Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.1)

fot. red.

Deklaracje programowe pana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 znajdziemy na stronie internetowej kandydującego [Źródło: https://www.andrzejduda.pl/program dostęp 2.07.2020 g. 7:30, wszystkie cytaty za źródłem].

Znajdziemy tam trzy insertujące informacje. Najpierw jest apel pana Prezydenta do rodaków, następnie przypomnienie, że go wybrano Prezydentem i dalej – tytułowe deklaracje programowe, jest ich 8 oraz chyba jeszcze ciekawsze – „Jak obronić dobrą zmianę?”. Ta druga część jest chyba nawet jeszcze ciekawsza, niż pierwsza.

Poniżej w sposób syntetyczny omówimy te zagadnienia, wszystkie cytaty za źródłem j.w. W najbliższych dniach dla równowagi, przedstawimy analogiczną analizę głównych założeń programu pana Rafała Trzaskowskiego (kierujemy się kolejnością alfabetyczną).

„Deklaracje programowe”:

 • „Po pierwsze: Wsparcie dla rodzin”
 • „Po drugie: Silna gospodarka i utrzymanie miejsc pracy”
 • „Po trzecie: Dodatek Solidarnościowy na czas epidemii”
 • „Po czwarte: Rozwój Funduszu Medycznego”
 • „Po piąte: Produkt Polski i skuteczna dyplomacja ekonomiczna”
 • „Po szóste: Rozwój wsi i przeciwdziałanie niedoborowi wody”
 • „Po siódme: Bezpieczeństwo i niezależność”
 • „Po ósme: Prawda historyczna i wizerunek Polski”

„Jak obronić dobrą zmianę”:

 • „Inwestycja w społeczeństwo”
 • „Silna gospodarka”
 • „Zdrowie i ekologia”
 • „Bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa”
 • „Polska równych szans”

„Po pierwsze: Wsparcie dla rodzin”

Czytamy tam: „Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.” Można tylko dodać, że Ci Polacy i inni pracujący w Polsce, którzy są beneficjentami tych programów (w tym obcokrajowcy), natomiast z pewnością, nie Ci Polacy, którzy płacą na te programy dla reszty społeczeństwa i gości tutaj pracujących. Tyle w temacie, bo to jest temat trudny, ale trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że pan Prezydent wyjął pieniądze z kapelusza.

„W trudnych czasach potrzeba polityków, którzy potrafili wywiązać się z obietnic. Państwo zaś potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki.” Programy socjalne nie są kołem zamachowym dla naszej gospodarki, jest nim – powiązanie inwestycji firm prywatnych z inwestycjami publicznymi. To jest nasze koło zamachowe, mała konsumpcja – oczywiście ma swoje znaczenie wspomagające, ale ona nie jest dla wszystkich. Jeżeli np. ktoś nie może mieć dzieci, jest wykluczony z 500+.

„Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka.” No nie do końca z tym bogaceniem się, ponieważ Ci, którzy płacą podatki na ten socjal i z niego nie korzystają, raczej się od tego nie bogacą. Natomiast gospodarczo na pewno to miało swoje pozytywne znaczenie.

„Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.” Dobrze, że pan Prezydent to jasno powiedział. Wiemy z czym mamy do czynienia w sensie wymiaru politycznego. Tylko byłoby dobrze, żeby pan Prezydent i jego poplecznicy pamiętali, że te pieniądze ktoś wcześniej musi zarobić.

[Źródło: https://www.andrzejduda.pl/program dostęp 2.07.2020 g. 7:30, wszystkie cytaty za źródłem].

Zapraszamy jutro na kontynuację felietonu. Cykl podzielono na 6 części.

36 thoughts on “Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.1)

 • 3 lipca 2020 o 05:09
  Permalink

  Analiza programu kandydatów jest potrzebna,.

  Odpowiedz
 • 3 lipca 2020 o 05:19
  Permalink

  Bardzo dobrze zapowiadająca się obiektywna ocena deklaracji kandydatów.

  Czekamy z niecierpliwością na ciąg dalszy analiz.

  1492 ofiar – tyle na dziś ofiar koronawirusa.

  Niech im Ziemia lekką będzie.

  Amen.

