Oświetlenie przyszłości – Zielona Księga Komisji Europejskiej

Przygnieceni kryzysem i katorżniczą retoryką mediów, wieszczących ze wszystkich stron kryzys zapominamy, że Unia Europejska działa cały czas doskonale i ma się bardzo dobrze. Przykładem stałej pracy Komisji Europejskiej jest publikowanie dokumentów wyznaczających ramy polityki wspólnotowej w jakiejś dziedzinie, są to tzw. zielone księgi. Dnia 15 grudnia 2011r., ujrzał światło dzienne dokument poświęcony oświetleniu przyszłości pt.: „Oświetlenie przyszłości. Przyśpieszenie wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych.”; do pobrania tutaj.

Wedle danych Komisji oświetlenie odpowiada za zużycie 14 % energii w Unii Europejskiej. Wprowadzenie oszczędności w tym zakresie, poprzez wdrożenie nowych technologii opartych na oświetleniu półprzewodnikowym, ma na celu przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych określonych w strategii Europa 2020. Jest to możliwe, ponieważ oświetlenie półprzewodnikowe oparte na diodach Led koloru białego osiąga obecnie sprawność (odsetek energii przeznaczanej na światło a nie na straty) rzędu 30-50%, przykładowo klasyczna żarówka posiadała sprawność rzędu 2%, reszta energii była przeznaczana głównie na skojarzone z procesem żarzenia się wolframowego żarnika promieniowanie cieplne.

Komisja dostrzegła fakt, że europejski przemysł oświetleniowy nie korzysta ze wsparcia rządowego w rozumieniu wsparcia udzielanego jego konkurentom w USA i Azji. Jest to sektor zatrudniający około 150 tyś osób, a jego roczny obrót wynosi około 20 mld Euro. Na terenie Wspólnoty znajduje się dwóch z czterech wiodących producentów systemów Led, jednakże produkujemy jedynie około 10% tego typu diod. W tym kontekście Komisja proponuje natychmiastowe podjęcie działań prowadzących do osiągnięcia dwóch korespondujących ze sobą celów – po stronie europejskich użytkowników i w odniesieniu do europejskiego przemysłu oświetleniowego.

Komisja proponuje by kwestia szybszego wprowadzania oświetlenia półprzewodnikowego na rynek stała się w Europie przedmiotem szeregu nowych inicjatyw politycznych oraz przedmiotem debaty publicznej. Do tej debaty zaprasza się środowiska naukowo-badawcze, przedsiębiorców, organy rządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz obywateli. Celem debaty ma być opracowanie spójnego zestawu celów strategicznych dla Unii, obejmujących zarówno kwestie popytu, jak i podaży, a także ustanowienie ogólnych warunków do osiągnięcia tych celów, które będą stanowić podstawę przyszłych działań dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dokument podaje szereg powodów techniczno-użytkowych ze względu, na które oświetlenie półprzewodnikowe jest korzystne dla użytkowników i dla gospodarki. Zdaniem Komisji oświetlenie półprzewodnikowe stanowi przełom w dziedzinie oświetlenia ponieważ:

  • zapewnia efektywność energetyczną,
  • stwarza wysoką jakość oświetlenia i komfort wizualny,
  • umożliwia projektowanie systemów oświetlenia i walory estetyczne,
  • oznacza innowacje i nowe możliwości rynkowe.

Komisja zwraca uwagę na szeroki zakres zastosowań oświetlenia półprzewodnikowego, wskazuje skuteczne sposoby propagowania jego popularności, m.in. wśród samorządów odpowiedzialnych za oświetlenie przestrzeni publicznej. Komisja wyraźnie stwierdza, że umożliwienie miastom wprowadzenia oświetlenia półprzewodnikowego na wczesnym etapie pozwoli im stać się pionierskimi rynkami produktów oświetleniowych opartych na technologii półprzewodnikowej w Europie. Oznacza to, że wprowadzenie instrumentów ułatwiających miastom przejście na oświetlenie półprzewodnikowe będzie silnym bodźcem do rozwoju rynku producentów, projektantów systemów i instalatorów – tego typu oświetlenia. Jak wynika z dokumentu, zdaniem komisji – będzie to nowy silny przemysł w Unii Europejskiej.

Równolegle Komisja zastanawia się, co można zrobić, aby np. rozwiązać konflikt właściciel – lokator, jako stron mających inne podejście do ponoszenia kosztów za tego typu oświetlenie w domach i mieszkaniach.

Zagadnienie poruszone w dokumencie obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych, powołana została specjalna strona im poświęcona, link znajduje się tutaj.

Cytując treść komunikatu, należy poinformować państwa czytelników, że Komisja zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag do dnia 29 lutego 2012 r. Uwagi nie muszą dotyczyć wszystkich kwestii poruszonych w niniejszej zielonej księdze. Mogą się ograniczać do kwestii, które szczególnie interesują danego respondenta. Należy wyraźnie wskazać kwestie, których dotyczą uwagi. Otrzymane uwagi zostaną opublikowane w Internecie pod nazwą lub nazwiskiem autora, chyba że postanowi on inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.