Paradygmat rozwoju

Nadchodzi zło – musimy odrodzić naszą słowiańską tożsamość!

 Polska w półśnie

Nadchodzi zło – musimy być gotowi, alternatywą jest śmierć, zniszczenie i Finis Poloniae! Nie mamy alternatywy dla bycia silnym. Nie mamy alternatywy dla innego stanu świadomości, niż potrzeba budowy siły przez jedność i mądrość. Jeżeli czegoś miało nas nauczyć 1000 lat historii, to tego, że liczy się tylko siła i zawsze siła. To siła jest ostatecznym weryfikatorem prawa do życia, istnienia i mówienia we własnym języku na tym kawałku skorupy ziemskiej.

Jeżeli chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom, to najpierw musimy sami przetrwać. Niestety 70 lat od ostatniej wojny, nie udało się nam umocnić państwa. Polska dzisiaj jest słaba, Polacy skłóceni. Społeczeństwo jest w jakimś półśnie, zwodzone przez elity, które kierują uwagę spracowanych i zmęczonych borykaniem się z rzeczywistością Polaków na sprawy błahe i żadne. Jeżeli tylko zastanowimy się nad wynikiem naszej państwowości jako całości, to albo trzeba się spić, albo płakać. Jak mogło do tego dojść, że w Polsce mężczyzna, który chce pracować, nie jest w stanie – zarobić na siebie i swoją rodzinę? Nawet jeżeli jest gotów – i często to się dzieje, pracować po 16 godzin na dobę? Jak to jest możliwe, że w Polsce – kraju, w którym potrzebne są inwestycje, nie ma pracy dla Polaków? Jeżeli po wojnie, dało się oprzeć odbudowę na ciężkiej pracy ludzi – zbudowaliśmy przemysł, odbudowaliśmy i scaliliśmy kraj, był przyrost naturalny – to czemu to dzisiaj nie jest możliwe? Czy neoliberalna noc – przekleństwo złodziejskiej i krwiopijczej transformacji, była gorsza od okupacji? Można się śmiać, przyrost naturalny jest najlepszą miarą stanu rzeczy. Wówczas nie był niższy, niż jest obecnie. Oto co może zrobić połączenie ideologii konsumpcjonizmu z szatanem genderyzmu – pozbawienie Kobiet ich podstawowej godności, to chyba największe zło jakie można było zrobić naszemu społeczeństwu. Ponieważ to Kobieta jest filarem rodziny. Pozbawienie Kobiet prawa decydowania o tym, czy chcą zostać w domu, czy pracować – rozkłada całą zachodnią cywilizację. Wcześniej, jak Mężczyźni zarabiali tyle, żeby było ich stać na utrzymanie rodziny – Kobiety miały wybór. Dzisiaj wyboru nie mają. To się nazywa wolność? To się nazywa postęp? To się nazywa rozwój cywilizacyjny? Niech nikt sobie nie robi z nas jaj, bo to się może smutno skończyć.

Jeszcze są ostatnie żywotnie siły w Narodzie. Niestety silnie otumanione przez propagandowe postrzeganie historii i roli religii w życiu patriotycznym. Wielka szkoda, ponieważ nowoczesny naród potrzebuje WSZYSTKICH, którzy nie są mu przeciwni. Żeby to było dobrze zrozumiane – homoseksualistów, innowierców – ludzi o innym kolorze skóry, niepełnosprawnych i rozwodników także! Naród, który chce budować swoją siłę, nie może nikogo odrzucać. Ponieważ w takiej sytuacji zawsze wielu odrzuci Naród. Tymczasem mamy sytuacje, w której rządzący mówią wprost, że znaczna część społeczeństwa jest gorszego sortu. To po prostu szaleństwo, antypolskie szaleństwo i głupota. Chodzi o to, żeby każdy chciał być Polakiem! Jakim wspaniałym triumfem uniwersalizmu polskiej idei narodowej są te setki tysięcy przyjezdnych młodych Rusinów w Polsce! Ich przodkowie zdradzili polskiego Króla. Później pokoleniami płacili cenę za ten błąd, a dzisiaj potomkowie tamtych buntowników sami wybierają powrót na łono prawdziwej Ojczyzny! Jaki to triumf polskości! Jaka to szansa! Wystarczy tylko skorzystać!

Państwo, które nie buduje włączenia narodowego, które nie stwarza możliwości do realizacji dla wszystkich ludzi – kimkolwiek są i czymkolwiek się motywują, zawsze będzie słabe. Szlachta w I RP i przez zabory (okupację), nie uznawała Chłopów za obywateli. Podobny grzech uczyniła II RP wobec wszystkich, którzy nie popierali systemu, w tym Robotników i Włościan. Trzeba to mówić jawnie, że te grupy społeczne, były obywatelami drugiej kategorii w Polsce. Elita solidarnościowa po prostu zapomniała o tym, że to na grzbietach robotników doszła do władzy. W mrocznym okresie zaczadzenia neoliberalnym kłamstwem tylko pan Jacek Kuroń upominał się o najbiedniejszych. Dzisiaj, obecna władza rządzi głównie dlatego, ponieważ wyzwala w obywatelach ekspresję godności. Jednak za tym musi iść siła, inaczej nie ma się prawa do godności. Bez siły stajemy się niewolnikami. Nawet własnej słabości – i to jest chyba najgorsze.

