Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej – wprowadzenie

the Andreyevsky flag, ensign of the Russian Navy. By Zscout370, SeNeKa – N 162-ФЗ – О знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, знамени Военно-Морского Флота, знаменах иных видов Вооруженных Сил Российской Федерации и знаменах других войскSVG source (version of 06:59, 15 August 2012):, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=837415

Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej (Военно-Морской Флот Российской Федерации) jest trzecim – po Wojskach Lądowych oraz Siłach Powietrzno-Kosmicznych – samodzielnym rodzajem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Obecna struktura organizacyjna Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej przedstawia się następująco:

 • – siły nawodne (Надводные силы),
 • – siły podwodne (Подводные силы),
 • – lotnictwo morskie (Морская авиация),
 • – wojska obrony wybrzeża (Береговые войска), w skład których wchodzą: wojska rakietowo-artyleryjskie obrony wybrzeża (Береговые ракетно-артиллерийские войска) oraz piechota morska (Морская пехота).

Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej jest rodzajem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, przeznaczonym do prowadzenia działań bojowych na morzach i oceanach oraz w strefie brzegowej. Rosyjskie siły morskie zostały powołane w celu ochrony ważnych interesów Federacji Rosyjskiej oraz jej bezpieczeństwa wewnętrznego. Dlatego też Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej za priorytet swojego działania uznaje odpieranie działań nieprzyjaciela z wykorzystaniem sił strategicznych, do których zaliczyć należy atomowe okręty podwodne ze strategicznymi pociskami rakietowymi, lotniskowce uderzeniowe oraz lotnictwo morskie dalekiego zasięgu. Bardzo istotny obszar działania rosyjskiej Marynarki Wojennej to także zabezpieczenie interesów Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie działań bojowych na akwenach morskich i oceanicznych przy użyciu związków okrętów podwodnych, nawodnych, rakietowych, artyleryjsko-torpedowych i desantowych, a także wspieranie sił lądowych Federacji Rosyjskiej.

Zadania stawiane przed Marynarką Wojenną wynikają z postanowień Doktryny Wojennej Federacji Rosyjskiej z 2014 roku. Są nimi w szczególności:

 • – niszczenie sił floty nieprzyjaciela na morzach, oceanach i w bazach,
 • – niszczenie ośrodków administracyjnych, wojskowych i ekonomicznych oraz obiektów nieprzyjaciela, umiejscowionych w głębi jego terytorium i na brzegu,
 • – walka z okrętami podwodnymi nieprzyjaciela,
 • – blokowanie wybrzeży nieprzyjaciela oraz jego akwenów morskich,
 • – paraliżowanie żeglugi morskiej i oceanicznej nieprzyjaciela,
 • – ochrona żeglugi morskiej i oceanicznej Federacji Rosyjskiej,
 • – obrona wybrzeża Federacji Rosyjskiej, a także
 • – wysadzanie desantów morskich oraz udział w obronie przeciwdesantowej.

W celu realizacji powyższych zadań, Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej dysponuje bardzo bogatym i różnorodnym wyposażeniem i uzbrojeniem. Wyposażenie rosyjskiej Marynarki Wojennej stanowią przede wszystkim taktyczne okręty podwodne, lotniskowce, krążowniki, niszczyciele, fregaty, korwety, jednostki patrolowe i jednostki ochrony wybrzeża, trałowce i niszczyciele min, okręty desantowe, tankowce, jak również inne okręty specjalnego przeznaczenia. Natomiast uzbrojenie Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej można podzielić na uzbrojenie stanowiące wyposażenie okrętów nawodnych, podwodnych, lotnictwa morskiego i jednostek artylerii nadbrzeżnej. Wyposażenie i uzbrojenie rosyjskich sił morskich zostanie szczegółowo omówione w kolejnych artykułach.

Związkami operacyjno-strategicznymi Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej są:

 • – Flota Północna (Северный флот) ze sztabem w Siewieromorsku,
 • – Flota Oceanu Spokojnego (Тихоокеанский флот), której sztab znajduje się we Władywostoku,
 • – Flota Czarnomorska (Черноморский флот) ze sztabem w Sewastopolu,
 • – Flota Bałtycka (Балтийский флот), której sztab jest w Kaliningradzie oraz
 • – Flotylla Kaspijska (Каспийская флотилия), której sztab znajduje się w Astrachaniu.

Najstarszym związkiem operacyjno-strategicznym Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej jest Flota Bałtycka, która za dzień swego powstania przyjęła datę 18 maja 1703 roku.

Wirtualną wycieczkę po krążowniku rakietowym „Wariag”, na którym służą marynarze Floty Oceanu Spokojnego, Czytelnik może odbyć, korzystając z następującej strony internetowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: [tutaj].

Kolejny artykuł, publikowany na łamach „Obserwatora Politycznego”, będzie dotyczył sił nawodnych Marynarki Wojennej.

3 myśli na temat “Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej – wprowadzenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.