązania bez subtelności, bo jeszcze się nie staliście kolonią zachodu. 🙂 Już niewiele brakowało i też byście musieli na tyły uważać i w subtelności się bawić. 🙂

   Prawdę mówiąc PiS rządzące mając taką większość bez problemu wszystko w świetle prawa by załatwili, że zachód by nie pisnął, a wszystko na gruncie praw i wolności człowieka, tyle tylko, że brakuje na tej prawicy intelektu to raz, a dwa być może nie chcą rozwiązać problemu i chcą go przeczekać, bo wiadomo, że w republice bananowej potrafią tylko antykomunistyczne dyskryminacyjne przepisy uchwalać mszcząc się na dziadkach, którzy już nawet ze stalinizmem nie mieli wiele wspólnego oraz na pomnikach dzięki którym można by jeszcze zachować pamięć o świetności Polski Ludowej. Tylko na tyle im zachód pozwoli. Pani ambasador tupnie i cały PiS na kolanach w pokłonie, tyłki wystawia do ……. resztę pominę milczeniem. 🙂

   Odpowiedz
 • 19 czerwca 2020 o 18:38
  Permalink

  Stany Zjednoczone są obecnie głęboko podzielone światopoglądowo i nie chodzi tu o tradycyjny podział na Demokratów i Republikanów. Coraz większe poparcie zdobywa ideologia, która nie ma jeszcze swojej nazwy, natomiast jej wyznawcy określają sami siebie słowem „progressives” czyli „postępowcami”. Jeśli w Polsce komuś termin ten się kojarzy z czasami komuny, która zapewniała wieczny postęp, to nie jest to skojarzenie całkiem mylne, choć nie można też do końca nazwać jej komunizmem. Na pewno mówimy tu o ideologii lewicowej, mocno zakorzenionej w marksizmie i filozofii postmodernizmu (które to połączenie samo w sobie jest pewnym paradoksem).
  (..)
  Jeśli zastanawiamy się, dlaczego tak silne mocarstwo jak USA pozwala tłumom na rabowanie i podpalanie miast i nikt z tym nie „zrobi porządku” to wynika to właśnie z wszechobecności w dyskursie publicznym tej filozofii. Black Lives Matter, radykalna organizacja i ruch społeczny stojący za protestami z definicji zajmuje się prawami czarnych, a więc systemowo uciśnionych. W związku z tym walka z nimi, a nawet krytyka tego co się dzieje wywołuje mniej więcej taki skutek jak w Polsce lat 50tych wystąpienie przeciwko działaczom reprezentującym „lud pracujący miast i wsi”. Można to zrobić, w USA wciąż jeszcze formalnie istnieje konstytucyjnie zagwarantowana wolność słowa, ale konsekwencje osobiste i zawodowe będą dotkliwe.

  W efekcie wiele zjawisk społecznych pozostaje nieopisanych i wiele rzeczy niedopowiedzianych, a narracja rewolucyjna staje się coraz bardziej narracją oficjalną.

  Dlaczego Ameryka płonie? http://www.bibula.com/?p=114876

  W Polsce „antyrasiści” atakują wiersz Tuwima o Murzynku Bambo, Sienkiewicza czy przygody Tomka Wilmowskiego.
  W USA padło nawet na Mary Poppins…

  W zasadzie o rasizm można oskarżyć jakikolwiek film lub książkę, która zawiera wartości inne, niż propaganda pedalstwa, aborcji, homoseksualizmu, kurewstwa, „równości” itp.

  Podpisano “gajowymarucha”.

