Delegalizacja ugrupowań radykalnych i ksenofobicznych zrodzi realne zagrożenia!

Delegalizacja ugrupowań radykalnych i ksenofobicznych zrodzi realne zagrożenia! Istotą demokracji jest pluralizm, w tym prawo każdego, do głoszenia tego czego chce. Przy czym oczywiście jest to obwarowane ponoszeniem konsekwencji przewidzianych w prawie. 

Jeżeli demokracja chce bawić się w cenzora i zakazuje określonych postaw, poglądów – w wymiarze ich publicznego demonstrowania, to prędzej czy później pojawią się z tego powodu problemy. Ponieważ są ludzie, często nawet całe grupy, które mają poglądy ekstremalne. Zradykalizowani współobywatele, mają inny światopogląd i przeważnie wyrażają go w sposób odległy od powszechnie akceptowanych norm komunikowania się w społeczeństwie. 

Teoretycznie można się zgodzić z tezą, że „nie ma demokracji dla wrogów demokracji”. Tylko, czy to jeszcze jest demokracja, która nie pozwala części ludzi na swobodę wypowiedzi – wolność słowa? Teoretycznie każdy powinien mieć prawo mówienia tego, co myśli – dowolnie, nawet największych idiotyzmów, rzeczy oderwanych od rzeczywistości, bluźnierstw i nawet wypowiadania nieuporządkowanych znaków, bez związku leksykalno-fleksyjnego. Na tym polega modelowo wolność słowa. 

Niektóre publiczne zachowania mogą być szkodliwe

Musimy się jednak zgodzić, że niektóre publiczne zachowania mogą być szkodliwe, zwłaszcza jeżeli docierają do szczególnie wrażliwych grup społeczeństwa np. dzieci – to klasyczny przykład. Każdy się zgodzi z tezą, że dzieci należy zawsze chronić, w każdych okolicznościach i bez względu na wszystko. To racjonalny, absolutnie prawidłowy i potrzebny priorytet działań każdego racjonalnego społeczeństwa. Z tego względu zakazane jest adresowanie różnego rodzaju form przekazu do dzieci np. reklamy alkoholu, pornografii itp. Podobnie chroni się osoby chore, np. szczególnie wrażliwe ze względu na stany psychiczne i podatne na sugestie. Mamy w prawie, a konkretnie w art. 151 Kodeksu karnego zakaz namawiania innej osoby do popełnienia przez nią samobójstwa, jak i pomocy w doprowadzeniu takiej osoby do targnięcia się na własne życie. Analogicznie na tych samych zasadach mamy w prawie, w art. 196 Kodeksu karnego kwestię obrażania uczuć religijnych innych osób. Jak i w art. 256 Kodeksu karnego słynny zakaz propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość. 

W praktyce oznacza to, że ochrona niektórych członków społeczeństwa przed skutkami wolności słowa i swobody wypowiedzi – innych ludzi lub podmiotów, jest równie cenna, jak sama ochrona wolności słowa i swobody wypowiedzi. Mamy więc do czynienia z dobrami równo chronionymi, przy czym jak w przywołanym art. 151 Kodeksu Karnego – mamy do czynienia z dobrem bezwzględnie nadrzędnym, jakim jest przeciwdziałanie wszelkim próbom pośredniego oddziaływania na życie (chęć do życia) drugiego człowieka. To na pewno jest ważniejsze, niż ochrona czyjegoś prawa do mówienia czegokolwiek! Bezwzględnie i bez jakichkolwiek wątpliwości!

Czy zatem powinniśmy delegalizować ugrupowania np. stowarzyszenia ludzi, którzy naruszają już nawet samą formułą swojego istnienia, jak i działalnością publiczną obowiązujące prawo? Czy jeżeli takie stowarzyszenie działałoby jako klub zamknięty, we własnym gronie – to należy na to pozwolić? To wcale nie jest takie proste, proszę wziąć pod uwagę, że np. zupełnie na poważnie istnieją ugrupowania ludzi, którzy się biją nawzajem, przyjmując określone role. Przykładowo mamy wiele dyscyplin sportowych, gdzie przystępujący do uprawiania danej dyscypliny godzą się na ryzyko poniesienia poważnych kontuzji, jak i bezpośrednich uszkodzeń ciała w wyniku oddziaływania przeciwnika. Jak również istnieją kluby, do których uczęszczają ludzie, poszukujący „innych doznań seksualnych” w zakresie sadomasochizmu i innych zachowań seksualnych od innych ludzi. Takie osoby dobrowolnie godzą się na np. chłostę, kopanie, okresowe pozbawienie wolności (związanie, skucie kajdankami) i jeszcze często za to płacą! Czy takich relacji również mamy zakazać?

Proszę zwrócić uwagę na to, że poruszane kwestie w istocie są zbliżone. Można sobie wyobrazić stowarzyszenie osób o radykalnych poglądach politycznych, które ostrzega wszystkich, którzy chcieliby się do niego przyłączyć, że zajmują się np. dyskusjami o różnego rodzaju ekstremach politycznych i społecznych, w tym także na gruncie historycznych doktryn politycznych z przykładami – faszyzmu, hitleryzmu, Komunizmu i innych. Podobnie można sobie wyobrazić stowarzyszenie ludzi, którzy się gromadzą po to, żeby ktoś z nich, bił innych dla doświadczenia satysfakcji seksualnej lub innych doznań dla nich cennych. Czy mamy prawo jako społeczeństwo zakazać tym ludziom tych praktyk? 

Jeżeli ich zdelegalizujemy to będą się ukrywać

Przecież wiadomo, że jak im tego zakażemy TO I TAK BĘDĄ TO ROBIĆ, TYLKO W UKRYCIU! Wtedy, tego typu zjawiska jako niekontrolowane i nie objęte formalno-prawnymi regulacjami państwa, będą miały charakter spontaniczny i na zasadzie prawa silniejszego, tego kto ma więcej pieniędzy i potrafi przeprowadzić interesujące go procesy. Jednak społeczeństwo nie będzie miało nawet dostępu do informacji, że takie coś się dzieje!

