Misja

Obserwacja kontestująca!

Polityka jest dziedziną dynamiczną, przenikającą wszystkie sfery życia zbiorowości.

Polityka tworzy mechanizmy ścierania się poglądów i wypracowywania konsensusu.

Polityka to wynik naturalnych dążeń jednostek do supremacji w zbiorowości. Prawa polityki mają charakter uniwersalny.

Misją „Obserwatora Politycznego” jest pokazywanie reguł rządzących mechanizmami polityki poprzez obnażanie schematów, w procesie moderacji swobodnych wypowiedzi autorów zainteresowanych publikowaniem treści dotyczących wydarzeń i zjawisk politycznych a także z polityką związanych.

Równolegle będzie realizowany przekaz ogólnoinformacyjny oraz docieranie do niszowych odbiorców poprzez np. publikację poezji i informacji odnoszących się do wszystkich dziedzin życia człowieka.

Przekazywane informację przyjmują głównie formę felietonów, które mogą być obiektywne lub subiektywne. Publikacja nowych tekstów następuje każdego dnia od wczesnych godzin porannych, dodatkowo późnym popołudniem także mogą być publikowane nowe teksty. Całość z każdego miesiąca publikowana jest na łamach miesięcznika – plik PDF można pobrać bezpłatnie. Przy czym czasopismo stanowiące miesięcznik ogólnoinformacyjny “Obserwator Polityczny” jest udostępniane bez ograniczeń zweryfikowanym użytkownikom portalu w ramach programu lojalnościowego promocji czytelnictwa. Wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o przyznanie hasła dostępowego w redakcji portalu.

Nasi autorzy mogą pisać pod pseudonimami autorskimi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem prasowym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy na zasadach wolontariatu w organizacji non-profit. Jesteśmy apartyjni i apolityczni dzięki czemu niezależni. Portal i czasopismo finansowane są z darowizn jakie otrzymuje fundacja.

Wsparcie naszej inicjatywy jest możliwe poprzez bezpośrednie darowizny na rzecz Fundacji wydającej portal i czasopismo, wszystkie osoby zamierzające udzielić bezpośredniego wsparcia finansowego fundacji proszone są o wpłacanie pieniędzy na poniższe konto bankowe:

Fundacja Pisanie Książek

ul. Złota 61

00-819 Warszawa

Dla przelewów w PLN 63 1020 1097 0000 7102 0229 0724

Dla Przelewów w Euro PL 02 1020 1097 0000 7902 0307 3541

z dopiskiem – “DAROWIZNA”

Słownie cyfry z numeru konta dla PLN: [sześć, trzy – jeden, zero, dwa, zero – jeden, zero, dziewięć, siedem – zero, zero, zero, zero – siedem, jeden, zero, dwa – zero, dwa, dwa, dziewięć – zero, siedem, dwa, cztery]

Słownie cyfry z numeru konta dla Euro: [zero, dwa – jeden, zero, dwa, zero – jeden, zero, dziewięć, siedem – zero, zero, zero, zero – siedem, dziewięć, zero, dwa – zero, trzy, zero, siedem – trzy, pięć, cztery, jeden].

 

Konto fundacji jest prowadzone przez bank:
PKOBP Oddział 1 w Krakowie ul. Lubicz 17a, 31-503 Kraków
Symbol SWIFT banku to: BPKOPLPW

***

Od 7 marca 2014 r., jesteśmy  partnerem w wielkim dziele „Fundacji Russkij Mir” – „Фонд Русский мир”

Fundacja Russkij Mir