Polska powinna przejść na Prawosławie

Polska powinna przejść na Prawosławie – ὀρθόδοξος – Kościół Katolicki w Polsce oddala się od nauki Jezusa Chrystusa, oddala się od Pisma Świętego, elastycznie traktuje Dekalog. To nie jest Kościół, który zajmuje się wiarą, co najwyżej religią i to głównie jej stroną organizacyjno-doczesną. Najgorsze jest jednak to, jakie spustoszenie ta instytucja sieje wśród wiernych, na kanwie nauki społecznej, a w konsekwencji tworzenia podstaw do socjo-politycznej percepcji rzeczywistości. Nigdy pod tym względem nie było dobrze, ale to co dzieje się obecnie to prawdziwy horror.

Chrześcijaństwo Zachodnie jest w wielkim kryzysie, schizma doprowadziła do stopniowego odchodzenia od doktryny wiary, które było realizowane w sposób pełny hipokryzji. Od wiernych wymagano posłuszeństwa, tworzono wykładnie doktryny – w dominującej części bardzo dobrą, ale w ostatecznym rozrachunku Papieże mieli dzieci i własne dwory, hierarchowie również zajmowali się częściej polityką i utrzymaniem władzy, niż sprawami duchowości. Polskie średniowiecze rozwijało się pod skutkami sporu Biskupa Stanisława ze Szczepanowa z Bolesławem Szczodrym. Biskup miał dopuścić się zdrady i został poćwiartowany, z tego powodu kler spowodował bunt możnych i przepędził prawowitego władcę. Niestety od tego czasu, władza cywilna dopiero do nastania państwa komunistycznego bała się władzy religijnej jak ognia.

Największy problem z katolicyzmem w Polsce polega na tym, że on nie wspiera państwa, w zasadzie nigdy go nie wspierał. Trzeba pamiętać, że wielki problem w relacjach ze Wschodem wziął się m.in. z tego powodu, że Kościół zmuszał Króla (różnymi sposobami), do ekspansji chrześcijaństwa zachodniego na tereny tradycyjnie ortodoksyjne. Jak się to dla Polski skończyło doskonale pamiętamy, że w 1795 roku, to było ukoronowanie naszej ekspansji – w dominującej części motywowanej religijnie. Wojny ze Szwecją, również miały w tle sporu dynastycznego Wazów – spór religijny. Ukoronowaniem naszego nieszczęścia napędzanego przez Rzym była nieszczęsna wyprawa wiedeńska Króla Sobieskiego, który przyczynił się do przetrwania jednego z państw zaborczych i uratowania Europy Zachodniej przed Turcją, jak to się dla nas skończyło niedługo potem doskonale wiadomo.

Potem w trakcie zaborów, Kościół przyczyniał się do umacniania władzy państw zaborczych. Papieże nie byli za niepodległością Polski, a o roli niektórych hierarchów w końcówce I Rzeczypospolitej i w okresie międzywojennym nie ma nawet po co wspominać. Powiedzieć, że Kościół Katolicki – w dominującej części swojego przekazu społeczno-politycznego był czynnikiem napędzającym reakcję i postawy konserwatywno – wsteczne, to mało powiedzieć. To w zasadzie nic nie powiedzieć. Na szczęście postawa wielu proboszczów była pro-narodowa, bez tego byśmy nie przetrwali. Jednak im bliżej Rzymu, tym sprawa polska miała się gorzej. Chociaż wcześniej Kościół chętnie pobierał z Polski dziesięcinę przez wieki.

W odróżnieniu od katolicyzmu, który w słowiańskiej Polsce jest elementem kulturowo obcym, a ze względu na konstrukcję Kościoła Katolickiego jest czymś zewnętrznym. Prawosławie w Rosji i innych krajach Prawosławnych, może poza Ukrainą – jest czynnikiem, bardzo silnie wzmacniającym państwo i działającym na rzecz społeczeństwa. Doskonale podkreśla to Konkordat, chyba najgorsza umowa jaką Rzeczypospolita zawarła po przemianach ustrojowych. Kościół czerpie korzyści z funkcjonowania na koszt naszego społeczeństwa, jednak to co daje – w wymiarze nawet czysto moralnym, edukacyjnym i cywilizacyjno-twórczym jest co najmniej wsteczne, w stosunku do tego, co dostaje.

Nasz problem koncentruje się na tym, że mamy wielu ludzi autentycznie wierzących, jeszcze więcej, którzy bardziej wyrażają swoją wiarę poprzez obrzędowość, niż autentyczne przeżycia i przekonania transcendentne, a oficjalna struktura religijna na tym już tylko żeruje. Ludzie odwracają się od Kościoła na przykładzie własnych przeżyć, ewentualnie tych zasłyszanych. W mediach panuje zmowa milczenia i relatywizacji prawdziwego przekazu o tym, co się dzieje z Kościołem, proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma żadnej pogłębionej, a nawet powierzchownej refleksji o stanie Kościoła! Co więcej, nawet publicyści katoliccy – mają zamykane usta przez swoich zwierzchników, obowiązuje ich posłuszeństwo. Tak wygląda pluralizm i demokratyczna dyskusja na te tematy.

Tymczasem instytucje biznesowe bazujące na środowisku katolickim mają się doskonale, właśnie obchodzą kolejne rocznice fantastycznego funkcjonowania i mają przed sobą świetlaną przyszłość. Można tylko gratulować biznesowo-organizacyjnego talentu niektórych oficjalnym funkcjonariuszom tejże instytucji.

W 966 roku przyjęliśmy chrześcijaństwo, zaraz potem wydarzyła się schizma zachodnia. Potem przez wieki byliśmy na linii podziału kulturowo-cywilizacyjnego pomiędzy Zachodem i Wschodem. Czas najwyższy wyciągnąć wnioski z historii i pójść w kierunku, który od tysiąca lat powinien być dla nas kierunkiem naturalnym. Kościół na Zachodzie nawołuje dzisiaj do niekontrolowanego przyjmowania nielegalnych imigrantów oraz afirmowania ich potrzeb ekonomiczno-politycznych, chociaż religijnie negują one jego istnienie. To samobójstwo, nie musimy w nim uczestniczyć.