Potrzebujemy przebudzenia narodowego

Potrzebujemy przebudzenia narodowego, nowej wielkiej idei jaką jest Polska i zawsze nią będzie. Ponieważ nie ma alternatywy i chyba nigdy jej nie będzie, a jeżeli ktoś wymyśli dla Polaków coś lepszego, niż Polska – to będzie bardzo ciekawe. Do przebudzenia jest potrzebna wielka idea, a tą może przedstawić tylko lider – przywódca. Nie ma innej możliwości, żadne kolektywne przywództwo i opowiadanie głupot o demokracji i pluralizmie. Owszem, są wspaniałe, jednak dla państw silnych, a nie takich które muszą walczyć o przetrwanie i potwierdzać krwią swoje prawo do życia. Demokracja w takim wydaniu, w jakim jest obecnie w Polsce – istotnie osłabia nasz kraj, duża część polityków po prostu miesza ludziom w głowach. Wszyscy, którzy plują na ideę narodową są wrogami Ojczyzny i Narodu, powinni zamilczeć, to najlepsze co mogą zrobić. Zgorszenie jakie powodują nie może być obecne w naszym życiu publicznym. Naród walczący o przetrwanie nie może tolerować zdrajców. W tym znaczeniu należy rozumieć pluralizm i demokrację. To stosunek do idei narodowej i państwowości jako nadrzędnej wartości jest naczelnym kwantyfikatorem patriotyzmu. To uczucie może się wyrażać na wiele sposobów.

Potrzebujemy poprawy edukacji

Potrzebujemy poprawy edukacji, w tym edukacji narodowej. Nie może być tak, że w polskich szkołach jest więcej indoktrynacji ideologiczno-propagandowo-parareligijnej, niż nauczania myślenia, matematyki lub piękna Języka Polskiego!

Wszystko, co można zrobić dla Narodu i państwa – to uczyć się, uczyć się i jeszcze raz się uczyć, do znudzenia, do zaśnięcia nad książką i znowu od rana! Leninowska teoria jest prawdziwa, nie ma niczego ważniejszego – niż świadome, mądre i znające sposoby falsyfikacji faktów społeczeństwo. Świadome społeczeństwo tworzy Naród. Nieświadomy Naród, przestaje być Narodem, może być co najwyżej zbiorem konsumentów. Niestety od 1989 roku obserwujemy ciągły, metodyczny i skrupulatnie realizowany eksperyment przemiany Polaków w konsumentów biedy. Ponieważ na dzieleniu biedy opiera się całe neoliberalne kłamstwo i zło jakie z niego pochodzi.

Wiele trzeba zrobić, żeby uczenie się po prostu znowu było wartością. Przy czym uwaga, nie można powodować, że coś jest gorsze a coś jest lepsze. Jeżeli ktoś chce studiować gedner – niech to robi, ale musi być w tym jak najlepszy. Polska potrzebuje każdego, kto tylko będzie w swoim życiu wyrażał wielką polską ideę! Nie ma znaczenia, czy kopiesz rowy, piszesz symfonię w zapisie nutowym, literacko opracowujesz „Dziady”, sprzedajesz precle, czy też w laboratorium tworzysz nową szczepionkę. Wszystko co robisz – masz robić dla Polski. Ponieważ nie może być dla Polaka żadnej innej wartości, niż Polska. Podstawą Polski musi być dobra polska szkoła i bardzo dobry polski uniwersytet. Niestety w tej dziedzinie jest bardziej, niż dramatycznie. Słowo zapaść i upadek to delikatne i wysublimowane eufemizmy. Jeżeli dzisiaj 15% dzieci ma dostęp do edukacji dającej im szansę na konkurowanie na globalnym rynku idei i pracy, to nie miejmy później pretensji, że nie będzie dla nas emerytur. Śmiało – więcej godzin para-religii w szkołach, a na lekcjach historii niech dzieci chodzą selektywnie po cmentarzach. Bez szkoły nie ma Polski. Polska Rzeczpospolita Ludowa wybudowała 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. Proszę pamiętać, to było 10 lat po wojnie! Komuniści rządzili! Zbudowali 1000 szkół! 1000! Większość stoi do dzisiaj. Niestety, cześć już nie pełni swojej funkcji. Proszę pamiętać, po co Polakom szkoły? Wystarczy, że będą umieli liczyć do 10-ciu! Dzisiaj potrzebujemy edukacji, która nauczy ludzi schować dumę i złość pod pokorą i wyczekiwaniem. Tylko w ten sposób możemy nauczyć się pragmatyzmu i prakseologii. Spokój, dystans i wyrachowanie, eliminacja emocji. Myślenie przed szkodą. Banały, ale jak trudne do osiągnięcia. A w około wilki i hieny…

Podstawą siły jest wiedza, wiedza jest konieczna dla mądrości

Bez wiedzy nie ma siły, wiedza jest konieczna dla mądrości a postępując mądrze buduje się siłę. Nie da się jednak zdobywać wiedzy w warunkach słodko-rodzinno-feudalnych zależności, które oplatają polską naukę. W ogóle mówienie o nauce w Polsce dzisiaj, to duży optymizm. Dominująca większość ludzi, którzy są kreatywni i zdobyli jakieś wykształcenie, wyjeżdża. Zachód oferuje lepsze warunki nie tylko w sprzątaniu. Kraj bez przemysłu, bez finansów, bez możliwości samorealizacji – to kraj, który trzeba opuścić w wyniku procesów wyborów życiowych.

Można wiele złego powiedzieć na temat obecnie rządzących, ale to pan Morawiecki jako pierwszy od bardzo dawna. Jasno powiedział, że potrzebujemy polskich grupowań gospodarczych. Bez grupowania kapitału nie ma rozwoju, nie jest on dzisiaj możliwy. Postęp poszedł tak daleko, że trzeba bardzo wiele skoncentrować i zainwestować, żeby w ogóle wejść na rynek. Odbudowa gospodarki wymaga koncentracji kapitału i tworzenia prawie wszystkiego prawie od nowa. Dopiero na takiej podbudowie, można odbudowywać potencjał. Jeżeli za dobrej zmiany, ktoś z Polaków dostanie Nobla, to będzie miernikiem rzeczywistej poprawy sytuacji.