  Odpowiedz
  • 3 lipca 2020 o 15:05
   Permalink

   Dr Diana Wojtkowiak: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (Dot. 5G)

   Gdańsk 11.05.2020

   W.P.
   Prokurator Generalny
   Zbigniew Ziobro
   Prokuratura Krajowa
   ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

   Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

   Zawiadomienie zostaje przekazane jednocześnie do wiadomości:
   Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia
   Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
   Wojciech Skweres – Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny
   Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
   Anna Goławska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia;
   Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
   Prezydent RP Andrzej Duda
   Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
   Prezes PIS Jarosław Kaczyński
   Minister Środowiska Michał Woś
   Minister Klimatu Michał Kurtyka
   Minister Cyfryzacji Marek Zagórski
   Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.

   Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, Facebooku i innych platformach informacyjnych jest oficjalnie zabronione, przy czym informacje są szybko usuwane.

   Możemy się więc spodziewać, że solidne opracowania na ten temat będą potrzebowały wielu lat na dopuszczenie do opublikowania. Obecny stan wiedzy jest jednak wystarczający, aby prześledzić mechanizm oddziaływania promieniowania mikrofalowego na zjadliwość wirusa. Informacje te znajdziemy w każdej bibliotece akademickiej. Biegli w sztuce naukowcy, ogarniający całość procesów odbywających się w komórce, a nie wyspecjalizowani w badaniu przez całe życie jednego elementu, muszą już od dawna wiedzieć o tym. Nie jest więc niespodziewane, że to właśnie ta grupa wirusów jest tak intensywnie badana w badawczych ośrodkach wojskowych od wielu lat. Wirus który możemy, przynajmniej w jakimś stopniu, zdalnie włączyć i wyłączyć to ideał broni biologicznej. Jak przedstawiam to w szerzej rozpatrującej zagadnienie załączonej pracy, prawie identyczny wirus SARS CoV, różniący się tylko fragmentami sekwencji białek odpowiedzialnymi za przyleganie wirusa do komórek ludzkich, wykorzystuje do infekcji i zmasowanego rozprzestrzeniania się po organizmie te same dwa szlaki sygnalizacji komórkowej, które są niezależnie uruchamiane przez mikrofale. Wyższy poziom natężenia mikrofal oznacza większą zjadliwość wirusa i większą śmiertelność pacjentów, a być może śmiertelność ta jest całkowicie zależna od obecności mikrofal. Biorąc pod uwagę, że pandemie grypy okresowej, a więc również koronawirusa, występują cyklicznie razem z wysoką aktywnością słoneczną, a ta jest obecnie w swoim minimum, wirusy te mają w sposób naturalny niewielką możliwość wytworzenia poważnych konsekwencji epidemiologicznych w tym i w następnym sezonie grypowym (listopad-kwiecień). Potrzebują stymulacji.

   Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podwyższył rozporządzeniem z grudnia 2019 roku normy pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości nie dwu lub pięciokrotnie, czy w zależności od zgłaszanych przez operatorów komórkowych potrzeb, ale stukrotnie do najwyższej wartości akceptowanej na forum międzynarodowym. Do wartości funkcjonującej w niektórych państwach nie ze względu na kompromis zysków ekonomicznych i szkód zdrowotnych, ale ze względu na zaszłości historyczne kiedy wprowadzając nadajniki radiowe i radary nie prowadzono jeszcze badań molekularnych, a rozpatrywano jedynie ostre zaburzenia funkcjonowania organizmów. Teraz państwa, które mają te normy nie chcą się z nich wycofać w obawie przed ogromnymi odszkodowaniami jakie należałyby się osobom poszkodowanym, gdyby wina szkód została uznana po stronie operatorów telekomunikacyjnych i państwa, które przyjęło błędne normy. Minister Szumowski podwyższył tak bardzo normy natężenia pola elektromagnetycznego ignorując zgłaszane uwagi w ekspresowych konsultacjach społecznych i wbrew zaleceniom polskich organizacji państwowych ustanowionych w celu dbania o zdrowie obywateli i środowisko.

   O długotrwałych następstwach podwyższenia norm pól elektromagnetycznych w postaci skoku umieralności na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne informowałam ministra Szumowskiego i inne decyzyjne osoby w Ministerstwie Zdrowia w mojej petycji w sprawie procedowania rozporządzenia podwyższającego normy promieniowania elektromagnetycznego z dnia 25.11.2019, wyposażonej w załączniki dostarczające konkretnej wiedzy.