Jeżeli państwo będzie prześladować organizacje radykalne, a ściślej ludzi w nich zrzeszonych lub sympatyzujących, to kontrola nad tymi zjawiskami i tym, co wokół siebie indukują będzie o wiele bardziej złożona i skomplikowana, o ile nie niemożliwa. 

Tolerując ugrupowania radykalne, jeżeli oczywiście działają w ramach prawa – to jest warunek bezwzględnie obowiązujący, zyskujemy automatyczną informację o skali tego typu zjawisk w społeczeństwie. Na podstawie tego, co powszechnie wiadomo można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że są śladowe.

Nie należy się również obawiać, że np. kryptofaszystowskie struktury będą zarażać swoimi poglądami społeczeństwo i gromadzić zwolenników. Owszem, to jest możliwe ale w szczególnych uwarunkowaniach np. kryzysu lub jakichś innych sytuacji trudnych społecznie (niepokoje, itp). Jednakże siła pluralistycznego społeczeństwa najbardziej przejawia się w tym, że ono samo eliminuje z mainstreamu poglądy skalne i ich wyrazicieli. Ponieważ oni sami świadczą o sobie! Nie trzeba robić im antyreklamy, wystarczy jak sami zniechęcają do swoich przeważnie trudnych do zaakceptowania postulatów. 

Powyższe to postulat podejścia pragmatycznego, podejście liberalne oznaczałoby, że jest nam wszystko jedno kto i co głosi, a tak nie jest ze względu na np. przywołane wcześniej uregulowania prawne. Należy monitorować, interesować się i nawet warto mieć różne instytucje, czy to oficjalne – urzędowe, czy też afiliowane przy służbach bezpieczeństwa i porządku, jak i również bardzo pożyteczne podmioty trzeciego sektora – które będą monitorować takie zjawiska i analizować ich charakter. Jednak na tym należy poprzestać z interwencją państwa – oczywiście, co ponownie podkreślamy – jeżeli mamy do czynienia z działaniem w granicach prawa. Jeżeli jest ono łamane, to państwo powinno wkraczać zgodnie z nakazem egzekwowania jego zapisów. Nic więcej i nic mniej, tylko żeby państwo było „na poważnie”. 

Chodzi o to, żeby poprzez przymus państwowy nie generować zagrożeń, tam gdzie można utrzymać kontrolę bez żadnego wysiłku i większego ryzyka przy pomocy rejestrowania i monitorowania. Dostosowanie środków i metod do wyzwań, jest zawsze podstawą dobrej administracji.

Rola mediów w “promocji” postaw i poglądów

Jest jeszcze druga strona medalu, otóż chodzi o to żeby media nie robiły sztucznie sensacji z faktu, że ktoś prawdopodobnie chory umysłowo sobie heiluje gdzieś na swojej działce! Do tej pory polskie media bardzo jednoznacznie ignorowały tylko jeden kierunek działalności radykalnej – tej prawicowej. Metoda nie mówienia o zjawiskach bardzo skutecznie izolowała je przez lata od świadomości opinii publicznej. Od czasu, kiedy te środowiska się ujawniły, np. komasując się z okazji różnych aktów demonstrowania uczuć patriotycznych, narodowych lub religijnych – realizowana jest m.in. niezdrowa, często kłamliwa i bardzo negatywna manipulacja. Oczywiście część mediów bardzo obiektywnie informuje, jednak są i takie, które nadają swojemu przekazowi tylko kontekst negatywny, zarazem poniżając i deprecjonując polską ideę narodową! Co ciekawe, przeważnie te same czynniki medialne, ciągle nachalnie promują niektóre publiczne wystąpienia i działania ogólnie mówiąc środowisk lewicowych.

Powyższe powoduje, że społeczeństwo ma zafałszowany przekaz, nawet z radykalnych demonstrantów, którzy swego czasu przyjechali do Polski z Niemiec, żeby stawiać aktywny opór na trasie jednego z marszy niepodległościowych – robiono obrońców wolności i wszystkiego, co szczytne, wspaniałe i w ogóle najlepsze. Trzeba o tych sprawach pamiętać i nie dać się manipulować.

Hipokryzja polskich elit w sprawie popierania faszyzmu

Jest jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, który pokazuje hipokryzję naszych elit, właśnie na kanwie ostatnich przypadków ujawnienia zachowań prawdopodobnie łamiących prawo w Wodzisławiu Śląskim. Otóż, jak polskie organizacje pozarządowe, polscy politycy, w tym obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych i tych poprzednich także – jeździli na Ukrainę. Wspierając, nawołując do wsparcia i pochwalając działalność ugrupowań jawnie odwołujących się do tradycji SS i innych faszystowsko-hitlerowskich pomiotów – to było wszystko w porządku?

Jeżeli jednak pojawia się grupa heilujących Polaków, to święte oburzenie? Natomiast jak bandyci palą ludzi żywcem w Odessie (2 maja 2014 r. – pamiętamy!), czy mordują ludzi w Donbasie – to się nazywa wolność i demokracja?

Bądźmy Więc konsekwentni, jeżeli nasza klasa polityczna i do pewnego stopnia państwo, popierało ugrupowania skupiające ludzi, jawnie odwołujących się do tradycji nazistowskiej W tym także i samorządowców z Ukrainy – przyczyniających się do publicznej, corocznej afirmacji całych formacji SS na ulicach Lwowa i innych miast (marsze, pomniki i inne wydarzenia). To może nie miejmy pretensji, że obywatele Polski poszli w ślady obywateli Ukrainy? W interesie których i razem z którymi – nasi najważniejsi politycy skakali na Majdanie! Wykrzykiwali banderowsko-faszystowskie hasła nacjonalistyczne, które wielu Polaków, Żydów i jeńców radzieckich słyszało w momencie śmierci! Jak ich kaci pastwiąc się nad ich rodzinami i nimi – swoje parszywe zawołania wykrzykiwało.