Jak to jest możliwe, że w naszych miastach o sprzedawanie Polakom, polskiej marchewki, ziemniaków i mleka konkurują: Niemcy, Francuzi, Portugalczycy – a sprzedawcami coraz częściej są Ukraińcy? Jak to jest możliwe, że ostatni kryzys przetrwały stocznie w b. NRD, a te w Polsce nie? Jak to jest możliwe, że w Niemczech da się produkować energię z wiatru a u nas wymaga to bycia patriotą lub idiotą? Jak to jest możliwe, że w Polsce nie opłaca się pracować na wsi? Importujmy gnojowice z Holandii, a boczek z Danii – na pewno daleko zajdziemy. Wieś zawsze była ostoją polskości, wydała wielu mądrych synów Narodu. Każdy, kto przyczynia się do osłabienia ekonomicznych podstaw życia mieszkańców wsi – jest wrogiem Polski i Polaków. Mądrość nakazuje w takim kraju jak nasz – uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. To jest podstawa naszej gospodarki i to podstawa naszego życia społecznego.

Potrzebujemy zjednoczenia Narodu

Potrzebujemy zjednoczenia Narodu, teraz – dzisiaj i już. Każda ręka podniesiona na Polki i Polaków musi zostać powstrzymana. Nie może być tak, że ktoś zabija Polaka, bije Polki i uchodzi bez kary. Nie można się na to zgodzić, chyba że nie mamy do siebie elementarnego szacunku. Tylko mądrze i nie w otwartej walce. Miłość, pokój i porozumienie – zero agresji. Wyczekanie na odpowiednią szansę, na ten jeden moment, w którym przeciwnik jest słaby, jest sam. Wówczas można mówić o poszukiwaniu sprawiedliwości – i zawsze w samoobronie.

Tylko zjednoczeni wokół wielkiej idei narodowej możemy budować państwo, a tylko państwo jest gwarantem naszego przetrwania. To smutne, że 70 lat po wojnie – nadal musimy myśleć o przetrwaniu. Zmarnowanie dziedzictwa okresu PRL-u, to największy grzech transformacji. Po co burzyć i budować od nowa? Oto skutki wielkiego neoliberalnego kłamstwa. Neoliberalizm wyrządził nam większe szkody od okupacji i był bardziej bezwzględny, bo to Polacy uczynili Polakom. Co prawda znaczna cześć z elity wprowadzającej neoliberalizm w Polsce w jakiejś mierze może być zaliczana do pewnej zasymilowanej mniejszości, ale to jednak swoi zrobili swoim. Niech wreszcie ktoś powie o tym prawdę, okrutną prawdę, ale prawdę. Dlaczego pomimo roku rządów, nie zrobiła tego dobra zmiana? Naród można budować tylko na prawdzie. Niech krzywdziciele będą nazwani, niech będą naznaczone ich kłamstwa! Jednakże nie krzywdźmy nikogo, albowiem nawet najwięksi przestępcy mogą dowieść tego, że są warci polskiego chleba. Prawdopodobnie już bardzo szybko będzie do tego szereg okazji…

Nie ma Narodu bez wiary – wzmocnijmy naszą słowiańską tożsamość!

Nie ma narodu bez wiary. Ponad tysiąc lat temu narzucono nam wiarę i zmieniono kod naszej kultury. Ten stan trwa już tak długo, że definiuje naszą tożsamość. Prawdopodobnie to odrzucenie słowiańszczyzny jest podstawą polskiego paradoksu. BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO PRZEDE WSZYSTKIM JESTEŚMY SŁOWIANAMI A INNI SŁOWIANIE SĄ NASZYMI BRAĆMI I SIOSTRAMI. Nie da się dzisiaj zanegować Chrześcijaństwa w Polsce. To jest niemożliwe i jest bezcelowe, wręcz byłoby przeciw skuteczne. Trzeba jednak za wszelką cenę wzmacniać naszą słowiańską tożsamość. Jesteśmy Słowianami i mamy obowiązki słowiańskie! Niestety przez 1000 lat byliśmy niewolnikami, nad których sumieniami władzę miała wąska grupa cynicznych hipokrytów, którzy po tym jak wycięli Święte Gaje i wyrwali Polakom słowiańską kulturę, nadal trzymają władzę przez otumanianie ludzi. Nie można udawać, że tak nie jest.

Niestety na tym otumanieniu korzysta także i dobra zmiana. Nie da się zrozumieć sytuacji, że w Polsce – Polacy nie mogą swobodnie demonstrować swoich poglądów! Jak to jest możliwe, że władze samorządowe stygmatyzują polskich patriotów – publicznie upominających się o prawo do życia po polsku w Polsce? Nie ma niczego ważniejszego, niż afirmacja polskości! Każdy, kto się temu przeciwstawia – powinien skorzystać ze swojego prawa do milczenia. Chociaż, może to i dobrze że wrogowie polskości sami się ujawniają?

