Pozostałe artykuły

Paradygmat rozwoju

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu. Patriotyzm klasyczny w Polsce, to w głównym nurcie patriotyzm w rozumieniu bogoojczyźnianym i nacjonalistycznym. Przy czym w naszym narodzie to pierwsze zawsze było szerokie ale płytkie, natomiast to drugie opierało się na byciu przeciwko komuś innemu. Dokładnie rzecz ujmując na zdefiniowaniu wroga, w tym wroga […]

Soft Power

MH-17 w poszukiwaniu prawdy – im więcej faktów tym gorzej dla nich

MH-17 w poszukiwaniu prawdy MH-17 w poszukiwaniu prawdy – im więcej faktów, tym gorzej dla nich. Tak można podsumować doskonały materiał śledczy opublikowany przez „Vasily Prozorov Investigation Center”, pt.: „MH-17: In Search of Truth” «МН-17: в поисках истины», co można przetłumaczyć jako: MH-17 w poszukiwaniu prawdy. Autor reportażu jest byłym […]

Polityka

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła – Iran? (cz.2)

Sąsiedzi z południa również mają swoje interesy. Przede wszystkim tam jest gotowość do wojny, bo mają świadomość, że ze względu na zagrożenie dla pewnego małego bliskowschodniego państwa (nie jest to Liban), Stany Zjednoczone będą musiały się zaangażować. Już przyczynili się do podpalenia Libii, zniszczenia Jemenu, tragedii w Syrii i Iraku. […]

Polityka

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła – Iran? (cz.1)

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła i to znacznie. Iran jest dzisiaj pod wielkim znakiem zapytania. Zabicie przez USA jednego z wojskowych Iranu na terenie Iraku, to wydarzenie bez precedensu. Normalnie należałoby to uznać za akt terroryzmu państwowego, jednak zabójstwo dotyczy rzekomego głównego stratega akcji wojskowych Iranu na Bliskim Wschodzie, w tym także […]

Wojskowość

Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.2)

Z punktu widzenia wojskowego, takie nasycenie terytorium kraju oddziałami samoobrony lokalnej, ma sens jeżeli koszt tego byłby żaden lub bardzo niski dla wydatków rządu na obronność. Całość zaś byłaby zdolna do użycia sieciowego w ramach kompleksowego planu obrony. To w jakim stopniu i charakterze, to już inna kwestia – zadanie […]

Wojskowość

Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.1)

Składnica broni i amunicji w każdej gminie, to jedyny – w naszych warunkach finansowych – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wojny asymetrycznej. Chodzi o to żebyśmy w ogóle byli w stanie przystąpić do obrony w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Trzeba tak zorganizować Obronę Terytorialną, żeby w każdej gminie w […]

Soft Power

Dlaczego naiwność jest główną cechą polskich elit?

Dlaczego naiwność jest główną cechą polskich elit? Dlaczego z taką łatwością jesteśmy w stanie poddać się obcej narracji? Dlaczego niesamodzielność w myśleniu jest tak powszechna? Dlaczego nasz kraj daje się rozprowadzać po kątach? Dlaczego w ogóle politykę naszego kraju uzależniamy od tego jak ją antycypują czynniki zewnętrzne? Jak to jest […]

Społeczeństwo

Pierwszy pełny rok z przepisami RODO – podsumowanie 2019 roku

Ciągła edukacja oraz samodoskonalenie – to stwierdzenie, które najlepiej obrazuje rok 2019 z perspektywy ochrony danych osobowych. W tym czasie wszelkie podmioty oraz osoby stosujące RODO w praktyce miały możliwość weryfikacji, czy interpretacje przyjęte na gruncie wdrożenia wymogów unijnego rozporządzenia były właściwe. Podmioty, które odłożyły prace nad dostosowaniem do przepisów […]

Historia

Czas się zmierzyć z własną historią

Czas się zmierzyć z własną historią, pomimo nieciągłości państwa i przekłamywania jego dziejów – przed nią nie uciekniemy. Zawsze będziemy ponosić konsekwencje. Nasz kraj współcześnie manipuluje niektórymi faktami historycznymi i ich interpretacją. W oficjalnej historiografii mamy połączenie triumfalnego mesjanizmu, martyrologii i bohaterstwa. Budujemy pamięć współczesną na pasujących nam mitach, co […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.2)

Nasz kraj prawie w pełni otworzył się na “dobro” z Zachodu. W wyniku transformacji, prawie cała nasza gospodarka jest w rękach obcych ludzi. Nie my w kraju przełożenia zarządzania strategicznego na gospodarkę, ponieważ najwięksi gracze, decydujący o największych działaniach w skali makro mają swoje centrale decyzyjne za granicą. Dotyczy to […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.1)

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? Decentralizacja rozumiana jako pozwolenie na realizowanie różnych funkcji państwa, poza bezpośrednią kontrolą administracji rządowej – była u nas wprowadzana w postaci wielkiej reformy rządu pana Jerzego Buzka. Zreformowano administrację publiczną, w jej wymiarze terytorialnym. Stworzono samorząd terytorialny i powierzono mu liczne kompetencje. Jest to […]

Soft Power

Wojna hybrydowa nad Bałtykiem?

Wojna hybrydowa nad Bałtykiem jest jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy odpowiedzi interesariuszy Nord Stream 2, w kontrze na bezprawne i eksterytorialne amerykańskie sankcje dotykające państw basenu morza bałtyckiego. Głównymi aktorami po stronie broniących się budowniczych gazociągu nie będą państwa, ponieważ te nie mają interesu angażować się w żaden konflikt. Co […]

Paradygmat rozwoju

Nord Stream 2 – nowy rozdział w globalnym przekładańcu (1)

Nord Stream 2 po nałożeniu przez Amerykanów sankcji, na firmy go budujące, stał się nowym rozdziałem w globalnym przekładańcu. Po tym, jak rząd federalny w Berlinie wydał komunikat o ubolewaniu, wsparty działaniami Komisji Europejskiej, przeciwnej mieszaniu się USA w wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej – mamy nową sytuację geostrategiczną. Niby nic […]

Cytaty Ogólna

Wywiad z panem prof. Mirosławem Matyją – Kurier Polski w USA

Panie Profesorze, Partia Konserwatywna odniosła w Wielkiej Brytanii największe zwycięstwo od czasów Margareth Thatcher. W. Brytania raczej na pewno wyjdzie z UE. Jakiej polityki gospodarczej należy się zatem spodziewać? Panie Redaktorze, po raz pierwszy po referendum z 2016 r., dalsze działania związane z Brexitem wydają się oczywiste i wręcz nieuniknione. […]