Będąc adwokatem tych młodych ludzi, którzy prawdopodobnie – jak wynika z przedstawionych w jednej z amerykańskich telewizji w Polsce nagrań ukrytą kamerą – dopuścili się czynów niegodnych. Byłaby właśnie taka argumentacja. Jeżeli bowiem najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego, popierali faszystów na Ukrainie, – często paradujących w mundurach SS, posługujących się odznakami hitlerowskich formacji zbrojnych. To obywatel Polski może uznać, że odwoływanie się do tych „wartości” może być wręcz pożądane? No, bo jak inaczej? Przecież wszyscy widzieliśmy w telewizji naszych polityków jak podawali ręce ludziom z ukraińskich formacji jawnie odwołujących się do tradycji oddziałów faszystowskich. Są jeszcze nagrania w Internecie, nie podamy nazwisk z wiadomych powodów, ale każdy kto posługuje się podstawami języka rosyjskiego, może sobie takie nagrania na popularnym serwisie służącym do zamieszczania serwisów wideo znaleźć. W języku polskim zresztą też.

Niestety, jeżeli klasa polityczna afirmuje rozsadnictwo i pączkowanie faszyzmu w sąsiednim kraju, to musi się liczyć, że podobne zło urośnie i na jej poletku!

Pozostańmy jednak po stronie wolności, z jednym wyjątkiem – jeżeli istnieją dowody, że dana organizacja może służyć jako narzędzie cudzego wpływu na naszą sferę publiczną, to powinna być pod bardziej, niż baczną opieką stosownych czynników. 

Rosyjskie tłumaczenie [tutaj].

39 myśli na temat “Delegalizacja ugrupowań radykalnych i ksenofobicznych zrodzi realne zagrożenia!

 • 25 stycznia 2018 o 04:33
  Permalink

  Trafił pan w punkt. Idioci którzy skakali z hitlerowcami po majdanie teraz udają dziewice bo w polskim lesie 5 chłopaków bawiło sie w teatrzyk. Świetne podsumowanie.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 05:21
  Permalink

  Wybitny felieton. Wiele osób otworzy dzięki wam oczy.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 05:27
  Permalink

  Słuszne konkluzje.

  Popieranie “nostalgii do faszyzmu” na Ukrainie gloryfikuje tę ideologię w Polsce.

  Skaczący pod czerwono-czarnymi flagami w Kijowie polscy politycy akurat są bardzo ważni, nawet udzielają tamtejszej oligarchii miliardowej pożyczki!

  I co my na to?

  Czy Oni nie powinni stać się obiektem zainteresowania polskiej prokuratury za AFIRMACJĘ faszyzmu na Ukrainie?

  Tak to już jest i to wynika z rusofobii.

  Bo to jest wszystko przeciwko Rosji wymierzone.

  Niedługo może usłyszymy, że ci młodzi z Wodzisławia to gloryfikowali Adolfa Hitlera za jego antykomunizm i antyrosyjskość …

  Co jest zgodne z obowiązującą obecnie wykładnią naszej polityki Wschodniej.

  Więc o co ten cały szum?

  Hipokryzja i tyle.

  A że Hitlerowi i całej nazistowskiej III Rzeszy chodziło o WYELIMINOWANIE wszystkich Słowian (jako podludzi) – to już szczegół.

  Ci durnie z Wodzisławia muszą zdać sobie sprawę, że mogło ich nie być – bo by się NIE NARODZILI, gdyż ich dziadkowie by nie żyli.

  Gdyby Hitlerowskim Niemcom udało się nawet pozostać ze 2-3 lata dłużej na Wschodzie, bo o ich zwycięstwie i tak zdecydowała potęga militarna Stanów Zjednoczonych i ZSRR – to wielu z nas by nie było.

  Są takie źródła, które podają (gdybologia historyczna), że latem 1944 roku Stalin mógł podpisać rozejm z Hitlerem, a potem pokój i nowy podział Europy Środkowej z granicą na np. Bugu.

  Były nawet takie zabiegi wokół niego, ale podobno zdecydowały umowy z Zachodnimi Aliantami i lądowanie w Normandii.

  Stąd daleko idąca “spolegliwość” Aliantów wobec “apetytów” Stalina w Teheranie i Jałcie.

  Od momentu jak Rosyjski walec ruszył na Zachód – to wszystkie rozwiązania były możliwe.

  Gdyby Stalin chciał oszczędzić życia swoich żołnierzy i przewidział jaka będzie w XXI wieku “wdzięczność Polaków”, za “nową okupację” – to by może się zastanowił latem 1944 roku – czy iść dalej na Berlin …

  Ale na szczęście dla nas Stalin był tyranem.

  I dlatego też młodzi ludzie w Wodzisławiu mogą, będąc w zdrowiu – uprawiać RADOSNY KULT innego DESPOTY i MORDERCY.

  Nikt z nich nie kojarzy, że wówczas chodziło o ŻYĆ lub UMRZEĆ dla milionów ludzi.

  Amen.

  Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 17:08
   Permalink

   @Inicjator…wnikliwa,anatomiczno-fizjologiczna analiza przylaczam sie… mysle,ze tej “zuli”/zoltodzibom odbila szajba,staszne w skutkach ale infatylne…oni po prostu wykluczyli sie z obiegu w drodze przykladow z wielkuej polityki…jak polski minister spraw zagranicznych gloryfikuje na miedzynarodowym forum publcznym,ze to akurat Ukraincy ( ! ) wyzwolili niemecki oboz zaglady w Auschwitz ….toz to jak drogowskaz i rodzaj nowej socjalizacji…jak ponizej pisze @Zbigniew ewentualnie w sadze jeszcze im psychlog wyda opinie,ze dzialali “bez rozeznania czynu”..( nie wiedzieli co robili..)…tak to panstwowa narracja i rusofobiczna polityka przynosi swietne zniwa..tego ministra od bohaterskich Ukraincow w Auschwitz trzeba ukarac i to publicznie,w /g praw rzadzacych regulami katowskiego miecza bo niestety ten motloch od Walesy niczego nie pojmie, ma szok bialkowy za nadmierne spozywanie kawioru i osmiorniczek….powoduje trwale zmiany organiczne w komorkach nerwowych w mozgu….mozg jak sito,nie moze myslec…

   Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 06:38
  Permalink

  Ten felieton jest rzeczywiście dowodem na to ze otwieracie ludziom oczy. Chańba wszystkim co chociaż zbliżyli się do banderowskiego ścierwa. Hańba politykom śmierć hitlerowskim faszystom i ich apologetom. Chwała Wielkiej Polsce Katolickiej! Ps. Chłopcy już czytali…

  Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 08:50
   Permalink

   A, czy zwrócili uwagę (chłopcy 🙂 ) że za mordą banderyzmu – czai się jeszcze bardziej
   ponury ryj- o którym mało się mówi i pisze….odwieczny
   ojciec wszelkiego zła. Banderowcy to TYLKO pożyteczni durnie,
   chłopcy do wykonania pewnych zadań…i następnie do utylizacji…
   Analogie z naszymi pożytecznymi durniami – nasuwają się same,
   kto za tym stoi i co ma na celu – tego nie wskaże żadne śledztwo…
   a szkoda!!

   Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 07:11
  Permalink

  Ekipa łże n powinna zapłacić za użycie wizerunku ci panowie nie heiluja w przestreni publicznej ale w namiocie na zamkietej imprezie lub w lesie nalezacym do jednego z nich. C 88

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 08:18
  Permalink

  Delegalizacja niczego nie załatwia. To jak z posiadaniem broni. Czy przestępcy mają ją legalnie?
  Wiara w przepisy do ślepa uliczka. Istotą jest codzienne działanie. Nie byłoby handlu narkotykami gdyby ludzie ich nie brali. Nie byłoby wielu chorób gdyby ludzie nie “żali” tyle cukru czy wysoko przetworzonej żywności. Nie byłoby problemów z przyrodą gdyby ludzie jej nie zanieczyszczali. Skupiamy się na “pierdołach” typu “prawo” czy “ratujmy kornika” zamiast pomyśleć zanim kolejne wiadro detergentów wylejemy na trawnik. Bo ważniejsze jest by samochód świecił się jak “psu jajca” niż to że najbliższej przyszłości nie będzie już w przyrodzie wody zdatnej do picia i ziemi zdatnej do upraw.
  Delegalizacja to zabieranie wolności. Wolność kończy się tam gdzie odbiera się wolność komuś innemu. To dość prosta definicja.
  Zamiast delegalizacji trzeba ROZMAWIAĆ, a nie “szczekać na siebie”. Rozmawiać bez nienawiści. Radykalne działania są powodem do innych radykalnych działań. Jeśli jedni kryjąc się za szyldem jakieś grupy odbierają Wolność innym i opisują ich innym szyldem to skutkiem zawsze będzie odwet. Tak to jest wśród drapieżników. Tymczasem my “chorą” jednostkę w ludzkim stadzie prowadzimy przed “majestat prawa” by znaleźć usprawiedliwienie i uznać że jako “chora” nie wiedziała co czyni, zamiast co najmniej izolować ją TRWALE od stada, jak nie uczynić więcej.
  “Prawne fiku miku” to tylko racjonalne usprawiedliwienia dla radykalizmów jednych przeciwko drugim, przy czym ci drudzy w większości nawet nie wiedzą że można być radykalną. Jedynie mniejszość podąża za spiralą radykalizmu.
  Problemem nie są poglądy tak jak problemem nie jest posiadanie broni prze każdego. Problemem jest użycie czy to broni czy radykalizmu przeciwko innym ze swojego stada.

  Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 11:34
   Permalink

   ROZMAWIAĆ ? Kto z kim omawiać, jak kraj opiera się na nienawiści ludzi w wielu płaszczyznach, podsycanej przez kościół i pomioty Solidarności. Tu już nie będzie rozmowy. Ona się skończyła przy Okrągłym Stole, która po prawdzie od początku była fałszywa i podstępna, sterowana przez CIA i Watykan. I natychmiast została zdradzona. Zostało podzielone i nienienawidzące się społeczeństwo w opustoszałym, skolonizowanym kraju.

   Odpowiedz
   • 25 stycznia 2018 o 14:52
    Permalink

    @Wojciech
    Nie doczytałeś do końca.
    “…opiera się na nienawiści…”
    Właśnie widzę.
    Jedni nienawidzą drugich bo ci drudzy ich nienawidzą, a każdy grupowo czy personalnie uważa że ma monopol na racje.
    Delegalizacja to “prawne” działanie, jako takie wirtualne. Przepisami można “zdelegalizować” wszystko, “zło” również ale to nie sprawi że “zło” zniknie. ROZMAWIAĆ należy przed faktem i nie z “obiektem” ale o potencjalnych możliwych “obiektach” i jak im zapobiec w przyszłości, po fakcie to można tylko “poszczekać” i zwalczać “ogień ogniem” podsycając “ogień”. “Ogień” zaś niezależnie od strony pozostanie “ogniem” który ostatecznie strawi obie strony.
    Jesteśmy po fakcie. Ja nie znam rozwiązania. “Prawnie” i “etycznie” już dawno wszystko jest uregulowane, tyle że “Świat idzie w piach” z winy rosnącej grupy jednostek uważających się osobiście za “monopolistów racji” a tym samy nie respektujących zasad ani “prawnych” ani “etycznych” (czy “moralnych”) i tu nie będę odkrywczy stwierdzając że trudno określić co było pierwsze: czy “monopoliści racji” czy też nadbudowane “prawo” i “etyka”.
    Faktem jest że u praprzyczyn jednego i drugiego jest nie tyle niewiedza (braki w lub całkowity brak edukacji klasycznej) co zwyczajna głupota.
    Realnie obrazek jest taki że grupka “prawnie” dorosłych czyniła coś zachowując się jakby była gdzieś na pierwszym etapie rozwoju (pierwszy z czterech) a więc nieszczególnie była “dorosła” co kwalifikuje się raczej do ich obserwacji w izolacji (od siebie również) a na pewno określenia jako jednostki niezdolne do samodzielnego podejmowania “dorosłych” decyzji.
    Niestety takich obrazków (w czasach “kultury obrazkowej”) mamy zatrzęsienie i wystarczy kilka minut na przegląd obrazków z publicznego przekazu różnych grup w tzw “mediach” by stwierdzić że nastał czas zdziecinnienia wieloaspektowo rozumując.

    Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 09:33
  Permalink

  Jeśli w trakcie obchodów rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu w EU, nie mówi się kto tego dokonał i używa się sformułowania” jeden z sojuszników”, to nie ma co się dziwić że jeden uważa że dokonali tego Ukraińcy,a drugi czci faszyzm!

  Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 16:52
   Permalink

   @wlodek…w tym roku w Niemczech i w UE nie ma oficjalnych obchodow rocznicowych, moze gdzies za jakues honorarium dziennikarskie ktis w Polsce o tym w jakies nocie napisal ale oficjalnie nie bylo zadnych uroczystosci czy seminariow,nie mialam sie gdzie za zaakredytowac….narracja jest zwrocona na ujadanie na Polske i ze to Polska “zrobila”2WS i te obozy zaglady….tu jest caly przemysl .ktory pracuje nad tym zagadnieniem i niechce ani Polsce,ani Grecji ani Wlochom zaplacic odszkodowan za zniszczenia i zagarniecie mienia…..Wlochy maja przez Niemcy (ten kochany federalny minister finansow,niejaki Wolfgang Schäuble, ktory od cos 3 miesiecy “schowany” jako marszalek tutejszego parlamentu bo chcieli go zabic ..)narzucony “program szczednosciowy”w ramach ratowania €uro przez Merkel i miejsc pracy maja do licha i ciut ciut ale nie moga nikogo zatrudniac lub robic inwestycji,gdyz nie moga ani grosza/centyma wydac i tak maja 80-100% bezrobocie i na prowincji i w duzych miastach in.w Neapolu,ludzie maja np.26 lat,ukonczony uniwerystet i nie maja pracy,ida do mafi,ktora jest paralernym panstwem we Wliszech i ma swoj obieg pieniedzy,glownie $ albo : HALLO !,HALLO ! zmuszani sa przez rozne agentury /biura poborowe do nauki j.niemieckiego i Niemcy ich zatrudniaja ,masowo min w szpitalach i gdzie inndziej…z tej sytuacji i z tej we Francji,trzynanych przez Niemcy za morde moze byc wieksza rozpierducha,jak sie gloduje i jest sie ponizanym to….dlatego nikt tu o takoczeniu 2WS nie mowi,tylko o czyms innym,zreszta* niestety * z wycofaniem sie wojsk USA z Niemiec ze stref okupacyjnych po 2WS nie ma kto Niemcow sprawdzac i wychowywac…niestety…musze to tak ujac…
   Francja trzymana za morde wywalczyla sobie ,by w glownym pasmie “ogladalnosci TV”,tj.o 20:15 – 20:45 wyswietlic film fabularny produkcji niemieckiej pt.”STALINGRAD” i rozmowy belgiskiego publicysty i filmowca Clauda Lanzmann’a z osobami,ktore przezyly KZ SOBIBOR, KZ THERIESIENSTADT i to by bylo na tyle, sa kajdanki,jak ktos na ten temat mowi ….tylko czekam,jak Niemcy zwroca sie do rzadu polskiego o odszkodowania wojenne….wcale nie zartuje…..taka jest narracja a w gabinecie niemieckego prezydenta i w “okraglaku” / szklanej kuli,ktore sa siedziba niemieckiego parlamentu wisza kosztowne dziela sztuki zrabowane Polsce…..Smacznego !

   Odpowiedz
   • 25 stycznia 2018 o 18:01
    Permalink

    Królowo,te słowa padły z ust vice przewodniczącej E.U,podczas wystawy organizowanej przez Światowej Organizacji ZZZZZZ w gmachu E.U.Wieczorynko,ty chyba się nie dziwisz POPIS ma wśród nich klientelę,więc jak ma ich likwidować

    Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 16:58
   Permalink

   Włodku, SLD jeszcze gdy było w Sejmie wnioskowało o delegalizację tych różnych dziwnych i rzekomo patriotycznych organizacji. Jednak żadne inne ugrupowanie polityczne nie podjęło tematu.
   Obecnie różne służby powinny się przynajmniej zainteresować – skąd te ugrupowania patriotyczne otrzymują pieniądze potrzebne na własną działalność.
   Pozdro

   Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 09:35
  Permalink

  W kwestii zdania wieńczącego – pełna ZGODA!! 🙂

  ‘Ta telewizja” kłamie i szczuje na Polaków od lat! Co państwo polskie powinno z nią zrobić?

  Dlaczego antypolskie media atakują Polskę i Polaków?

  Pytania…pytania..pytania – Tolerować (lewacko-kosmopolityczne) zło?

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 10:12
  Permalink

  W liceum miałem kolegę, który był neonazistą. Na wf-ie biegał z białą koszulką z czerwoną swastyką. Niezłe jaja były. A te kawały o cccccc jakie opowiadał. Mieliśmy bekę jak nic. Nie zdał do kolejnej klasy, ale nie przez poglądy. Kilka lat po liceum spotkałem go na mieście i już neonazistą nie był, tylko liberałem. Tak więc poglądy nie są dane raz na zawsze, a delegalizacja raczej ma taki sam efekt jak prohibicja… Niestety u nas elity nie mają rozwiniętego praktycznego myślenia, a jakie elity, takie społeczeństwo. I dalej wierzymy w moc papierków, paragrafów czy w Andersa na białym koniu.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 11:14
  Permalink

  ………a jakie elity, takie społeczeństwo…………….. Hmmm?
  TU, nie może być znaku równości. BA! W ostatnich 200 latach raczej nie było. Drążę głębiej – społeczeństwo to R1a1 natomiast tzw.elity,
  już niekoniecznie…………………:)
  Społeczeństwo i “elity świecznikowe” to nie pasujące
  do siebie elementy układanki………………………………………..

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 12:08
  Permalink

  Jak tu może jeszcze

  TO JA OCENZUROWAŁEM WASZ WEB J.

  To jedyny kraj na świecie, który celebruję swoich płatnych zdrajców.

  Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 15:36
   Permalink

   Wojciechu,domyślam się o kim piszesz. W Rosji opublikowano sondaż dotyczący najważniejszych Rosjan XX wieku.1.Gagarin 2.Wysocki 3.Żukow 4.Stalin. Gdyby w Polsce opublikowano podobny sondaż to oprócz JPII,znalazłby się wspomniany przez ciebie …..?(obok Lecha)?