Polska potrzebuje wielkiego zwrotu ku słowiańskiej tożsamości, a to może w dzisiejszych warunkach być możliwe, tylko i wyłącznie, jeżeli pojednamy się z OJCZYZNĄ WSZYSTKICH SŁOWIAN – ROSJĄ I JEJ NARODEM! Rosja jest wieczna i trwała, będzie jeszcze jeden dzień po końcu świata. Jeżeli nie chcemy skończyć tak jak nasi Bracia Słowianie Połabscy i Łużyczanie, to musimy pamiętać o swoich słowiańskich korzeniach. To nie jest możliwe, bez uznania roli i znaczenia Rosyjskiego Świata dla istnienia Słowian. Tak jak człowiek potrzebuje powietrza, tak Słowianie potrzebują wielkiej idei Rosyjskiego Świata – domu wszystkich Słowian, zjednoczenia w Rosji i siły Rosji. To Rosja jest najwyższą formą istnienia Słowian, obowiązkiem każdego Słowianina jest wspieranie Rosji każdym słowem, każdym uczynkiem i każdą myślą. Niestety w tym zakresie stało się wiele zła, wyrządzono Polakom wielką krzywdę. Krzywdę zakorzenioną historycznie, a dzisiaj pompowaną histerycznie. Ktoś ma interes w wyniszczeniu naszego Narodu w bratobójczej walce z innymi Słowianami. NIE MOŻNA TEMU POZWOLIĆ – NIE MOŻNA DO TEGO DOPUŚCIĆ. NIGDY, PRZENIGDY SŁOWIANIN NIE MOŻE ZWRÓCIĆ BRONI PRZECIWKO INNYM SŁOWIANOM. TO BRATOBÓJSTWO. Jak dobrze wiemy, głęboko osadzone w naszej kulturze za pomocą pewnej starożytnej księgi.

Potrzebujemy mądrych rządów

Potrzebujemy wzmocnić społeczeństwo i uczynić państwo odpornym na zagrożenia. Do tego są potrzebne mądre rządy. Niestety w tym zakresie jest po prostu dramatycznie. Nie chodzi nawet o stan obecny, chociaż i tutaj nie ma szału! Chodzi o ostatnie prawie 30 lat, jak i również końcówkę PRL-u. Co za kawalkada miernot, nieudaczników, złodziei, kłamców i często po prostu podłych i złych ludzi. W sumie, to jest dla nas obraźliwe, że te wszystkie kanalie nie wstydzą się pokazywać swoich parszywych pysków, powinni ze wstydu nie wychodzić z ciemnych nor lub najlepiej od razu położyć się do grobów i przykryć kamieniami. Tak wielka jest ich wina wobec Narodu!

Przykład Rumunii pokazuje jednak, że krwawa rewolucja to nie był sposób na zmianę. Jeżeli nie był nim w 1989-tym, to tym bardziej nie może być nim obecnie. Zdrowa większość narodowych sił witalnych zawsze ma rację, w tym znaczeniu rzeczywiście rządzący mają rację, że liczy się głos Narodu jako Suwerena. Problem polega jednak na tym, że swoim zachowaniem wzbudzają wątpliwości, czy potrafią właściwie odczytać intencje Suwerena? Zmiana zasad w trakcie gry, nie jest sposobem na nic innego, jak tylko na przyszłą – reakcyjną – katastrofę. Największym złem jest tolerowanie sytuacji, w której ideę narodową profanuje się poprzez sprowadzenie jej do popłuczyny obciachu i czegoś już historycznego.

Tyle czasu rządów dobrej zmiany, a dalej prześladuje się wyrazicieli idei narodowej! Co prawda nie wszyscy są skłonni do pragmatyzmu, wielu jest ludzi pojmujących sprawę narodową w sposób czarno-biały. Jednak wszyscy są cenni, o ile tylko będą chcieli się podporządkować naczelnej idei jaką jest Polska!

Każdy kto wyraża ideę narodową zasługuje na prawo publicznego wysłuchania. Każdy, kto nawiązuje do naszej słowiańskiej tożsamości – jest święty i dobry! Miejmy baczenie na naszych wrogów, z przerażającą wściekłością atakują wyrazicieli polskości i słowiańszczyzny.

Zło ujawni swoje oblicze – reset jest nieunikniony

Tylko silna armia, powszechny i masowy dostęp do broni oraz własna broń masowego rażenia mogą zagwarantować nam względne bezpieczeństwo. Pełne bezpieczeństwo może zagwarantować nam tylko strategia zwiększenia ilości obywateli do około 150 mln ludzi. Zło ujawni nam swoje oblicze – reset w naszej szerokości geograficznej jest nieunikniony. To wynika z praw geopolityki, a te są oczywiste jak to, że woda spływa z góry w dół oraz że to co się uniesie w końcu musi upaść.

Jeżeli komuś się wydaje, że do naszych granic nie nadejdzie zło, ten jest niebezpiecznym człowiekiem. Jeżeli wygłasza swoje poglądy publicznie, to sieje zgorszenie i zamęt. Nawet nie będziemy się spodziewali, a zło ujawni się z cała siłą – nagle wejdzie na nasze równiny.

Nie da się po prostu zrozumieć, jak to jest możliwe że pomimo świadomości sytuacji i doświadczeń historycznych ta przeklęta i zakłamana elita – wzbrania Polakom prawa do samoobrony. Mając broń zawsze mamy wybór jak – w ostateczności – chcemy umrzeć. Nie mając broni, oddajemy prawdo do zdecydowania jak, kiedy i w jaki sposób mamy umrzeć, tym którzy z bronią do nas przyjdą.

***

Jak spowodować zmianę? Co możemy zrobić, żeby jutro nie obudzić się z ręka w potrzaskanym kiblu? Ile razy już tak było, że ten Naród płacił cenę ostateczną za błędy nieudolnych elit? Czy przyjdzie nam jeszcze raz zapłacić cenę – być może ostatni raz, cenę ostateczną? Finis Poloniae? Polonia non est? O to chodziło?

Nadchodzi zło – musimy odrodzić naszą słowiańską tożsamość!

Rosyjskie tłumaczenie [tutaj]

40 komentarzy

 1. forpoczta_socjalizmu

  przeczytałem już pieć razy i przyznaje że się tak wzruszyłem, że się rozpłakałem jak baba. Żona pytała sie mnie dlaczego płaczę w Niedzielę, przeczytała i sama się wzruszyła.