   Operatorzy telefonii komórkowej wiedząc o planowanym podwyższeniu normy już na kilka miesięcy wcześniej zwiększali moc nadajników, przykładowo będąca w sąsiedztwie laboratorium z którego korzystałam stacja bazowa zaczęła sukcesywnie zwiększać moc od pierwszego października 2019r. Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii pole elektromagnetyczne od stacji bazowej było wielokrotnie większe od poprzednio wykorzystywanego. Możemy się spodziewać, że duża cześć operatorów postąpiła podobnie, podbijając moce nadajników jeszcze przed ogłoszeniem pandemii.

   Liczba osób, które umarły z powodu pandemii COVID-19 może być realnie kilkukrotnie mniejsza niż podawana oficjalnie wartość, ze względu na naciski na polskich lekarzy, z groźbą pozbawienia ich prawa wykonywania zawodu, przez globalistyczne organizacje międzynarodowe starające się dokonać w poszczególnych państwach reorganizacji struktury własności kapitału produkcyjnego na rzecz karteli międzynarodowych. Jednak i tak ilość ta kwalifikuje niniejsze przestępstwo jako zbrodnię ludobójstwa, a efekty wprowadzenia 100-krotnego podwyższenia normy trwają nadal i będzie siać śmierć w kolejnych latach.

   Zakładam, że Minister Szumowski, będąc profesorem medycyny, zanim podwyższył 100-krotnie normy promieniowania, zapoznał się ze szlakami sygnałowymi uruchamianymi pod wpływem nadajników mikrofalowych i z tym jakie procesy one uruchamiają. Jednocześnie spodziewam się, że Minister Szumowski po wybuchu obecnej epidemii albo też poprzedniej – SARS, zapoznał się ze szlakami sygnalizacyjnymi wykorzystywanymi przez SARS CoV- 2 i podobne wirusy w infekowaniu komórek, wybudzaniu z latencji i agresywnym rozprzestrzenianiu się. Przypuszczam więc, że posiada tę wiedzę, na której i ja się opieram w załączonej publikacji.

   Jak już zaznaczyłam. Informacje dotyczące powiązania pandemii COVID-19 z siecią 5G są obecnie oficjalnie cenzurowane zarówno w mediach głównego nurtu jak i w internecie. Nie potrzebujemy cenzurować pustych plotek. Cenzuruje się to czemu nie potrafimy zaprzeczyć, to co zagraża utrzymaniu władzy. W ten sposób gremia rządowe same wskazują, że ukrywają problem, który dobrze znają.

   Proszę o nadanie biegu sprawie z należytym poczuciem odpowiedzialności w zaistniałej sytuacji, w której nieodpowiedzialnie wydane rozporządzenie decyduje o życiu wielu osób w nadchodzącej przyszłości.

   Z poważaniem

   dr Diana Wojtkowiak

   Załącznik:

   D. Wojtkowiak; Związek pandemii koronowirusa SARS CoV-2 z siecią 5G; Gdańsk 7.05.2020; http://www.torsionfield.eu
   23 maj 2020

   Diana Wojtkowiak

   https://www.youtube.com/results?search_query=diana+wojtkowiak+5g

   Odpowiedz
  • 3 lipca 2020 o 15:28
   Permalink

   Lud boży i pracy zdecyduje o wygranej, oczywiście nie może być inaczej jak A. Duda. Czy wezmę udział
   w maskaradzie maseczkowo-namordnikowej? Jeszcze by!!! 🙂 Ale gdyby tu i teraz była normalność nie jakaś zboczona, chora, nowa, antyludzka…itd. głosowałbym na Dudę.