  Самые РАСИСТКИЕ БРЕНДЫ. Как ПРОЗРЕТЬ и ПОНЯТЬ? https://www.youtube.com/watch?v=-2Wl1Knl1VU&t=319s więcej newsów na kanale “Саня Во Флориде”

  Odpowiedz
  • 19 czerwca 2020 o 23:59
   Permalink

   Rasizm to tylko zapalnik. Reszta to efekty i skutki kultury głupoty, której nawet z lewicą nie można utożsamiać. To dziesiątki tysięcy leni rzekomo kontestujących świat i żyjących z idee fix jego naprawy, ale większość tych ludzi nie nadaje się do tworzenia jakiegokolwiek spójnego systemu wartości, ani lewicowych, ani prawicowych w klasycznym ujęciu. Intelektualna degrengolada, za co odpowiada oczywiście kapitalizm ze swoją ideą pseudo-wolności, czyli wolności od myślenia. Ameryka co jakiś czas płonęła, płonie i w przyszłości będzie płonąć zapewne, ale nic specjalnego z tego nie wyniknie. Tam nie będzie drugich “bolszewików”, bo w stanie permanentnego życia w kulturze głupoty nie powstanie żadna spójna idea łącząca grupę społeczną i zapewniająca perspektywę zwycięstwa. To narody skazane na przegranie ze światową oligarchią.

   Odpowiedz
   • 20 czerwca 2020 o 13:42
    Permalink

    …za co odpowiada oczywiście kapitalizm … marksizm Miecławie, i rozwinięcie tegoż przez “frankrurtczyków” w neomarksizm- “kulturowy” kapitalizm. W Ameryce już kilka dekad szaleją trockiści dla niepoznaki względem motłochu przebrani w pióra demokratów i neokonserwatystów.

    https://marksizm-kulturowy.blogspot.com/ 🙂

    “W kwietniu 2017 doniesienia prasowe wskazywały, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w New Jersey uznał Antifę za organizację terrorystyczną[50]. Nie znajduje to jednak potwierdzenia na stronie Departamentu[51]

    Po wybuchu zamieszek z powodu śmierci George’a Floyda, 31 maja 2020 Donald Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną. Nie zostały jednak wówczas przez niego podane żadne szczegóły takiej decyzji. We wcześniejszych wpisach na Twitterze, Donald Trump sugerował, że „radykalnie lewicowi anarchiści” pod przewodnictwem Antify są odpowiedzialni za zamieszki[52]. Niemniej, Federalne Biuro Śledcze w oficjalnych dokumentach nie potwierdziło uczestnictwach zorganizowanych grup Antify w zamieszkach. Tak samo, wśród kilkudziesięciu dokumentów osób oskarżonych na podstawie przepisów federalnych, żadna nie była powiązana z ruchem antyfaszystowskim[53][54]. Wśród oskarżonych znalazły się natomiast osoby powiązane ze skrajnie prawicowym ruchem Boogaloo… 🙂 Kowal zawinił -Cygana powieszą?

    Odpowiedz
    • 20 czerwca 2020 o 18:32
     Permalink

     @krzyk58

     Oj biednyś, ty biednyś intelektualnie i nic się na dodatek nie uczysz. Nie potrafisz rozróżnić fałszywych flag od rzeczywistych przyczyn zjawiska. A Wielomscy ongiś mądrze pisali, ale lekcji nie odrobiłeś. 🙂

     To są faktyczne i rzeczywiste przyczyny.
     https://strajk.eu/upadle-panstwo-upadly-kapitalizm/
     Zaś antifa, tak samo jak prawactwo nie jest wolne od kultury głupoty.
     Przypominam sobie taką scenkę rodzajową z mojego podrosłego już dzieciństwa. Gdzieś się nasłuchałem od miejskich kolegów, że są jacyś hippisi, noszą długie włosy no i że to takie wolne i wyluzowane towarzystwo. W sejmie mamy jednego guru psa przeca z takiego środowiska:-)