 2. Krakauerze, to prawie jak Manifest Narodu! Pod którym się podpisuję,i namawiam nasze niestety władze do refleksji póki nie jest za póżno!

  • Ps.,refleksja nastąpiła.W koronie orła pojawi się krzyż na godle państwowym! Tylko żeby to był krzyż na drogę Dobrej zmianie,gdybym był wierzący oto bym się krzyku modlił.Pozdro.

 3. Bardzo słuszne, choć również emocjonalne tezy.

  Po prostu jak tego co proponuje Krakauer, nie zrobimy – to znikniemy jako naród.

  Przestanie istnieć Państwo Polskie, lub będzie zachowana nazwa – dla terytorium …

 4. Dawid Warszawski

  Myślę że to jest jedno z najwspanialszych przesłań w języku polskim jakie kiedykolwiek w nim powstały! Bardzo dziękuję za tą afirmację potrzeby polskości.

 5. Straż_graniczna

  Za te słowa: Mając broń zawsze mamy wybór jak – w ostateczności – chcemy umrzeć. Nie mając broni, oddajemy prawdo do zdecydowania jak, kiedy i w jaki sposób mamy umrzeć, tym którzy z bronią do nas przyjdą. Nalezy się panu order Orła Białego. Wystąpie do Prezydenta z inicjatywą, żeby pana odznaczono.

 6. Wielka Polska Katolicka

  Proste i genialne! Bez szkoły nie ma Polski. Autor jest wielkim polskim patriotą. Ale jak wytłumaczy nam Katyń?

  • A o Wołyniu, Treblince ,Czy Oświęcimiu pamiętasz? Czy nie wypada,świętujesz 17 września a o 1 września najlepiej zapomnieć w imię NATO?

  • ….Ale jak wytłumaczy nam Katyń?……….. A,aaaaaaaaaaaaaaa
   W.W. PUTIN na konferencji prasowej w okolicach 2010r.
   na zadane pytanie w podobnym tonie przez(pseudo) red.Włodarczyk – powiedział:
   Polacy to inteligentny Naród………..”„Dlaczego tak pani zmusza mnie do powiedzenia, kto dokonał tej strasznej zbrodni w Katyniu? Przecież Polacy to inteligentny naród i wiedzą, że w tych samych dniach, z tej samej broni, ci sami oprawcy, co zamordowali polskich oficerów, to również zamordowali 46 000 oficerów Armii Czerwonej i leżą oni tu w Katyniu obok Polaków. Czy to nie wystarcza za odpowiedź?”

  • WPK zacznij wreszcie myśleć!!! Oto co twoja religia zrobiła ze Słowianami. Nie wstyd ci za brak świadomości historycznej. Krakauer pisze, że zmieniono nam kod kulturowy i to zrobił kościół katolicki, który za chrześcijański uchodzić nie może, bo nie stosuje się do nauk Jezusa. Oto zapiski dziejopisa Jana Długosza, opisującego okrutne pozbycie się naszych słowiańskich duchowych elit. Jest to prawda historyczna potwierdzona w wielu innych kronikach i zapiskach historycznych. Jan Długosz w swoich rocznikach pod rokiem 965 (powinno być 966, ale co do tego są spory) pisze: „Następnie książę Polski Mieczysław najsurowiej rozporządził za powszechną zgodą wszystkich baronów i szlachty polskiej, aby zniszczono bożyszcza i podobizny fałszywych bogów, bo świątynie oddano płomieniom; ich czciciele skazani byli na utratę majątku i ścięcie głowy. Nie tylko poszczególne obrzędy, uroczystości i święta, w czasie których cześć oddawano bożkom, ale i wszystkich wróżów, zaklinaczy i wieszczów wywołał i wyrugował z kraju, zakazał odprawiania publicznie czy prywatnie wszelkich igrzysk urządzanych na cześć bogów; (…). A ponieważ prawie we wszystkich miastach, miasteczkach i znaczniejszych wsiach Polski zachowywano posągi bogów i bogiń i święte gaje, które niszczono i łamano wolniej, niż opiewał rozkaz księcia Mieczysława, więc później Mieczysław naznaczył na rozbicie i zniszczenie ich we wszystkich stronach Polski dzień 7 marca. Kiedy ten naszedł, każde miasto i każda wieś zmuszone były rozbijać wizerunki swoich bogów, a potłuczone, wobec tłumów obojga płci topić w jeziorach, błotach i bagnach i zarzucać je kamieniami; podczas tego czciciele bogów i bogiń, ci zwłaszcza, dla których były te świętości źródłem zarobku, głęboko żalili się i płakali, nie śmieli jednak zmienić czegokolwiek z obawy przed książęcymi urzędnikami” Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, Księga 1-2, Wyd. PWN, Warszawa 1962, s. 243-244.
   Krakauer gratuluję i dziękuje za ten tekst. Zapewne wiesz dlaczego podpisuję się Miecław.