   Pandemia i PiS – bliźnięta – bracia
   komu bardziej Naród dziś zawierzy
   Mówimy covid – w domyśle PiS
   Mówimy PiS – w domyśle – otumanieni …. wychodzi na to że coś ze mną (też) ‘nie hallo”…twoju ma’t!
   BO…
   Obawiam się, że zwolennicy i wyznawcy Platformy Obłąkańców są dużo bardziej otumanieni i odmóżdżeni niż wyborcy PiS, bo zostali tak zaprogramowani, że głosują na Trzaskowskiego, czyli zachowują się jak karpie głosujące za przyśpieszeniem wigilii.
   A konkretnie: chcą dłużej pracować. Zamiast pobierać zasłużoną emeryturę chcą pobierać (lub nie!) zasiłek dla bezrobotnych. Chcą, żeby ich dzieciom i wnukom Trzaskowski odebrał 500+. Sami – emeryci – nie chcą dostawać 13 emerytury (tzn zwrotu części podatków przychodowych odebranych przez państwo). Nie chcą, albo nie potrafią porównać finansów rodzinnych 6 lat temu i teraz. Chcą płacić za śmieci więcej niż za żywność. Chcą, żeby wszystkie usługi komunalne świadczyły niemieckie firmy na zasadzie: firma dostaje wysokie wynagrodzenie, ale zatrudnia “autochtonów” za grosze, (nie potrafią pojąć, że to kolejny szwindel, żeby wyprowadzić nasze pieniądze do Niemiec). Przy okazji dziennikarze odkryli, że inne usługi komunalne, szczególnie te strategiczne też zostały sprzedane przez PO w obce ręce, co stanowi realne niebezpieczeństwo unieruchomienia Warszawy w razie jakiegoś konfliktu. Chcą zachowania mafijnych przetargów (przeciętny PO-wiec nie ma pojęcia o przetargach, jak to działa i na czym polega).

   Przeciętny wyznawca PO jest osobą niewierzącą w Boga, jest antykatolikiem. Potrzebę wiary zaspokaja mu przekaz dzienny nadawany przez TVN-24.
   W to co nadaje TVN-24, zwolennik PO WIERZY BEZKRYTYCZNIE i bezmyślnie. Ta wiara jest tak silna, że nie jest możliwa z nim jakakolwiek dyskusja oparta na faktach. Jeśli już do dyskusji dochodzi, zwolennik PO staje się agresywny, czerwony ze złości, chamski, zachowuje się jak amstaf na komendę “bierz go”.
   Kiedy proszę o jakieś argumenty, które przekonałyby mnie do głosowania na Trzaskowskiego, słyszę tylko jeden: żeby Duda nie był prezydentem. I ten styl zachowania obserwuję w całej Polsce u wszystkich zwolenników PO, niezależnie od wykształcenia, stanu majątkowego, płci. Jest jeden czynnik łączący tych ludzi – TVN-24.
   Wyznawcy PO nie widzą agresji, nie przyjmują do wiadomości zbrodni na pośle PiS, nie uznają za coś ważnego dwóch katastrof samolotów wojskowych CASY w Mierosławcu i TU-154M w Smoleńsku, w których – w takich samych okolicznościach, zginęło więcej generałów niż w czasie II wś. Nie kojarzą “seryjnych samobójców” z rządami D. Tuska, nie przyjmują do wiadomości afer.
   Beton zbrojony jest chyba bardziej podatny na czynniki zewnętrzne niż mózgi tych ludzi ….
   Gwoli wyjaśnienia, przeczytane gdzieś w necie… 🙁

   Odpowiedz
 • 3 lipca 2020 o 08:59
  Permalink

  Po pierwsze – „Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.” – owszem te programy wspomogły część najbiedniejszych rodzin, ale wzbogaciły jeszcze bardziej bogatych i biznes bo napędziły sztucznie PKB, ale zniszczyły wiele domowych budżetów rodzin i emerytów, których dzieci już dorosły i nie mogli z tego skorzystać, zaś inflacja zjadła im i tak już skromne dochody. Ofiarami tego systemu są rodziny, które miały małe dzieci w okresie najgorszej transformacji, czyli pokolenia 40+ i emeryci, bo 13-ta emerytura nie zrównoważyła strat jakie ponieśli w wyniku tego co im zostało zabrane w podatkach i inflacji.
  Mój przykład. Mam kilkoro wnucząt, dzieciom żyło się skromnie, ja im pomagałem od czasu do czasu. Gdy otrzymali 500+ faktycznie ich sytuacja się lekko poprawiła, ale wkrótce inflacja zjadła większość tej dotacji i zaczynają nawet twierdzić, że woleliby nie mieć 500+, ale żeby nie było inflacji, bo zarobki im się skurczyły. Jeżeli więc wychodzą fifty/fifty to jest sukces, natomiast ja straciłem chyba więcej ponadto to co musiałem pomóc dzieciom, bo straciłem na inflacji i zarobkach, których mi nie podniesiono do poziomu faktycznej inflacji. Bogaci natomiast mogą sobie zajadać na to konto ośmiorniczki w luksusowych restauracjach.
  Programy socjalne są potrzebne, ale muszą być tak pomyślane, aby nie niszczyły innych rodzin i nie wzbogacały bogatych. PiS nie jest w stanie tego zrobić bo to feudalna partia z mentalnością post-sanacyjnego “jaśnie państwa”. Ogólnie na prawicy mamy prymitywizm intelektualny i brak egalitarnych przekonań, więc nie oczekujmy ratunku ze strony prawicy.