Powinniśmy działać na rzecz referendum w sprawie przyjęcia Prawosławia w Polsce – Patriarchat Moskwy i Całej Rusi jest największym Kościołem Prawosławnym, w tym kierunku powinniśmy zwrócić swoją uwagę. Patriarcha Moskwy i całej Rusi Кирилл – Cyryl I to święty człowiek cieszący się niekwestionowanym autorytetem. Jego nauczanie powinno być tłumaczone na język polski, żebyśmy mogli zbliżyć się do Prawosławia. Nie ma bowiem niczego ważniejszego, niż cywilizacyjna jedność wszystkich Słowian, albowiem przede wszystkim jako Polacy mamy obowiązki słowiańskie i nie wolno nam o tym zapomnieć! Dzisiaj to Prawosławie wspiera istnienie żywiołu słowiańskiego i dlatego należy je wspierać, co jest oczywiście tożsame ze wspieraniem Rosji, największego państwa Słowian i innych zjednoczonych narodów. Uczestnictwo w tej wielkiej wspólnocie jest naszym cywilizacyjno-kulturowym przeznaczeniem.

Jeżeli po 2000 lat dowiedzieliśmy się od Papieża z Argentyny, że przez ten cały czas wszyscy chrześcijanie na Zachodzie modlili się do Boga podstawową modlitwą, przetłumaczoną z języka greckiego w sposób błędny. To znaczy, że w ogóle całe zachodnie chrześcijaństwo jest pomyłką? Trzeba porzucić tych schizmatyków i powrócić do prawdziwej wiary, Kościół jest na Wschodzie, dzisiaj stolicą chrześcijaństwa jest Moskwa. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale się nie oszukujmy – czy można budować coś prawie 1000 lat na błędzie? Złe drzewo wydaje złe owoce…

49 myśli na temat “Polska powinna przejść na Prawosławie

 • 10 grudnia 2017 o 07:06
  Permalink

  Piękne i wzniosłe świadectwo prawdzie!!!!!!!

  Odpowiedz
  • 13 stycznia 2018 o 07:32
   Permalink

   Autor się myli. W Polsce zmierzamy w kierunku kościoła narodowego na podstawie sekty toruńskiej ściśle związanego z państwem. Z 30% Polaków bez wahania pójdzie za głosem Rydzyka a reszta i tak jest na tyle zlaicyzowana, że nie będzie przywiązywała większej uwagi do tych rewolucyjnych zmian. A patriarcha Moskwy wcześniej czy później będzie miał siedzibę w Warszawie gdy dominującą religią w Rosji stanie się islam.

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 08:44
  Permalink

  Rozumiem przewrotność Autora, ale przesadził.

  Jeśli już odwrót od katolicyzmu, to raczej w kierunku niezależności od Watykanu i ponowne przeanalizowanie zasad wiary – jak Ewangelicy.

  Potrzebujemy Reformacji, ale już z pozycji XXI wieku i bez ewangelickich wynaturzeń jak Biskupi-geje …

  Podstawową sprawą dla kleru powinno być zniesienie celibatu.

  Nawet więcej – święceń kapłańskich mógłby dostąpić DOPIERO młody człowiek, który ma żonę i minimum dwójkę dzieci.

  Czyli dopiero sporo po 30-tce …

  Ta dojrzałość pozyskana przez funkcjonowanie w normalnej rodzinie, pogłębiona przez JAKIEŚ studia wyższe – byłaby dopiero podstawą do studiów teologicznych i święceń.

  Wówczas takie nauczanie 35-letniego wikarego i 50-cio letniego Proboszcza (dzieci już odchowane!) – mogłoby być konfrontowane przez ocenę jego życia rodzinnego.

  Czy nauczanie to jest zgodne z Jego czynami?

  I tu jest główna oś FAŁSZERSTWA KK w głoszonym nauczaniu o życie (pożycie) w rodzinie, bo czynią to TEORETYCY życia, nie znający wielu realnych problemów, jak choćby CODZIENNEGO i legalnego współżycia z kobietą oraz stałego wychowania dzieci …

  Przejście na prawosławie – to przejście na inną kulturę, co jest niemożliwe dla całych społeczności, będących w dodatku nieufnymi wobec WIELKORUSKICH ideologii, które Cerkiew Moskiewska promuje.

  Stąd dobrodziejstwo Autokefali poszczególnych Cerkwi Narodowych.

  Autor trochę prowokuje, więc tak na to też popatrzmy.

  Najważniejsze jest tu jednak spojrzenie na będącą w głębokim kryzysie religię katolicką w Polsce i na świecie.

  Poza tym Autor pisze to, nie znając dokładnie zasad Prawosławia, które też ma swoje “mielizny” i “anachronizmy” jak na XXI wiek.

  PO prostu powinna być otwarta droga dialogu do reformy CAŁEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA, w duchu Ewangelii.

  Ale to jest praca na kilka pokoleń i wymaga od jej autorów PRAWDZIWEJ WIARY w Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii Miłości.

  Najważniejsze Jego przykazanie, to według mnie, to:
  “Przykazanie jedno daję wa, – abyście się wzajemnie miłowali!”

  Amen!

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2017 o 09:14
   Permalink

   W pełni popieram. Przejście całego państwa na Prawosławie to odejście od grzechu w którym żyjemy jako schizmatycy.

   Odpowiedz
  • 10 grudnia 2017 o 10:37
   Permalink

   “Stąd dobrodziejstwo Autokefalii poszczególnych Cerkwi Narodowych.”

   Polski Kościół Prawosławny jest autokefaliczny, tak jak grecki, serbski czy rumuński.

   Odpowiedz
  • 16 marca 2019 o 20:33
   Permalink

   A ja powiem krótko: Reformacja to vvvvv. vvvvv zresztą też.

   PROSZĘ PANA NIE MOŻNA NIKOGO OBRAŻAĆ W TEN SPOSÓB CHOCIAŻ MA PAN DUŻO RACJI. WEB. JÓZ.

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 09:37
  Permalink

  Kościół Prawosławny ma swoje “grzechy”.Największym jego plusem jest związek z ludźmi,i pośrednio z państwem w którym funkcjonuje.Noś Boga w sercu i w swoich postępowaniu!Wtedy nie będziemy się zastanawiać w jakich strukturach organizacyjnych funkcjonujesz.A przewrotnosc Krakauera świadczy o inteligencji.Pozdro.

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 09:52
  Permalink

  Pomysł jest bardzo ciekawy

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 10:04
  Permalink

  Czyli z deszczu pod rynnę.
  Przypomnę jeszcze raz słowa Gore Vidala;
  Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam to trzy największe plagi ludzkości.

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2017 o 16:15
   Permalink

   Największą plagą wczesnego średniowiecza byli czciciele Thora i Odyna. A taki Atylla czy Dżyngis Chan wcale chrześcijanami nie byli.

   Nie byli nimi także wcześni bolszewicy czy przywódctwo narodowych socjalistów. Dzisiaj setki tysięcy ludzi jesst zabijane w imię liberalnej demokracji i dla kasy a nie z powodu nadmiernej religijności.

