Model ustroju państwa w dobie globalizacji (cz.1)

Rozważania nad modelem ustroju państwa w dobie globalizacji, to konieczność tym trudniejsza im szybciej globalny porządek ewoluuje. Przy czym trzeba poczynić istotne rozróżnienie, pozwalające w ogóle na zrozumienie procesów globalizacji. Otóż, globalizacja nie jest procesem globalnym w odniesieniu do samej siebie. Oczywiście ona się dzieje, ale w różnych regionach świata w sposób różny, często z różnymi wektorami, często z różnymi prędkościami i co chyba najważniejsze z różnym rozłożeniem akcentów. To co określamy jako globalizację, czy raczej presję globalizacji, to wypadkowa tych procesów. Regionalnie to np. powstawanie takich organizmów jak Unia Europejska, lokalnie to np. pojawienie się kolejnego kontenerowca z chińskim szmelcem lub zbiornikowca z arabską ropą.

Świat w który wierzyliśmy przestał być aktualny, niestety jeszcze nie mamy odwagi tego zauważyć. Najpierw upadła ekonomia w 2008 roku, której zakłamane neoliberalne dogmaty są podtrzymywane przez media będące rzecznikami rzeczywistości, którą znają i która daje im pozycje. Równolegle amerykańskie wojny na Bliskim Wschodzie pokazały słabość Ameryki, która niczego nie nauczyła się od czasów Wietnamu.

Porządek świata oparty na amerykańskiej dominacji i hegemonia Zachodu nad światem to przeszłość. Ma to swoje konsekwencje na każdej płaszczyźnie interakcji pomiędzy państwami. Trzecia wojna światowa zacznie się od konfliktów gospodarczych. Podobnie jak I-sza, czy II-ga chociaż ta, była bardzo silne napędzana ideologią. Warto pamiętać że sama koncepcja prowadzenia wojny dla pieniędzy jest stara jak świat, zwłaszcza na Zachodzie. Czy media nie ilustrowały bombardowań Bagdadu i Belgradu koniecznością niesienia demokracji i „wyzwolenia” cierpiących Narodów z rąk swoich satrapów?

Z naszej perspektywy kluczowe jest sterowanie tymi wszystkimi procesami, w tym tymi, które decydują o pozycji w globalnej układance. Zachód jest zarządzany w sposób zdecentralizowany, albowiem dużą część władzy posiadają władze lokalne jak również korporacje, czyli biznes. Na czele przywództwa jest jednak jeden polityk – Prezydent USA, którego władzę ograniczają inne wewnętrzne ciała konstytucyjne. W Chinach jest podobnie, z tą różnicą że rządzi Partia Komunistyczna, której wewnętrzne mechanizmy są silniejsze, niż powiązania wynikające z przymusu ekonomiczno-prawnego na Zachodzie. Który z tych dwóch modeli jest bardziej efektywny widać po wynikach amerykańsko-chińskiego handlu. Przez bardzo długi okres czasu na Zachodzie był lansowany głupi pogląd, że nie ma możliwości budowy gospodarki bez tzw. wolności społeczeństwa i neoliberalnej demokracji jako modelu zarządzania. Chiny są dowodem na to, że się da i to z powodzeniem, chociaż oczywiście i w tym kraju są problemy.

Zachód to zauważył i zarządzenie w zachodnich demokracjach także ewoluuje. Widać to na przykładzie największej ofiary własnej nieudolności jaką jest Unia Europejska. Realną władzę w tym systemie państw powiązanych gospodarczo, politycznie i militarnie – sprawują dwa państwa tj. Niemcy i Francja. Reszta musi się dostosowywać do ich koncepcji. Jeżeli ktoś chciałby prowadzić inną politykę, czego go mniej więcej to, co Węgry lub Polskę.

