Euler Hermes rozpoczął działalność w RPA

Euler Hermes, światowy lider rynku ubezpieczeń kredytów kupieckich, rozpoczął w Sahson Hotel w Johannesburgu lokalną działalność i świadczenie usług na rynku południowoafrykańskim (RPA). Prowadzona z Johannesburga działalność Euler Hermes wiąże się z umową reasekuracyjną zawartą z Allianz Global Corporate & Specialty (ACGS) South Africa Limited. Współpraca ta łączy globalną obecność i doświadczenie na rynku kredytów kupieckich Euler Hermes z relacjami biznesowymi i dogłębną wiedzą o społeczności przedsiębiorców lokalnych posiadanymi przez AGCS.

W swoich pierwszych słowach, Gregory Nosworthy, menedżer Euler Hermes na RPA, powiedział: “Jako globalny lider rynku, Euler Hermes ma dobrą pozycję wyjściową do odegrania istotnej roli we wspieraniu czołowych firm z RPA, a z czasem także z szerzej pojmowanej Afryki, oraz eksporterów, w rozwijaniu ich przedsiębiorstw, co z kolei może wyjść Afrykańczykom jedynie na dobre. Nasza sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności ponad 40 milionów przedsiębiorstw na całym świecie. Oznacza to, że powyższe analizy obejmują ponad 200 państw reprezentujących ponad 92% światowego PKB, a my udostępniamy teraz tę wiedzę tutaj.”

Podczas spotkania, Euler Hermes zaprezentował swoje studium: “RPA: Tęcza – przed deszczem czy po?” przedstawiające szczegółowe przybliżenie perspektyw wzrostu w latach 2015/2016.

“Ponieważ zgodnie z naszymi przewidywaniami PKB RPA wzrośnie o wartość do 2% w tym roku oraz 3% w 2016 r., RPA może uwolnić swój potencjał wzrostu i tworzenia miejsc pracy wypełniając luki infrastrukturalne i produkcyjne” – twierdzi Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes. ” RPA posiada istotne mocne punkty, takie jak platforma zaawansowanych usług pozwalająca działać firmom w roli łączników między kontynentami, w szczególności w odniesieniu do niespenetrowanych rynków afrykańskich.”

“Klimat gospodarczy dla RPA poprawił się: terminy płatności są stosunkowo krótkie i stabilne (50 dni w 2014 r.), a rok 2014 był piątym pod rząd, w którym spadła liczba ogłoszonych upadłości (spadek o 13%)” – dodał Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. “Ten trend spadkowy uległ w ostatnich miesiącach osłabieniu. Oczekujemy aktualnie, że ogólna liczba upadłości spadnie w 2015 r. o 3%, do około 2 000 przypadków, po czym zatrzyma się mniej więcej na tym poziomie (0% rok do roku) w 2016 r”.

W przeciwieństwie do spadku cen złota, spadek cen ropy korzystnie wpływa na bilans handlowy RPA. Euler Hermes szacuje, że w nadchodzących latach na wypełnienie luki infrastrukturalnej będzie potrzebnych 68 mld USD.

“W średnim okresie, dobre wskaźniki demograficzne i silniejszy światowy popyt na towary może w dalszym ciągu tworzyć szanse dla południowoafrykańskich przedsiębiorstw” – stwierdził Subran.

Związane z eksportem szanse przedsiębiorstw południowoafrykańskich

Euler Hermes spodziewa się dodatkowych 26 mld ZAR z eksportu towarów w 2015 r., co dałoby łączną sumę 1,025 biliona ZAR. Największymi prawdopodobnymi beneficjentami byłyby biżuteria (9,3 mld ZAR) oraz metale nieżelazne (5,8 mld ZAR). Rośnie też eksport żywności i napojów (szacowane 3 mld ZAR w 2015 r.). Wzrost eksportu w 2015 r. stymulować powinny USA (8,5 mld ZAR) i Chiny (7,3 mld ZAR) – 61% dodatkowego popytu eksportowego RPA generowane jest przez te dwa kraje.

Nadal intensywnie przebiegać będą przepływy handlowe wewnątrz Afryki, a RPA ze swoją relatywnie dobrą infrastrukturą transportową i połączeniami z globalną gospodarką, będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania przyspieszenia, w ramach którego przepływy wewnątrz Afryki Subsaharyjskiej od 2007 r. niemalże się podwoiły. Podczas gdy Europa i Ameryka Południowa pozostają ważnymi partnerami handlowymi, Euler Hermes spodziewa się większej ilości transakcji handlowych przekraczających Ocean Indyjski, w szczególności z Indiami, którym aktualnie RPA zawdzięcza 6% swojego eksportu oraz spodziewany wzrost wartości eksportu o wartości 2,3 mld ZAR.