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 11:06
  Permalink

  Piękny i słuszny w przesłaniu tekst – wg. “zawieszonego” w próżni, oficjalnie,rzymskiego-
  katolika, mówię: jestem ZA. Na pewno nie potrzebujemy jak pisze @Inicjator “jakiejś reformacji” – kolejnej sekty, nie potrzebujemy powrotu do księży – patriotów” (kościół kat. – narodowy) 🙂
  MUSIMY wrócić do ŹRÓDEŁ – Frank Kmietowicz “kiedy Kraków był Trzecim Rzymem”.
  ” W Wiślicy znaleziono chrzcielnicę z IX wieku,zainstalowana tam na prawie 100 lat przed 966 rokiem. Z tego samego okresu pochodzą fundamenty pod katedrami w Gnieźnie i Poznaniu, i co ciekawe,swoim układem wskazują na bizantyjskie pochodzenie.
  Widać że były to cerkwie bizantyjsko-metodiańskie.

  Można więc przypuszczać, że Mieszko I w 966 roku wcale nie został ochrzczony, tylko z obrządku słowiańskiego przeszedł na rzymski. Cerkwie poburzył, a na ich miejsce zbudował katedry łacińskie.

  Szczątki katedr cyrylo-metodiańskich odkryte zostały również w Krakowie,Wrocławiu i Przemyślu.Im więcej uczeni grzebią w ziemi, tym więcej wydostają z niej poświadczeń, nie tylko o istnieniu obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich, ale i niezwykłej roli jaką on odegrał a zaraniu dziejów narodu. ”

  “Niektórzy analitycy dopatrują się przyczyn tego stanu rzeczy w upadku samego Kościoła katolickiego. Kościół ten główną swoją uwagę koncentruje nie na duszach ludzkich i ich zbawieniu, ale na sprawach doczesnych. I choć liczebnie Kościół ten zajmuje miejsce równe islamowi – to wydaje się jakby nie dopatrzył się i nie do końca zrozumiał sensu wcielenia Bogoczłowieka. I co gorsze, swoim postępowaniem doprowadził do rozłamu z Kościołem wschodnim i powstania protestantyzmu. Zmienił wiele prawd ewangelicznych zastępując je własnymi dogmatami. I gdyby na tym poprzestał, można byłoby dalej nie rozwijać tematu. Ale tak niestety nie jest. Istnieje uzasadniona potrzeba mówienia na temat tego Kościoła, szczególnie o jego relacjach z Kościołem prawosławnym.

  Relacje te od tysiąca lat, od tzw. schizmy wschodniej, a szczególnie zbrodniczej IV krucjaty, wymierzonej na unicestwienie Cesarstwa Bizantyjskiego, charakteryzują się dążeniem Watykanu, do kontynuowania tej krucjaty aż do pełnego zwycięstwa, to jest starcia z oblicza ziemi Kościoła prawosławnego. Krucjata ta przybierała różne formy stosownie do istniejących warunków społeczno-politycznych. Najkorzystniejszy dla Watykanu czas do ekspansji na Wschód zaistniał niewątpliwie w XVI w. gdy katolicka Rzeczpospolita weszła w posiadanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego swoim zasięgiem tereny od Bałtyku po Morze Czarne, tereny zamieszkałe w większości przez ludność prawosławną. I na tych ogromnych terytoriach rozegrała się tragiczna bitwa o rząd dusz i nie o ich zbawienie, lecz uznanie papieża jako głowy Kościoła.” http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/pseudochrzescijanstwo/6-1-0-234
  Wybór tekstów: http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/

  Upadek Imperium Bizantyjska Lekcja cz I – w pięciu odsłonach.

  Film publicystyczno dokumentalny .Jego premiera odbyła się 30 stycznia 2008 r na telekanale Rossija narratorem jest archimandryta Tichon współczesne zdjęcia kręcone w Wenecji i Stambule

  https://www.youtube.com/watch?v=BgaHZ3lSUyU&t=34s

  Zwracam uwagę na parcie KK (prozelityzm) na świat Prawowierno-Słowiański. Tzw. “unia brzeska” czy rok 1905….

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/07/papiestwo-i-narodziny-nienawisci-polsko-rosyjskiej/

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2017 o 12:33
   Permalink

   @krzyk58. Te świątynie w obrządku Słowiańskim, podobnie jak w rzymskim były stawiane na dawnych świątyniach słowiańskich, które były niszczone. Takie są fakty imperializmu tej obcej religii i obcego boga. Wyzwól się wreszcie, tym razem także ze wschodniego kadzidła 🙂
   Fakty historyczne są takie, że Święte miejsca Słowian gaje i świątynie, wizerunki bóstw i bogów były niszczone, a na ich miejscu stawiano kościoły, niezależnie od obrządku jaki narzucono.

   Gdy w 1168 roku, najeźdźcy zdobyli Arkonę ostatni bastion Słowian Zachodnich z plemienia Ranów, świątynia Świętowita została zburzona a na jej miejscu zaczęto budować kościół. Zob. J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich, PWN, Warszawa 1977, s. 71.

   Podobnie postąpiono z górą Ślężą ok. 1100 r. w Polsce, czy z ośrodkiem kultu pogańskiego na wzgórzu zamkowym w Płocku. Zob. Wł. Dziewulski, Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, s. 164, 168; J. Bieniak, Państwo Miecława. Studium analityczne, PWN, Warszawa 2012, s. 54-55. Opis wspaniałych świątyń słowiańskich. Zob. J. Lelewel, Dzieła, Tom V, PWN, Warszawa 1972, s. 791 i n.

   Zob. też: Zagrabione święte miejsca, https://opolczykpl.wordpress.com/zagrabione-swiete-miejsca/. Dostęp: 15.03.2017.

   Zob. jak wyglądało niszczenie słowiańskich posągów bóstw przez samego św. Ottona biskupa z Bambergu: „Wreszcie świątynie owe pod władzą biskupa i na jego rozkaz zburzono i rozebrano, tak iż można było widzieć, jak drzewo z nich nie tylko wierni, lecz także czciciele bożków zabierali i to bynajmniej nie dla oddawania czci dawniejszym bóstwom czy dla zachowania posągów bożków, lecz aby służyło do niecenie ognia i gotowania jarzyn. (…) Kadłub posągu Trzygłowa sam rozbił , ale trzy posrebrzane jego głowy, od których to właśnie nazywano go Trzygłowem, ze sobą potem stąd zabrał, a następnie błogosławionej pamięci papieżowi Kalikstowi jako świadectwo swojej pracy oraz nawrócenia i wiary owych plemion wraz z należnym Chrystusowi podziękowaniem przekazał”. Zob. szerzej: J. Wikarjak (tłum), Pomorze zachodnie w żywotach Ottona, PWN, Warszawa 1979, s. 100-101.

