„Polska 2012 Raport o stanie gospodarki” – sukces Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje cyklicznie bardzo ciekawy raport prezentujący całokształt fachowego spojrzenia na stan polskiej gospodarki, jest to dokument pod nazwą: „Polska 2012 Raport o stanie gospodarki” dostępny na stronach internetowych ministerstwa [tutaj]. Ten niezwykle ciekawy i wartościowy dokument opracowano pod kierunkiem pani Anety Piątkowskiej – Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Gospodarki.

Dokument jest wart przeczytania, głównie, dlatego albowiem przybliża podstawy myślenia naszych najważniejszych planistów o państwie w kategoriach gospodarczych. Materiał zawiera stosunkowo rozbudowaną część dotyczącą uwarunkowań, umożliwiającą przeprowadzenie w ciekawy i wiele wnoszący sposób rzeczowej analizy, już sama synteza (16 stron), – jeżeli ktoś nie ma czasu na cały dokument (274 strony) jest warta przeczytania. Mając przed sobą ten materiał można żałować, dlaczego ani ministerstwo, ani cały rząd nie chwali się tego typu opracowaniami, przecież zawarta w tym wiedza w sposób naprawdę wyczerpujący – może posłużyć do oceny jego polityki gospodarczej i to w jak najlepszy, bo merytoryczny sposób.

W zasadzie sama recenzja tak bogatego opracowania musi być silnym kompromisem, albowiem nie sposób jest omówić poszczególne części – bez wdawania się w meritum prezentacji jak również gdzieniegdzie w polemikę. Nie chcąc narzucać swojej opinii, albowiem akurat recenzja powinna starać się być obiektywną można zaproponować syntetyczną charakterystykę poszczególnych punktów spisu treści, albowiem już sama jego zawartość jest swojego rodzaju niesłychanie istotną informacją – pokazującą wedle, jakiego klucza należy czytać gospodarkę i wszystkie zjawiska z nią związane. Oczywiście to domniemanie, ale należy przypuszczać, że tak właśnie robi nasz rząd, – z czego można i należy być dumnym.

Dokument jest podzielony na dwie części generalne:

Część I Polska i Świat – gdzie autorzy w strukturze trzech rozdziałów dokonują prezentacji zagadnień gospodarczych dotyczących naszego kraju i jego systemowego otoczenia. Część II Rozwój gospodarczy Polski w roku 2011. Na początku jest wspomniana synteza, której znajomość naprawdę wiele wytłumaczy, jeżeli chodzi np. o rozumienie kryzysu i wyrobienie w czytelniku pewnego zasobu wiedzy przeglądowej, jeżeli chodzi o problematykę polskiej gospodarki.

Rozdział pierwszy omawia „Główne tendencje w gospodarce światowej” poprzez prezentację takich zagadnień jak: ogólna sytuacja w gospodarce światowej w 2011 roku, sytuacja gospodarcza na ważniejszych rynkach światowych (w tym: USA, Japonia, Europa Zachodnia i strefa euro, rozwijające się rynki azjatyckie, Wspólnota Niepodległych Państw), realny wzrost globalnego handlu towarowego w 2011 roku, uwarunkowania cenowo – kursowe globalnych obrotów towarowych w 2011 roku, perspektywy rozwoju handlu światowego w 2012 roku, globalne finanse publiczne. Może wiedza zawarta w rozdziale pierwszym jest zbytnio statystyczna, jednakże zawiera bardzo dużo ciekawych obserwacji wynikających z właściwego i eksperckiego rozumienia relacji – trudno dostrzegalnych dla „zwykłych zjadaczy chleba”. Z pewnością można polecić lekturę tej części dokumentu wszystkim dziennikarzom, którzy zajmują się gospodarką, albowiem trudno jest o bardziej syntetyczny a zarazem nasycony treścią – wiarygodny materiał źródłowy w języku polskim.

Rozdział drugi dotyczy: „Polski w Unii Europejskiej” gdzie omówiono takie zagadnienia jak: Polska na tle Unii Europejskiej (przez pryzmat: PKB, przemysłu, budownictwa, rynku pracy i inflacji), Zarządzanie gospodarcze UE, Strategia Europa 2020 i Krajowy Programu Reform, Rynek wewnętrzny, Absorpcja funduszy unijnych. To także kopalnia wiedzy, bardzo cenna dla wszystkich, którzy porównują nasz kraj z innymi członkami Wspólnoty. Skorzystanie z tego źródła może bardzo ułatwić pracę, czyniąc ją zarazem metodologicznie poprawną i gwarantując zachowanie wartości merytorycznej.