  Po drugie – „W trudnych czasach potrzeba polityków, którzy potrafili wywiązać się z obietnic. Państwo zaś potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki.” – no właśnie Prezydent dał doskonałe świadectwo, jak w trudnych czasach wywiązał się ze swojej obietnicy wyborczej w sprawie frankowiczów. Oszukał swoich wyborców zapewniając, że rozwiąże problem blokady rynku przez kredyty frankowe, bo one blokują kredytobiorcom, np. sprzedaż nieruchomości i wpływają na hamowanie gospodarki zwiększając obciążenia finansowe gospodarstw domowych. Sądy masowo nie rozwiążą tego problemu, a frankowicze zapłacą podwójnie, bo zarobią na nich jeszcze firmy prawnicze. Ogólnie stagnacja i bryndza, do czego kilkanaście lat temu doprowadził sam PiS sprzedając banki obcemu kapitałowi i luzując reguły kredytowe. Dzięki temu Polacy zostali masowo zadłużeni nie ze swej winy, obiecano im przecież rozwój po wejściu do UE i bezpieczeństwo ekonomiczne. Stało się odwrotnie. Za to pełną odpowiedzialność ponosi prawica spod znaku UW, AWS a potem PiS i PO.

  Po trzecie – „Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka.” – jest to wielka ściema i sztuczne ożywienie gospodarki w interesie biznesu, ale nie prekariuszy. Sprawy frankowiczów nie zostały rozwiązane. A dług publiczny jeszcze bardziej się powiększył. Takie są skutki rządów prawicy rodem ze styropianu, które zniszczyły gospodarkę PRL oddając za bezcen obcemu kapitałowi.
  https://trybuna.info/gospodarka/patologie-zamiast-rynku/
  https://trybuna.info/bez-kategorii/czy-moglo-pojsc-inaczej/
  https://www.salon24.pl/u/matuzalem/1021241,a-polska-wciaz-w-ruinie
  https://trybuna.info/gospodarka/polska-krajem-sluzacych/
  http://xportal.pl/?p=34746

  A w programie nie ma planu, jak namiestnicy obcego kapitału chcą Polskę wyprowadzić z neokolonializmu? Oto fakty od których jeży się włos na głowie:

  “Wyprowadzany z Polski kapitał przewyższa środki finansowe przyznawane naszemu państwu przez Unię Europejską – pisze w swojej nowej książce „Capital and Ideology” słynny ekonomista Thomas Piketty.

  Na podstawie dokładnej analizy danych obrazujących procesy gospodarcze, Pikietty wysuwa tezę, która stawia pod poważnym znakiem zapytania model relacji ekonomicznych Polski z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Nasz kraj w latach 2010-16 otrzymał z UE środki stanowiące 2,7 PKB. To dużo, jednak jeszcze większe bogactwo, bo równowartość 4,7 proc. PKB zostało w tym samym okresie z Polski zassane przez zachodni kapitał.

  Według Pikietty’ego przyczyną takiego zjawiska nie jest wyłącznie akcesja Polski do Unii Europejskiej, bo inwestorzy przejmowali polski majątek produkcyjny już znacznie wcześniej – od początku transformacji ustrojowej. Jak podaje ekonomista, po 1989 roku zachodni kapitaliści znaleźli się w posiadaniu 50 proc. majątku przedsiębiorstw w Polsce.