   To co obecnie robili islamiści, chrześcijanie wschodni i zachodni robili 1000 lat temu. Przy czym chrystianizacja na wschodzie była mniej krwawa, co trzeba przyznać. Czas więc na oświecenie i laickość oraz tworzenie kultury społecznej na bazie słowiańskiej i świeckiej etyce niezależnej. (vide – Tadeusz Kotarbiński).

   Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 11:45
  Permalink

  Niektórzy komentatorzy świetnie wpisują się w nurt lewackiego
  postmodernizmu, neotrockizmu ukształtowanego na bazie IV Międzynarodówki…, spadkobiercy ideowi mjr Baumana ? 🙂

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 11:54
  Permalink

  @Wojciech. ŚWIĘTA PRAWDA.

  A nasz Krakauer odleciał na haju, co Pan zapalił 🙂 ale tekst jest mocny i bolesny dla kleru. Więc składam wyrazy uznania za krytykę tej szkodliwej instytucji religijnej.

  Czas wyzwolić się z wszelkich religii, jest XXI wieku i pora na nową reformację i oświecenie. Powinniśmy powrócić ewentualnie do swojej rodzimej religii natury, do kosmocentryzmu, ale nie po to, aby czcić rzeźbione bóstwa, ale aby odbudować prawdziwą etykę i kulturę słowiańską, szanować przyrodę i żyć zgodnie z jej prawami. I to powinni zrobić wszyscy Słowianie pozbywając się obcych religii, a taką jest też Prawosławie, które przez wieki służyło Carom niewoląc wolnych Rusinów.

  Już w XVII wieku Polak jeden z pierwszych w Europie ateistów napisał prawdę o istocie religii i czemu ona służy. Oto fragmenty zaginionego i zniszczonego dzieła:
  Kazimierz Łyszczyński – De non existentia Dei (O nieistnieniu Boga)

  “I — Zaklinamy was, a teologowie, na waszego Boga, czy w ten sposób nie gasicie Światła Rozumu, czy nie usuwacie słońca ze świata, czy nie ściągacie z nieba Boga waszego, gdy przypisujecie Bogu rzeczy niemożliwe, atrybuty i określenia przeczące sobie.

  II — Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz bytem istniejącym tyko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym.

  III — Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. Wiara zwana boską jest wymysłem ludzkim. Doktryna bądź to logiczna, bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza.

  IV — Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie; tego samego uciemiężenia broni jednak lud, w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud.

  V — Jednakże nie doświadczamy ani w nas, ani w nikim innym takiego nakazu rozumu, który by nas upewniał o prawdzie objawienia bożego: Jeżeli bowiem znajdowałby się w nas, to wszyscy musieliby je uznać i nie mieliby wątpliwości i nie sprzeciwialiby się Pismu Mojżesza ani Ewangelii — co jest fałszem i nie byłoby różnych sekt ani ich zwolenników w rodzaju Mahometa itd. Lecz [nakaz taki] nie jest znany i nie tylko pojawiają się wątpliwości, ale nawet są tacy, co zaprzeczają objawieniu, i to nie głupcy, ale ludzie mądrzy, którzy prawidłowym rozumowaniem dowodzą czegoś wręcz przeciwnego, tego właśnie, czego i ja dowodzę. A więc Bóg nie istnieje”.

  Kaziemirz Łyszczyński -(ur. 4 marca 1634, Łyszczyce – zm. 30 marca 1689, Warszawa) – polski szlachcic herbu własnego, żołnierz w chorągwiach Sapiehów, filozof. Przez 8 lat jezuita (studiował filozofię), następnie podsędek brzesko-litewski (występujący przeciwko jezuitom w sprawach majątkowych). Skazany na karę śmierci za ateizm. Wyrok wykonano przed południem na Rynku Starego Miasta w Warszawie, gdzie kat ściął Łyszczyńskiemu głowę. Po wszystkim wywieziono jego zwłoki poza miasto i spalono.”
  Źródło: http://hyakinthos1978.blogspot.com/2010/10/kazimierz-yszczynski-de-non-existentia.html

  Polecam też: Jerzy Kochan, De non existentia dei, czyli o nieistnieniu boga, Wyd. Scholar, Warszawa 2015.

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2017 o 14:39
   Permalink

   Polecam tez Jerzy Kochan…. “Źródłem inspiracji jest klasyczna filozofia niemiecka, a zwłaszcza heglizm, twórczość Karola Marksa, szkoła frankfurcka, althusserowski marksizm strukturalistyczny i różnego rodzaju ruchy kontestacyjne i kontrkulturowe (m.in. sytuacjonizm, feminizm).
   Nie, dziękuję – nie skorzystam z propozycji.
   🙂

   Odpowiedz
   • 10 grudnia 2017 o 15:31
    Permalink

    Krzyku,pamiętam z czasów studenckich przedmiot”Krytyka współczesnej filozofii burzuazyjnej”,tam był i Hegel,Kant,Camus,szkoła Frankfurcka,struktualizm,idealizm chrześcijański.A dzisiaj lewica miesza się z prawicą.Białe jest czarne a czarne białe.Wczorajsi krytycy kapitalizmu stali się kapitalistami,a kapitalisci ” obrońcami biednych”.Obrońcy praw człowieka bez pardonu likwidują demokrację!Ale się porobiło!

    Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 12:05
  Permalink

  A nie lepiej, żeby Polska dołączyła do Kościoła Szatana? Karyny i Janusze pewnie świetnie by się w nim odnaleźli

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 15:53
  Permalink

  Moim zdaniem bardzo dobrze przedstawiony temat. Uważam natomiast, że na podejmowanie jakichkolwiek decyzji odnośnie Krk jest za wcześnie. Należy natomiast mówić o religii Krk dużo, przytaczać fakty a z czasem kolejne pokolenia dojdą do wniosków przedstawionych przez Autora lub zostaną ateistami co dzieje się w wielu przypadkach już obecnie.