   Odpowiedz
   • 25 stycznia 2018 o 16:35
    Permalink

    @wlodek. W Rosji….. 🙂 doobre , kto może – Левада-Центр?
    Włodku nie wierz tak mocno “w Rosję’…. a wyniki zmanipulowane.
    W każdych wygrywa w cuglach – STALIN, i nic Ty sam, i
    pozostałości trockistowskie nie zmienią.
    Amen.

    Odpowiedz
    • 25 stycznia 2018 o 17:48
     Permalink

     krzyku,odpuściłem polemikę z twoimi poglądami.One nic nie wnoszą do lepszego zrozumienia rzeczywistości i przypominają dyskusję w Radiu Erywań. Powodzenia!

     Odpowiedz
   • 25 stycznia 2018 o 18:14
    Permalink

    @ Wojciech, @ Włodek (zakładam, że Włodek wszystko wie, ja bym się nie domyśliła o jakie nazwiska chodzi) .
    Otóż gdybym ja brała udział w głosowaniu w Rosji to na pierwszym miejscu byłby marszałek Żukow, na drugim poeta-piosenkarz Włodzimierz Wysocki. Jak chodzi o Polskę to wolę zamilknąć.

    Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 14:14
   Permalink

   Rosja ze swoim zdemoralizowanym społeczeństwem (najwyżej w rankingach alkoholizmu i HIV/AIDS), znacznymi muzułmańskimi mniejszościami (10%-20% społeczeństwa+ muzułmanki rodza wiecej dzieci niż białe rosjanki) i korupcja to napewno nasza ostatnia deska ratunku. Jasne. Rosja to takie gorsze USA- imperialistyczne, skorumpowane i zdegradowane państwo. Na silnych tylko wygladaja, ich cały sprzęt militarny to złom z czasów zimnej wojny.
   Węgry? Hmm ok, ale nie wystarcza.

   http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/russianfederation

   http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/

   https://www.transparency.org/cpi2014/results

   Odpowiedz
   • 25 stycznia 2018 o 16:40
    Permalink

    “bob” – wyluzuj. 🙂 …. Węgry poszły już po rozum (do głowy), niektórym
    (jeszcze) myli się głowa z tyłkiem. I dlatego jest jak jest.

    Odpowiedz
  • 25 stycznia 2018 o 23:38
   Permalink

   @krzyk58. Czyżbyś nie zauważył, że najbardziej kosmopolityczne szambo wypływa obecnie ze światowej oligarchii kapitalistycznej uświęconej religijnie, która realizuje prawicowe cele podboju świata w interesie jedynie słusznej religii i kasty “nadludzi” trzymających finanse tego świata?. Jakie tego będą efekty, zobaczymy. Ratunek to prawdziwa społeczna lewica laicka w państwach narodowych.
   Czas spojrzeć prawdzie w oczy, że “lewactwo” to tylko zasłona dymna i odprysk wygodnej dla kapitału społecznej aberracji, nie mającej z lewicą nic wspólnego. Natomiast prawactwo jest doskonałym narzędziem tegoż kapitału w realizacji swojego imperializmu. Ze swoim trockizmem i kosmopolityzmem zatrzymałeś się gdzież daleko w latach 70-tych ubiegłego wieku, może jako “dziecko kwiat” obecnie nawrócone? 🙂

   Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 16:01
  Permalink

  Nasze miasto? NIE LINKUJEMY DO MEDIÓW NIEMIECKICH. POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 17:28
  Permalink

  Na początek zadam kilka pytań retorycznych: Czy zatrzymanie sprawy reparacji wojennych przez nowego szefa MSZ zmniejszyło ataki polityczne i medialne Niemiec na Polskę? Czy Magdalena Środka i Jan Hartman przestali krytykować kościół katolicki po jego ostrym skręcie w lewo, przy udziale papieża Franciszka? Czy niskie bezrobocie, rekordowo wysokie płace, stosunkowo niski deficyt spowodowały, że lewacy są zadowoleni z sytuacji ekonomicznej Polski?…………… https://bialyrasizm.pl/negocjacje-z-lewakami/ 🙂

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 20:32
  Permalink

  Popieram w 100% tą retorykę, nie ma po co robić z igły wideł, to co oni zrobili nie służy naszym interesom. Psują wizerunek Polski i dają powód do plucia na nas. Łże N powinien być zliwkidowany.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 21:25
  Permalink

  DROGI PANIE, PAN NA PEWNO ROZUMIE… POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

  Odpowiedz
 • 25 stycznia 2018 o 23:19
  Permalink

  Niestety takie są skutki polityki prawicowych rządów PO-PiS i ich polityki histerycznej gloryfikującej bandytów. Wy-guglać: “Sejm jednomyślnie uczcił żołnierzy NSZ. Razem: Wśród nich byli hitlerowscy kolaboranci”. (Od jesieni 1944 roku przy sztabie Brygady Świętokrzyskiej rezydował oficer łącznikowy niemieckiej Abwehry z Radomia. Od tego momentu wszelkie działania były uzgadniane z Niemcami. Przy odrobinie dobrej woli można znaleźć te dane w ogólnie dostępnych źródłach.) Prymitywne umysły odbierają to jako przyzwolenie na rasistowskie i faszystowskie zachowania, a nawet zachętę do takiego postępowania.

  Do tego dochodzi tolerowanie i wspomaganie faszyzmu na Ukrainie i mamy efekty. Przypomnę tylko, że 21 listopada 2014 r. – “Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął uchwałę wzywającą kraje członkowskie do podjęcia bardziej skutecznych środków zwalczania gloryfikacji nazizmu, a także innych form dyskryminacji rasowej, ksenofobii czy nietolerancji. Jej treść wyraża zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się w różnych częściach świata „ruchów ekstremistycznych i rasistowskich ideologii”, a także gloryfikacją „w jakiejkolwiek formie” ruchu nazistowskiego, w tym byłych członków Waffen-SS – także poprzez stawianie im pomników. Dokument wzywa do przeciwstawiania się tego rodzaju zjawiskom, z użyciem środków zgodnych z międzynarodowymi standardami praw człowieka”.
  W głosowaniu wzięło udział 115 ze 193 państw członkowskich, z czego 55 wstrzymało się od głosu, a trzy – Kanada, USA i Ukraina, zagłosowały przeciw. (…) W głosowania Polska wstrzymała się od głosu.”. http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zgromadzenie-ogolne-onz-przyjelo-rezolucje-federacji-rosyjskiej-o-zwalczaniu-gloryfikacji-nazizmu-usa-kanada-i-ukraina-przeciw

  Protokół głosowania można sobie ściągnąć w pdf: http://www.un.org/en/ga/third/69/docs/voting_sheets/L56.Rev1.pdf

  Taka postawa Polskich? (czy aby na pewno?) władz, jest policzkiem wymierzonym całemu Polskiemu narodowi, który po ucieczce “jaśnie państwa” przez Zaleszczyki został poddany faszystowskiej eksterminacji, przy biernej postawie Watykanu. Politycy wymierzyli mi więc policzek, jako Polakowi którego dziadek walczył w kampanii wrześniowej i został zabity przez faszystów w Stalagu.

