Jarosław Kurkowski z eService Dyrektorem Finansowym Roku

W trakcie uroczystej gali wieńczącej tegoroczny cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych, ogłoszono laureata nagrody Dyrektor Finansowy Roku. W XIV. edycji konkursu tytuł zdobył Jarosław Kurkowski z eService. Kapituła Konkursu doceniła jego działania, które miały znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiły realizację nowych inwestycji służących podniesieniu krajowej i międzynarodowej pozycji spółki.

25 września 2019 r. w Warszawie, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental, odbył się finał XIV. edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej ceremonii, ogłoszono wyniki plebiscytu, promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wymierną wartość firmy.

Kapituła Konkursu analizowała nadesłane przez finansistów zgłoszenia tradycyjnie w dwóch kategoriach: Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm oraz Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw. Udział w plebiscycie był całkowicie bezpłatny i nie wiązał się z żadnymi zobowiązaniami ze strony osób zgłaszających swoje dokonania. W tym roku, tytuł został przyznany w jednej kategorii – Dużych Firm (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób).

Tytuł Dyrektora Finansowego Roku za dokonania w 2018 roku otrzymał Jarosław Kurkowski – CFO w firmie eService sp. z o.o. Kapituła doceniła go za najwyższe standardy zarządzania finansami w firmie działającej w sektorze nowoczesnych usług finansowych, w którym zdolność do ciągłej zmiany i dynamiczny rozwój są czynnikami decydującymi o sukcesie lub porażce rynkowej. Wyróżnienie zostało przyznane za umiejętne dostosowywanie zasad zarządzania finansami firmy do oczekiwań właścicielskich oraz rozwijanie zakresu i podnoszenie jakości usług świadczonych przez działy finansowe, zarówno wobec interesariuszy wewnętrznych, jak i kluczowych kontrahentów. Członkowie Kapituły wyróżnili Jarosława Kurkowskiego także za przekształcenie działu finansowego w narzędzie do rozwijania biznesu i generowania zysków. Tytuł otrzymał za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowanie znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Doceniono również jego skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej.

Jarosław Kurkowski dołączył tym samym do grona wybitnych CFO – Laureatów nagrody Dyrektor Finansowy Roku:

Adam Pieniacki – York International (2005)

Karen Burgess – TVN (2006)

– Krzysztof Zoła – Złomrex (2007)

– Tadeusz Piotr Kozaczyński – Trakcja Polska (2008)

– Mariusz Machajewski – Grupa Lotos (2009)

– Sławomir Kubicki – Grupa Allegro (2010)

– Grzegorz Grabowicz – Magellan (2010)

– Tomasz Szeląg – Cyfrowy Polsat (2011)

– Damian Bijowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (2011)

– Katarzyna Grabowska – Bać-Pol (2012)

– Arkadiusz Dorynka – Platige Image (2012)

– Grzegorz Dzik – Neuca (2013)

– Bogusław Galusik – Polfurnitur (2013)

– Marek Gruszecki – Quad/Graphics Europe (2014)

– Beata Ewa Janowska – Conbelts Bytom (2014)

– Izabela Plewnia – Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (2015)

– Barbara Baran – Spektrum (2016)

– Olga Danuta Panek – Famur (2016)

– Katarzyna Ostap-Tomann – Cyfrowy Polsat (2017)

– Beata Tomaszewska – Parker Poland (2017)

Jarosław Kurkowski – Eservice (2018)

Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, składająca się z niezależnych ekspertów:

 • Jakub WojnarowskiPrzewodniczący Kapituły

– Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

 • Jan Letkiewicz Audytor Konkursu – Partner Zarządzający, Grant Thornton
 • Iwona D. Bartczak – Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
 • Paweł Domosławski – Członek Zarządu, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „Finexa”
 • Krzysztof Gerlach – Dyrektor Zarządzający ds. Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej, mBank
 • Katarzyna Grabowska – Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor

Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2012

 • Magdalena Hernandez – Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
 • Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu
 • Beata Ewa Janowska – Dyrektor Finansowa, Conbelts Bytom, Laureatka Konkursu   

Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2014

 • Ewa Małyszko – Prezes Zarządu, PFR TFI
 • Maciej Muldner  – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Skarbników  Korporacyjnych, CFO, Skanska Property Poland
 • Ewa Ogryczak – Senior Partner, COO i CFO, MCI Capital oraz Private Equity Managers
 • Piotr Rybicki – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

NadzórKorporacyjny.pl

 • Grzegorz Sadowski – Redaktor Naczelny, My Company Polska
 • Ewa Sowińska – Polska Izba Biegłych Rewidentów, partner ESO Audit
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoczek – Wydział Nauk Ekonomicznych, uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Starus – Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
 • Tomasz Szeląg  – Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy

Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2011

DFR copyrights

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizatorami Konkursu są: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych.

Partnerem strategicznym projektu jest: mBank.

Tegoroczna edycja odbywa się dzięki wsparciu: Generali Investmets TFI, Grant Thornton, Operator Chmury Krajowej oraz PFR TFI.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, inwestorzy.tv, MyCompany, money.pl oraz Wirtualna Polska.

Projekt wspierają także: Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych “FINEXA”, Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Interim Managers, Nadzorkorporacyjny.pl, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA), Podkarpacki Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Patronami medialnymi są: biznes2biznes.com, Controling i Zarządzanie, Gazetę Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Kariera w Finansach, Nowy Przemysł, wnp.pl oraz Polish Market.

 

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla autora, Agencja Komunikacji Multimedialnej miltiAN. Wyłączenie licencji CC 3.0.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.