• 17 marca 2023
  • Technologia

  Nowe budynki powinny być odporne, ekologiczne i samowystarczalne energetycznie

  • By krakauer
  • |
  • 27 czerwca 2020
  • |
  • 2 minuty czytania

  Nowe budynki powinny być odporne, ekologiczne i samowystarczalne energetycznie – na tyle, na ile jest to możliwe i opłacalne w naszym klimacie i w naszych warunkach systemowych. Wybudowanie nowego domu, bloku lub biurowca, powinno na tyle na ile jest to tylko możliwe – wypełniać szereg warunków. Pozwalających na to, że nowe budynki i budowle, przeznaczone do używania przez ludzi będą dla nich przede wszystkim bezpieczne. To znaczy zabezpieczą swoich użytkowników przed warunkami pogodowymi, w tym zdarzeniami gwałtownymi, które są coraz częstsze na terenie kilku części kraju. W uproszczeniu chodzi o to, żeby budować na tyle solidnie, żeby budynki były w stanie chronić ludzi, najlepiej chroniąc siebie same przed skutkami gwałtownych zdarzeń pogodowych.

  Dodatkowo nowe obiekty budowlane powinny być ekologiczne, tj. zapewniać przynajmniej wstępną utylizację odpadów płynnych, wykorzystanie wody opadowej do celów gospodarczych, najlepiej posiadać przydomowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Chodzi o to, żeby – w idealnej sytuacji – każde gospodarstwo domowe lub budynek przeznaczony do użyteczności publicznej – mogły zapewnić swoim użytkownikom zaopatrzenie w podstawowe media niezbędne do higieny bez potrzeby zasilania z zewnątrz. To oczywiście utopia, ale można się zbliżyć do ideału, budując takie obiegi wody, żeby woda była wykorzystywana wielokrotnie do celów np. komunalnych, czy też po oczyszczeniu do podlewania posiadanej zieleni. To można zorganizować, takie systemu z powodzeniem funkcjonują w Izraelu od lat!

  Problem zaopatrzenia w energię jest w naszym kraju najsilniej uzależniony od kwestii pogodowych. Energetyka słoneczna umożliwia produkcję energii elektrycznej w ograniczonym stopniu, jednak – jak dowodzą najnowsze doświadczenia, te instalacje cieszą się dość dużą popularnością. Podobnie instalacje służące do generowania ciepła z kolektorów słonecznych – są bardzo popularne, ponieważ są w stanie zaskakująco bardzo pomóc w dostarczaniu np. ciepłej wody użytkowej. Dodanie takich instalacji do tego, na czym opieramy gospodarowanie we własnym domu, zdecydowanie podnosi efektywność, aczkolwiek nie jest darmowe. W tym zakresie potrzebne jest wsparcie państwa, bo korzyści z usieciowienia energetyki rozproszonej mamy wszyscy.

  Dużym wyzwaniem są biurowce, co prawda nie wiadomo jak wiele ich jeszcze powstanie w naszym kraju w warunkach kryzysu spowodowanego epidemią i istotnych zmian warunków pracy dla wielu ludzi. Nie można jednak udawać, że nie widzimy prostej różnicy. Na Zachodzie od co najmniej 10 lat jest olbrzymia presja na to, żeby budować budynki użyteczności publicznej – maksymalnie samowystarczalne pod względem energetycznym. Nacisk na to jest coraz większy, także ze strony biznesowej, ponieważ proste przeliczenie kosztów użytkowania budynku, który ma odpowiednią izolacją, sam produkuje część energii cieplnej i elektrycznej – które zużywa i zapewnia oczyszczanie i wielokrotne użycie wody, są o wiele niższe od obiektów standardowych.

  Rolą państwa, w tym samorządów terytorialnych, jest stymulowanie takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do stworzenia sytuacji – opłacalności dla tego typu rozwiązań na masową skalę. Koniecznym rozwiązaniem jest system ubezpieczeń i opodatkowania nieruchomości. Nieruchomości, nie spełniające najnowszych norm, powinny mieć wyższe stawki podatku oraz wyższe, a nawet istotnie wyższe stawki ubezpieczeń. Można wprowadzić klasy podatkowe i ubezpieczeniowe, które każdy będzie rozumiał dla nieruchomości danego typu. Upowszechnienie takiego modelu jest w interesie wszystkich, z tym zastrzeżeniem, że do nowych nieruchomości z czasem należałoby dołączyć stare – tworząc warunki, wg. których należałoby badać możliwość ich dostosowania do spełniania wymogów.

  Oczywiście to wszystko o czym mówimy, to marzenia w kraju, gdzie słowa: „podatek katastralny”, są równoznaczne z „szatanem”, a termoizolacja budynków i budowli jest wyzwaniem, z którym wielu nie daje sobie rady i to pomimo hojnego wsparcia ze strony państwa w tym zakresie.

  BARDZO PROSIMY PAMIĘTAĆ O CISZY WYBORCZEJ! PROSZĘ NIE ZAMIESZCZAĆ – JAKICHKOLWIEK KOMENTARZY O CHARAKTERZE POLITYCZNYM!