Globalny wzrost systemowego ryzyka społecznego nie oszczędził niektórych rozwiniętych gospodarek

Globalne ceny żywności (2015=100) Źródła : FAO, Euler Hermes, Alliaqnz Research Copyrights

Euler Hermes przedstawia drugą edycję Indeksu Ryzyka Społecznego (SRI). Indeks identyfikuje mocne i słabe strony oraz postrzeganie ram politycznych, instytucjonalnych i społecznych danego kraju, sygnalizując ogólną podatność na systemowe zdarzenia związane z ryzykiem społecznym, które mogą zmienić reguły gry działań i podejmowanych decyzji politycznych, a także decyzje biznesowe i inwestycyjne. Wskaźnik ryzyka społecznego (

Wskaźnik ryzyka społecznego Euler Hermes obejmuje 185 krajów – klasyfikując je w skali od 0 (najwyższe ryzyko) do 100 (najniższe ryzyko). Wśród branych pod uwagę 12 czynników są m.in. : trend wzrostu realnego PKB na mieszkańca, nierówność dochodów mierzona indeksem GINI, wskaźnik poziomu zatrudnienia w danej populacji, ale też np. deprecjacja waluty, zwiększającą zakres inflacji z importu, w szczególności w odniesieniu do cen żywności i energii, co jest typowym czynnikiem wywołującym niezadowolenie społeczne. Wskaźnik ryzyka społecznego nie mierzy prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu społecznego ani nie przewiduje kolejnego wydarzenia związanego z niepokojami społecznymi. Jest to raczej wskaźnik podatności na zagrożenia, który skupia się na długoterminowych strukturalnych determinantach ryzyka społecznego.

) obejmuje dwanaście wskaźników – czynników strukturalnych, mierzących mocne i słabe strony oraz postrzeganie ram politycznych, instytucjonalnych i społecznych w 185 krajach.

Polska i Europa Środkowo-Wschodnia (ujęta w załączonym raporcie jako „Rozwijająca się Europa”) – w ujęciu grupowym stabilizacja, chociaż nie poprawa w zakresie ryzyka społecznego jak np. w Europie Zachodniej. Tym niemniej kraje E. Środkowej jak Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia odnotowały wyraźna poprawę, spadek ryzyka społecznego i awans w jego zestawieniu, znajdując się w nim powyżej Polski.

 

Streszczenie:

 • – Zgodnie z badaniami Euler Hermes w 2021 r. systemowe ryzyko społeczne na świecie jest na świecie silniejsze niż w 2020 – średni wynik SRI uległ globalnemu obniżeniu (-1,1 pkt). Co więcej –kryzys Covid-19 pogłębił przepaść między gospodarkami zaawansowanymi (AE) a rynkami wschodzącymi (EM). W 2021 r. systemowe ryzyko społeczne zmniejszyło się dla AE ogółem (SRI wzrosła o +3 pkt), ale jednocześnie wzrosło zarówno w Azji Wschodzącej (-1 pkt), na Bliskim Wschodzie (-0,8 pkt), w Ameryce Łacińskiej (-5 pkt), jak i w Afryce (-1,5 pkt). Pierwszą piątkę rozwiniętych gospodarek z najniższym ryzykiem społecznym wg. Badań Euler Hermes tworzą kraje skandynawskie i Szwajcaria tworzą pierwszą piątkę rankingu. Warto jednak zauważyć, iż w innych rozwiniętych gospodarkach (jak Stany Zjednoczone, Francja, Portugalia i Grecja) odnotowaliśmy jednak w 2021 pogorszenie wskaźnika ryzyka społecznego ze względu na pewien wzrost nierówności dochodowych i dostrzegalny spadek skuteczności rządów.
 • Analizując działania gospodarcze podjęte w odpowiedzi na Covid-19, Euler Hermes znalazł miękkie dowody na to, że ryzyko społeczne w ujęciu trendów spadało głównie w krajach (i) o silnej reakcji fiskalnej i/lub (ii) w których bezrobocie było utrzymywane pod kontrolą. Zagłębiając się w przyczyny tego stanu rzeczy, ekonomiści Euler Hermes doszli do wniosku, że jeśli polityka rynku pracy mająca na celu rozwiązanie problemu bezrobocia związanego z Covid-19 została wdrożona głównie poprzez wsparcie dla firm, jak ma to miejsce w większości gospodarek o niskim i niskim średnim dochodzie, wówczas wszelkie istotne zmiany w zakresie ryzyka społecznego można przypisać wyborowi interwencji w ramach Covid-19.
 • Ponieważ rządy pracują nad stworzeniem po pandemii silniejszych instytucji, zdolnych skuteczniej i sprawniej wypełniać swoje zadania w przyszłości, Euler Hermes zidentyfikował w swoich przekrojowych badaniach trzy priorytety, na których należy się skoncentrować, aby zminimalizować ryzyko społeczne w przyszłości
 • Bezpieczeństwo żywnościowe: światowe ceny żywności wzrosły o +43% od początku pandemii, i w związku z tym wg. szacunków niedostatku żywności doświadczyło 70-161 milionów osób więcej niż przed pandemią. W tym kontekście konieczna jest głęboka zmiana w globalnym systemie żywnościowym i rolniczym, jeśli chcemy nakarmić tę część populacji, która dziś jest głodna, oraz dodatkowe 2 miliardy ludzi, o które zwiększy się globalna populacja do 2050 roku.
 • Nierówność płci: równouprawnienie płci również ucierpiało na skutek Covid-19, przy czym w wielu częściach świata wzrasta nawet przemoc wobec kobiet i dziewcząt, a dziury w ochronie socjalnej w obliczu rosnącego ubóstwa sprawiają, że kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni. W tym kontekście programy naprawcze powinny uwzględniać konsekwencje związane z płcią, usuwając bariery prawne stawiane wobec kobiet i wzmacniając wysiłki na rzecz ich ochrony przed przemocą.
 • Nierówność dochodów: rosnąca nierówność dochodów zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, wymaga od rządów przebudowy i ponownego wdrożenia tradycyjnej interwencji publicznej na rynku pracy, w ubezpieczeniach społecznych i innych politykach społecznych.

Europa Środkowo-Wschodnia i Polska: stabilizacja, chociaż nie poprawa w zakresie ryzyka społecznego

W ujęciu regionalnym, ogólne ryzyko społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej (Wschodzącej) pozostało stosunkowo umiarkowane i niezmienione w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Istnieje jednak duża wewnątrzregionalna przepaść pomiędzy bogatszymi i biedniejszymi krajami.

Dziewięć z 11 państw członkowskich UE w tym regionie ma wynik wskaźnika Ryzyka Społecznego Euler Hermes przekraczający 60 i dorównujący wielu krajom azjatyckim. Sugeruje to, że członkostwo w UE nie tylko zwiększa dobrobyt, ale także stabilność społeczną. Wyjątkiem są Bułgaria i Rumunia – najbiedniejsi członkowie UE, osiągający szczególnie złe wyniki w zakresie zaufania do rządu.

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 18 miesięcy większość państw członkowskich UE odnotowała również spadek ryzyka społecznego (a tym samym wzrost punktacji naszego zestawienia). Można to przypisać silnym bodźcom fiskalnym (w postaci wydatków socjalnych), ochronie rynku pracy i względnej stabilności waluty. Ryzyko społeczne w rozwijającej się części Europy wzrosło w większości krajów byłej WNP, niektórych krajach bałkańskich i Turcji.

Polska – utrzymała swoje miejsce z poprzedniego badania (40-ste), a skumulowany wskaźnik dla Polski prawie nie uległ zmianie i wyniósł 62 punkty. Trzeba jednak zauważyć, iż oprócz krajów naszego regionu, których ryzyko społeczne (i miejsce w zestawieniu porównawczym) pogarszały się, jak np. na Ukrainie, były też liczne kraje notujące wyraźną poprawę – spadek ryzyka społecznego i awans w jego zestawieniu na tle innych krajów. Estonia zajęła miejsce 16-ste, Czechy – 19-ste (awans o 14 pozycji !), Słowenia 20-ste, a Słowacja 26-te (awans o 10 pozycji od poprzedniego badania), Węgry 33-cie miejsce (awans o 16 pozycji od poprzedniego badania).