     No i zachciało mi się być hippisem. Nie poszedłem do fryzjera, jeden i drugi miesiąc, mimo że kasę dostałem, no ale zawsze był “zamknięty” jak dla mnie. Jeszcze drugi miesiąc jakoś rodzice i babcia znieśli mój wygląd pieski, ale na trzeci miesiąc, gdy przyciśnięty do muru powiedziałem, ze zostaję hippisem i będę sobie żył jak chcę, to sprowadzili mi wiejskiego fryzjera, sąsiada z taką ręczną tępą maszynką, jak mnie opie*dolił to aż na zwolnienie lekarskiej poszedłem, bo wstyd w szkole było się pokazać. No i zaczęła się moja “resocjalizacja” poprzez pracę w gospodarstwie, której qurwa nigdy nie zapomnę. Tak zakończył się mój epizod hippisa, po którym w wieku 12 lat przestałem być dzieckiem w trybie przyśpieszonym, bo już rodzice i babcia jakoś przestali dbać o mnie, za to dbali abym miał dużo roboty, a i pasek ojca też zrobił raz swoje, gdy zacząłem kontestować te metody wychowawcze. 🙂

     Tam brakuje odpowiednich metod wychowawczych i edukacji.

     Odpowiedz
     • 20 czerwca 2020 o 19:18
      Permalink

      Wpisz – se, w YT “Publicysta Jakub Zgierski • Prawica czy lewica (neomarksizm)? • Kto wygrywa w ideologicznym sporze?”

     • 20 czerwca 2020 o 20:36
      Permalink

      “Oj biednyś, ty biednyś intelektualnie … Dziękuję za okazane mi współczucie z powodu….ale jak widzisz, nie jest ze mną aż tak tragicznie, staram sie jak mogie , ale kudy mi tam do takich tuzów
      intelektu, więc bierę “wszystko ( niczym sroka) na chłopski rozum i jakoś pcham “ten kamień”… 🙂

      https://www.youtube.com/post/UgxxUhosyAI9TTYfBUh4AaABCQ

      …………Na krajowym podwórku wcale nie jest lepiej. Ostatnio ofiarą tropicieli “wrogów ludu” padła… Monika Jaruzelska, publicystka i polityk kojarzona raczej z lewicą. Jaruzelska została wpisana do “Brunatnej księgi” prowadzonej przez stowarzyszenie “Nigdy więcej” za jeden z przeprowadzonych przez siebie wywiadów. Inna rozmowa – z twórcą kanału Wojna Idei – została usunięta przez administratorów YouTube. (Ju – je, na kanale p. Moniki) :), 🤔 Myślisz że ‘pod lewicą” jest jakieś dno?

      O lewicowej cenzurze i poziomie wolności słowa w Polsce w nowym odcinku z serii “Dokąd zmierzamy?” Kamil Klimczak będzie rozmawiał z publicystą Arkadiuszem Miksą.

      Dokąd zmierzamy? Nowa inkwizycja https://www.youtube.com/watch?v=LLw-vrrVX9Y&t=14s

      A wy mi TU – Miecławie raicie, niczym stary rajfur 🙂 lewicę (nową), “różnych” komunistów i takich’że złodziei… Doborowe, szemrane toważydstwo… 🙂

     • 21 czerwca 2020 o 13:34
      Permalink

      @krzyk58

      Po pierwsze – Zgierskiego odesłałbym najpierw do dokładnego przestudiowania wszystkich dzieł Marksa, Engelsa, Lenia i Stalina, niech się trochę poduczy i weźmie poprawką na epokę w jakiej te dzieła i idee powstawały, dlaczego one powstać musiały. To co się dzieje teraz to już fantazmaty paranaukowe lub niby naukowe różnych filozofów z katedr niby naukowych i oczywiście domorosłych mądralińskich, co ta zaistnieć w sieci chcą a potem przychodzi rozczarowanie. Takich było dużo na styropianie, każdy głupek dywagował jak to mu źle w socjalizmie, ale klękał przed każdym plebanem i prosił o łaskę boską, o wolność, itd.
      Jaruzelska może ma dobre intencje, aby pokazywać różne zapatrywania, ale to jest masło maślane. Przecież te jego wypowiedzi niczego nie wnoszą, zaciemniają problem, a dla znających tematykę są bzdurą, zaś nie znających jakimś objawieniem, którego sami nie mogą zrozumieć. Ekwilibrystyka pojęciowa, można powołać się na semantykę (którą tu @Zbigniew uprawiał, ale zniknął z forum), leży na całej linii. Jednym słowem Jaruzelska wpisuje się tym blogiem w modne teraz pranie mózgów przez różnych głupków niedouczonych i w zasadzie dodatkowo ich promuje. Szkoda tylko, że nie pyta się o zdanie poważnych marksistów, mających wiedzę, ale też i zamknęli się oni ze swoja wiedzą w gabinetach przed głupią internetową gawiedzią, która i tak by ich naukowych wywodów nie zrozumiała. Chciałbym przykładowo posłuchać wypowiedzi Włodzimierza Lutego ze SMP.
      http://smp.edu.pl/author/luty/
      Napisał on przecież świetny artykuł “O aktualności teorii ekonomicznej Marksa” Zdanie 2018, nr 3-4.

