Paradygmat rozwoju

Kapitalizm w wydaniu neoliberalnym unicestwia rzeczywistość która go stworzyła

Kapitalizm w wydaniu neoliberalnym unicestwia rzeczywistość która go stworzyła. Kapitalizm jest kolejną formacją ustrojową w historii świata, zapewnia wysokie zagregowanie zasobów i bardzo wysoką wydajność z inwestycji. Ponieważ jego istotą jest efektywność o którą troszczą się mający interes w utrzymaniu i powiększaniu kapitału. Wyzwala to „naturalne” dążenia i ocenę tego, co jest słuszne, słuszniejsze i najsłuszniejsze. Warto zwrócić uwagę na to, że podstawy wartości kapitalistycznych, są tożsame dla wszystkich kultur, w których funkcjonowała chociaż śladowa wymiana dóbr. Dopiero Rewolucja Francuska rozerwała sposób rozumienia ukształtowanego jeszcze w antyku prawa własności. Później był Karol Marks, którego dorobek jest ukoronowaniem całego szeregu myślicieli, dzięki których dorobkowi jesteśmy dzisiaj chociaż formalnie wolnymi ludźmi.

Neoliberalizm okazał się boczną ślepą uliczką w historii ewolucji kapitalizmu, wynaturzył ten system, pokazując jego wszystkie złe cechy. Kapitalizm = imperializm, z tą różnicą, że dzisiaj jest to głównie imperializm globalnych korporacji, chociaż i tak „wielka demokracja”, nie żałuje bomb. W praktyce jednak, to zawsze było to samo – chęć sięgnięcia po zasoby, bez konieczności płacenia za nie – realnej ceny i to za pomocą nośników wartości, które są akceptowane przez kontrahentów, a nie tak, jak się to próbuje im narzucić. Rozwój świata napędzanego długiem, już dzisiaj pokazuje, że mamy do czynienia z chorą i urojoną utopią, która co najwyżej przesuwa w czasie prawdę. Kapitalizm w wydaniu neoliberalnym musi zbankrutować, sam zjada swoje zasoby, sam je dewaluuje, sam je wyjaławia, sam się zadłuża. Jak można skonstruować system, który sam się ogranicza? Zadajmy proste i banalne pytanie – w czyim imieniu jest dokonywana alokacja i podział zasobów? TO NA PEWNO NIE JEST MECHANIZM DEMOKRATYCZNY! W czyim więc imieniu działa gospodarka? Ostatni kryzys, kiedy to państwa dopłaciły spekulantom góry pieniędzy, widać że nie w interesie państw! Jeżeli więc nie w interesie zwykłych ludzi i nie w interesie państw – to w czyim?

W konsekwencji dochodzimy do pytania – po co to wszystko, wygląda i funkcjonuje, tak jak wygląda i funkcjonuje? Miraż demokracji zakrywa parszywe oblicze oligarchów rządzących naszymi systemami państwowymi. W praktyce jednak, chodzi o to samo o co chodziło zawsze – o kontrolę nad zasobami i procesami, głównie poprzez kontrolowanie dyfuzji. Obecnie dzieje się to już na skalę globalną. Tylko nieliczne kraje są mniej lub bardziej suwerenne, ale nie ma dzisiaj państw wolnych od globalizacji, nawet Ameryka sama zorientowała się, że jest w pułapce własnej polityki. Globalizacja jak każda rewolucja zjada własne dzieci.

Siłą kapitalizmu jest to, że ten system cały czas ewoluuje. Neoliberalizm to wielkie kłamstwo i afirmacja chciwości. W praktyce szkodzący kapitalizmowi, ponieważ doprowadził do przyśpieszenia powstawania nierówności i do buntu wyzyskiwanych. Niestety cześć z nich liznęła trochę książek, kultura, nauka i generalnie myślenie – przestały być elitarne. Chociaż neoliberalizm dba o to, żeby myśl ludzka była skrępowana i ograniczana. Przykładowo, kto z czytelników ma rozeznanie w myśli społecznej jaka wytworzyła się w Ameryce Centralnej i Południowej? Znamy ją głównie z krytyki, jakiej dokonuje Kościół Katolicki. Dla większości z nas, powinna to być ostateczna rekomendacja, dla której warto jest ją poznać. W Ameryce Południowej, neoliberalizm dokonał tego wszystkiego, co dokonuje właśnie u nas, ale z wyprzedzeniem o około 20 lat. Modelowym przykładem jest Chile. Warto zainteresować się doświadczeniami tego pięknego kraju, ponieważ ten model powtarza się u nas.