 

[1] Wskaźnik ryzyka społecznego Euler Hermes obejmuje 185 krajów – klasyfikując je w skali od 0 (najwyższe ryzyko) do 100 (najniższe ryzyko). Wśród branych pod uwagę 12 czynników są m.in. : trend wzrostu realnego PKB na mieszkańca, nierówność dochodów mierzona indeksem GINI, wskaźnik poziomu zatrudnienia w danej populacji, ale też np. deprecjacja waluty, zwiększającą zakres inflacji z importu, w szczególności w odniesieniu do cen żywności i energii, co jest typowym czynnikiem wywołującym niezadowolenie społeczne. Wskaźnik ryzyka społecznego nie mierzy prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu społecznego ani nie przewiduje kolejnego wydarzenia związanego z niepokojami społecznymi. Jest to raczej wskaźnik podatności na zagrożenia, który skupia się na długoterminowych strukturalnych determinantach ryzyka społecznego.

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Euler Hermes, wyłączenie licencji CC 4.0. Copyrights by Euler Hermes.

14 komentarzy do “Globalny wzrost systemowego ryzyka społecznego nie oszczędził niektórych rozwiniętych gospodarek

 • 22 grudnia 2021 o 07:57
  Permalink

  Ajjjjjjjjjj! Lubię TO czytać, (do porannej kawy) 🙂 Brawo Wy!

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 08:56
  Permalink

  Zażartował @krzyk.

  “Ryzyko społeczne dla krajów naszego regionu jest stabilne, poza Ukrainą” . Genialne wprost!
  A POWALAJĄCE wzrosty cen energii i żarcia mające nadejść uwzględnili ?

  A w krajach “o utrwalonym dochodzie” czyli jądrze UE też ? W NL ok. 600 tys. ludzi popadło w ubóstwo energetyczne !

  Dane z wczoraj – po zimowej prognozie pogody na 2 tyg. ceny na gaz poszybowały w kosmos!
  Przekroczyły 2200$ za 1000m3 . Utrwaliły się na poziomie 2100$ .

  O czym oni k….a piszą ? UE się ROZPADA! Jeśli UE ( PL też) chce odchodzić od cen kontraktowych na gaz – mamy skutki zidiocenia – szalejącą giełdę!

  Onegdaj pierdnięcie słowne Annaleny B. szefowej MSZ Niemiec ws. NS2 podniosły ceny spotowe na gaz o 200$ . Potem Annalena ratowała sytuację mówiąc, że Rosja jest istotną częścią Europy, ale ZIMA skasowała jej wypowiedź, podobnie jak chorą, zboczoną, niszczącą Europę “zieloną politykę” UE.

  A… , jeszcze, w obliczu lawinowego wzrostu cen żywności, UE zgodziła się na zerowe stawki VAT na żywność. Kiedyś nie do pomyślenia! UE robi bokami i się ROZPADA ! Inaczej tego nazwać nie można.

  Dawno wieszczyłem, że umrzemy w zimnych i ciemnych mieszkaniach z głodu, kiedy niektórzy po raz n-ty pisali o Stalinie, Słowianach czy innych nieistotnych bzdetach. Raport jest do d..!
  Nie uwzględnia zupełnie tego, o czym napisałem, a jest to ŻYCIOWO istotne! Ludzie w UE MUSZĄ się ruszyć, w PL też, jak ruszyli się po gwałtownym wzroście cen na olej napędowy we Francji – żółte kamizelki. Tylko czekać – mam nadzieję.