Zachód będzie konsolidował władzę w kierunku sprawowania jej przez uprzywilejowaną elitę, dającą społeczeństwu poczucie kontynuacji i trwania. Fasada demokracji pozostanie nie wzruszona, jednak w praktyce ciężar podejmowania decyzji przesunie się do jeszcze bardziej scentralizowanych ośrodków dostępnych tylko i wyłącznie dla kręgów dopuszczonych do udziału w procesach. Wielką rolę będą ogrywały pieniądze, ponieważ sprawowanie kontroli nad nimi, będzie gwarancją utrzymania władzy.

Istotnym czynnikiem, który na Zachodzie traci na znaczeniu w sprawowaniu władzy jest religia i jej instytucjonalna reprezentacja. Kościół dominujący nie odgrywa już takiej roli jaką odgrywał jeszcze w połowie zeszłego wieku. Kościoły reformowane są w wielkim kryzysie instytucjonalno-ideologicznym. Za to nowe zjawisko jakim jest Islam, istotnie zyskuje na znaczeniu, politycy się z nim liczą, ponieważ posiada zdolność do mobilizowania dużych grup homogenicznej kulturowo ludności zdolnej do zachowań radykalnych. Warto mieć na uwadze, że w krajach Azji, religia również ma wpływ na życie społeczeństwa i procesy polityczne. Odnosi się ona do społeczeństwa jako grupy, a nie zbioru jednostek. To azjatyckie podejście służy budowie wspólnoty (nie ważne jakimi metodami), model zachodni przyczynia się do rozkładu. Zwłaszcza, że poważne siły wewnętrzne dążą do obniżenia autorytetu struktur religijnych. Widać, to na przykładzie medialnego nacisku na Kościół dominujący, który jest w trudnej sytuacji ze względu na wyzwania obyczajowe. To fascynujące, że Judaizm, Prawosławie lub Islam – wzmacniają państwa swoich wyznawców, a schizmatycy na Zachodzie i Protestanci nie są w stanie już zaproponować ludziom niczego, co przyczyniałoby się do wzmocnienia struktur społeczeństwa.

W praktyce dyskusja o modelu ustroju państwa sprowadza się do zestawienia ze sobą postulatów decentralizacji i centralizacji, w celu wyboru bardziej efektywnego modelu zarządzania państwem. Ta dyskusja trwa również u nas, samorząd jest doskonałym sposobem organizacji władzy lokalnej, jednak nie może sprzeciwiać się władzy państwowej. Pomysły Platformy Obywatelskiej na zlikwidowanie Wojewodów jako przedstawicieli władzy rządowej w terenie są prawdopodobnie najbardziej szkodliwymi i antypaństwowymi pomysłami politycznymi w Polsce po 1989 roku.

Jeszcze większym wyzwaniem jest jednak władza ekonomiczna, która w zasadzie w ogóle wymyka się wszelkim politycznym regulacjom. Już samo podejście do możliwości kreowania pieniądza przez sektor prywatny, na podstawie ważenia ryzyka postulatów kredytowych, przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości kreowania pieniądza przez rząd – to najdelikatniej mówiąc istotne uprzywilejowanie sektora finansowego. Równolegle jednak wymusza się na władzy politycznej luzowanie ilościowe i kreowanie pustego pieniądza, żeby pokryć błędy rynku. Doszliśmy do sytuacji, w której państwo i społeczeństwo służy ekonomii i finansom, a nie ekonomia i finanse (czymkolwiek są) służą społeczeństwu i państwu. Można opowiadać bajki o wolnym rynku, niewidzialnej ręce, czy wybitnie parszywe kłamstwo o tym, że kapitał nie ma narodowości. Problemem obecnego modelu polityczno-ekonomicznego państw zachodnich jest to, że nie rodzą się w nim dzieci. Przynajmniej dzieci tych, którzy płaca podatki… Warto to wziąć pod rozwagę w ocenie obecnego systemu, który jakże niesłychanie łatwo przeciwstawia się modelowi socjalistycznemu. Zapewne obecny model jest o wiele bardziej efektywny, jednak ma problem z akumulacją zasobów. W gospodarce kapitalistycznej pieniądze służą pieniądzom a nie ludziom. Skrajnym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie w wyniku kryzysu zbiedniało całe społeczeństwo, a klasa najbogatsza stała się jeszcze bogatsza. Upadły miasta, wygasły rodziny, społeczeństwo otrzymało olbrzymi cios. Podstawa systemu USA – klasa średnia zaczęła się zwijać i pauperyzować. Ma to swoje konsekwencje polityczne w reakcji jaką jest pan Donald Trump. Od jego powodzenia lub powstrzymania go zależy dalsza przyszłość całej zachodniej cywilizacji i w konsekwencji świata.

