Legitymizacja polskiej władzy

graf. red.Władza w Polsce jest zalegitymizowana na podstawie art. 7 Konstytucji RP, który nazwany został zasadami działania organów państwa i brzmi krótko i jednoznacznie: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Cóż to jest jednak ta legitymizacja władzy? To nic innego jak uprawnienie rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej akceptacji rządzonych. Przynajmniej tak brzmi oficjalna definicja legitymizacji władzy.

A więc rządzący podejmują wiążące decyzje w imieniu wyborców i dla dobra społeczeństwa. Przy czym ich wysiłki mają na celu wywołanie i utrzymanie opinii, a nawet przekonania rządzonych, że istniejące instytucje polityczne w państwie są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa. Oni decydują, ponieważ są reprezentantami Narodu i posiadają w swoich rękach tzw. władzę, czyli instrument dominacji, ale też i odpowiedzialności za całe społeczeństwo.

Nie mają więc łatwego zadania, ale – sugerując się dobrem państwa – zdecydowali się na to wyzwanie.

Oczywiście udzielenie legitymizacji opiera się na kryterium dobrowolności, a więc wyklucza przemoc, manipulacje i monopol mediów, jako źródła podporządkowania.

W państwach najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są oczywiście wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród, a więc rzeczywisty suweren.

W demokratycznej Polsce z tą legitymizacją jest trochę inaczej.

Zgodzimy się z tym, że każda konstytucja jest aktem posiadającym najwyższą moc prawną. Jako tzw. ustawa zasadnicza stoi ponad innymi ustawami – stanowi prawo praw i obowiązków w sensie nadrzędności w stosunku do wszelkich ustaw i zarządzeń, bez odwoływania się do nich.

Przyjrzyjmy się jednak na przykład rozdziałowi VII Konstytucji RP pt. „Samorząd terytorialny”, aby stwierdzić, że ta nadrzędna rola ustawy zasadniczej w sprawach dotyczących jednostek samorządowych w Polsce, stoi pod dużym znakiem zapytania.

W wymienionym rozdziale VII, składającym się z 10 artykułów występuje 10 odwołań do ustawy, a więc aktu prawnego ustalanego przez parlament i mającego niższą rangę i niższą moc prawną aniżeli zapisy konstytucyjne.

Tak więc Konstytucja powołuje się na ustawy, które – jak powszechnie wiadomo, można uchwalać i zmieniać w aktualnym parlamencie praktycznie dowolnie. Notabene, obecnie urzędujący posłowie uchwalili już kilkaset ustaw.

Już sam ten fakt świadczy o koniecznej potrzebie zmiany i uaktualnienia Konstytucji.

Paradoksem polskiego parlamentu jest jednak to, że dominują w nim ustabilizowane siły partyjne, które nie są zainteresowane w szczególny sposób nowelizacją Konstytucji, a już na pewno nie zmianą art. 7, który legitymizuje wszelkie ich poczynania.

Sejm, jako najwyższy organ władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa, a więc w granicach ustaw, które sam uchwala.

Tak więc, ustawy górują nad Konstytucją, nad ustawami góruje partyjny parlament, który działa w imię art. 7. Posłowie nie muszą się zbyt troszczyć o ich byt w najwyższym organie władzy państwowej, bowiem sprzyja im ordynacja wyborcza, która jest dla nich bardzo praktyczna, a która jest jednocześnie zasadniczą ustrojową wadą polskiego państwa. Ordynacja ta, pielęgnowana na rzecz elit politycznych, odbiera bowiem obywatelom bierne prawo wyborcze, zaś czynne prawo wyborcze stało się fikcją, gdyż obywatele wybierają, ale tylko spośród kandydatów już wybranych wcześniej – przez partyjne kierownictwa. Konkretnie chodzi tu o głosowanie na tzw. partyjne listy wyborcze.

Tak właśnie funkcjonuje system, który nazywam polską semidemokracją, zdominowaną z jednej strony próbami wprowadzenia elementów w pełni demokratycznych, a z drugiej strony sposobem rządzenia kontrolowanym przez elity polityczno-partyjne, które – cokolwiek by nie zrobiły – zawsze mogą się powołać na art. 7 polskiej ustawy zasadniczej, mającej ponoć stać ponad innymi ustawami.

Nowelizacja polskiej Konstytucji, uwzględniająca powyższe rozważania, jest nieodzowna – aktualna ustawa zasadnicza nie tylko nie pozwala, ale wręcz blokuje rzeczywistą partycypację obywateli w procesie decyzyjnym na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Ale kto ją zmieni? Konstytucyjnie rzecz biorąc, inicjatywa winna wyjść od parlamentu, ale kto podcina sobie dobrowolnie gałąź, na której siedzi?

Prof. Mirosław Matyja

5 komentarzy do “Legitymizacja polskiej władzy

 • 17 grudnia 2018 o 05:10
  Permalink

  Kwintesencja cja stanu polskiej parademokracki : “Paradoksem polskiego parlamentu jest jednak to, że dominują w nim ustabilizowane siły partyjne, które nie są zainteresowane w szczególny sposób nowelizacją Konstytucji, a już na pewno nie zmianą art. 7, który legitymizuje wszelkie ich poczynania.”

  Odpowiedz
 • 17 grudnia 2018 o 08:00
  Permalink

  Myślę, że dobrze byłoby wprowadzić do Ustawy Zasadniczej
  korzystając ze sprawdzonych wzorów, zapis o kierowniczej
  roli Partii, a przy okazji potwierdzić pełne poddaństwo, tzw.wieczysty sojusz wobec Naszych (nie takich znowu nowych) Suwerenów.
  Oczywiście, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie etykiety w stosunku do Naszych Sojuszników, mam tu na myśli
  skalę gradacji uczuć do poszczególnych naszych Nowych (?) Braci.
  Dlatego jako rozwiązanie mające umocowanie w nieco dalszej przeszłości niż ta najnowsza (PZPR) proponuję formę hołdu “lige”,
  to tzw. hołd wiążący: wasal, związany kilku przysięgami wobec kilku seniorów, jedną z nich musiał wypełnić przed wszystkimi innymi. O kim mowa?
  Amen.

  Odpowiedz
 • 17 grudnia 2018 o 23:27
  Permalink

  No właśnie nikt nie będzie podcinał sobie gałęzi, na której siedzi, a już na pewno nie politycy jako lokaje kapitalizmu i grup lobbingowych z nim związanych. Konstytucja jest doskonałą formą zapewnienia sobie przez kapitał feudalnej władzy pod szyldem demokracji przedstawicielskiej. W zachodnich konstytucjach jest podobnie, nawet jeżeli nie ma w nich podobnego przepisu, jak art. 7, bo w gruncie rzeczy ten przepis niewiele zmienia, gdyby go usunąć. Bez wprowadzenia demokracji bezpośredniej, demokracji rad, nic z tego nie będzie i nic się nie zmieni.

  Odpowiedz
 • 21 grudnia 2018 o 18:25
  Permalink

  Takie dogłębne i fachowe analizy otwierają oczy i pozwalają choć trochę zrozumieć otaczającą nas pełną paradoksów rzeczywistość. Wielkie dzięki!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.