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 17:00
  Permalink

  Cerkwie Południowego Podlasia, Lubelszczyzny i Chełmszczyzny

  https://www.youtube.com/watch?v=lCvM_X3Ldnk&t=78s

  Najpiękniejsze cerkwie Podlasia

  https://www.youtube.com/watch?v=LRBQzsbG51g

  Cerkwie Podkarpacia

  https://www.youtube.com/watch?v=R6ENRBkLco8

  ….. Powinniśmy działać na rzecz referendum w sprawie przyjęcia Prawosławia w Polsce – Patriarchat Moskwy i Całej Rusi jest największym Kościołem Prawosławnym, w tym kierunku powinniśmy zwrócić swoją uwagę. Patriarcha Moskwy i całej Rusi Кирилл – Cyryl I to święty człowiek cieszący się niekwestionowanym autorytetem.
  Patriarcha Cerkwi wojującej. https://www.youtube.com/watch?v=RXmps5DmXSg&t=368s

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 17:22
  Permalink

  Twórcą unii był niewątpliwie król Zygmunt III Waza. Wszystkie wcześniejsze przywileje nadane prawosławnym przekazał on zwolennikom unii, a prawosławni znaleźli się poza prawem. Gehenna ich dopiero się zaczynała. Tak dokonał się akt zbrodniczej niesprawiedliwości i gwałtu nad prawosławnym narodem. W jego wyniku powstał kościół greckokatolicki, który pozbawił tysięcy wyznawców prawosławia, pomimo przeciwnego twierdzenia Watykanu, nawet szans na zbawienie swoich dusz. Jest to kościół, który przyczynił się do powstania UPA, a także zrodził narodowego bohatera Ukrainy A. Banderę, syna unickiego duchownego. Unia więc okazała się planowanym przez Watykan „koniem trojańskim” w łonie prawosławia. Na wieki rozdarła ona Ukrainę i uczyniła z niej wroga Rosji. Stan taki trwa po dzień dzisiejszy.
  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/unia_brzeska_na_ukrainie/6-1-0-229

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/unia_brzeska/6-1-0-215

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/swiatynie_prawoslawne_w_dawnej_warszawie/6-1-0-207

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/oswieciciele_slowian/6-1-0-205

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/prawoslawie_w_ocenie_innowiercy/6-1-0-184

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/inne/tajemniczy_car_aleksander_i/8-1-0-175

  http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/quot_narod_wybrany_quot/6-1-0-164
  …i jeszcze dużo więcej niezwykle światłych (tak,Miecławie)
  interesujących tekstów.
  Owocnej lektury i chwili zadumy – życzę….

  Odpowiedz
 • 10 grudnia 2017 o 22:28
  Permalink

  @krzyk58. W przeciwieństwie do ciebie mam umysł na tyle otwarty, że przeczytam wszystko co nadaje się do poszerzenia mojej wiedzy. Więc staram się czytać również to co polecasz, pominę już milczeniem żenujący poziom niektórych miszczów :-), no ale cóż trzeba wiedzieć z kim się ma do czynienia, więc niestety trzeba te prymitywne wypociny czasami analizować. Ale podrzucasz też wiele cennych informacji (zdecydowana większość), więc tu należy ci się uznanie.
  Szkoda tylko, że ty nie chcesz czytać tego co ja podrzucam? A to nie najlepiej świadczy o twojej chęci nabywania obiektywnej wiedzy. Dowodzi wręcz faktu “ukrzyżowania” twojego umysłu 🙂 Ale cóż nie ty jeden jesteś pod wpływem kulturowego katolicyzmu, który wyrządził wiele szkód, także zgodnie z tym co piszesz prawosławiu.
  Akcja burzenia Cerkwi w 1938 roku Cz. 1
  https://www.youtube.com/watch?v=BEJRPSnEGBo
  Akcja burzenia Cerkwi w 1938 roku Cz. 2
  https://www.youtube.com/watch?v=978Flb_i5sQ
  http://www.cerkiew1938.pl/

  Odpowiedz
  • 11 grudnia 2017 o 18:08
   Permalink

   W zamierzchłych czasach linkowałem… http://www.cerkiew1938.pl/
   (Zauważyłem Twój link post factum) – tak nawiasem, moja ‘mała ojczyzna” – Południowe Podlasie…

   Odpowiedz
   • 16 grudnia 2017 o 17:58
    Permalink

    @krzyk58 i @ Miecław. Tak na marginesie i poza tematem. Plemiona środkowo słowiańskie przyjęły chrzest około 870 roku we wschodnim obrządku chrześcijańskim. Wcześniej niż Ruś Kijowska, która swój chrzest miała w 988 roku (jeżeli dobrze pamiętam). W 966 roku Mieszko I przeszedł na obrządek chrześcijański zachodni, w celu uzyskania korony dla swoich synów, co gwarantowało przystąpienie w charterze lennika do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które wówczas również obejmowało obecną Francję (spuścizna Karola Wielkiego). Tym samym przyłączył plemiona, którymi władał do “pierwszej Unii Europejskiej”. Nie przeszkadzało to jednak w zawierania małżeństw dynastycznych Piastowiczów z Księżnymi Ruskimi. To już wówczas było międzykulturowe pogranicze. Jagiellonowie po 400 latach mentalnie przyłączyli nas na powrót do Rusi. Sami zachowali jednak wiarę katolicką, która istotnie ciąży nam do dzisiaj. Teraz stoimy przed wyborem drogi na następne millenium. Jednak, moim zdaniem, trzeba odrzucić jakikolwiek kościół, a wiarę pozostawić ludziom do wyboru.

    Odpowiedz
 • 1 stycznia 2018 o 20:01
  Permalink

  No nie wiem. Prawosławie kojarzy mi się zawsze z Bizancjum.
  A to z kolei z Justynianem i jego rzeźnickim potraktowaniem Bułgarów. Rozmiar patologii dorównywał poczynaniom Włada Palownika. Nie mówię że Rzymscy Katolicy to ideały, też dopuszczali się różnych rzeczy. A to wypraw krzyżowych, pogromu Katarów ,czy konkwisty. Tak więc ,żeby stryjek nie zamienił siekierki na kijek, nie zmieniajmy wyznania, a jedynie zdyscyplinujmy KK. Przypomnieć należy,że jest to wykonalne. Kiedy był problem z pochówkiem Marszałka Piłsudskiego, bo Hlond z Sapiehą uważali Katedrę Wawelską za swoją własność, grupa oficerów z Walerym Sławkiem szybko i skutecznie ich przekonała,że tak nie jest. Czasami potrzebny jest argument siły, a nie siła argumentu .I uważam,że jest to jedyna właściwa droga. Wyobraźmy sobie,że zdyscyplinowano by WSI, zamiast robić cyrk z ich rozwiązaniem. Dziś mielibyśmy służby co prawda mniej liczne ,ale za to z jakim doświadczeniem i koneksjami. A tak- no właśnie.
  Ktoś musi zagospodarować sferę duchową ludzi, bo ci mają taką potrzebę. Czy uważacie,że powinni to zrobić Rosjanie?