  Odpowiedz
  • 22 grudnia 2021 o 17:42
   Permalink

   @fly
   “O czym oni k….a piszą ? UE się ROZPADA! Jeśli UE ( PL też) chce odchodzić od cen kontraktowych na gaz – mamy skutki zidiocenia – szalejącą giełdę! ”

   1. UE się nie rozpadnie, bo łącznie to druga gospodarka Świata. Co nie znaczy, że ta zima nie będzie dla Unii “gorąca”, bo zapewne z Blackoutem.

   2. Taka sytuacja w dużej mierze jest zasługą naszej, polskiej polityki zagranicznej, czyli torpedowania i opóźniania NS2. A ponieważ na to nałożyła się wyjątkowo durnowata polityka energetyczna Zachodu, stawiająca na nieprzewidywalne i kosztowne OZE, no to może być nieciekawie. Szczególnie dla nas, bo już nam prądu brakuje, a taniego z Białorusi nie kupimy, bo od lat prowadzimy z nimi wojnę hybrydową.

   Jest takie chińskie przekleństwo – Obyś żył w ciekawych czasach…

   Odpowiedz
  • 22 grudnia 2021 o 21:52
   Permalink

   @fly. …Mówisz – masz. A TO w związku z kolejną rocznicą … “Сталин – наша слава боевая…” Е.Ю.Спицын, В.Н.Матузов и Н.А.Останина “Красная линия. Точка зрения.
   https://www.youtube.com/watch?v=XnvE1r2qScU&t=56s

   Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 10:44
  Permalink

  A jaki jest wskaźnik ryzyka społecznego w Zjednoczonych Szatach, pokazali prawdę czy zmanipulowali?
  W sumie jest to kolejne narzędzie do analiz dla burżuazji na podstawie którego mogą prognozować wytrzymałość poddanych niewolników-prekariuszy. Czy już mają się bać i luzować społeczeństwu bo grozi nowa rewolucja październikowa, czy też można jeszcze wyciskać prekariuszy jak cytrynę.

  A lewicy społecznej i narodowej na horyzoncie ani widu.

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 15:10
  Permalink

  Inicjatorze, spoko ! Zaczynaj posty i pisz co pisałeś, Tradycja! Albo ekstradycja (MIŚ) . Nie chciałem Cię urazić. Ale wiesz! Twoje – “chłostanie biczem satyry” można było doczepić do wszystkiego. “Mocne” jednak rozśmiesza!
  Nie wiem również co jest “mocnego” w tym wpisie ?!?!?!?

  Jaja jakieś czy co ?

  @Miec. posyłam Ci ( zważ, że z wielkiej litery, czego unikasz) link z pogrzebu Karela Gotta, pod którego piosenki ostatnio piję . Zobacz ilu tam jest NASZYCH ( lumpów?). Jedna kobieta !

  A ilu ROSJAN!!! Podobnie jak na pogrzebie J.P.Belmondo . Więc ten, tego… polskie g….!

  Ciekawe co wypróżni @krzyk

  https://www.youtube.com/watch?v=Uctw6bcEkUs

  Odpowiedz
  • 22 grudnia 2021 o 20:11
   Permalink

   @fly

   Pij umiarkowanie. 🙂
   Niestety odchodzi pewna epoka na naszych oczach. Wspaniała epoka. Też uwielbiam Karla Gotta i może kiedyś na emeryturze pozwolę sobie pić za tą przeszłą epokę, przy jego piosenkach, jak Ty obecnie.
   Pozdrawiam Cię. Naprawdę łezka się w oku kręci.

   Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 15:13
  Permalink

  A swoją drogą był jakiś tekst pt. “Polskie gówno” ! I to zwarty.

  Odpowiedz
  • 22 grudnia 2021 o 22:15
   Permalink

   @fly. Widzę że lubością nurzasz się w goownie, a nadzwyczajna frajdę sprawia tobie połączenie z przymiotnikiem polskie, a TO już wyższa szkoła jazdy przynależna
   lewicy kosmopolitycznej. NA TAKIE i podobne sformułowania (w kontekście polskim) NIE MA MOJEJ ZGODY!!
   Dziwię się WEB JÓZEFOWI…. wypadałoby przynajmniej formalnie zaprotestować/dać odpór, tak jak to czyni w każdym przypadku …………… wiemy na jaką intencję. Tak to się zaczyna tolerowanie nienawiści do polskości, następnie poniżanie sąsiadów,
   np. Rosjan,
   a jednocześnie
   HOŁUBIENIE anglosyjonizmu atlantyckiego… TAK, TAK p. “fly”! 🙂
   Należy przyjąć pewną uniwersalną hierarchię wartości: Polska dla Polaków, Sławianie, R1a1 Jedna Rodzina, przynajmniej tyle na dobry początek….

