Pismo w sprawie zaniechań Komisji Europejskiej

graf. red.

SBB.III.P.8.2017 Warszawa, 31 sierpnia 2017

Pan

Przewodniczący

Szanowny Panie Przewodniczący,

W lipcu br. Stowarzyszenie wystosowało list z wnioskiem o interwencję w sprawie łamania praw konsumenta w Polsce do Pana Fransa Timmermansa i jak dotąd nie doczekało się ze strony Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzi. Prosimy więc o dołączenie się Państwa klubu poselskiego do naszego apelu do Komisji Europejskiej w sprawie respektowania praw konsumentów w Polsce.

Prawa polskich konsumentów są bezwzględnie łamane przez działające w Polsce korporacje finansowe lekceważące wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie niektóre wyroki sądów powszechnych w Polsce często nie uwzględniają orzeczeń SOKiK i stoją w sprzeczności z Dyrektywą Rady 93/13/EWG łamiąc tym samym prawa obywateli Unii Europejskiej. To właśnie brak reformy polskiego wymiaru sądownictwa jest obecnie główną bolączką naszego kraju i to ten problem powinien być właściwym obiektem zainteresowania Komisji Europejskiej oraz jej Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. Polski wymiar sprawiedliwości często nie respektuje praw konsumentów, które w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Holandia są bezwzględnie egzekwowane. Natomiast działające w krajach Europy Zachodniej korporacje finansowe nie ważą się łamać praw konsumentów w obawie przed dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi nie tylko przez sądy w sprawach indywidualnych i zbiorowych, ale też przed instytucje nadzoru.

Do najważniejszych wad obecnego polskiego wymiaru sprawiedliwości należą:

 • Błędna implementacja Dyrektywy 93/13, oparta m.in. na opublikowanym, przekłamanym tłumaczeniu tekstu dyrektywy Rady 93/13/EWG.
 • Wyroki Sądu Najwyższego niezgodne z ww. Dyrektywą UE.
 • Prawomocne wyroki sądów niezgodne z Dyrektywą UE skutkujące faktycznym brakiem ochrony praw konsumenta w Polsce.
 • Wieloletnie procesy klientów z sektorem finansowym faworyzujące stronę silniejszą finansowo i bardziej odporną na przeciągające się spory, którą są banki.
 • Przykłady braku bezstronności sędziów poprzez ich rodzinne powiązania z przedstawicielami sektora finansowego.

W imieniu obywateli polskich – konsumentów pokrzywdzonych przez polski wymiar sprawiedliwości – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca się o interwencję Klubu w Komisji Europejskiej oraz bezpośrednio u Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa w sprawie łamania praw konsumentów w Polsce. Prosimy również o wskazanie działań jakie podjęła KE od 2012 r., czyli od  chwili pierwszego prawomocnego wyroku potwierdzającego stosowanie nielegalnych zapisów w umowach z konsumentami. 

Prosimy Państwa Klub o zdecydowaną interwencję w Komisji Europejskiej i czytelną deklarację intencji, za którą pójdą czyny.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Szcześniak

Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

6 myśli na temat “Pismo w sprawie zaniechań Komisji Europejskiej

 • 1 września 2017 o 06:39
  Permalink

  Akurat Bruksela frankowiczom pomoże!

  Może jeszcze do Watykanu się zwrócicie …

  Odpowiedz
 • 1 września 2017 o 08:49
  Permalink

  Trzeba było pożyczyć w PLNach tak jak ja, płacę jest mi ciężko ale nie wyciągam ręki po cudze.

  Odpowiedz
 • 1 września 2017 o 17:14
  Permalink

  To tak jakby owca zwracała się z ‘uniżeną” prośbą o wdrożenie procedur ochronnych – do sfory wilków. (brukselskich)
  Powodzenia…………. równie dobrze można ‘pisać na Berdyczów.”
  ….To analogicznie jakby uwierzyć w (kosmopolityczną) sprawiedliwość
  “Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
  Gdyby ze skargą wystąpili ZBOCZEŃCY,lewacy czy inni anarchiści-
  wyrzutki, to rozumiem. ‘Sprawiedliwość” 🙂 ZAWSZE będzie po ich stronie.
  Już samo zwracanie się do ponadnarodowych instytucji jest
  wrogim aktem wobec własnego państwa…………..ONY tak kołchoz
  urządzili – Polacy(i nie tylko) nie widzą (już) nic niestosownego w podobnych aktach zaprzaństwa i renegactwa. TFU!

  Odpowiedz
 • 1 września 2017 o 17:18
  Permalink

  Proponuję wyszukanie kosztów kredytu hipotecznego w krajach UE i w Polsce – Polska nie wypada na tym tle najlepiej (dane są w sieci).

  Odpowiedz
 • 1 września 2017 o 17:50
  Permalink

  Dodam jeszcze, że jak chodzi o kredyty hipoteczne to od Polaków wyższe raty płacą w całej UE tylko Węgrzy, Rumuni i Bułgarzy, najkorzystniej jest w Finlandii – dane Eurostatu.
  Zatem zamiast pouczać innych odnośnie kredytów wspierajmy Stowarzyszenie i być może uda im się ograniczyć zachłanność banków.
  Ponownie wyjaśniam – mieszkam na wsi, mam chałupę, natomiast żadnych kredytów. Rozumiem jednak, że obecne pokolenia wchodzące w życie nie są w stanie bez kredytów być właścicielem mieszkania a to jest podstawa bytu. Dlatego mówię Stop Banksterom.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.