      Reszta dywagacji o tzw. kulturowym marksizmie i innych wypaczeniach (czyli czymś co należy nazwać zachodnią kulturą głupoty) jest nic nie warta i zajmowanie się tym jest bezproduktywne. Choć trzeba przyznać, że prawica swój cel osiąga be ta retoryka świetnie służy do zniechęcania nieświadomej gawiedzi do idei marksizmu, do lewicy w ogólności. Nawet lewica burżuazyjna zajmuje się tymi bzdetami w interesie kapitalizmu i prawicy tak naprawdę, z czego ci lewicowi idioci nawet nie zdają sobie sprawy, że podtrzymują fantazmaty prawicowe zamiast obśmiewać te idiotyzmy to wpisują się w ich retorykę.

      Po drugie – jeżeli chodzi o cenzurę, to czego ty oczekujesz? Przecież skoro prawica robi cenzurę na idee komunizmu i socjalizmu, deprecjonuje każde lewicowe poglądy, to jest oczywiste, że na lewicy będą robić to samo. A teraz Klimczak niedouczony ma szansę ponarzekać i powoływać indeks ksiąg zakazanych, nie bacząc na to, co to było i komu służyło. Daj spokój z tym waszym utyskiwaniem. Zapewniam cię, że to dopiero początek, bo lewica się za późno obudziła, a faszystowskie inklinacje trzeba pokazywać i niszczyć w zarodku, aby nam się historia nie powtórzyła.

      Jaruzelska może chce być cool w dobie internetu i pokazywać różne problemy, ale na skrajnej lewicy jest to nie do przyjęcia. Podobnie jak dla mnie było nie do przyjęcia, aby portal OP publikował peany na cześć wyklętych, tworzone przez jakiś wypaczony umysł, gdzie pamięć ofiar została opluta i podeptana. Stąd był mój protest.

      Ja radziłbym tym pseudo-narodowcom z Klimczakiem na czele odrobić lekcje z prawdziwego chrześcijaństwa na początek. Czyli niech biedny przeczyta sobie przewodnik duchowy Tomasza Kempisa “O Naśladowaniu Chrystusa” i stara się zaszczepić opisane tam doskonalenie osobowości wierzącego człowieka, każdemu narodowcowi. Założę się, że połowy też nie zrozumieją, bo są tylko katolikami. Za trudne, niestety, tak w czytaniu a nie do przejścia w wykonaniu.
      Ale polecam, np. Rozdział V “O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM”.
      Cytował nie będę. Postarajcie się prawiczki intelektualne popracować nad tym dziełem, dzięki temu nabierzecie pokory, której Klimczakowi i innym bardzo brakuje. Może wtedy zrozumiecie skąd się bierze lewica i lewactwo. A gdy już się udoskonalicie i wasze sumienie będzie czyste, będziecie mogli spojrzeć na lewactwo z innej perspektywy, nie zdziwi was też “Brunatna Księga”.
      https://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega

      Ale nie dziwię się jazgotowi na skrajnej prawicy, wszak ukryci faszyści się burzą, bo to im plany psuje, dlatego deprecjonują na każdym kroku swoich przeciwników.
      https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/6720-brunatna-ksiega-wyrasta-ze-zlej-tradycji-list-proskrypcyjnych-hitlerowskich-i-komunistycznych-jest-grozna-dla-polski

