Handel detaliczny w Niemczech: bardzo powolne znoszenie blokad

Niemcy były pierwszym dużym europejskim rynkiem detalicznym, na którym 20 kwietnia zniesiono ogólnokrajowe ograniczenia nałożone na „sklepy inne niż niezbędne”, kończąc pięciotygodniowe obowiązkowe zamknięcie większości sklepów niespożywczych. Chociaż ten ruch był wyczekiwany przez właścicieli sklepów bez obrotów, ale zobowiązanych do regulowania swoich rachunków to uważamy, że mimo wszystko sektor handlu jest daleki od wyjścia na prostą. Uwzględniając wielkość segmentów, sezonowość i ograniczenia, w Allianz i Euler Hermes szacujemy, że to pięciotygodniowe zamknięcie sklepów z towarami pierwszej potrzeby (oryg. „innych niż niezbędnych”) mogło kosztować niemieckich detalistów 26 mld EUR w obrotach.

Dwie prędkości wychodzenia z blokady

Głównym punktem stopniowego wychodzenia z blokady jest wyłączenie sklepów o powierzchni przekraczającej 800 metrów kwadratowych, której to decyzji, sprzeciwiła się największa organizacja handlowa w kraju (HDE). Ponieważ średnia wielkość sklepów różni się znacznie w poszczególnych segmentach, oczekuje się, że to ograniczenie wprowadzi restart dwóch prędkości sektora detalicznego. Patrząc na dane strukturalne dotyczące niemieckiej powierzchni handlowej, zauważymy bowiem, że to sprzedawcy mebli prawdopodobnie najbardziej ucierpią z powodu tego ograniczenia, gdyż ze średnia wielkość ich sklepów to około 1400 metrów kwadratowych. Wielobranżowe domy handlowe, o średniej powierzchni 730 metrów kwadratowych, stanowią granicę dla znoszenia obostrzeń, a także sprzedawcy elektroniki (370 m2), chociaż Ci naturalnie w mniejszym stopniu. A warto przy tym zauważyć, że segmenty o średniej wielkości sklepów poniżej 800 m2 odpowiadają za ponad 80% obrotów sklepów z towarami pierwszej potrzeby.

Utrzymanie płynności jest najważniejszym priorytetem

W Allianz i Euler Hermes oceniamy, że powrót do normalności będzie stopniowy, z dystansowaniem społecznym i rygorystycznymi przepisami dotyczącymi higieny prawdopodobnie zajmie to miesiące, a zaufanie konsumentów będzie utrzymywać się na niskim poziomie. Środki wsparcia, mające na celu pomoc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych, będą miały zasadnicze znaczenie, podobnie również jak staranny monitoring przepływu gotówki:

  • Detaliści przed złożeniem nowych zamówień w pierwszej kolejności oczyszczą magazyny i odblokują kapitał uwięziony w zapasach. Zakupione już towary odpowiadają za około dwie-trzecie wydatków sprzedawców detalicznych, przy czym zapasy mieszczą się w przedziale 40 do 120 dni normalnej działalności w przypadku dużych detalistów i w poszczególnych segmentach. W niektórych specyficznych segmentach, zapasy tracą wartość bardzo szybko (moda, kwiaty…) i sprzedawcy są bardziej podatni na ryzyko niedoboru środków pieniężnych.
  • Ponieważ napływ klientów do sklepów będzie powracał do normalnych poziomów bardzo stopniowo, ich właściciele również prawdopodobnie będą stosować Kurzarbeit tak długo, jak to będzie możliwe. Koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, stanowią średnio około 15% łącznych wydatków w handlu.
  • Co do czynszów najmu (średnio 5% łącznych wydatków), krążą niepotwierdzone informacje o najemcach starających się negocjować warunki lub odroczyć terminy płatności czynszu. Dotyczy to nawet renomowanych, powszechnie znanych marek. Dane z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pokazują, że w ciągu ostatnich tygodni załamało się regulowanie płatności czynszu najmu lokali w terminie.

Rysunek 1: 10 czołowych segmentów dóbr innych niż pierwszej potrzeby w Niemczech i średnia powierzchnia handlowa w nich

Segment Średnia powierzchnia handlowa Szacowane obroty w 2019 r. (mld EUR)
Odzież 268 47
Meble 1416 32
Sprzęt informatyczny i komunikacyjny 161 30
Farby, lakiery, materiały budowlane i materiały „zrób to sam” 1365 21
Artykuły kosmetyczne i toaletowe 259 18
Sprzęt audiowizualny 371 15
Sprzęt sportowy 215 14
Dobra głównie ze sklepów niespecjalistycznych i niespożywczych 731 13
Kwiaty, rośliny, nasiona, nawozy, zwierzęta domowe 244 11
Elektryczne artykuły gospodarstwa domowego 155

11

Źródło: Euler Hermes, obliczenia Allianz Research, Destatis

 

Rysunek 2: Wydatki 10 czołowych segmentów dóbr innych niż pierwszej potrzeby w Niemczech (% całości)

Segment Zakup towarów Personel, w tym składki na ubezpieczenie społeczne Czynsze i dzierżawy Inne
Odzież 54% 19% 11% 16%
Meble 57% 16% 6% 21%
Sprzęt informatyczny i komunikacyjny 71% 15% 3% 11%
Farby, lakiery, materiały budowlane i materiały „zrób to sam” 64% 19% 7% 10%
Artykuły kosmetyczne i toaletowe 67% 15% 6% 12%
Sprzęt audiowizualny 76% 11% 3% 10%
Sprzęt sportowy 67% 15% 5% 12%
Dobra głównie ze sklepów niespecjalistycznych i niespożywczych 53% 19% 8% 20%
Kwiaty, rośliny, nasiona, nawozy, zwierzęta domowe 60% 22% 6% 12%
Elektryczne artykuły gospodarstwa domowego 67% 17% 3% 13%

Źródło: Euler Hermes, Allianz Research, Destatis

AURÉLIEN DUTHOIT Starszy Doradca Sektorowy

27 kwietnia 2020 r.

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone dla Euler Hermes, wyłączenie licencji CC 4.0.

2 thoughts on “Handel detaliczny w Niemczech: bardzo powolne znoszenie blokad

  • 28 kwietnia 2020 o 16:17
    Permalink

    Należy zauważyć, że handel ww artykułami nie stanął do końca tyko przeniósł się do Internetu.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.