Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach (cz.2)

Naked youth with his arms at his sides, votive statuette. Bronze, made at Chiusi, 550–530 BC. From Chiusi. By nieznany – Jastrow (2006), PD Wiki Commons

Okazuje się, że rację miał Tadeusz Wolański, iż Etruskowie posługiwali się antycznym językiem słowiańskim. I tylko takie założenie daje nam możliwość zrozumienia nie tylko etruskich napisów, ale próby zrozumienia sposobu myślenia i postrzegania świata przez słowiańskich Etrusków.

Tak naprawdę nie posiadamy „słownika antycznego języka słowiańskiego”, ale okazuje się że wiele słów etruskich ma identyczne odpowiedniki w serbsko-chorwackim, w słowackim, czeskim, polskim czy rosyjskim…

Wracając do istniejących tłumaczeń…

Fragment napisu na fragmencie glinianego naczynia do przechowywania żywności pochodzący z filistyńskiego Aszkelonu to „MLETI RU…” – mówi o przechowywaniu w naczyniu drobno zmielonej mąki  – prawdopodobnie stosowanej do robienia zasmażki – „rumienienia”. Może na podstawie tego znaleziska z dalekiego Bliskiego Wschodu można by wytłumaczyć słowo „Rusini”, jako „Ru śniadający” – czyli nazwę ludu stosującego w potrawach zarumienioną mąkę? Źródło [tutaj].

Z kolei znana brązowa, etruska figurka dziecka mogłaby zostać znaleziona w Indiach. Wtedy nikt by nie miał wątpliwości, że przedstawia Krysznę. Ale figurka nie tylko że została wykopana w Etrurii, to posiada ewidentnie etruski podpis. Niejednoznaczność „literowa” wskazuje na podwójne znaczenie napisu. Czytając w jedną stronę otrzymujemy „W lepe mijs žalim loše” – czyli „W dobru znajdziesz, żałuj za zło”.

Czytając „odwrotnie”, otrzymujemy  „Reš s lež a žsi mere lub (Liv)”, co możemy teraz przetłumaczyć jako „zerwij z kłamstwem, a plonem Twoim będzie więcej dobra”, lub też  „zerwij z kłamstwem, a plonem Twoim będą dalsze życia”. Jest to o tyle ciekawe, że świadczy o podtekście religijnym napisu który nawiązuje do hinduskiego widzenia nieśmiertelności duszy i idei reinkarnacji… Źródło [tutaj].

Znaleziony na terenie Arabii Saudyjskiej, starożytny, nabatejski zegar słoneczny posiada napis który już na pierwszy rzut oka jest napisem „etrusko-słowiańskim. Napis głosi  „MIRNII VCI SZLI” czyli „Mierz wszystkie godziny”.

Jednak znajduje się tam ukryta dodatkową wiadomość dla wtajemniczonych, która związana jest z zamieszkującym te tereny lechickim, słowiańskim ludem Lihyan. Oczywiście, polska Wikipedia Państwu o tym nie powie, bo słowiańskie pochodzenie wielu ludów Bliskiego Wschodu nie powinno być powszechnie znane. Tak jak wcale nie przypadkowe nazwanie pewnego „boga Lachów”…

Wracając do ukrytego w tekście dodatkowego przesłania, to brzmi ono:  „Liszavi iz Rim”, co możemy po polsku przetłumaczyć jako: „Złodzieje z Rzymu”. Teraz byśmy pewnie w imieniu  „Lechian” czyli Nabatejczyków napisali pod adresem rzymskich ciemiężycieli „Liczcie swoje godziny, złodzieje z Rzymu” Źródło: [tutaj i tutaj].

Przeskakując z Bliskiego Wschodu do Etrurii, innym razem zatrzymamy się w Egipcie, gdzie zapisano ciekawe informacje dotyczące Słowian.

W powszechnie znanym malowidle z Corneto – (przez Rzymian nazywane „Corito” – KORYTO!), znajdujemy niezwykle interesującą scenę z napisem, który być może jest pierwszą odkrytą nazwą własną ludu Etrusków. Scena, jak na wielu malowidłach ukazuje dwóch bogów, których atrybuty – młot i radło – wypisz wymaluj są atrybutami indyjskich bogów Kryszny i Balaramy. Bogowie ci w innych malunkach opisani są jako Lele i Polele, do czego nawiązują nasze legendy o Wyrwigórze i Wyrwidębie. A napis pomiędzy nimi głosi nie mniej ni więcej tylko że: WAWOJE SON RAŻENA STA RKOWI JAWIUL co  przetłumaczyć można jako:  WOJOWNICY, SYNOWIE ETRUSKÓW, CO RĘCE (sobie) PODAJĄ.

