Społeczeństwo

Informacja o zawiadomieniu złożonym przez Stowarzyszenie SBB o zmowie cenowej na rynku kredytów hipotecznych

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło do Urzędu Konkurencji i Konsumenta zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku kredytów hipotecznych.
 
Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi średnio 4,50% zaś w większości Państw UE nie przekracza 2,50% [Źródło 1].  Zawiadomienie jest więc związane ze znacznymi różnicami występującymi w oprocentowaniu kredytów hipotecznych w bankach działających na terenie UE a także na terenie Polski.

I tak dla przykładu w Polsce Bank Bank BGZ BNP Paribas oferuje oprocentowanie na poziomie 3,63% a we Francji BNP Paribas oferuje kredyty oprocentowane od 1,70%. Podobne różnice występują w przypadku mBanku/Commerzbank oraz ING Bank Śląski/ING

Tak duże różnice w oprocentowaniu kredytów wpływają na sumę odsetek płaconych przez konsumentów w Polsce. Polski konsument w pierwszej racie spłaca, aż 60% odsetek, gdy konsument we Francji 27%.

Wykres nr 1 – Porównanie wysokości odsetek w pierwszej racie kredytu (kredyt na 300 tys. 240 miesięcy spłaty)

Copyrights by Stop Bankowemu Bezprawiu

Dla kredytu w kwocie 300 tys polski konsument zapłaci w sumie ponad 155 tys odsetek przez okres 20 lat spłacania kredytu. Klient w Niemczech zapłaci tylko 58 tys odsetek a we Francji 50 tys.

Wykres nr 2 – Porównanie kosztów odsetek w całym okresie spłaty kredytu

Copyrights by Stop Bankowemu Bezprawiu

Poziom oprocentowania kredytów w Polsce jest od lat utrzymywany na podobnej różnicy w stosunku do oferty dostępnej w Państwach UE. Wszystkie banki posiadają podobne oprocentowanie, które różni się w niewielkim zakresie w poszczególnych okresach czasowych. W ocenie Stowarzyszenia rodzi to podejrzenie “pilnowania” oferty banków, tak aby nie przedstawiły one oferty analogicznej do prezentowanej w innych państwach UE. Działania te mogą być podejmowane przez poszczególne banki jak również związki zrzeszające banki. Sytuacja ta jest wysoce szkodliwa dla polskich konsumentów jak i gospodarki.

Zyski osiągane w Polsce stanowią często większość zysków osiąganych przez daną grupę kapitałową w Europie. Zysk netto polskiego mBanku, rzędu 260 mln euro, był znacznie wyższy od zysku Commerzbanku (160 mln euro). Jeszcze większe udziały w zyskach grupy miał Bank Millennium.. W 2017 roku wypracował 260 mln euro zysku operacyjnego, co stanowiło 92,9 proc. całkowitego wyniku kontrolującej ten bank grupy Banco Comercial Portugues (BCP) [Źródło 2]

Wprawdzie oprocentowanie kredytu w Polsce składa się m.in. ze składnika WIBOR, który jest częściowo zależny od decyzji NBP, jednak to nie tłumaczy tak dużych dysproporcji w oprocentowaniu kredytów między Polską a innymi krajami unijnymi.

W ocenie Stowarzyszenia taka nierówność wobec Konsumentów jednego podmiotu powinna być przedmiotem postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.  Prosimy też wszystkie osoby posiadające wiedzę w tym zakresie o zgłaszanie się (także anonimowo) do UOKiK “http://konkurencja.uokik.gov.pl/zglos-naruszenie/

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu i grafik zastrzeżone dla podmiotu Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Wyłączenie licencji CC 3.0.

2 komentarze

  1. Je Suis Obserwatorpolityczny.pl

    Niesamowite, to aż tak nas doją?

  2. Roznica wynika z tego że WIBOR (EURIBOR) 3m w strefie EURO to 0% -0,2710% a u nas w Polsce okolo 1,7 %. Dlatego 2 % roznicy.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

4 × four =