   • @Miecław. Należy pamiętać o naszej przeszłości,także tej z przed
    966r. kiedy to gwałtownie “zeskoczylismy z drzewa’ a na poważnie mieliśmy już 150 lat kontakt poprzez Cyryla i Metodego z chrześcijaństwem, Wiślanie i inne plemiona, południe dzisiejszych granic Polski………….
    no może niekoniecznie słusznym, BO jak okazało się dopiero drugi chrzest przyjął się – zapewne dlatego że “wiary niemieckiej”
    (Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego). Wówczas jeszcze Słowian łączyło wszystko wspólne bogi,język -wspólny
    i zrozumiały od morza Białego po Czarne, Peloponez i daleko
    na zachodzie za Berlin,Alpy ,Bałkany. To było…………..
    Od katolicyzmu nigdzie już nie uciekniemy – możemy tylko
    moderować do naszych oczekiwań i potrzeb,tak by nie było
    punktu nacisku ‘pustynnych górali”. polecam: http://prawoslawnikatolicy.pl/wp-content/uploads/2013/04/kiedy-krakc3b3w-byc582-trzecim-rzymem.pdf i jeszcze ‘pewne’
    motto………. “„Wiem, że Ci tęskno do Olimpu, ale wracaj do Słowian, bo tam łacniej zbawienie osiągniesz.” (umierający św. Cyryl do św. Metodego, Rzym, 869 rok po Chrystusie). – „Я знаю, что ты скучаешь по Олимпу, но возвращайся к Славянам, потому что там легче найдешь избавление души.” (умирающий Св. Кирилл к Св. Мефодию, Рим, 869 год от Рождества Христова). SŁOWIANIE-CHRZEŚCIJANIE ŁĄCZCIE SIĘ! – СЛАВЯНЕ-ХРИСТИАНE, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   • @Krzyk58 Fakt, trudno uciec od duchowego zniewolenia. Niestety, jeżeli nie uciekniemy od katolicyzmu to będziemy niewolnikami. Ta religia ogranicza umysł i rodzi podporządkowanie egoizmowi. Katolicki personalizm – nie mylić z indywidualnym rozwojem osobowości – to wspakultura, jak pisał Stachniuk. W II RP słynny polski psycholog Władysław Witwicki dowiódł w swoich badaniach eksperymentalnie, że wiara wywołuje nie tylko „paraliż logiczny”, ale także „paraliż etyczny”, uniemożliwia bowiem lub utrudnia prawidłową ocenę etyczną zdarzeń uznawanych za obiekt wiary. Polecam: „Wiara oświeconych” – 1935 rok, książka wydana dopiero w 1938 roku w Paryżu, pierwsze wydanie w Polsce – 1959 rok. Kosmocentryczna “religia” natury oparta na racjonalnym myśleniu i naukowych podstawach to jest nasza przyszłość. Ale słowiańskie obrzędy połączone z zabawą są świetną imprezą integracyjną. Pozdrawiam.

 7. Krystyna Werner

  Jakie to jest mądre i piękne! Jakże różne od tego kłamstwa które stale wylewają na nas łże-media!

 8. INNI zawsze byli są i beda częścią Narodu – sęk w tym by
  nie afirmowali się ze swoją innością i nie dążyli do narzucania wynaturzenia
  jako obowiązującej normy……………..

  W temacie Rusinów – ciesz się matko Polsko, gdyż rośnie CI
  rzesza rusofobow…może “kiedyś” wspólnie pójdziemy na
  Moskwicina? Kto wie? A i ‘nasi,rodzimi -ukraince” nie lepsi podobnież patriotyzmu, wraz z literkami uczą się z elementarza pt. ‘Bandera i ja”………………https://pl.sputniknews.com/polska/201609283957898-bandera-w-polskiej-szkole/
  “W mrocznym okresie zaczadzenia neoliberalnym kłamstwem tylko pan Jacek Kuroń upominał się o najbiedniejszych.’ 🙂
  Autorze litości… ten człowiek ZAWSZE funkcjonował w stanie odmienionej rzeczywistości. Nic nie kumał z tego co działo się dookoła “walił pięścią w stół i krzyczał “tak – rozumiem”(okres ‘transformacji” Pomijam
  wątki dotyczące np.Lwowa czy tematów polsko – ukraińskich…..
  “Wszyscy, którzy plują na ideę narodową są wrogami Ojczyzny i Narodu, powinni zamilczeć, to najlepsze co mogą zrobić. Zgorszenie jakie powodują nie może być obecne w naszym życiu publicznym.” – TRZY X TAK!!!
  Ps.Jestem dopiero po lekturze dwu podtematów……………..

 9. Autor pisze: “Dzisiaj, obecna władza rządzi głównie dlatego, ponieważ wyzwala w obywatelach ekspresję godności.” Jaką ekspresję godności, kiedy połowa Polaków utożsamiających się z historią Polski Ludowej jest wykluczona, pozbawiona praw i właśnie godności. Za to w szpitalu w Piekarach Śląskich rozpoczęli rejestrację chorych na rok 2014. A wszyscy pracownicy rządowi zostali dodatkowo ubezpieczeni w prywatnych klinikach. Media stały się tubą propagandową władzy przekazując na prymitywnym poziomie kłamstwa, siejąc nienawiść i kultywując manipulacje historii. Gdzie prezydent jest marionetką w rękach nędznej postaci. Kraj satelita kartelu US/NATO otoczony jest wrogimi sobie państwami i prowadzi ukrytą, samobójczą wojnę z największym sąsiadem Rosją.

 10. Wołający na puszczy

  Wołanie na puszczy

 11. Pozwól Szanowny Autorze, że i ja podpiszę się pod tym tekstem. Niestety od 5 stuleci polscy mędrcy i patrioci nawoływali i wskazywali drogę ku budowie państwa silnego na zewnątrz a sprawiedliwego i dostatniego wewnątrz. Jednak rezultaty tych nawoływań okazywały się raczej historycznymi incydentami w systematycznym marszu ku samozagładzie. Charakterystyczne jednak że owe dobre okresy narodowego odrodzenia wiązały się ze udziałem Ojczyzny Słowian.

 12. “Zjednoczenie wokół Rosji, obowiązek wspierania Rosji Rosja najwyższą formą istnienia Słowian”

  Oczy otwieram ze zdumienia. To chwilowa aberracja czy jakiś żart z czytelników.