Można z napisu i kontekstu domniemywać iż Etruskowie nazywali siebie „synami ROŻNI albo ROŻANI”, czyli wywodzący swe pochodzenie od tura. Źródło: [tutaj].

Prasłowianie zamieszkujący dawną Trację zostawili nam także materialne świadectwa swojego pochodzenia. Na znanym pierścieniu z obracanym „oczkiem” znajdujemy greckimi literami napisane (już dla ułatwienia podaję w liternictwem łacińskim) „rolis ten zneren a tilt niskoa raz a dom nti lezi ptamiie raz”. Co w połączeniu z dodatkowymi znakami daje „Obróć ten szyld z napisem kilka razy a pomyśl czy nie leży tu jeszcze jedna „podmiana – zamiana””. Zaszyfrowane znaki rozwiązujące zagadkę pozwalają zrozumieć, że ukryte przesłanie brzmi „MILATA” czyli „miłowana, kochana”. Źródło: [tutaj o tutaj].

Typowo „szyfrowana” informacja etruska wygląda następująco. Przykładowy i znany napis czytany z prawej strony do lewej daje „MILA DUŚ” – czyli „MIŁEJ DRZEMKI”. Napis czytany w odwrotnym kierunku to „ŚUDALIM”. Przy dokładnym przyjrzeniu się napisowi widzimy, że znaki nakładają się na siebie i możemy je zinterpretować jako „ŚUDA LIUTI” czyli „nalej tutaj”.

Inny napis będący kolejną szaradą, czytany w jedną stronę daje nam „ZA NICA SE ZDAM”, czyli „ZA NIC SIĘ ODDAM”. Napis czytany w drugą stronę informuje „MAD SESALI I VAŚ”, czyli „Szaleni to widzą, a ty?”.

Kolejny napis na etruskim kielichu mówi „LATI”, czyli „NALEJ”.

Inny kielich informuje nas napisem „IDU IRAĆ”, czyli „IDĘ CHRAPAĆ” Źródło: [tutaj i tutaj]

Na etruskim, brązowym hełmie znalezionym w Słowenii, niemieccy badacze dopatrzyli się starogermańskiego napisu, zapominając że do VI-VII wieku cała Europa aż do Renu i dalej na zachód mówiła po słowiańsku. Napis zinterpretowano jako „HARIGASTITEIVAI” co miało rzekomo świadczyć o nazwisku posiadacza. Nowsze badania prowadzone w Słowenii odczytują napis jako HARIGASTITEIVAIJUL co tłumaczą błędnie  jako „On uderzył cudzoziemców i wypędził ich” ( HARI GASTI TE I VAIJUL). Najbardziej prawdopodobna interpretacja napisu powinna być taka: „HARI GASTITE I VAIJUJ” – co możemy przetłumaczyć jako ŚPIEWAJ, UCZTUJ I WOJUJ Źródło: [tutaj].

Niektóre teksty etruskie są tak proste, że należy się dziwić iż badacze przez stulecia głowią się nad ich rozszyfrowaniem. Na przykład napis na lustrze mówi ORGONA LUMNI LIM SZILA OGINI SLIONCE, czyli  „Gorgony świecąca tarcza odbijała ogień słońca”

Inny oczywisty napis mówi: MIASZ ILE ŻAUKA NAM  – to przecież życzenie „Miej (tyle) ile nam żałujesz”…

Ale napis ten można odczytywać „w drugą stronę”, co świadczy o niezwykłym,  etruskim poczuciu humoru, bo otrzymujemy go jako:

 „A TY MUJ UŻE NA KUŻE LISZAIM” co tłumaczymy jako „A ty miej za to na skórze liszaje” Źródło: [tutaj i tutaj].

Niektóre napisy mogły by powstać współcześnie a nie 2500 lat temu. Napis „MINI US ILE MU DUSZA NICE, czyli „Weź sobie ile twoja dusza zapragnie (chce)”…

Napisy na dzbanach mówią o zsiadłym mleku (MLAKAS) lub zwykłym (MLAKO / MLAKA): na przykład po tłumaczeniu jednego z napisów mamy  „weź (napij się) łyk mleka”.

Drugi napis daje nam przepis na serek z miodem: „Zaczerp z dzbana kwaśne mleko i dodaj trochę miodu, a następnie przecedź przez płótno” Źródło: [tutaj].