Jutro zapraszamy na II-gą część rozważań.

Rosyjskie tłumaczenie tekstu [tutaj]

27 myśli na temat “Model ustroju państwa w dobie globalizacji (cz.1)

 • 10 września 2018 o 04:22
  Permalink

  Ciekawe spojrzenie i refleksje.

  To wszystko się dzieje tu i teraz.

  Wystarczy mocno zapiąć pasy …

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 05:55
  Permalink

  Ciekawe rozważania. Społeczeńśtwo powinno być oparte na wzorcach bizantyjskich poczytajcie o Themach,.

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 06:36
  Permalink

  Myślę że hegemonia Zachodu jest do utrzymania ponieważ za daleko zaszła w sferze kulturowej. To jest klucz do ich potęgi.

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 09:03
  Permalink

  Bóg jest jeden ,to pieniądz! Pogoń za nim wyznacza współczesne trendy i powoduje że bogaci stają się bogatsi a biedni biedniejsi. W Nowym Jorku kolebce pieniądza 40% mieszkańców żyje poniżej minimum socjalnego!Próby regulacji tej sytuacji ( między innymi przy pomocy 500+) na krótka metę łagodzą sytuację zmniejszenia nierówności społecznych ale wybuchną z nową siłą bo za tym nie kryje się praca i za parę lat ci którzy nie łączą pomoc społeczną z zatrudnieniem znajdą się w sytuacji patologicznej bez emerytury i niskiego dodatku socjalnego. Ale liczy się dzień dzisiejszy a kto myśli o jutrze?

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 09:12
  Permalink

  Czyżby to była próba przekonania nas ze dla nas lepszy jest ustrój autorytarny niż nasza nieudana demokracja?

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 10:49
  Permalink

  @kserkses
  – a gdzie ta “demokracja” w ogole sie “udala” ?

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 20:07
  Permalink

  “Widać, to na przykładzie medialnego nacisku na Kościół dominujący, który jest w trudnej sytuacji ze względu na wyzwania obyczajowe. To fascynujące, że Judaizm, Prawosławie lub Islam – wzmacniają państwa swoich wyznawców, a schizmatycy na Zachodzie i Protestanci nie są w stanie już zaproponować ludziom niczego, co przyczyniałoby się do wzmocnienia struktur społeczeństwa.

  ……………………………………..

  ttps://jackcaleib.com/medium/74656d9d

  BO!

  https://jackcaleib.com/medium/73279340

  https://www.youtube.com/channel/UCihfC6iOMg8IZJPJRlf5R3A/videos

  https://jackcaleib.com/

  @50-parolatek.
  – a gdzie komunizm udał się?
  – a gdzie kapitalizm udał się?
  – a to wszystko przez tych samych sq….nów… :)))) NIESTETY,
  z ‘tym” fantem musimy “coś zrobić”………………………………………