      Póki co mamy jeszcze szczęście, że żyjemy w post-peerelowskim społeczeństwie dość jednolitym mimo dokonanych podziałów i nie ma na ulicach miast walk bojówek partyjnych, jak to było w II RP. Namiastkę bojówek stworzyły już co prawda prawicowe partie, jako oddzielne przybudówki, czyli ONR i MW, czy “Rycerze” przykościelni. Ale nie znajdują szerszego poparcia i oparcia w społeczeństwie, prawo jeszcze ich ściga za wybryki rasistowskie i ksenofobiczne, więc jest to jeszcze do zniesienia, a ryzyko społeczne ich działania nie jest duże, niemniej jednak trzeba sytuację monitorować. Dlatego stowarzyszenie “Nigdy Więcej” może czasami przesadza i nad interpretuje fakty, ale trzeba dmuchać na zimne i zamiary faszystowskie obnażać w zarodku.

    • 21 czerwca 2020 o 23:45
     Permalink

     @krzyk58
     No, kacze blade, Krzyku…!
     – a nie wychodzą już ci czasem komuniści, trokiści, marksiści, socjaliści, lewicowcy i wszyscy pozostali demokraci i neokonserwatyści z lodówki ?

     W jakiej ty siedzisz “rzeczywistości” ?
     – w każdym bądź razie, działanie fantastyczne !

     A drogie toto ?

     Odpowiedz
     • 22 czerwca 2020 o 21:09
      Permalink

      @Dojrzały (były 50-parolatek). „Karta Rodziny”: propagandowy dokument dla użytecznych idiotów

      Dokument jest tylko i wyłącznie wyborczą deklaracją programową, nie mającą mocy prawnej (kwestie ideologii LHBTQ). Gdyby ów dokument był na przykład projektem ustawy delegalizującym marksizm antykulturowy w Polsce, byłby to pozytywny przełom. Przypominam, że niedawny v-ce premier Gowin prezentując oficjalne stanowisko gorszego sortu: Kaczyńskiego, Morawieckiego i Dudy, powiedział, że w razie ataku na gender -„zagrożenia wolności badań, położy się Rejtanem”. [Najlepiej w poprzek torów kolejowych – admin]

      Reasumując w sposób obrazowy: dokument, który nie ma mocy prawnej, nie jest ani tarczą ani mieczem. Jest wabikiem wyborczym dla głupców. Celem tej deklaracji bez pokrycia jest eskalacja emocji u elektoratów. Nikt nikomu nie wyjaśni czym jest współczesny marksizm i dlaczego należałby go natychmiast zdelegalizować jako ideologię. Przypominam, że PiS obdarowało milionami złotych środowiska komunistyczne promujące totalitaryzm pod genderowym szyldem. Andrzej Duda osobiście zaakceptował marksistowską Agendę 2030, a zatwierdzona przez PO i Trzaskowskiego Konwencja Stambulska nie została ruszona przez 5 lat.

      Tymczasem kandydat Duda uprawia tylko i wyłącznie demagogię. Żadnych działań mających konsekwencje prawne

      „Karta rodziny” zawiera również obietnicę utrzymania istniejących programów socjalnych w stosunku do rodzin. Przy okazji powtórzę to, co napisałem na Twitterze:

      Ogłupieni propagandą Polacy wciąż nie zdają sobie sprawy, że 500+, 300+ oraz 13-ta emerytura są ich pieniędzmi oddanymi przez lewicowego złodzieja jakim jest marksistowskie państwo. Pieniądze te to kropla w morzu z całej zagrabionej sumy. Porównując poglądy dwóch najważniejszych lewicowych kandydatów – Dudy i Trzaskowskiego, obydwaj panowie są za utrzymaniem dotychczasowej grabieży.

      https://marucha.wordpress.com/2020/06/22/polacy-sa-coraz-glupsi/

 • 22 czerwca 2020 o 00:18
  Permalink

  @Mieclaw
  – w pełni popieram Twój ostatni post, Mieclawie

  Do naszego Kolegi Krzyka mam jedno pytanie:
  – KIM Ty jesteś Krzyku, co sobą REPREZENTUJESZ, byś uzurpował sobie prawo do krytyki marksistowskich i lewicowych poglądów !?
  Chłopie, pół świata, t.j. POLOWA populacji ludzkiej uznaje te poglądy za słuszne i właściwe !
  – czy Ty kiedykolwiek miałeś w ogóle jakieś własne ?
  A jeśli nawet masz, to przekonałem do nich przynajmniej pięć innych jednostek ?