  Odpowiedz
 • 1 stycznia 2018 o 21:16
  Permalink

  Może warto poświęcić trochę czasu by obejrzeć film dokumentalny, Upadek Imperium Bizantyjska Lekcja cz I – w pięciu odsłonach.
  Polskie napisy!
  Film publicystyczno dokumentalny .Jego premiera odbyła się 30 stycznia 2008 r na telekanale Rossija narratorem jest archimandryta Tichon .

  https://www.youtube.com/watch?v=BgaHZ3lSUyU&t=34s

  Odpowiedz
 • 1 stycznia 2018 o 21:47
  Permalink

  @ Krzyk 58. Lubię Twoje komentarze i zaangażowanie towarzyszące ich powstaniu, jednak zechciej zauważyć ,że to rosyjski materiał. Wyobraź sobie, jaka byłaby różnica gdyby tworzył go Polak. Zawsze należy brać pod uwagę interes narodowy i narodowy punkt widzenia. Zrobili to
  Rosjanie we wskazanym przez Ciebie materiale. Nasz narodowy punkt widzenia wydaje się być nieco inny. Na Youtube są inne materiały o Bizancjum, traktujące o prawosławiu. Można ,po ich obejrzeniu wyciągnąć inne wnioski ,niż po obejrzeniu materiału wskazanego przez Ciebie. Wydaje mi się, w związku z tym, że naszą Polską racją stanu jest pozostanie przy obecnym wyznaniu ,lub stworzenie kościoła narodowego. Przejście na prawosławie spowoduje podporządkowanie się w tej kwestii Moskwie, a tego byśmy nie chcieli, prawda?

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 10:51
  Permalink

  Dotknąłes rzeczy igłą , miły Włodku. Boga nosimy w sobie. W swych myślach i czynach.

  Jak myslimy i postępujemy , takimi jesteśmy dziećmi Boga i żadna religia nic nowego, ani lepszego w to nie wniesie.

  Trzeba być dobrym , by być blisko i z Bogiem.W przeciwieństwie do Nas maluczkich , Bóg Może Wszystko.My starajmy się być dobrzy i niech to będzie NASZĄ RELIGIĄ.

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 11:01
  Permalink

  PS. Myslec , wcale nie oznacza , być. Kochac , oznacza być. , bo wtedy stajemy się prawdziwie dobrzy, gdfy kochamy , nie tylko siebie, ale ludzi i stworzenia, Naszą Ziemie- Matke. . Dlatego , BÓG JEST MIŁOŚCIĄ .

  Trzeba pogodzić się z faktem , że jesteśmy nie demiurgami , a tylko maleńkimi , maluczkimi , dziecmi Boga i czerpać z tego radość, siłe i spokój.

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 11:02
  Permalink

  PS. Myslec , wcale nie oznacza , być. Kochac , oznacza być. , bo wtedy stajemy się prawdziwie dobrzy, gdfy kochamy , nie tylko siebie, ale ludzi i stworzenia, Naszą Ziemie- Matke. . Dlatego , BÓG JEST MIŁOŚCIĄ .

  Trzeba pogodzić się z faktem , że jesteśmy nie demiurgami , a tylko maleńkimi , maluczkimi , dziecmi Boga i czerpać z tego radość, siłe i spokój.

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 11:03
  Permalink

  Przepraszam, jeśli wpisałem to samo , dwukrotnie!!!!

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 11:18
  Permalink

  Uparte, uprawnione przecież {nie ganię tego} i powtarzane twierdzenie o nieistnieniu Boga, to tez – Wiara.

  Oddaję szacunek wszystkim, także wierzącym – inaczej.

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 13:10
  Permalink

  @Adam- masz w zupełności rację. Jest to jednak pogląd idealistyczny. Człowiek nigdy nie wykazywał cech, o których piszesz, pomimo,że Bóg stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. W nas ludziach tkwi kawał gada i nic na przestrzeni dziejów nie udało się z tym zrobić! Także z górą 2000 lat posługi duchowej KK nie spowodowało żadnego postępu w tej dziedzinie. Tak więc gdyby Kościół oceniać w dziedzinie skuteczności -to oscyluje ona w okolicach zera. Jak zresztą i wśród innych wyznań. Rozumując dalej ,jeżeli nasi pasterze w swoim pasterzowaniu są skrajnie nieskuteczni to po co nam oni?. A no właśnie, człowiek pomimo całego swojego skur..syństwa jednak gdzieś w głębi duszy ma iskrę Bożą o której piszesz , (jak o zjawisku powszechnym, czy też powszechnych oczekiwanym ).I właśnie kościół jest po to by takie oczekiwania zaspokajać. Inaczej pojawią się słudzy satana, sekciarze politykierzy,faszyści itp. I dopiero wówczas człowiek w swej masie pokaże do czego jest zdolny. Zobacz co wyrabiał naród niemiecki pod wodzą Adolfa. Są inne przykłady- Czerwoni Khmerowie , bolszewicy czy inni o których nie wspomnę nie chcąc być posądzany o antysemityzm. Tak więc Bóg Bogiem, a cała reszta to polityka i polityczny marketing. Hrabia De la Rochefoucauld powiedział kiedyś, że Bóg już dawno zesłałby na ziemię potop, gdyby nie to ,że przekonał się o nieskuteczności pierwszego.

  Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 13:52
  Permalink

  @Józek. “jednak zechciej zauważyć ,że to rosyjski materiał. ‘
  Właśnie dlatego linkowałem. 🙂 Gdyby to była robota polska,
  czy ‘innego ZDF-u, Arte”, na pewno odpuściłbym…

  “Na Youtube są inne materiały o Bizancjum, traktujące o prawosławiu.” Wolna wola… życzę ciekawych spostrzeżeń.

  “a tego byśmy nie chcieli, prawda?”
  A dlaczego by – NIE? Rosyjski Kościół Prawowierny jest już (prawie)
  ostatnią redutą, ostoją ładu i porządku moralnego………………

  Odpowiedz
  • 2 stycznia 2018 o 15:23
   Permalink

   @Józek. https://marucha.wordpress.com/2018/01/01/kadry-dla-zywej-cerkwi/
   Wicie,rozumicie – (towarzyszu), dlaczego, m.in. miast “żywej cerkwi, 🙂
   obowiązującej w III RP” – preferuję “platonicznie” póki co , AUTENTYCZNĄ Rosyjską
   Cerkiew Prawosławną… złośliwcy wspomną zaraz że z tą autentycznością to tez nie tak, BO rewolucja komunistyczna…
   ci jeszcze b.złośliwi wskażą na Nikona, czego efektem bylo старообрядчество – podważając tym samym autorytet Cerkwi dorewolucyjnej, inni powiedzą że prawdziwa uchowała się na migracji, (zjednoczenie z Rosyjską miało miejsce około 10 lat temu)…ale, kto by tam słuchał rzeczników złej sprawy…

   Odpowiedz
 • 2 stycznia 2018 o 14:23
  Permalink

  P.Józek masz we wszystkim racje . Już nieco w sprawie krk , rozpisywałem się i dalej uważam , że jest pełen eufemistycznie mówiąc , niedoskonałości. – pazerny , obłudny , wyalienowany z zycia i realiów , swych owieczek , które to właśnie tworza Kosciól.