  Odpowiedz
 • 10 września 2018 o 23:55
  Permalink

  Jestem tu pierwszy raz znajomy polecił mi waszą stronę jako dowód na obecność g r u w Polsce ale od jak najlepszej strony. Jestem zaskoczony poziomem artykułów nikt tak otwarcie nie pisze jak wy. Zastanawiam się czy ten głos rozsądku jest formą ostrzeżenia prosto z Kremla przekazywaną Polakom? W sensie ludzie weźcie Otwórzcie oczy i racjonalnie Oceńcie sytuacje? przeczytałem około 50 artykułów Wszędzie widzę coś co jest niedostępne w polskiej publicystyce a jest to pragmatyzm. Nie ma niczego ważniejszego w polityce niż zdolność pragmatycznego myślenia i podejmowania decyzji na podstawie pragmatyczne przesłanek. Wasz portal jest bardzo prawdziwe bez względu na to kto finansuje na to przecież nie mam dowodów mogę tylko powtarzać fakty medialne z którym jak widzę nie walczycie chociaż moglibyście zarobić parę set tysięcy zł na pozwach. Ja się przychylam do tej wersji o GRU właśnie ze względu na wysoki poziom oto ktoś na łubiance postanowił pokazać Polakom Jak można robić polityke. To naprawdę iście makiaweliczne i godne radzieckiej w szkoły wywiadowczej. Czy nie jest bowiem mega kpiną z naszego kociołka to że właśnie portal podejrzewany o inspiracje z najcenniejszych rosyjskich służb specjalnych pisze naprawdę obiektywne fakty i przedstawia analizę absolutnie prawdziwe co więcej i najpełniej opisujące rzeczywistość w sposób unikalny dla innych mediów. Ze Sputnik Polska was nie porównuję bo oni są jak Fakt lub inny brukowiec A wy jesteście klasą dla siebie. Znalazłem w sieci że istnieje jeszcze teoria że jesteście portalem Nazwijmy to miłośników czosnku mające swoje źródło w pewnym małym bliskowschodnim kraju i dodam za wiodącym autorem że nie chodzi o liban. Nie jestem do końca przekonany chociaż to chwalebne że tak bezwzględnie przeciwstawianie się antysemityzmowi i popieracie państwo Izrael. Będę was dalej czytał z dużą ciekawością nawet jeżeli krytycznie będę podchodził do waszych tekstów to Cieszę się że jesteście za darmo i wszystko jest w pełni otwarte naprawdę dostępne dla każdego za darmo to z wszystkich lat. Dzisiaj żaden portal nie ma takiej oferty. Pozdrawiam krytycznie.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 11:33
  Permalink

  Faktycznie kościół stracił na znaczeniu na zachodzie i bardzo dobrze. Zachód teraz powinien jeszcze sobie na drodze tej ewolucji poradzić z Islamem, ograniczyć jego ewentualne wpływy na rządy i to teraz, natychmiast, jeżeli nie chce ugrzęznąć w kulturowej niemocy, przemocy i zniewoleniu. Ponadto powinien trzymać pod kontrolą oligarchię kapitalistyczną odpowiedzialną za determinowanie globalnego kryzysu ekonomicznego i kulturowego. Ograniczyć bezwzględne wykorzystywanie ludzi dla zysku, zlikwidować rozwarstwienie społeczne i walczyć z patologią kulturową, konsumpcjonizmem niszczącym planetę.

  @krzyk58. 10 września 2018 at 20:07

  A gdzie się udał feudalizm z monarchizmem na czele?
  A gdzie się udała teokracja?
  Za nimi szły największe zbrodnie na świecie, niewolnictwo i zniszczenie wielu rodzimych kultur.

  Demokracja jest kulawa, to fakt, ale nie dlatego, że jest z gruntu zła, tylko dlatego że ludzie nie dorośli do niej i niszczy ją system kapitalistyczny ze względu na naruszenie praw egzystencjalnych poszczególnych jednostek, które zniewolone ekonomicznie nie mogą się rozwijać i religie mające swój cel w niszczeniu tej demokracji i wprowadzaniu teokracji.
  Nadal jesteś nieobiektywny, co wymaga niestety mojego komentarza.

  Osobiście wolę naszą kulawą demokrację, podobnie jak kulawą demokrację socjalistyczną w PRL niż rządy feudalnego uzurpatora monarchy lub gorzej fanatyków religijnych z teokracja w tle.
  Czas “jaśnie państwa” i plebaństwa się skończył, byliście pomyłką ewolucji, teraz wchodzimy w nowy etap i ta demokracja tak czy inaczej dojrzeje, jeżeli ludzie nie chcą być ponownie niewolnikami pod okupacja panów i plebanów.