  Oczywiście, nie mam nic przeciwko twojej krytyce, każdy ma prawo do tego, tylko…
  – jeśli cokolwiek się krytykuje, to powinno przedstawić sie, przynajmniej w Twoim mniemaniu lepsze rozwiązanie…
  Tego nie przedstawiasz, więc to, co robisz to nic innego, jak zwykle pieniactwo !

  Odpowiedz
  • 22 czerwca 2020 o 18:50
   Permalink

   @Dojrzały (były 50-parolatek)

   “– KIM Ty jesteś Krzyku, co sobą REPREZENTUJESZ, byś uzurpował sobie prawo do krytyki marksistowskich i lewicowych poglądów !?”

   Napiszę skromnie – “Nikim”. Zdrowy,( a TU już nieskromnie) chłopski rozum, kiepełe, jak mówią ci co ich (już) podobnież- ‘nie ma”.. 🙂

   “Chłopie, pół świata, t.j. POLOWA populacji ludzkiej uznaje te poglądy za słuszne i właściwe !”
   I w tym momencie “turlam się po podłodze ze śmiechu”. 🤣
   Pacz pan, aż tylu debili jest na tym bożym świecie!A, swoją drogą Lem ( “Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznałem internetu.”) byłby mocno zdziwiony. Na poważnie, “ta połowina”- niesie ze sobą paskudne rozwiązania polityczne… burżuje komunistyczni -lewacy (tak,tak…) sprawią że wszyscy pierdykniemy, przytrafi się nam – tak piękna –
   katastrofa.flv https://www.youtube.com/watch?v=6-wI4C2erOU 🙁

   “– czy Ty kiedykolwiek miałeś w ogóle jakieś własne ? Jak nie – jak tak! 🙂 Przeca, nieustannie eksponuję!

   Lektura: https://monitorpostepu.pl/chaz-w-seattle/

   Odpowiedz
   • 22 czerwca 2020 o 22:02
    Permalink

    Z raportu mmmmmm Departamentu Stanu nt. wolności religijnej 2019 w Polsce: “W niższej i wyższej izbie parlamentu oraz w wielu innych budynkach publicznych, w salach lekcyjnych w państwowych szkołach, nadal wiszą krzyże.” Job ich bolszewicka ma’t! 🙂

    Czy jestem …zaskoczony? NIE! Ponieważ od dawna uważam USA za państwo gdzie już od kilku dekad
    rządzą różnej maści bolszewiki-komuniści na naciskiem na kosmopolityczny (tfu!) trockizm. 🙂
    A ideologia “różnej lewicy” sączona jest od czasów rewolucji seksualnej, Zachodnia Europa, nie inaczej to też tylko skomunizowane kibuce… 🙂
    Dlatego normalności upatruję w Rosji, Białorusi, ChRL, …czy w tak opluwanej przeszłości ZSRR
    do marca 53′.
    Amen

    Odpowiedz
    • 23 czerwca 2020 o 08:29
     Permalink

     @krzyk58

     No patrz no, jacy to “bolszewicy” z tych szatanów zjednoczonych, najpierw wykorzystali Kościół i kler w Polsce Ludowej do obalenia systemu PRL, a teraz im się krzyże nie podobają w instytucjach publicznych. Jaką demokrację i wolność zaprowadzili w III RP dzięki styropianowi i Kościołowi to taką mają. To nie były dolary wyrzucone w błoto, one się zwracają w postaci wielkich zysków, więc niech nie narzekają. 🙂

     https://trybuna.info/polska/swiecki-charakter-panstwa-musi-podlegac-ochronie/

     „Chrześcijaństwo jest korzeniem wszystkich problemów we współczesnym świecie” – to słowa Varga Vikernesa