  • @Resal. Wybacz. Powiem ‘prosto z mostu” – po treści wpisu
   widzę, że jesteś w stanie formy umysłowej aberracji.Mentalnie
   tkwisz po pachy w szambie – co gorsza nie zdajesz(sobie) sprawy
   z tego stanu rzeczy. To ludzie Twego pokroju skundlili Polskę……..

   • To ludzie Twego pokroju skundlili Polskę……..

    Nie miałem świadomości swojej szkodliwości w budowaniu “nadwiślańskiego mocarstwa”. Nakręcaj się dalej.
    Over and out.

  • Gro problemów wczorajszej oraz dzisiejszej Polski powoduje beznadziejna stagnacja czy wręcz uwstecznienie w relacjach z sąsiadami, w tym z Rosją. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie szczerze komu najbardziej zależy na sytuacji w której antagonizuje się dwa Narody. Zło i nienawisć zasiał Zachód, bo tylko w ten sposób mogą Niemcy, Anglicy i Amerykanie cos na tym zakątku wiata ugrać. Zwrot ku nowemu w relacjach z Rosją i budowa nowych filarów i podwalin na tym z czego wspólnie wyroslismy, na słowianszczyznie stworzyła by całkiem nową jakosć polityczną i społeczną. Powątpiewam tylko czy Putin byłby taką koncepcją zainteresowany.

 13. ……….1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. Proszę pamiętać, to było 10 lat po wojnie!… No może trochę więcej,jednak TU liczą się dokonane fakty,Polska Ludowa skończyła z analfabetyzmem…
  Natomiast podtemat “Nie ma Narodu bez wiary – wzmocnijmy naszą słowiańską tożsamość!” winien być DROGOWSKAZEM dla
  każdego Polaka,ktoś kto myśli inaczej,tzn.odrzuca oczywiste ZAWSZE
  prawdy i fakty nie jest godny miana Polaka jest tylko kanalią,
  renegatem i zaprzańcem – bez względu na piastowane stanowisko
  NAWET, a może ZWŁASZCZA gdy piastuje te najważniejsze w Państwie Polskim……………………..
  @forpoczta_socjalizmu.Rozumiem pana,w takich sytuacjach
  nie należy wstydzić się wzruszenia – to dobrze o panu świadczy,
  nie wystarcza mieć wiedzę, ‘rozum” ,trzeba mieć serce i duszę
  a TU już rysuje się problem, to m.in. efekt “wychowania’. Dlatego
  tez powtórzę za poetą “miej serce i patrzaj w serce’………………..
  Autorowi – składam serdeczne DZIĘKI i,być może nie wszystko jeszcze stracone…być może tłukom nie powiedzie się proces
  podmiany Naszej Słowiańskiej wiadomości. Jeśli tak się stanie
  to będzie znaczyć że KRAKAUERA “orka na ugorze” nie idzie na marne…
  TEKST NALEŻY MOŻLIWIE SZEROKO PROPAGOWAĆ……………
  ‘ widzę już” tłumaczenie na język rosyjski.

 14. Resalu, z jednej i drugiej strony forma polemiki budzi mój sprzeciw.A co do meritum sporu warto pamiętać że nie Anders,”wykleci”,wujek Sam i nie obecna U.E dały nam Ziemie Zachodnie i bezpieczne granice.Miej oczy szeroko otwarte i popatrz na Orbana ,któremu 56 i trupy Węgrów pod Stalingradem nie doprowadził do rusofobii .A gadanie o rosyjskim zagrożeniu należy włożyć miedzy bajki Andersa!

 15. Świat jest inny odc.33 – Sprzymierzeńcy. https://www.youtube.com/watch?v=6tJ1fxVbbDs

 16. Jan Zamoyski. Hetman i polityk: ”Spójrzmy tylko na królestwo (Polskę) nasze, jedno z pierwszych w Europie, spójrzmy na jego siły i środki obronne, na jego dostatki, bogactwa, na wszystko, co ludziom jest potrzebne. Czegóż nam brakuje? Oto rządu silnego i ustalonego ładu prawnego, a wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i pewni siebie.”
  Los Indian – przestrogą. Odwróćmy się od Zachodu – ratunek na Wschodzie.
  Czy Polacy patrząc w wiarołomny i obłudny Zachód, jak w święty obraz, chcą podzielić los Indian Amerykańskich ? Czy skatoliczałym Polakom zostało jeszcze trochę własnego rozumu, żeby zacząć myśleć samodzielnie, a nie wierzyć w różne fałszywe proroctwa, wymyślane dla stadnych owieczek, aby je ogłupić i aby chadzali za fałszywymi pasterzami ?
  PS…
  Jestem wdzieczny carskiej Rosji za kanalizację i wodociągi, etc.. Warszawy zbudowane przez zakochanego w Polsce rosyjskiego gen. Starynkiewicza, zbudowanie UW i Politechniki z ukazu Cara by Polacy mogli się kształcić a nie jak obecnie „krztałcić”. Car Aleksander I uratowal nasz byt tworząc Królestwo Polskie i stając na jego czele. Strach pomyśleć co by się z nami stalo gdyby w rozbiorach wzięły udział tylko Prusy i Austria. Modlę się za prezydenta Putina i Rosję aby starczyło jej sił do uratowania cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Ponieważ tylko wtedy, my Polacy i Polska jako państwo, mamy szanse na biologiczne przetrwanie.
  Konfucjusz sprzed 2500 lat mówi, że „ Kto nie myśli daleko, ma kłopoty blisko”.

 17. Jestem prostym i starszym już człowiekiem a wzruszyłem się jak dziecko Pana tekstem, szczególnie fragmentem dotyczącym roli Rosji czy Ruskiego Miru dla przetrwania tożsamości i świadomości słowiańskiej. [nazwy własne wielką literą pozdrawiam web. józ.]