Istnieje ciekawy napis na hełmie bojowym  który stał się łupem Syrakuz w bitwie morskiej pod Kyme.

Hełm ten następnie trafił jako dar wotywny do świątyni w Olimpii, gdzie został też przez archeologów odnaleziony. Znalezisko znane i doskonale udokumentowane.

Hełm posiada napis „W KOGA ZARWTI DOI TIOI ŻOK ARUŻIO TIAKNE NO NIEDONO REIH”, który możemy przetłumaczyć jako  „Od kogo odwróci się Bóg, temu oręż spiżowy za ciężki a i nie dane imperium (rzesza)”.

Jest to jeden z nielicznych napisów odnoszących się do stosunku Etrusków do Boga, oraz potwierdzających ich przekonanie o roli przeznaczenia w życiu człowieka.

Napis posiada dodatkową zaszyfrowaną informację. Można go przeczytać także jako   „HIARONO DEINO MENKA I TOI ŻVRAKO MIOI TOIDI TUDA NA GORU”.

Co po przetłumaczeniu na polski oznacza „ŁASKA BOSKA ZMIENNA, (podobna do tego) JAK SROKĘ MIEĆ TYLKO ŻE TAM NA GÓRZE”.

Odpowiada to trochę naszemu przysłowiu „Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”, tylko że już bez boskiego kontekstu. Źródło: [tutaj i tutaj].

Podpis pod rysunkiem przedstawiającym dwóch uzbrojonych w miecze konkurentów oraz z postacią najwyraźniej sędziego, który nadzorować będzie ten pojedynek, ma podwójne znaczenie i sugeruje podwójny i niejednoznaczny stosunek do życia i wiary.

 Napis  odczytujemy jako:  „OLMPER VIŻDOM TOŻ, ONI NEPAMATO TEN”, co po polsku będzie znaczyło: OLIMPER (Bogowie Olimpijscy) WIDZĄ TO TEŻ, ONI NIE ZAPOMNĄ TEGO

Zdanie to sugeruje, że Bogowie widzą tę walkę na śmierć i życie obu walczących i zarówno przegrany jak i zwycięzca mogą liczyć na ich wspaniałomyślność. Jeden po śmierci, a drugi jeszcze za życia.

Inne całkiem znaczenie ma tekst czytanie w drugą stronę:

 „NE EHOTA NAPEVNO ŻOTI NOSI, ŻIV LEPŚO”. Po polsku będzie ono oznaczać: „NIE CHĘĆ TWOJA NA PEWNO GROTY NOSI. ŻYJ LEPIEJ”

Tym samym autor tego tekstu sugeruje nam całkiem inne podejście do życia niż w jego pierwszej wersji.

Czyli z drugiej strony, według Etrusków ludzie nie powinni się kierować swoimi religijnymi wyobrażeniami i ryzykować swoje życie dla jakiś bliżej nieokreślonych i przez nikogo nie widzianych Bóstw, ale cieszyć się życiem dopóki jest to możliwe.

Jak widzimy to zdanie potwierdza w całej rozciągłości to o co podejrzewali Etrusków Grecy, a mianowicie to że ich wiara w Boga nie była wiarą absolutną ale przepełniona była wątpliwościami i przekonaniem o konieczności korzystania z każdej chwili którą los daje nam do dyspozycji. Źródło [tutaj i tutaj].

Każdy nowy przetłumaczony napis etruski przybliża nas do chwili zrozumienia etruskiego – prasłowiańskiego, praaryjskiego świata. Istnieje jeszcze wiele zapytań. Nie wiemy czy Etruskowie używali istniejących już tylko w języku polskim zgłosek „ą” czy „ę”. Nie znamy znaczenia wielu znaków…

Muszę przyznać, że dotychczasowe prace nad poznawaniem etruskich napisów nie tylko wydają się jednoznaczne korespondować z kontekstem przedmiotu czy obrazka, ale z racji etruskiego poczucia humoru i zamiłowania do zagadek, są fascynującą przygodą do której dałem się wciągnąć…

Przeglądnięcia w nowym świetle wymagają zabytki piśmiennictwa greckiego, choćby znajdowane na starogreckich wazach, przedstawiających Scytów, którzy dla Greków byli ojcami wszelkiej cywilizacji. Scytowie czyli pod taką nazwą przez wieki występujący Słowianie nie zostawili żadnych świadectw pisanych. Ale Grecy sporo o nich wiedzieli i… opisywali.