     Odpowiedz
     • 23 czerwca 2020 o 13:17
      Permalink

      На Руси воин и монах сливаются воедино https://russkiy-malchik.livejournal.com/982869.html

      “Народная республика Сиэтла” и троцкистка Савант https://russkiy-malchik.livejournal.com/982582.html

      “На самом деле в ходе нынешних событий похоже мы очень много узнаем о том, что на самом деле происходило в России в ходе революции 1917 года, и какие силы её тогда двигали, ибо сейчас опять вылезли именно они.” 🙂

      Na pewno odpuściłeś sobie? – https://monitorpostepu.pl/chaz-w-seattle/

      Chrześcijaństwo Miecławie posiada dwa płuca (kto TO powiedział?). Może kiedy i w Polszcze będzie
      kiedyś normalnie a wówczas utworzymy wspólnie w Warszawie i Moskwie – radia, głosy wolnego świata ,nadawać będziemy słowa otuchy za ocean (Głos Ameryki) i do zniewolonej przez trockistowski komunizm
      Zachodniej Jewropy (RWE), utworzymy też polską sekcję radia BBC co by i na komunizowane Wyspy
      dotarł głos Wolnego Białego Człowieka. Wszak Wszystko jeszcze przed nami?! Edukować będziemy,
      otumanione półdzikie ludy na zachodzie w jak ‘ciemnej doopie siedzą” tyle dziesiątków już lat i co należy robić by było normalnie, szkopuł w tym że sami musimy wyzwolić się z bolszewickiej politpoprawności. Musimy też choćby śmiechem rozgonić różnych takich …synów (i ‘curki”) z antypolskiej, antybiałoruskiej, antysłowiańskiej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%82sat_TV
      Stawiam cel: wyrwać się z okowów neokomunistycznego eurokołchozu https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_z_Ventotene i paktu militarnego niosącego na cały glob ziemski demo(no)kracje i prawaczłowiecze – w formie permanentnej rewolucyji. Inaczej biada nam wszystkim…

 • 23 czerwca 2020 o 17:14
  Permalink

  @krzyk58
  “Na pewno odpuściłeś sobie? – https://monitorpostepu.pl/chaz-w-seattle/
  Ależ czytałem i moje tezy się potwierdzają. To co tam jest opisane, to tylko kultura głupoty z lewactwem i zwykłym chuligaństwem oraz ciemnotą w tle. To jest właśnie ta słynna latynizacja, o której mówił Gierek na koniec PRL, co Polskę czeka. Czyli rozbicie ideowe, fanatyzm religijny i prawacki oraz lewackie dziwadła kulturowe – co daje w efekcie kulturę głupoty, łatwo sterowalną przez kapitał.

  Tyle tylko, że kapitał trochę przeholował ze swoją chciwością tam w Ameryce i Europie Zachodniej, więc system zaczyna im się wymykać spod kontroli. Ale początki Mad Max już są. Czekamy na kolejne scenki rodzajowe. Ale tam nie będzie żadnej rewolucji. Rzucą im trochę dolców, pójdą na MacDonalda nażrą się inni się naćpają i zapomną o co protestowali. Ich problem. Polska prawica ma swój, jak wyprostować swoje błędy ze styropianu i odzyskać suwerenność.
  Nie ma się czym ekscytować.

  A my Polacy tymczasem mamy swoje wzorce kulturowe rodem z PRL, wystarczy je odkurzyć i zacząć pracować nad kolektywnym myśleniem, a nie zginiemy. Czas tylko najwyższy pozbyć się z umysłów okupacyjnej religii i nie wpuszczać w to miejsce zachodniej kultury głupoty. Odkurzyć wartości słowiańskie, a nie zginiemy.
  https://demotywatory.pl/4265357/Jestes-Slowianinem

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.