 18. …Rosja jest wieczna i trwała, będzie jeszcze jeden dzień po końcu świata. ……… http://cs402622.userapi.com/v402622238/320c/ecAITm-n8Es.jpg

 19. Wołający na puszczy

  To prawdziwy manifest polskości.

 20. MSZ apeluje o oddanie Krymu Upadlinie? A ja apeluje odejdżcie zanim wyślecie Polaków do okopów i bunkrów a wczesniej zaapelujcie o oddanie Kosowa Serbii! Pisomatołki!

 21. Wszystko to bardzo ciekawe jest.

  Tylko co do Rosji – byłbym ostrożny.

  Rosja ma swoje własne interesy, globalne.

  Dlatego jak chcemy być dla Niej partnerem, musimy być silni i mądrzy.

  Musimy jasno i wyraźnie sformułować swój interes narodowy – ważny przez 100 lat.

  Oparcie o Zachód – tak, w braniu najlepszych rozwiązań, ale bez multi-kulti i tej całej fałszywej poprawności politycznej.

  Wykluczyć jakieś wydumane pretensje do Rosji, bo naprawdę nie mamy kwestii spornych.

  Problem Krymu to problem relacji Ukrainy z Rosją, nic nam do tego.

  Jeżeli brytyjscy czy francuscy żołnierze znowu chcą ginąć pod Bałakławą, jak w 1854 roku – to ich wybór, ale nie nasz.

  Nie dajmy się zrobić narzędziem koncernów zachodnich w ich ekspansji na Wschód.

  Można przecież współpracować normalnie, szanując swoje odmienności.

  Ale ostrożnie, bez emocji i jakegoś emocjonalnego zachwytu Rosją.

  Po prostu współpracujmy.

 22. Aby odbudować naszą tożsamość musimy zapomnieć, że jesteśmy Słowianami i przypomnieć sobie, że jesteśmy Sarmatami. Tzn. wojownikami ale i właścicielami, posiadaczami, gospodarzami. W Rosji nie ma właścicieli. Tam nic do nikogo nie należy. Tam nawet gdy ktoś ma miliardy wie, że w każdej chwili może to stracić. I dlatego jedyne o czym myślą Rosjanie mający nieco większe pieniądze to jak umieścić je najdalej jak się tylko da od Rosji. My Polacy, Sarmaci, powinniśmy zrobić wszystko aby ludzie, których wybieramy nigdy nie mieli prawa odebrać nam nasze pieniądze, nieruchomości. A o Rosji to lepiej zapomnijmy bo jeżeli staniemy się Słowianami-rabami a nie wolnymi Sarmatami to staniemy się kolejnymi homosovieticus czy innymi russkomirowcami tzn. pozbawionymi godności podnóżkami ruskiego chana. Nawet ci, którzy ze wschodu do nas przyjeżdżają powinni dostać ochronę przed władzą, korupcją a nawet wschodnią mafią. W ten sposób oni zrozumieją, że warto być Polakami a nie Ruskimi.

  • @”bob” – skąd w tobie AŻ tyle nienawiści do Naszej Matuszki Rosji? 🙂
   Czy jesteś ukrem,Chazarem(w zasadzie tożsame) czy “ruski sołdat” zabił ci ojca harmoszką? 🙂 Chłopie opanuj się,piszesz opanowany przez nienawiść jakieś pomylone zbitki
   pojęciowe skonstruowane przez Chazarów,odwiecznych handlarzy
   niewolnikami………..My Polacy nie musimy “stawać się” byliśmy,
   jesteśmy podobnie jak Ruscy,czy Serbowie -Słowianami, to obcy,
   ‘goście w Naszym Domu” przejęli(tymczasowo) obowiązki
   gospodarza i dlatego jest jak jest,póki co…… “Это место мое, но его захватили ублюдки,
   Их ущербные рожи втройне ненавижу теперь.
   На диванах моих без стыда разлеглись проститутки,
   В доме выбиты стекла и в комнату сломана дверь.”

   • Tak, Rosja to zawsze byli Słowianie niewolnicy rządzeni przez obcych już od czasów Mongołów. Przyrównywanie ich do Serbów, którzy mimo tureckiego jarzma nigdy nie padli na kolana przed władzą to jakieś duże nieporozumienie.

 23. Mocny manifest. Jest w nim wiele stwierdzeń prawdziwych. Na szczęście więcej niż dyskusyjnych.
  Moją receptą na jego (manifestu) realizację jest rzetelne nauczanie bez indoktrynacji i z wykorzenianiem analfabetyzmu funkcjonalnego.
  Patriotyzmu nie da się nauczyć. To jest zespół uwarunkować w tym emocjonalnych do utożsamiania się z współobywatelami zamieszkujących określoną przestrzeń także geograficzna. Rosja to głównie stan ducha, dlatego, wg Putina, nie ma granic. Warto to zrozumieć, przemyśleć i do tego dążyć, by to samo można było powiedzieć i Polakach i Słowianach. Ogółem. Koniecznym warunkiem jest skończenie i infantylizmem politycznym uprawianym przez nasze władze od lat.

 24. Koral Jarosław inż. arch.

  Będę was czytał do rana, nie ma czasu na sen jak jest tyle nieprzeczytanych artykułów na OP! Muszę nadrobić zaległości!

  MIMO WSZYSTKO ZALECAM SEN, JAK PAN PISZE KOMENTARZE – MI ODZYWA SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, NIE ŻEBYM BARDZO CHCIAŁ SPAĆ, ALE PRZECIEŻ JUTRO TEŻ JEST DZIEŃ. POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

two × 3 =