  Ale jestem za Unią Słowiańską co oczywiste.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 12:27
  Permalink

  @Anonim. 10 września 2018 at 21:28

  No i Jabłonowski kolejny raz odleciał na księżyc. Promowanie mowy nienawiści i faszyzmu Pinocheta skreśla go całkowicie. Chłopak z PGR-u, jak się sam określa, powinien więcej postudiować, aby zrozumieć komu zawdzięcza normalne życie w PRL, który zachciało mu się zmieniać (o czym kiedyś wspomniał, że żałuje, więc powinien się zdecydować, czy na pewno słusznie potępia komunizm) i komu służył tak naprawdę Pinochet, to by takich bzdetów nie opowiadał.

  Współczuję narodowcom. Z takimi “autorytetami” to ślepa droga i katastrofa kompletna. Wstyd to mało powiedziane. Nie mam czasu więcej pisać i wskazywać błędów. Niech każdy zacznie docierać do źródeł i czytać. Można zacząć nawet od wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
  Chile do tej pory nie może się podnieść po zniszczeniu demokracji przez Pinocheta wiadomo z jakiej inspiracji i w czyim interesie. Oligarchia amerykańska nie mogła pozwolić, aby w Chile zapanował ustrój sprawiedliwości społecznej z demokracją w tle.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 15:13
  Permalink

  Musisz to wiedzieć(330) Sztuka czy profanacja?

  https://www.youtube.com/watch?v=xa0hWFg4wqo&t=101s

  Musisz to wiedzieć(331) Johny Daniels krąży wokół red.Maciaka! Czy redaktor zostanie ministrem?:)

  https://www.youtube.com/watch?v=Wl3JZBPQDs0

  @Miecław. ” 11 września 2018 at 12:27″ – “krzyk58”. ! 🙂
  Słuchałeś jednym uchem … albo jesteś niereformowalny

  z naciskiem na drugą opcję. 🙂

  “11 września 2018 at 11:33” Kłania się DEMOGRAFIA – perspektywa 1, 2 pokoleń lewica, lewactwo, neomarksiści
  “zaorali” świadomość ludzi Zachodu. Na szczęście jest jeszcze
  Prawdziwa Biała, Nacjonalistyczna, Europa Środkowa i Wschodnia. Co światlejsi na Zachodzie i Południowej Afryce widzą skutki neokomunistycznego szaleństwa uciekają tam gdzie jest jeszcze (????) normalnie – czyli “do nas”. …

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 16:40
  Permalink

  Program “Musisz to wiedzieć” oglądam dość regularnie , uważam, że warto nad tym programem się zastanowić.

  Natomiast trudno powiedzieć, że zabawne jest, iż są używane argumenty, że ktoś pochodzi ze wsi (nie mylić z WSI) lub PGR.

  Pozdrawiam wszystkich mieszkających na wsi i byłych mieszkańców PGR (obecnie PGR już nie istnieje).

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 18:15
  Permalink

  To co mówi pan Jabłonowski to faktycznie odlot, wytrzymałam słuchania 5minut. Chile do tej pory nie może dojść do siebie po rządach Pinocheta ale skoro ktoś uważa inaczej to jego sprawa.
  “Mowa nienawiści” ” Anonim” pisze ze znakiem zapytania, ja określiła bym te gaduły dosadniej, jak? każdy sobie dopowie.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 18:50
  Permalink

  Wieczorynko,anonim to wiadomo kto.!A co do Pinoczeta, obawiam się że po fali ulic ,placów im .Lecha przyjdzie i na niego kolei. On jest filarem prawicowej stajni od lat 90,trochę podpada im Reagan ze względu na skłonności seksualne to kolej na zbrodniarza z Chile!Pozdro!