Tomasz Starus, członek zarządu odpowiedzialny w Euler Hermes w Polsce za ocenę ryzyka mówi o szansach na rynku południowoafrykańskim dla polskich firm: „Polska ma znaczną nadwyżkę handlową z RPA (eksport ponad 680 mln USD w porównaniu do importu o wartości 307 mln USD w 2014 roku). Co więcej – sprowadzamy stamtąd głównie żywność i surowce nisko przetworzone, natomiast eksportujemy tam w coraz większym stopniu towary wysoko przetworzone. To jednak wciąż mało biorąc pod uwagę wspomniany powyżej potencjał zarówno rynku wewnętrznego RPA (luka infrastrukturalna o wartości 68 mld dolarów), jak i możliwości reeksportowe na kolejne rynki afrykańskie i azjatyckie (m.in. Indie). Pomoc ubezpieczyciela działającego na miejscu jakim jest teraz Euler Hermes, znającego lokalny rynek – w związku z tym oceniającego potencjalnych partnerów szybko i realistycznie powinien pomóc polskim przedsiębiorcom podjąć szerszą współpracę z partnerami południowoafrykańskim, zwłaszcza z branż maszynowej i chemicznej, a perspektywy współpracy są też na pewno pomiędzy dobrze rozwiniętym w obydwu krajach sektorem motoryzacyjnym. Także kolejne rynki afrykańskie dzięki kooperacji z południowoafrykańskimi firmami powinny być łatwiej dostępne – jest to najlepsza platforma do eksploracji gospodarczej tego kontynentu.”

Dodatkowy Eksport Firm Południowoafrykańskich z podziałem na Sektor / Państwo

Aneks:

Umowa reasekuracyjna została zawarta pomiędzy Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) South Africa Limited a Euler Hermes w celu rozwinięcia działalności w zakresie ubezpieczeń kredytów w RPA. Obie spółki należą do grupy Allianz. Wszystkie ubezpieczenia kredytów kupieckich w RPA będą dostarczane przez AGCS South Africa (nr FSP 16722). AGCS South Africa oraz Euler Hermes, posiadając wiedzę na temat światowych rynków oraz doświadczenie w usługach dotyczących ryzyka, dostarczanych za pośrednictwem Euler Hermes Services South Africa Pty Limited, będą współpracować w celu dostarczenia klientom światowej klasy rozwiązań w dziedzinie ubezpieczeń kredytów.

***
Firma Euler Hermes to globalny lider w zakresie ubezpieczeń kredytu handlowego i uznany specjalista w obszarze obligacji, gwarancji i windykacji. Posiadając ponad 100 lat doświadczenia, firma oferuje klientom korporacyjnym usługi finansowe wspierające zarządzanie finansami i należnościami handlowymi. Jej własna sieć badawcza monitoruje i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich i ponadnarodowych firm działających na rynkach wytwarzających 92% światowego PKB. Posiadając centralę w Paryżu, firma jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Firma Euler Hermes jest spółką zależną firmy Allianz, notowana na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) i posiada rating AA- od Standard & Poor’s and Dagong Europe. Firma osiągnęła skonsolidowane obroty w wysokości 2,5 mld euro w roku 2014 i ubezpieczyła transakcje handlowe na kwotę 7860 mld euro na koniec roku 2014. Więcej informacji: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku – Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.
O Allianz Global Corporate & Specialty
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) to podmiot Grupy Allianz dedykowany do działalności w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych i specjalistycznych. ACGS świadczy usługi ubezpieczeniowe i konsultingu w zakresie ryzyka w cały spektrum specjalizacji, alternatywnego transferu ryzyka oraz biznesu korporacyjnego: Morskie, Lotnicze (w tym kosmiczne), Energetyczne, Inżynieryjne, Rozrywkowe, Linii Finansowych (w tym D&O), Odpowiedzialności Średnich Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Majątkowych (w tym Międzynarodowe Programy Ubezpieczeniowe). Na całym świecie, AGCS działa w 29 państwach za pomocą swoich własnych jednostek i w ponad 160 państwach świata za pośrednictwem sieci grupy Allianz i partnerów. Zatrudnia ponad 3 500 osób i dostarcza rozwiązania ubezpieczeniowe ponad połowie firm z listy Fortune Global 500, z globalnym przypisem składki na łącznym poziomie 5,4 mld € brutto rocznie (2014). AGCS posiada rating AA przyznany przez Standard & Poor’s oraz rating A+ przyznany przez A.M.Best. Żeby uzyskać więcej informacji odwiedź www.agcs.allianz.com lub obserwuj nas na Twitterze @AGCS_Insurance i na LinkedIn

***
Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

***
Informacja redakcji:
Materiał opublikowano na podstawie materiałów prasowych dostarczonych przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Powyższy materiał stanowi własność autora Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone na rzecz autora. Wykorzystanie możliwe tylko za zgodą autora po bezpośrednim kontakcie. Wydawca portalu Obserwatorpolityczny.pl nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. i poprzez publikację powyższego tekstu nie bierze odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania w zakresie jego działalności operacyjnej, jak również prawdziwość publikowanych danych. Powyższa informacja została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.

Jedna myśl na temat “Euler Hermes rozpoczął działalność w RPA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.