Euler Hermes staje się pierwszym ubezpieczycielem kredytów, który uwzględnia ryzyka ESG w swoich ratingach ryzyka kraju

graf. red.

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes obejmuje teraz powiązane z ESG ryzyka braku zapłaty przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza ryzyka ze strony zagrożenia środowiskowego i rosnące ryzyka społeczne.

– Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) osiągnęły punkt krytyczny w globalnej gospodarce: dla przedsiębiorstw i inwestorów jest obecnie jasne, że kwestie będą miały wpływ na wzrost, udział w rynku i zyskowność. Dla ryzyka związanego z zaległościami w płatnościach korelacja pomiędzy zaległościami w płatnościach i poważnymi zdarzeniami związanymi z klimatem (zakłócenia w łańcuchu dostaw) lub pomiędzy upadłościami i niepokojami społecznymi (grabież, strata zysku) rośnie z czasem. Źródłem nowych ryzyk związanych z płatnościami może być trudniejszy dostęp do finansowania przez przedsiębiorstwa o wyższym śladzie węglowym lub z aktywami zagrożonymi utknięciem na mieliźnie ze względu na decyzje regulacyjne.

W tym kontekście Euler Hermes postanowił powiększyć swoje ratingi krajów o zestaw wskaźników odnoszących się do zrównoważenia środowiskowego z jednej strony (blok E); i dodać do swojego ratingu ryzyka politycznego analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych z drugiej strony (blok S). Kwestie ładu korporacyjnego (blok G), takiej jak ramy regulacyjne i prawne oraz kontrola korupcji, są już włączone do ratingu krajów od 2003 r. Stąd Euler Hermes jest pierwszą firmą ubezpieczeniową należności handlowych, która włączyła wskaźniki ESG dla wszystkich kwestii powiązanych z ESG do swojej metodologii ratingu.

Co to zmienia w metodologii?

Metodologia ratingu ryzyka kraju Euler Hermes mierzy ryzyka związane z zaległościami w płatnościach przez przedsiębiorstwo w danym kraju z względu na warunku lub zdarzenia, które są poza jej kontrola. Składa się z trzech komponentów średnioterminowych, które mierzą zakłócenia równowagi makroekonomicznej, ryzyko polityczne i strukturalne otoczenie biznesu (SBE); a dwa dodatkowe komponenty krótkoterminowe (wskaźnik ryzyka cyklicznego i wskaźnik przepływów finansowych) umożliwiają analitykom wykrywać recesje i sytuacje kryzysowe dotykające bilansów płatniczych. Rating obejmuje ponad 140 wskaźników i jest dostępny dla 194 krajów.

Komponent SBE (który zawiera np. wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i wskaźnik kontroli korupcji) zostanie teraz uzupełniony o 6 wskaźników oceniających zrównoważenie środowiskowe:

 • Wykorzystanie energii na PKB: kilogram ekwiwalentu ropy na 1,000 USD PKB, stała PSN (parytetu siły nabywczej) z 2011 r.
 • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii: udział w całkowitej produkcji energii
 • Emisje CO2 na PKB: kilogram PKB według PSN w USD z 2011 r. PKB
 • Deficyt wody: roczny pobór świeżej wody jako procent dostępnych zasobów świeżej wody
 • Wskaźnik recyklingu: udział w całkowitej ilości odpadów
 • Podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi: ludzie dotknięci przez klęski powiązane z klimatem, na 100,000 ludności, średnia z 5 lat

Komponent ryzyka politycznego będzie obejmował analizę nastrojów wyłaniających się z mediów społecznościowych. Wykorzystuje algorytmy autorskich danych stosowane do obszernych zestawów danych wyłaniających się z sieci społecznościowych. Pomagają one uchwycić ryzyka niepokojów społecznych, co zostało ostatnio potwierdzone w praktyce na Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej. Metodologia już zawierała, od czasu tzw. arabskiej wiosny, szereg wskaźników mających na celu mierzenie powszechnych nierówności i braku mobilności społecznej.

Nasza nowa metodologia ratingu ryzyka kraju ma na celu uchwycenie podatności na związane ze zmianami klimatycznymi i niepokojami społecznymi zagrożenia przedsiębiorstw, które mogą być narażone na wyższe koszty finansowania i zakłócone łańcuchy dostaw oraz przerwy w działalności gospodarczej. Małe rozwijające się państwa wyspiarskie, kraje z mieszanką energetyki węglowej lub kraje, w których ryzyko powodzi jest wysokie, znajdują się na liście obserwacyjnej ze względu na ich wpływ na transakcje handlowe B2B. Te zewnętrzne wstrząsy są często ślepym zaułkiem dla dostawców, którzy nie myślą od rozszerzeniu swojego procesu due diligence dotyczącego klientów o ryzyka związane z zaległościami w płatnościach. W przyszłości, wraz ze wzrostem świadomości, nie byłbym zdziwiony, gdyby niektóre kraje wykazywały niższe ryzyka związane z zaległościami w płatnościach dzięki skutecznym politykom przystosowawczym – powiedział Ludovic Subran, Główny Ekonomista Grupy Allianz i Grupy Euler Hermes.

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Euler Hermes, wyłączenie licencji CC 3.0.

2 thoughts on “Euler Hermes staje się pierwszym ubezpieczycielem kredytów, który uwzględnia ryzyka ESG w swoich ratingach ryzyka kraju

 • 13 lutego 2020 o 05:00
  Permalink

  Świetne!

  Czy Euler Hermes jest w stanie oszacować i wypłacić odszkodowanie za niespodziewany koniec świata?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.