  Nie wypasieni, wdłg. swych przekonan ,{ z naszych pieniedzy
  biskuoi.}
  Bóg dał nam jednak wolna wole , coz tragicznie zle z niej , wynikło większość ludzi korzysta. Mógłbym napisac, ze się strasznie pomylił. Cóz , kiedy On , jest – Niepojety! Dziękuję, nie jestem mentorem , ani teologiem , a tym zdaje mi się jedynie , dobrym , maluczkimi . Obym takim pozostał z Bogiem w sobie, na ten Nowy Rok..

  Przeciez innych do niczego nie nakłaniam , prosząc jedynie o wzajemny Szacunek dla siebie i czynienie Dobra.

  Odpowiedz
 • 3 stycznia 2018 o 10:17
  Permalink

  @ Adam-I za to Boga kocham. W całej swej wielkości dał nam wolność, licząc na naszą, wobec siebie, lojalność. Jak wielka musi być Jego wiara w człowieka i szczodrość serca wybaczająca nam od wieków nasze codzienne sku…syństwa.
  Niewymownie mi przykro,że od tysięcy,czy milionów lat ciągle robimy te same rzeczy nie wyciągając wniosków ze swojego błądzenia i nie robiąc małego kroczku naprzód.
  @Krzyk 58 Istotą jest wiara w stwórcę, nie zaś przynależność do jakiegoś kościoła.Osobiście do Rosjan mam tylko jedno zastrzeżenie. Jak się z nimi zjednoczymy to nas zdominują. Wzajemnie oba narody są dla siebie wartościami,które się uzupełniają i razem mogłyby tworzyć prawie monolit, gdyby nie obawa zdominowania. My Polacy posiadamy głęboko zakorzenione poczucie przynależności narodowej.Siłowa zmiana tego stanu rzeczy wydaje się niemożliwa. Wiedział o tym Stalin nie wcielając Polski do ZSRR.Moim zdaniem dostaliśmy swoje mocno okrojone państwo, bo był to najniższy koszt dla ZSRR. W przeciwnym bowiem przypadku wojowalibyśmy z nimi do śmierci lub wyzwolenia. A i tak wystąpiły poważne problemy po zakończeniu II wś gdyż wielu Polaków nie składało broni próbując przepędzić z Polski bolszewików.
  Muszę poruszyć jeszcze jedną sprawę, która nurtuje mnie od dawna. Otóż uważam że wyrządzamy Rosjanom ogromną krzywdę nazywając ich bolszewikami. Przypomnę,że w 1917 w Rosji nastąpiła rewolucja komunistyczna w wyniku której na przestrzeni panowania komunizmu zamordowano rodzinę panującą-Romanowów i 66 mln. Rosjan(Sołżenicyn). Skład narodowościowy władz rewolucyjnych i aparatu bezpieczeństwa jest ogólnie znany. Przypomnę że we władzach RKPb było ok 90% żydów. W tym kontekście należy władzę radziecką rozumieć jako żydokomunistyczną okupację Rosji. Nieuprawnione jest też stawianie w jednym szeregu Rosji radzieckiej i hitlerowskich niemiec. Podczas gdy w niemczech partia hitlera objęła władzę w wyniku wygrania demokratycznych wyborów- w 1932r NSDAP osiągnęła 37% głosów i była największą partią w reihstagu, natomiast w wyborach 25 listopada 1917r w Rosji bolszewicy uzyskali niecałe 24% głosów , gdy Eserowcy osiągnęli 40%. Ten sam rodzaj okupacji wystąpił w “wyzwolonej” Polsce. Wystarczy spojrzeć na skład osobowy władz naczelnych PPR ,później PZPR, a nade wszystko na władze rzeźnickiego UB. Nie byliśmy, jak to niektórzy przedstawiają pod okupacją Rosyjską. Żołnierze Rosyjscy nie nieśli nam “wolności” z entuzjazmem. Oni szli na Berlin bo za ich plecami był komisarz z nagantem w garści i w przypadku nieposłuszeństwa po prostu ich mordował. Nie istniał dla nich inny wybór poza byciem “krasnoarmiejcem, a śmiercią z ręki bolszewickiego komisarza.
  Prawda jakkolwiek by nie wyglądała, jest prawdą. Jeżeli chcemy żyć w normalnym świecie nie kłammy. Budowanie bytu na kłamstwie to droga do nikąd . Służy co najwyżej okupantom do panowania zgodnie z zasadą “rządź i dziel”

  Odpowiedz
 • 3 stycznia 2018 o 13:30
  Permalink

  @Józek. Oczywiscie do Zachodu nie ma “żadnego zastrzeżenia”.
  BO, oni nas nie zdominowali, i na pewno nie zdominują…. 🙂
  Byłbym ostrożny powołując się na Sołżenicyna….on’że wiele
  zrozumiał/przewartościował punkt widzenia, pomimo “dychy
  za STALINA” pod koniec życia był już “zagorzałym stalinistą’,
  nie on jeden, także inny nieprzejednany wróg STALINA i stalinizmu
  Zinowjew, nie, nie “ten z tych” pod koniec życia dokonał przewartościowania – taki przypadków było zdecydowanie więcej… o takich faktach nie dowiesz się z naszych mediów a także z liberalnych (komunistycznych)
  rosyjskich – zauważ że obecni liberałowie mają z reguły
  umocowanie komunistyczne…………… (trockistowskie). 🙂

  Odpowiedz
 • 3 stycznia 2018 o 18:03
  Permalink

  Wydawałoby się, że po 100 latach jesteśmy już zdolni do trzeźwej i zdystansowanej debaty o znaczeniu tego przewrotu bolszewickiego dla kilku najbliższych lat następujących po tym zdarzeniu. Niestety nie. Nie umiemy, a przede wszystkim nie chcemy pochylić się nad wydarzeniami z tamtego czasu, bo moglibyśmy dojść do zupełnie niewłaściwych, czyli niepoprawnych wniosków. Jakich? Dość oczywistych: to rządy w Warszawie prowadząc antyrosyjską politykę w latach 1918 – 1919, której treścią było wsparcie jej głównego wroga, czyli bolszewizmu, doprowadziły do przetrwania ich reżimu w największym państwie świata, w dodatku będącego naszym ekszaborcą. Reżim ten obiektywnie nie powinien przetrwać. Ważniejsze jest jednak to, że owe wsparcie było dla nas na krótszą i dłuższą metę polityką samobójczą, bo państwo bolszewickie, wbrew temu co twierdził Józef Piłsudski, było więc najlepszą, ale najgroźniejszą dla Polski wersją rządów na Wschodzie.

