Społeczeństwo

Interpelacja obywatelska

Obywatelka Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Obywatel Donald Tusk Prezes Rady Ministrów RP

Obywatelu Prezesie Rady Ministrów RP! Obywatelko Marszałku!

Zegar historii w sposób niesłychany przyśpieszył, stąd też tą drogą skracam „drogę służbową” prosząc o – jeżeli to możliwe – jasne i logiczne wytłumaczenie działań naszego rządu oraz podległej mu administracji, z podaniem wyczerpującego uzasadnienia w sprawach które bulwersują nasze społeczeństwo a mnie osobiście w szczególności.

 1. W związku z art. 13 Ustawy Zasadniczej oraz art. 9 w związku z art. 87 ust.1 Konstytucji, proszę o informacje na temat obywateli RP, członków różnych partii politycznych, członków parlamentu i rządu, w związku z ich działaniami polegającymi na popieraniu przewrotu oraz następującego po nim ludobójstwa jakie się właśnie dokonuje na ludności cywilnej w sąsiednim kraju. Czy rząd RP oraz podległe mu urzędy i służby rejestrują tę działalność, która w dominującej części publicznych wystąpień bywa określana jako forma ingerencji w wewnętrzne sprawy sąsiedniego kraju?
 2. W związku z tragedią na Majdanie i pomocy jakiej udzieliła Polska osobom poszkodowanym, proszę o informacje na temat ilości hospitalizowanych osób, ich obywatelstwa, tego czy hospitalizowano również poszkodowanych milicjantów. Proszę o informacje na temat stanu osób poszkodowanych a leczonych w Polsce oraz poniesionych kosztów.
 3. Proszę o informacje na temat obecnego położenia polskiej ludności na terenie państwa ukraińskiego. Pytanie wynika z dokonanego przeglądu ostatnich posiedzeń Komisji Sejmowych dotyczących Ukrainy, na przykład 22.01.2014 [tutaj]; 15.05.2014 [tutaj]; 12.03.2014 [tutaj]; 19.03.2014 [tutaj]; 14.05.2014 [tutaj]. Jak widać nasze Państwo kładzie duży nacisk na rozwój społeczności ukraińskiej w Polsce.
 4. Czy duża pomoc naszego Państwa dla 39 tysięcznej mniejszości ukraińskiej w Polsce (dane z Narodowego Spisu w roku 2011, ponad 100 tysięcy szacunek) są adekwatne i symetryczne do działań Republiki Ukraińskiej w stosunku do tam mieszkających Polaków (220 tysięcy spis 1989, 144 tysiące spis 2001, szacunek 900 tysięcy). Czy podnoszone na Komisjach Sejmowych problemy i zagrożenia dla polskiej ludności na Ukrainie związane z obecnym wrzeniem i zmianami tam zachodzącymi są monitorowane przez MSZ? Czy zagrożenia dotyczące bytu i życia ludności polskiego pochodzenia na Ukrainie są wyimaginowane przez internautów, są faktyczne; malejące, rosnące?
 5. Co polski rząd przewiduje i jak szybko zacznie działać w przypadku konieczności ochrony lub ewakuacji Polaków zamieszkujących wschód i południe Ukrainy? Czy zamykanie naszych Konsulatów w tamtym rejonie jest właściwe w znaczeniu kierunku polityki, czy też ma jedynie przejściowy charakter?
 6. Czy przewiduje się zwiększenie ilości obozów przejściowych dla uchodźców, gdyż przewidywany potencjalnie w Nowej Dębie jeszcze nie gotowy a w chwili obecnej wydaje się niewystarczający. Czy i w jakim wymiarze przewiduje się pomoc humanitarną dla ofiar wojny domowej na Ukrainie?
 7. Czy istnieje jakieś zaangażowanie militarne Polski na Ukrainie i czy jest to skoordynowane działanie w ramach NATO?
 8. Jak odpowiednie służby reagują na przenoszenie przez granice Polski elementów ochrony osobistej (hełmy, kamizelki i inne). Czy odpowiednie służby kontrolują te działania wspierające którąś z walczących stron?
 9. Czy Rada Ministrów ma przygotowany scenariusz pomocy finansowej dla polskich przedsiębiorstw oraz firm transportowych które w wyniku wydarzeń na Ukrainie mogą notować straty?

Obywatel i podatnik RP

3 komentarze

 1. …czy hospitalizowano również poszkodowanych milicjantów.

  Dobre – nie po to “Najjaśniejsza Rzeczpospolita”,
  tyle lat zabiegała o “dokonanie się”, przewrotu,
  by okazywać litość i miłosierdzie, dla sługusów
  “tak okrutnego” reżimu jak satrapia Wiktora
  Janukowicza.
  Co innego proeuro pejskie, wyszkolone przez
  NATO faszystowskie bojówki(“nauka” nie poszła w las),
  czego mieliśmy przykład ,choćby w Odessie.
  A tak na poważnie to tzw.”NAZI – Gwardia”, spełnia
  w konflikcie rolę, jaką spełniały jednostki
  zaporowe NKWD, posuwające się za jednostkami liniowymi
  w II wojnie światowej.Realizujące wytyczne
  “ani kroku w tył”. te “zadania’ w wojnie domowej,
  realizuje Nazi-Gwardia, rekrutująca sie z “mołojców’
  Prawego Sektora, Białego Młota, i innych dzikich
  aspołeczych kryminalno – paramilitarnych organizacji.

  Jako punkt 10, dodałbym pytanie o treści, pobieżnie
  sformułowanej.
  Jaką rolę w Polsce, w kreowaniu wizerunku ‘mołojców”i nie tylko
  spełnia lobby ukrainofilskie, zgrupowane wokół..
  nazwisk nie wymienię, zainteresowani je znają.

  “Ukraińcy w Polsce są coraz bardziej bezczelni.”

  http://www.mysl-polska.pl/node/107

 2. Bardzo słuszne zapytania, podpisuję się pod treścią artykułu “Inerpelacja obywatelska”.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.