  Dzięki przewadze przetargowej i ideologicznej ofensywie przeciwko związkom zawodowym i prawom pracowniczym, udało się w Polsce ustanowić wysoką stopę wyzysku. Świadczy o tym bardzo niski udział płac w PKB, utrzymywany od 30 lat. Piketty wskazuje, że płace w Polsce nie rosną tak szybko jak mogłyby, a na pewno nie tak szybko jak zyski zachodnich inwestorów.

  Ekonomista zwrócił też uwagę, że państwo polskie nie podejmuje działań, które mogłyby zmienić niekorzystny bilans w relacjach pomiędzy pracą, a kapitałem. Wśród narzędzi, które mogłyby być użyte wymienia: podwyżkę podatków czy wzmocnienie roli związków zawodowych. Piketty uważa, że kapitał sprawuje realną władzę nad polskimi rządami, które obawiają się obniżyć jego zyski w obawie przed odpływem inwestycji.”
  https://strajk.eu/piketty-zachodni-kapital-doi-polskich-pracownikow-a-panstwo-jest-wobec-tego-bezradne/

  Takiemu Prezydentowi i jego formacji politycznej już dziękujemy.
  Podpis
  Świadomi Polacy

  Odpowiedz
  • 3 lipca 2020 o 13:04
   Permalink

   inflacja w czerwcu 2020 3.23%
   budujesz argument oparty na inflacyjnej stracie 50zł.

   https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-warte-450-zl-inflacja-zjada-wartosc-pieniedzy/3v0zhlg
   Program Rodzina 500 plus zaczął obowiązywać w lipcu 2016 r. Wówczas realna wartość przekazywanych obywatelom pieniędzy wynosiła wymienione w nazwie 500 zł. Przez kolejne trzy i pół roku inflacja zmniejszyła tę kwotę o 8 proc. do 460 zł na koniec 2019 r.
   Przyspieszenie inflacji, która zdaniem ekspertów może sięgnąć nawet 3,9 proc. w całym 2020 r., obniży wartość 500 plus o kolejne 2 punkty procentowe do 450 zł. Inflacja obniży też realną wartość wzrostu wynagrodzeń.

   autor napisal(…)
   Mam kilkoro wnucząt, dzieciom żyło się skromnie, ja im pomagałem od czasu do czasu. Gdy otrzymali 500+ faktycznie ich sytuacja się lekko poprawiła, ale wkrótce inflacja zjadła większość tej dotacji i zaczynają nawet twierdzić, że woleliby nie mieć 500+, ale żeby nie było inflacji, bo zarobki im się skurczyły. Jeżeli więc wychodzą fifty/fifty to jest sukces, natomiast ja straciłem chyba więcej ponadto to co musiałem pomóc dzieciom, bo straciłem na inflacji i zarobkach, których mi nie podniesiono do poziomu faktycznej inflacji.

   Odpowiedz
   • 3 lipca 2020 o 21:30
    Permalink

    @bogo22

    Poziom inflacji to tylko jeden z elementów utraty wartości pieniądza. Poza tym jest on wyliczany w taki sposób, aby państwo zyskiwało a nie lud, więc jest zaniżany. Podobno realnie te 500 zł warte jest teraz połowę, jako siła nabywcza pieniądza. Czyli realnie tyle stracili ci, którzy pracując nie otrzymali podwyżek od kilku lat (a są takie zawody) i nie dostawali też 500+ bo ich dzieci już dorosły. Pokolenia 40+ są właśnie w takiej sytuacji.
    https://dzienniknarodowy.pl/ukryta-nikczemnosc-kto-zyskuje-kto-traci-na-inflacji-tomasza-j-ulatowskiego/
    https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-cen-uslug-w-polsce-rosnie-o-5-proc-wazne-dane-gus/ec6nemk

    Problemem jest spadająca siła nabywcza pieniądza, mimo akcyjnego podnoszenia płac względem inflacji. jeżeli dodasz do tego zadłużenie i brak oprocentowania lokat, to my ciągle tracimy względem wzrostu cen produktów i usług niezależnie od wyliczeń wskaźnika inflacji.
    https://www.reddit.com/r/Polska/comments/5e6yaa/ile_kupisz_za_%C5%9Bredni%C4%85_pensj%C4%99/

    Trudno jest powiedzieć, jak wygląda obecna siła nabywcza pieniądza. Sadzę, że sztab wyborczy Trzaskowskiego powinien to pokazać, kto zyskał a kto stracił na respiratorze ekonomicznym PiS.
    Jaka jest skala zadłużenia i jak wygląda siła nabywcza pieniądza, czyli średniej pensji w 2020 roku, choćby w porównaniu do tego stanu z 2013 roku jak na linkowanej grafice.
    Oczywiście to samo powinien zrobić sztab Prezydenta Dudy, abyśmy mogli skonfrontować ich faktyczne osiągnięcia gospodarcze z krytyką strony przeciwnej.