Obecnie w nie produkujących prawie niczego kilku krajach Południa Europy, połowa wchodzącego na rynek społeczeństwa nie produkuje niczego, ale konsumuje. Do póki mają emerytury dziadków i pensje rodziców, są w stanie utrzymać dotychczasowy poziom życia. Co będzie jednak za 20 lat, to jedno wielkie niebezpieczeństwo. Ponieważ może się załamać cała nasza cywilizacja. Jedyną nadzieją, na realną poprawę sytuacji jest rozwój technologii, zwłaszcza w sferze zabezpieczenia prawie darmowej energii w nieograniczonej ilości. Jeżeli fuzja się uda, to przetrwamy. Jeżeli nie, to polityka rozwoju będzie prowadziła do depopulacji – czego już doświadczamy w Polsce i innych biednych krajach, które uwierzyły że powielając zachodnią ścieżkę rozwoju wzbogacą swoje społeczeństwa.

Niestety masowa manipulacja opinią publiczną, jaka jest dokonywana przez media źle wróży na przyszłość. Nie da się zagwarantować, że ludzie dokonają optymalnego wyboru w rozumieniu nawet zdrowego rozsądku. Niemcy w 1933 wybrali Hitlera, dzisiaj w erze mediokracji – nie ma niemożliwych. Neoliberalizm stopniowo unicestwia nasza rzeczywistość, rzeczywistość, która go stworzyła. Jest w tym jednak pewna nadzieja, albowiem ta poroniona ideologia, może być jak ten sznur, o którym mówił Lenin.

5 komentarzy

 1. Fretka pana D.

  Artykuł powinien otworzyć oczy każdemu.

 2. Doskonałe przemyślenia przed niedzielnym obiadkiem.

  Tylko że w prowadzeniu poważnych interesów globalnych potrzebna jest powaga, a nie mediokratyczne kłamstwa.

  Nie mówię o “prawdzie”, bo ta pojawiała się jeszcze ponad 100 lat temu.

  Piszę o “powadze” i spójności prezentowania faktów, niekoniecznie prawdziwych, w większości wymyślonych – jak broń jądrowa u Hussaina w Iraku …

  W wyniku tych MEGAKŁAMSTW giną tysiące ludzi, koncerny zbrojeniowe się bogacą, są inicjowane nowe PORZĄDKI, nad którymi nie ma już kontroli – jak z ISIS.

  Zarządzanie poprzez chaos, bez liczenia się z ludzkim życiem.

  Gdzie tu są wartości chrześcijańskie?

  Pozostał chaos, z którego globalne korporacje i banki mają jeszcze wyższą stopę zwrotu, tak że generowanie długu jest tylko dodatkowym LEWAROWANIEM i przedłużaniem uzależnienia.

  Tylko że powrót do jakejś równowagi może prowadzić przez morze krwi z lokalnymi zeszkleniami ziemskiego globu …

 3. Święta racja, ale czy Polacy zrozumieją? Jak oni myślą tylko po katolicku? Mała poprawka do felietonu. Uważam, że źródłem pierwotnym negacji feudalizmu i kapitalizmu, jeszcze przed rewolucją Francuzką, a być może przygotowującą grunt pod nią i następnie pod twórczość Marksa, było kapitalne dzieło: „Etokracja” opublikowane w 1776 roku a napisane przez Paula Tiry D`Holbacha. Na stronach tego dzieła autor po raz pierwszy chyba w historii tak obszernie przedstawił argumentację negującą system feudalny-kapitalistyczny i rządy panów. Polecam polskie wydanie: Paul Tiry D`Holbach – Etokracja, czyli rząd oparty na moralności, PWN, Warszawa 1979. Może ktoś wskazać wcześniejsze tego typu opracowania, bo moja orientacja w temacie jest trochę ograniczona?

 4. Zgadzam się kapitalizm to zło, a neoliberalizm wynaturzył kapitalizm i zjada go jak jego własne dziecko

 5. Tenże p. Holbach””…Historia świata dowodzi nam, że wystepki namietnosci panujacychi ludow, były zawsze prawdziwa przyczyna ruiny społeczeństw i że tylko cnota może je podtrzymaci uczynic szczęśliwymi”.

  “…….. Sprawiedliwość , dobroc , zjednoczenie interesow wszystkich obywateli”. Dla naszego narodu , to nieosiągalne mrzonki , jak te z triady socjalizmu.

  My wszystko dekretujemy , wierząc w świetość i moc słowa. Tylko Sejm 7-ej kadencji , uchwalił 753 ustawy . To ok. 27480 stron. To przykład głupoty i słabości władzy. Kto to przeczyta ? Trzebaby to czytac 4 lata po 4,5 godz. dziennie. Z jednej sejmowej kadencji {2011-2015}. Całe składy pociągów wypełnione aktami prawnymi. Paranoja i absurd!Zliczywszy tomy ze wszystkich kadencji.

  Tacyt-“Im bardziej państwo jest zepsute, tym LICZNIEJSZE są w nim prawa”

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.