  Gdyby nie zawarto cichego rozejmu między Piłsudskim a Marchlewskim w 1919 roku, Rosja pokonałaby bolszewików i nigdy nie byłoby „Cudu nad Wisłą”, bo nie byłoby Armii Czerwonej i ofensywy Lejby Bronstein (Trockiego) „na Europę”. Mówiąc po ludzku, antyrosyjska polityka polskich rządów w latach 1918 – 1920 poniosła totalną klęskę, i była również katastrofą jej głównego architekta: Tymczasowego Naczelnika Państwa, który dał się bolszewikom okpić jak dziecko………… Wrogość wobec Rosji
  zbliżała nas do bolszewizmu.http://www.mysl-polska.pl/1439

  Odpowiedz
 • 3 stycznia 2018 o 18:21
  Permalink

  Nie miał za sobą poparcia społecznego, nie miał poparcia większości elit rosyjskich, a miał przeciwko sobie trzymający rząd dusz obóz rewolucyjny i dwa potężne mocarstwa niemieckie. Miał przeciwko sobie także biurokrację rosyjską i koła wojskowe w Królestwie. A mimo to jego nazwisko stało się głośne w całej Europie, pisały o nim gazety, dyskutowano o nim na spotkaniach dyplomatów w największych stolicach europejskich. W Berlinie i Wiedniu budził strach a nawet panikę.

  Jeśli te obawy nie miały w ówczesnych realiach uzasadnienia, to powstaje pytanie – skąd się brały? W czym tkwiła tajemnica tego fenomenu? Paradoksalnie, odpowiedź na to pytanie dał Józef Piłsudski, admirator tradycji insurekcyjnej, pisząc w swoje książę “Rok 1863” o Margrabim:

  „Chciałem go kochać za wielkość, bo miał on dumę i godność swego narodu. Widzę wspaniałą scenę – pałac zimowy w ogromnym Petersburgu, liczny zastęp dygnitarzy czeka na wejście cara, czekają — stojąc, pokornie i cierpliwie — margrabia siedzi. Gdy zwrócono mu uwagę, by powstał, gdyż majestat rosyjski ma wejść w tej chwili, odpowiedział: „Przed królem swoim dopiero powstanę”. Nie był niewolnikiem, wielka siła, wielka duma. …..

  Wielkość Aleksandra Wielopolskiego. http://www.mysl-polska.pl/1441

  Odpowiedz
 • 4 stycznia 2018 o 09:42
  Permalink

  @krzyk58- nie da się w dwu słowach, a nawet w dwu tysiącach słów opisać sytuacji w Rosji początku dwudziestego wieku. Dość powiedzieć,że Rosjanie “kochali” nową bolszewicką władzę do tego stopnia, że z radością i transparentami powitalnymi w dłoniach witali w 1940r niemieckich wyzwolicieli. Sytuacja zmieniła się dopiero po serii krwawych rzezi i gwałtów dokonanych przez niemców.
  Polskiej sytuacji po 1989r i jej zdecydowanie wasalnej pozycji wobec “zachodu”, bezprzykładnie, bez powodu i bez jakiejkolwiek korzyści -wasalnej nie ma co komentować. Jak jest każdy widzi. Poszliśmy na rzeź jak stado baranów. Wstyd mi z tego powodu- to co mam komentować:-(

  Odpowiedz
 • 13 stycznia 2018 o 08:58
  Permalink

  @bob.
  ‘bob” się myli. “Kościół toruński” już wiele stracił na znaczeniu, wierni wyznawcy ze zdumieniem przecierają oczy,
  z uwagi tez na bliskie spotkania z “anglojęzycznym Dyzmą”… 🙂

  Odpowiedz
 • 31 stycznia 2020 o 13:02
  Permalink

  Prawosławie jest sługą państwa. Cyryl święty? A mafia papierosowa? A nasi praowsławni? Sawa nawet na Bazylego ggggggg1.

  Odpowiedz
  • 31 stycznia 2020 o 20:12
   Permalink

   Wychodzi na to że trochę cienki jesteś z teologii (jowialny) “Miśku”…

   “Rosja to trzeci Rzym, jedyny nie zniewolony ośrodek cywilizacji mogącej objawić się jako chrześcijańska”.

   “Po odpadnięciu Kościoła Rzymskiego od Kościoła Powszechnego, tytuł pierwszeństwa wśród równych zajął Patriarchat Bizantyjski.”

   Odpowiedz
  • 1 lutego 2020 o 00:05
   Permalink

   Każda religia jest sługą państwa, a religia katolicka jest w zasadzie sługą systemu feudalno-kapitalistycznego.

   „Celem Kościoła jest utrzymanie porządku w społeczeństwie przez uświęcenie, przez konsekrację posłuszeństwa obywatela wobec państwa”. – Pierre-Joseph Proudhon.

   Tak było, jest i będzie. Dlaczego więc w Rosji miałoby być inaczej? Skoro np. Kościół w Anglii służy monarchii!
   Tam może?, a w Rosji prawosławie komu ma służyć, jak nie państwu? Szkoda, że u nas Kościół zamiast służyć narodowi i państwu ludowemu, posłużył do rozwalenia PRL, a teraz służy gloryfikacji “świętej własności prywatnej” w interesie obcego i swojego kapitału kosztem narodu.
   Ale naród już to dostrzega i dzięki bogu Kościoły pustoszeją. Czas więc na odrodzenie religii słowiańskiej, która będzie faktycznie służyć narodowi i państwu.

   Odpowiedz
   • 1 lutego 2020 o 08:00
    Permalink

    Masz na myśli na pewno też religię marksistowską i jej santo subito?
    W założeniach ojców marksizmu miała być – jedynie słusznym substytutem/opium dla ludu (duraczenie) lecz lud rozpoznał fałszywych proroków, także na neokomunistycznym
    Zachodzie i USA… (Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady itd…)

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.