   Ps. W latach 60′ celowali podobnie polskojęzyczni komuniści z PZPR, (liberalno-kosmopolityczna frakcja nb. wczorajsi stalinowcy!) 🙂 oraz pokrewna im takaż “bohema”. Polska, w tamtym czasie Ludowa im normalnie śmierdziała….
   “Q*va, Poręba co wy sobie myślicie że MY -wam pozwolimy kręcić filmy?!??”

   “Szkoła szyderców” – zna temat? I, kto z tą inteligencką, partyjno-kosmopolityczną hołotą walczył piórem? Byli tacy ludzie, którzy miej jaja i potrafili pierd*ąć w stół – DOŚĆ błazenady, TU JEST POLSKA!
   Wychodzi na to że posiadasz “z tymi/tamtymi” wiele cech wspólnych!

   Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 15:25
  Permalink

  I to wszystko w zlaicyzowanych Czechach ! Boże, ile razy bywałem w katedrze św. Wita!
  Wiecie co, czuję się przy was jak Bóg Ojciec ! Wrzucę jeszcze coś, w tzw. życiowej sprawie co powali was na kolana. Dlatego mnie nie było przez tydz. – sądy i prokuratura = składanie pozwów !!!

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 18:20
  Permalink

  https://gilbertdoctorow.com/page/3/
  ========

  Nie na temat, ale warto poczytać kilka istotnych moim zdaniem tekstów.

  A co do tematu ryzyka społecznego.
  Wszystko to sprowadza sie do problemu woźnicy i konia, opisywanego w jakiejś polskiej nowelce.
  Woźnica oduczał jeść konia.
  Gdy doszedł do dwóch słomek dziennie, koń zdechł…..

  I tak jest ze społeczeństwami szeroko rozumianego zachodu.
  Łącznie z Polską.
  Na ile da się wydrenować zasoby populacji, uszczuplić ich dochód dyspozycyjny, nim sie zbuntują?

  Maksymalizacja cen energii, żywności, dostępu do usług komunalnych, wywinduje do niespotykanego poziomu koszty życia, może nawet przetrwania.
  Opowiadanie bzdetów typu “nie macie na chleb, jedzcie ciastka” skończy się podobnie.

  Takie analizy jak powyższa, przypominają opis statystyk z PRL.
  Żywność podrożała, ale lkomotywy staniały.
  Statystyk jest w stanie udowodnić wszystko.
  Z opracowania statystyk, żyje spore grono ludzi.
  Oni mają co jeść, a co z resztą?

  I taka uwaga.
  Wzrost cen podstawowych czynników przetrwania, to nie tylko głupie działnia rzadów, ideologie, klęski żywiołowe.
  Głownym czynnikiem jest spekulacja gigantycznymi kwotami na rynkach międzynarodowych.
  Ludzie nie są istotni, istotny jest zysk, bez względu na koszty ludzkie.
  Alienacja systemu finansowego od problemów szaraków przybraała bardzo groźną formę.
  Może niezamierzonego, ale ludobójstwa.

  Tak jak kilka tysięcy lat temu, Złoty Cielec triumfuje.

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2021 o 21:09
  Permalink

  co to znaczy słowo “permalink”. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Czy jest jakieś polskie słowo zamiast tego anglosaksońskiego warknięcia? Przypuszczam, że jest i będę wdzięczny za objaśnienie.

  Odpowiedz
 • 27 grudnia 2021 o 00:27
  Permalink

  Rzeczywiście, niektóre gospodarki podupadły. Nie ma co do tego wątpliwości.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.