  Nie zgodzę się tylko z jednym stwierdzeniem felietonu, że prywatne poglądy powinny być tolerowane. Otóż dla faszyzmu nie powinno być żadnej wolności i tolerancji, nawet w aspekcie nie publicznych i prywatnych gloryfikacji. Był on bowiem narzędziem w rękach wielkiego kapitału i Watykanu wykorzystanym m. in. w celu likwidacji Słowian.

  Odpowiedz
 • 26 stycznia 2018 o 08:00
  Permalink

  @Miecław.
  Zauważył’em, (tak się porobiło) że owa ‘kapitalistyczna oligarchia”
  weź na warsztat np. “rosyjską” oligarchię. 🙂
  To nic nic innego jak kulturowi marksiści propagujący moralny
  rozkład – w swoim gronie pielęgnujący rytuały (swojej) czystości
  rasowej – etnicznej. W Stanach, czy na zachodzie podobny schemat
  Miecław. Mam cichą nadzieję że lewicę laicką trafi szlag ostatecznie,
  analogicznie jak totalitaryzm w wydaniu Zachodu a zwłaszcza Ameryki….doprawdy nie wiem
  gdzie są ukryte większe zasoby zła i pogardy wobec(szarego) człowieka…

  Odpowiedz
  • 26 stycznia 2018 o 10:15
   Permalink

   @krzyk58. Pytasz – “…..doprawdy nie wiem
   gdzie są ukryte większe zasoby zła i pogardy wobec(szarego) człowieka…”.? Odp. W religii watykańskiej, jako spadkobiercy cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego tkwią korzenie feudalizmu i kapitalizmu, na podstawie której władcy tego świata tworzą własną kastę. Najpierw królów i książąt, szlachty, potem feudalnych posiadaczy ziemi i kapitału, a obecnie ponadnarodowych właścicieli kapitału. To są potomkowie dawnych bandytów i nuworysze, którzy siłą zapanowali nad narodami zawłaszczając sobie ziemię i spychając lud w ciemnotę. To oni zniszczyli naszą słowiańską kulturę. To oni mają głęboko zakorzenioną genetycznie pogardę dla zwykłego człowiek, który od tysięcy lat jest dla nich albo mięsem armatnim w ich wojnach, jak się pokłócą o zasoby lub wpływy i żony, albo tanią siłą roboczą począwszy od pańszczyzny po nowoczesny prekariat. A tego wszystkiego pilnuje kasta kleru uświęcając te stosunki, a tam gdzie religia jest w zaniku tworzy się różne aberracje społeczne pod szyldem pseudo-wolności, aby rozbijać świadomość społeczną i egalitaryzm zmuszając ludzi do walki o przetrwanie w ponowoczesnym świecie. Zniewolenie ekonomiczne obecnie służy temu samemu celowi co kiedyś religia. Tak jest na zachodzie, a u nas oprócz zniewolenia mamy jeszcze na dodatek religię służącą temu zniewoleniu.
   Oczywiście nie mam tu na myśli prawdziwego chrześcijaństwa, które zgodnie z naukami Chrystusa wprowadzało bezwzględny egalitaryzm.

   Dawno już szkodliwość religii opisał zakonnik Antoni Szech, czyli Izydor Kajetan Wysłouch (z rodu szlacheckiego) – twórca polskiej TEOLOGII WYZWOLENIA, który w broszurze “Być albo nie być” wydanej w 1910 roku, już jako ex zakonnik (wyrzucony przez hierarchię kleru za działalność w interesie ludu polskiego) tak pisze:
   “.. że polski katolicyzm uległ tak wielkiej degeneracji, że „obezwładnia ducha, osłabia energię, niszczy wszelką inicjatywę, wypacza i usypia umysł, kaleczy serca, sprzymierzeńcem jest wszelkiej reakcji”. Szech apelował: „Jeśli przyszłość ludu naprawdę na sercu nam leży, jeśli lud z bierności jego i duchowego serwilizmu wyprowadzić chcemy – w wolnych ludzi go zamienić […] choćby dlatego, że lud – to Polska, to jedyna Polski nadzieja, musimy nie księżom jedynie wypowiedzieć walkę, ale na walkę z Kościołem się zgodzić. […] katolicyzm wśród ludu osłabić trzeba, walkę mu wydać otwartą. Walka to o Prawdę, światło, wolność. Walka o lud. O Polski lepszą przyszłość. […] jestem głęboko przekonany, że walka z Kościołem – to obowiązek w imię dobra ludu i miłości ojczyzny”.

   Wcześniej w 1908 roku – “W broszurze „Hańba” powtarzał tezy o egoizmie warstw posiadających jako przyczynie niepowodzeń walk o niepodległość. Tekst kończył z goryczą: „Hańba nam, że bezruchem swym do trupa uczyniliśmy Polskę podobną, że bezduszną, trupią i zgniłą jest ta, co wyroki feruje wszelkie – nasza »oświecona« opinia, że w imię dobra ojczyzny, której zgniłego snu nikomu mącić nie wolno, tłumi się wszelką myśl śmielszą, że w każdym słowie szlachetnym, odważnym, zdradę się widzi ojczyzny i zamach na »jedność« jej i spokój, że […] »prawdziwy Polak« to sługa reakcji i wstecznictwa […] a katolik u nas synonimem głupoty, bezmyślności, niewolnictwa ducha”.
   Streszczenie poglądów i teologii wyzwolenia można przeczytać tu:
   http://lewicowo.pl/za-szczescie-wasze-i-nasze-czyli-polska-teologia-wyzwolenia/

   Czy od ponad 100 lat coś się zmieniło?