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 19:19
  Permalink

  Włodku, mam nadzieję, że Pinocheta nie ekshumują i nie pochowają na Wawelu. Przepraszam za sarkazm ale jak chodzi o osobę Pinocheta to inaczej nie potrafię. Doskonale znam z przekazów prasowych co wówczas działo się w Chile. Pozdro

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 20:27
  Permalink

  @wieczorynka.Ja ‘nie uważam”, słucham zwykle do końca, na finiszu
  wyciągam wnioski – no ale mamy komentatorów w gorącej wodzie kompanych” – przyznam nieskromnie że postępuję analogicznie
  w określonych sytuacjach np. “Muzeum Karola Marksa w Trewirze”
  https://www.youtube.com/watch?v=ROUJ0ijCXew – pięć minut
  w konkretnym przypadku to dla mnie zdecydowanie za długo,
  aż tyle nie zdzierżyłem. 🙂

  Włodku masz na myśli S. Allende? ? Z bliskiej twoim wartościom
  “gazety” – http://forum.gazeta.pl/forum/w,50,65623084,65623084,Prawdziwe_i_nieznane_oblicze_Allende_najwiekszego.html

  https://www.wprost.pl/76882/Dr-Jekyll-Mr-Allende

  Zaraz Miecław za-krzyknie , jako ma we zwyczaju – Na Boga,
  to potwarz no, bo to prawacka propoaganda! Widzisz Włodku,
  nic nie jest takie na jakie wygląda, zwłaszcza po praniu mózgów na temat
  Chile w Polsce Ludowyj. 🙂

  Rząd wojskowy, który objął władzę w wyniku zamachu 11 września 1973 roku, uporządkował Chile i powstrzymał rozpad państwa. Przed zamachem w kraju szerzył się terroryzm, panował chaos, brakowało nawet chleba. Wojskowi wyprowadzili Chile na prostą. Zmiany zostały dokonane pod rządami dyktatury, bo niektórych reform nie da się wprowadzić za pomocą dialogu i wyborów. Za socjalistycznego prezydenta Allende była 500-procentowa inflacja, a za Pinocheta – 10-procentowy wzrost gospodarczy. Jeśli coś służy dobru, to jest dobre – także dyktatura.
  https://www.rp.pl/artykul/767555-Pinochet-dal-Chile-normalnosc.html

  Czy jestem piewcą gen Pinocheta? Nie. Postąpił całkiem rozsądnie
  tak jak na wojskowego – patriotę przystało w tamtych mocno złożonych ‘okolicznościach przyrody”.
  Podobnie jak Jaruzelski…tylko małe ale, Jaruzelski nie poszedł
  “za ciosem”, zwłaszcza w okolicach 85’, dlatego pozostał nieudaną kopią gen. Pinocheta.
  Amen.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 20:34
  Permalink

  @wieczorynka. “Doskonale znam z przekazów prasowych co wówczas działo się w Chile”. 🙂
  Przypominam sobie że ‘niektóre ” rozgłośnie po 13.12. krzyczały
  na cały świat że junta wojskowa Jaruzelskiego “trzyma Solidarność”
  na stadionie i polewa zimna wodą.
  Tyle warte są przekazy jednej i drugiej strony. Tak, tak,
  komunistycznyj tyz… 🙂

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 21:15
  Permalink

  @krzyk58. 11 września 2018 at 15:13

  Słuchałem dokładnie. Żenada i wstyd. Sprawdziłem też i doszedłem do wniosku, że jego mowa nienawiści, jego wypowiedzi podpadają pod art. 255 kodeksu karnego.

  Wiesz, co innego ujawnianie prawdziwych faktów i opiniowanie nawet wulgarnym językiem, dosadnie, jak to robił na początku. Ale teraz się zaplątał w swojej werbalnej agresji i nawołuje do przemocy, a to już jest ryzyko, że jakiś kretyn weźmie sobie na poważnie jego podżeganie i zacznie to realizować lądując w więzieniu i robiąc innym krzywdę. Bo on osobiście na takie rzeczy nie pójdzie, on jest z tych przekupek na targu co to dużo gadają. Jest takie przysłowie, krowa która dużo muczy mało mleka daje, czy jakoś tak. Ja uczę młodzież, aby nie słuchała takich starych niewydarzonych podżegaczy i nie brała z nich przykładu, ani nie inspirowała się ich ideologią, bo mogą zmarnować sobie życie w więzieniu i nikt im nie pomoże, a taki podżegacz nadal będzie podburzał, ale sam swoich słów w czyn nie obróci i w więzieniu nie wyląduje.