Należy tylko do niezrozumiałych greckich napisów podejść jak do nazw i wyrazów  będących grecką transkrypcją języka słowiańskiego. Wszystko zaczyna wtedy układać się na  swoich miejscach… Źródło: [tutaj].

Według profesora Andrieja Fursowa przyczyną niepowodzeń w wojnie ideologicznej jaką prowadzi za pomocą wszystkich mediów Zachód przeciwko Rosji i słowiańszczyzny jest właśnie słowiańskie poczucie humoru i podświadome, czy genetyczne doszukiwanie się w przekazie dodatkowych znaczeń i „prawdziwego dna”.

Tylko Słowianie potrafią tworzyć rzeczy jednocześnie „śmieszne i straszne”. A Zachód tego zupełnie nie jest w stanie pojąć…

11 myśli na temat “Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach (cz.2)

 • 18 kwietnia 2017 o 05:39
  Permalink

  To są rozważania oparte na paradygmacie nieoficjalnej nauki. Przyznaje, że bardzo ciekawe, ale traktujmy to jako luźne domniemania. Na Ukrainie w podobny sposób udowadniają że są potomkami Noego którego arka osiadła na pra-ukraińskim Krymie

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2017 o 07:57
   Permalink

   Re:

   W. Mędrzec
   18 kwietnia 2017 at 05:39

   Dziękuję za zapoznanie się z felietonem który ma na celu przybliżenie Państwu współczesnej wiedzy…

   Niestety nie zna Pan “oficjalnej nauki” (bazuje Pan na paradygmacie wiary a z wiarą się nie dyskutuje) – zacytuję jednak Panią doktor Magdalenę Sieroń z Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego:

   “W chwili obecnej … wiemy już, że łacina i greka to skreolizowane, uproszczone odmiany języka prasłowiańskiego. Źródło dla tych wszystkich nazw jest więc jedno i wywodzić powinno się te nazwy z jednej źródłowej kultury prasłowiańskiej.”

   Dlatego polecam Panu zapoznanie się ze współczesnym stanem wiedzy na temat Słowian (w tym Etrusków)…

   Co do ideologii banderowskiej na którą się Pan powołuje – nie będę komentował – bo nie istnieje “naród ukraiński”, stąd banderowcy czyli ukraińcy (koniecznie z małej litery!) są genetyczną pomyłką ewolucji i nie należy się powoływać na banderowskie poglądy.

   Dlatego też kulturalny Europejczyk nie powołuje się na “osiągnięcia” tak zwanych ukraińców tak jak nie wychwala “osiągnięć” Hitlera…

   Banderowcem, czyli ukraińcem (koniecznie z małej litery!) może być Rusin, Polak, Rosjanin, Żyd lub żyd, Białorusin, Gruzin a nawet Amerykanin – co widzimy na Donbasie…

   PS
   Co do “oficjalnej nauki” – nie ma czegoś takiego! Są tylko błędne interpretacje faktów oraz ewidentne braki w korzystaniu z logiki, matematyki i obserwacji istniejącej rzeczywistości.

   To tak jak ze zjawiskiem przypływów których nie powoduje Księżyc z uwagi na za małe jego ciążenie. Tak jak z silnikami rakietowymi Saturna V o rzekomym ciągu 600 ton, gdy najmocniejsze radzieckie / rosyjskie silniki RD-180 mają ciąg 180 ton (używane przez NASA bo do dzisiaj nie potrafią skonstruować niczego lepszego).

   Tak jak z faktem rdzewienia jedynej jaka jeszcze istnieje rakiety Saturn-V.

   Wiedza dzięki internetowi leży jak na dłoni. Potrzebna jest tylko chęć z jej korzystania, posługiwania się rozumem i wyciągania logicznych wniosków…

   Odpowiedz
 • 18 kwietnia 2017 o 05:48
  Permalink

  Teraz jestem pewny, że praojciec Adam był Polakiem, a pramatka Ewa – Czeszką …

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2017 o 08:52
   Permalink

   Adam i Ewa oraz stworzenie świata przedstawione w żydowskiej księdze zwanej Biblią to bajki i legendy narodu wypędzonego ku pokrzepieniu serc nie mające z prawdą niczego wspólnego… oficjalna nauka a co za tym idzie historia musi być germańskiego pochodzenia lub z germańskim błogosławieństwem aby nie umniejszać roli i znaczenia germanów w dziejach Europy… inaczej myślący są wyklęci i cierpią niedostatek bo nikt im nie płaci

   Odpowiedz
   • 18 kwietnia 2017 o 16:20
    Permalink

    @amar….szczyty ironi, szczyty ale fenomen swietnie “ujety” ……

    Odpowiedz
 • 18 kwietnia 2017 o 18:21
  Permalink

  40 lat temu zadałem kilku wybitnym Uczonym(z dużej litery,jak będzie potrzeba podam nazwiska).Czy ludzkość miała jednego przodka?Każdy z nich odpowiedział Nie! Konferencja miała międzynarodowy charakter ,rożnych szkół socjologii.Podoba mi się że autor nie “ucieka” od trudnych pytań! Tak docieramy do Prawdy! Pozdro.