   Odpowiedz
 • 26 stycznia 2018 o 12:32
  Permalink

  @Miecław.
  A u ciebie nic nowego wróg ciągle ten sam – KK, a świątobliwe, pobożne dobro – lewica. Miecław, tak jak religie abrahamowe,
  tak i “komuna”-lewica to nie są nasze (rodowe) wierzenia. Odnoszę
  wrażenie ze pochodzisz z tych słowian co to rytualnie nie spożywają wieprzowiny

  Czy Ty aby nie jesteś klonem Pieczyńskiego? Miecław, nachalna retoryka areligijna przynosi zwykle odwrotny od zamierzonego skutek,. i jeszcze taka zasłyszana w necie uwaga, w temacie…. nie do końca wiem dlaczego: gdy powiem ateistom, że zgodnie z ich teorią pochodzą od “maupy’, a mnie Pan Bóg stworzył,
  to dziwnie się denerwują…. co jest nie tak, ze światopoglądem
  materialistycznym? Chcą wierzyć że pochodzą od ‘maupy” – proszę bardzo, tylko po co zmuszać pozostałych.Ucisk i przemoc
  tej mniejszości wobec pozostałych, zdecydowanej większości to jedna z metod wpływu lewicy na świadomość ‘ciemnego”,
  wg nich luda. ))

  Odpowiedz
  • 26 stycznia 2018 o 15:12
   Permalink

   @krzyk58. Jako inteligentny człowiek powinieneś zauważyć, że to ty mnie “stworzyłeś i nakręcasz.” 🙂 Ja stosuję tylko tą samą retorykę co ty, tylko z innej perspektywy. Po tym jak pierwszy raz znalazłem się na tym forum w wyniku emocjonalnego protestu przeciwko gloryfikacji “wyklętych”, jako pierwszy mnie zaatakowałeś za poglądy. Z mojej strony miał być to jeden wpis-post protestu i tyle. Nie miałem zamiaru brać udziału na tym forum w dyskusji, bo z reguły nie mam czasu na czcze dyskusje z ludźmi, którzy nie maja odpowiedniego potencjału, aby zrozumieć istotę filozofii życia i polityki na tej planecie. 🙂

   Sam piszesz, że “nachalna retoryka areligijna przynosi zwykle odwrotny od zamierzonego skutek”, ale podobnie jest z twoją nachalną retoryką pro religijną i antylewicową, bo przez to stałem się twoim adwersarzem i zbieram poparcie komentatorów, nawet prawdziwego chrześcijanina (@Adama), a ty obrywasz co i raz. Gdybyś nie stosował tej nachalnej retoryki, był człowiekiem zrównoważonym, człowiekiem konsensusu, to ja nie miałbym tu o czym pisać. SAM JESTEŚ SOBIE WINIEN, ŻE TRAFIŁEŚ NA MNIE I NIE SPODZIEWAŁEŚ SIĘ, ŻE NIE JESTEM ZWYKŁYM LEWAKIEM:-)

   A co do pochodzenia od małpy? To jestem z tego dumny 🙂 Wolę zdrową ewolucję niż stworzenie przez obcego boga, do tego okrutnego.
   „W obliczu ogromu zła na świecie byłoby bluźnierstwem posądzać Boga o istnienie” – Tadeusz Kotarbiński.

   Ale tak mi się zdaje, że musisz i ty uznać swoje pochodzenie od małpy? 🙂 Tyle bowiem mamy wspólnego z nimi, że się tego nie wyprzemy. Jak uczniom prezentuję przy okazji wiedzę naukową, w jaki sposób mutacje genetyczne wpłynęły na to że staliśmy się ludźmi w oparciu o kulturę, to ci bardziej wierzący doznają dysonansu poznawczego, są w szoku! No bo jak to?, na religii przecież było o stworzeniu, a tu naukowcy takie herezje głoszą.

   Zapoznaj się z tym, może pojawią się jakieś ciekawe rozważania?:-)
   “Mężczyzna jest bliższy szympansowi niż kobiecie?”
   http://odkrywcy.pl/kat,111396,page,2,title,Mezczyzna-jest-blizszy-szympansowi-niz-kobiecie,wid,12776465,wiadomosc.html
   Ten link już nie działa, bo pewnie nie jest poprawny politycznie, więc proponuję te linki:
   http://www.nauka.pinimini.ovh/mezczyzna-jest-blizszy-szympansowi-niz-kobiecie/
   DO TEGO MEDIUM NIE LINKUJEMY WEB JOZ.
   Wy-guglać też może znajdziecie: “Naukowcy: Kobietom jest bliżej do małp niż mężczyznom”, bo link mi już nie działa, też nie jest poprawny politycznie.

   Wy-guglać też: “Co naprawdę różni nas od małpy?” bo nie można linkować.

   Zbierasz więc @krzyku58 żniwo swojej prymitywnej prawackiej propagandy.

   Odpowiedz
 • 26 stycznia 2018 o 15:59
  Permalink

  @Miecław. “że to ty mnie “stworzyłeś i nakręcasz.” ?
  I vice versa… jeszcze ‘przed Tobą” prezentowałem “inne” poglądy- na forum OP.
  “bo z reguły nie mam czasu na czcze dyskusje z ludźmi, którzy nie maja odpowiedniego potencjału,”
  Ba! Superbientem animus prosternet…więc Miecławie ostrożnie
  z wydawaniem osadów bliźniego swego – gdyż fallaces sunt rerum.
  Ament. I tradycyjnie, już Bądź Pozdrowiony….

  Odpowiedz
  • 26 stycznia 2018 o 17:17
   Permalink

   @krzyk58. Nie zgadzam się, ty byłeś już nakręcony anty-lewicowo i pro-religijnie, zanim ja pojawiłem się na forum. Przecież czytałem twoje nawiedzone posty. 🙂 Pozdrawiam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.