  Ale jest jeszcze gorszy skutek jego zachowania i postępowania dla prawicy i telewizji narodowej. A wiesz co to jest? Proste, on robi złą opinię prawicy bo przez jego język i prymitywne zachowanie na wizji. Większość normalnych ludzi zraża w ten sposób do prawicy, która w oczach społeczeństwa w tym momencie staje się nad wyraz prymitywna.
  A już o słowiańszczyźnie to nawet niech się nie wypowiada, swoim zachowaniem profanuje kultowy znak słońca. Organizacje słowiańskie i Rodzimowiercy powinni się od niego odciąć.

  Tylko po co ja was prawactwo będę uczył przyzwoitości i godnego zachowania, im więcej prymitywnych ludzi na prawicy, tym mniejsze poparcie społeczeństwa i mniejsze szkody społeczne w przyszłości.

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 21:29
  Permalink

  Krzyku, znajdź sobie czytelnika w osobie dawno nie obecnego “boba”,tu oprócz anonima ( czyli samego siebie) nie znajdziesz. A teraz plackiem nie tylko przed ofiarami nie tylko “wyklętych” ale i pałaczami Pinoczeta.I nie porównywaj Generała Jaruzelskiego z marionetką USA Pinoczetem,bo to tak jak byś stał w swoje żołnierskie gniazdo!Fe!

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 21:38
  Permalink

  Krzyku, o tym, że mam lewicowe poglądy pisałam wielokrotnie.
  To co działo się w Chile w latach 70- XX wieku było przerażające.

  Wiele czytasz i bardzo dobrze, sam też wyciągasz wnioski z tego co przeczytałeś. Zatem pozwól, że ja z tego co czytam też samodzielnie będę wyciągała wnioski. Czytamy różne materiały jak również mamy różne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości,zatem różny punkt widzenia. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 22:03
  Permalink

  wlodku, moim zdaniem, “bobek” to jednak bardziej sprawny algorytm sztucznej inteligencji…
  – “dzialal” dobrze, gdy chodzilo o krytyke rosji, a szczegolnie pana prezydenta putina
  obecnie, po ostatnich burzliwych zmianach na swiecie taka retoryka jest juz niewlasciwa, zbedna i bez sensu
  mysle, ze wkrotce znowu sie pojawi. tym razem “w innej odslonie” (zmiana algorytmu)
  zobaczymy jaka opcje teraz obierze..

  Odpowiedz
 • 11 września 2018 o 23:16
  Permalink

  50 parolatku, chyba tak ale jak określić krzyka z jego poglądami? W mój komentarz dotyczący gloryfikacji Pinoczeta przez wspomnianego krzyka, wkradł się błąd .Wspomniany krzyk nie”stoi we własnym gnieździe”,on ” sra w swoje żołnierskie gniazdo”porównując Gen.Jaruzelskiego do marionetki USA Pinoczeta! Pozdro.

  Odpowiedz
 • 12 września 2018 o 08:17
  Permalink

  @wlodek
  – na pewno nie jest algorytmem
  a pozostale…?
  – sam zadalem kiedys juz mu to pytanie (czego on wlasciwie oczekuje os swiata?(

  sam nie wiem co o nim sadzic…

  Odpowiedz
 • 12 września 2018 o 14:54
  Permalink

  @50-parolatek, @Wlodek

  @bob nie jest sztuczną inteligencją. To tylko młody zagubiony i zmanipulowany propagandą człowiek, z brakami w wiedzy historycznej i nie tylko. Algorytmy sztucznej inteligencji są bardziej wyrafinowane w wypowiedziach, a jednocześnie mniej elastyczne w odpowiedziach na zadawane pytania w dyskusji.

  A @krzyk58, tak samo jak @bob, tylko stary i niereformowalny, a do tego sfanatyzowany potomek sanacji. Teraz widzą co narobili, więc tym bardziej miotają się z frustracji między różnymi ideami i doktrynami.

  Pozdrawiam panowie

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.