Rozdział trzeci podnosi zagadnienie „Konkurencyjność polskiej gospodarki”, poprzez omówienie międzynarodowych rankingów konkurencyjności oraz przedstawienie naszego kraju na tle krajów UE. To zdecydowanie najbardziej wartościowy rozdział z części I – szej dokumentu, albowiem odnoszący się do zagadnienia kluczowego w strategicznym planowaniu rozwoju gospodarczego kraju – zagadnienia konkurencyjności. Nie ma nic ważniejszego niż właśnie to zagadnienie, albowiem niczym w soczewce ogniskuje ono w sobie cały wymiar różnych działań gospodarczych. W tym rozdziale mamy do czynienia nie tylko z prezentacją, ale z ekspercką analizą zjawiska zawierającą w zasadzie całościowy ogląd sytuacji. To doskonały materiał, naprawdę o najwyższym stopniu trudności, jeżeli chodzi o badanie zjawiska. Autorom opracowania należą się szczególne podziękowania i wyrazy uznania właśnie za ten jego fragment. Bardzo ciekawą kwestią dla zarówno laików jak i znawców tematu będzie np. zawartość strony 83 – „Ramka 13 Wskaźniki główne – definicje”, gdzie zawarto definicje kluczowych wskaźników głównych niezbędnych do oceny postępu w zakresie realizacji strategii społeczno-gospodarczej UE (Europa 2020). To naprawdę kopalnia wiedzy – jednakże już nie wdawajmy się w szczegóły, albowiem najlepiej jest przeczytać po prostu całość, – co zdecydowanie rekomendujemy.

Część druga dokumentu – dotycząca przypomnijmy – „Rozwoju gospodarczego Polski w 2011 roku” to zbiór szeregu zagadnień składających się na retrospektywny obraz naszej gospodarki. W wielu miejscach można się zastanawiać jak pracownikom ministerstwa udało się tak szybko wyciągnąć niektóre dane z GUS, ale to także przemawia za absolutnym sukcesem tej publikacji. Jednakże wracając do prezentacji zagadnienia – poszczególne rozdziały części drugiej dotyczą: PKB, rynku pracy, handlu zagranicznego, inflacji i polityki pieniężnej, finansów publicznych, przemysłu (omówionego na podstawie wybranych sektorów), bezpieczeństwa energetycznego Polski, budownictwa, sektora usług i przedsiębiorstw. To naprawdę kopalnia wiedzy w pigułce! Można jedynie gratulować, bezustannie zachwycając się nad samą strukturą prezentacji a następnie chwaląc zawartość merytoryczną. Przykładowo znajdziemy tu kompleksowe informacje o polskich inwestycjach zagranicznych (strona 223), dokonanych w ubiegłym roku z odniesieniami do lat poprzednich. Tego typu informacji jest oczywiście zdecydowanie więcej, a każda, – co szczególnie ważne – jest wyposażona w komentarz ekspercki pełniący rolę wniosków z danej analizy czy też zestawienia danych.

Reasumując – można jedynie gratulować zespołowi Ministerstwa Gospodarki pod kierunkiem pani Dyrektor Anety Piątkowskiej tak niesłychanie i co tu dużo ukrywać – nieczęstego w polskiej administracji rządowej – profesjonalizmu, albowiem po przeczytaniu tegoż raportu można jedynie w tych kategoriach całokształt pracy rozpatrywać. To kopalnia wiedzy, wyposażona w bardzo interesujące wnioskowania, niezbędne dla każdego, kto pragnie w jakikolwiek sposób odnosić się publicznie do polskiej polityki gospodarczej, czy też chce jedynie wyrobić sobie obiektywny pogląd.

Kwestią odrębną jest udostępnienie dokumentu w innych wersjach językowych, ale zostawmy to do decyzji właściwym czynnikom.

One thought on “„Polska 2012 Raport o stanie gospodarki” – sukces Ministerstwa Gospodarki

  • 31 października 2012 o 20:01
    Permalink

    no to A. dostanie kolejną premiuchnę 🙂 he he he Tak trzymać!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.