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2017 o 20:50
   Permalink

   Włodku – nie tylko Ty, także szanowne grono “kilku wybitnych Uczonych” – a może zwłaszcza ONI,wiedzą,że nic nie wiedzą….

   Odpowiedz
   • 19 kwietnia 2017 o 06:38
    Permalink

    Dobrze że ty wszystko wiesz a w szczególności o obecności Boga i lewicy na tym ziemskim padole. Gratuluje wiary!Pozdro.

    Odpowiedz
 • 26 kwietnia 2017 o 11:14
  Permalink

  https://youtu.be/vwhVX_fUJZU
  Film o Etruskach z informacją o Wolańskim

  Plus

  Kolejne tłumaczenia:

  http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2017/04/nastepne-tumaczenia-etruskich-napisow.html
  https://1.bp.blogspot.com/-m3TYRNNYN0Q/WPOgdY3yXUI/AAAAAAAABks/lLINpuqXjBgJAjq1OmjHihzbJ5eKauHaACLcB/s400/Wyrazy.jpg

  „Mol letit bol vłażi sibla” = „ Modlitwa leczy ból władzy przeznaczenia”.

  Oraz

  O tradycji pochówków ciałopalnych wśród Słowian

  http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2017/04/o-tradycji-pochowkow-ciaopalnych-wsrod.html

  Napis na urnie
  https://1.bp.blogspot.com/-jGmwadIOTVk/WP-oQiG-LdI/AAAAAAAABk8/dVh9OG3fbrwTrr0465O873DSQ6dZaXsgACLcB/s400/Napis.jpg

  odczytujemy jako:

  „ŻAŻDA ŻAŻDVJ UNA UTSZE ŻUADBE TWUIM DETELA W TŻETŻE ŻIL”

  co po polsku przetłumaczymy jako:

  „PRAGNIENIA PRAGNIJ, ONO UCZY ŻAŁOŚCI TWOJE DZIECI W CZYŚCU ŻYJACE”

  Jeszcze lepiej sens tego napisu oddaje zdanie:

  „ZBAWIENIA OCZEKUJ, ONO UCZY POKUTY TWOJE DZIATKI W CZYŚCU ŻYJĄCE”

  PS
  Jeden z komentatorów zaproponował takie tłumaczenie:

  Michał Kopacz11 godzin temu – Udostępniony publicznie

  Panie Ireneuszu, a jakby przetłumaczyć „TŻETŻE” („SZCZESZCZE”) na “szczęście” i wtedy zdanie ma trochę inny sens:
  “ZBAWIENIA PRAGNIJ, ONO UCZY POKORY TWOJE DZIATKI W SZCZĘŚCIU ŻYJĄCE”
  wiem, że zmieniłem słowo “pokuta” na “pokora” ale wtedy to ma sens.
  Pozdrawiam
  Michał

  Odpowiedz
 • 20 czerwca 2018 o 06:01
  Permalink

  Pragnienia pragnij ono lepsze od żałoby dla Twoich dzieci by w szczęściu żyły. Wiadomo nie od dziś, że kto rozpacza po przeszłości to nie może być szczęśliwy w teraźniejszości.. i dla każdego rodzica najważniejsze szczęście dzieci, by te przekazały je następnemu pokoleniu (utrzymały, nie tylko ciągłość, ale siłę rodu). Od życia w żałobie, rozpaczy traci się siłę i nie buduje nic nowego. O przeszłości zawsze trzeba pamiętać i wyciągać z niej wnioski prowadzące do dobrego rozwoju,złych działań nie powtarzać, ale nie zatracać czasu na żałobę czy pokutę, bo to działa desktruktywnie,i pracować z sercem. Dziś dzieciom mówię.. Oczekiwań pragnij, bo to lepsze niż żałoba po mnie, by móc się rozwijać i mieć osiągnięcia w życiu, by przekazać siłę swoim potomkom. Tak mnie uczył mój Ojciec. Dobrego życia…Wszystkim.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.