    Jedno jest pewne, że prezes zamiast cały nacisk swojej polityki położyć tylko i wyłącznie na gospodarce, to zajmował się wieloma zbędnymi tematami zastępczymi, m. in. polityką histeryczną i źle prowadzoną polityką międzynarodową, przez co mogą teraz przerżnąć wybory, bo nie wszyscy Polacy będą zainteresowani respiratorem ekonomicznym, wielu nie chce żyć w państwie podzielonym i w skłóconym ze sobą narodzie oraz grożącą realnie prawicową dyktaturą pod egidą Kościoła. Nie godzą się też na wasalizację wobec hegemona. Wybiorą więc kandydata dającego szansę na przywrócenie państwa świeckiego i praworządnego niezależnie od innych negatywnych ocen jego partii w sferze polityki gospodarczej.

    W Polsce praktycznie nie ma lewicy społecznej, Polacy też nie rozumieją lewicowej polityki, już zresztą zapomnieli co to jest lewica społeczna, więc pozostaje wybór między prawicową dżumą a cholerą. 🙂

    Odpowiedz
    • 4 lipca 2020 o 11:49
     Permalink

     inflacja w czerwcu 2020 3.23%
     budujesz argument oparty na Podobno realnie te 500 zł warte jest teraz połowę, jako siła nabywcza pieniądza
     troche za malo, jako argument !

     https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-warte-450-zl-inflacja-zjada-wartosc-pieniedzy/3v0zhlg

     Program Rodzina 500 plus zaczął obowiązywać w lipcu 2016 r. Wówczas realna wartość przekazywanych obywatelom pieniędzy wynosiła wymienione w nazwie 500 zł. Przez kolejne trzy i pół roku inflacja zmniejszyła tę kwotę o 8 proc. do 460 zł na koniec 2019 r.
     Przyspieszenie inflacji, która zdaniem ekspertów może sięgnąć nawet 3,9 proc. w całym 2020 r., obniży wartość 500 plus o kolejne 2 punkty procentowe do 450 zł. Inflacja obniży też realną wartość wzrostu wynagrodzeń.

     autor napisal(…)
     Poziom inflacji to tylko jeden z elementów utraty wartości pieniądza. Poza tym jest on wyliczany w taki sposób, aby państwo zyskiwało a nie lud, więc jest zaniżany. Podobno realnie te 500 zł warte jest teraz połowę, jako siła nabywcza pieniądza.

     Odpowiedz
     • 4 lipca 2020 o 13:24
      Permalink

      @bogo22
      Nadal nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Owszem inflacja oficjalna mogła zmniejszyć realnie tę kwotę do 450 zł, ale faktyczna siła nabywcza pieniądza spadła dużo więcej i na to składa się szereg innych czynników, które wpłynęły na wzrost kosztów usług, itd. A ponadto na tym stracili inni Polacy nie mający już dzieci, bo ich dzieci dorosły.

      Przeczytaj linkowaną książkę a dowiesz się więcej o mechanizmach inflacyjnych, które obniżają wartość nabywczą pieniądza powyżej szacowanej oficjalnej inflacji.

      Nie jestem przeciwnikiem 500+ jako respiratora dla rodzin, ale w takim kształcie nie buduje to systemu sprawiedliwości społecznej. Problem leży w powiązaniu tej kwoty z pracą i zarobkami oraz tworzeniem systemu gospodarki społecznej zgodnie z Konstytucją, a tej nie mamy i nikt nawet nie zamierza tego robić z rządzących. Jesteśmy skolonizowani a politycy muszą robić to co im zachodni imperialiści nakazują.

     • 6 lipca 2020 o 08:04
      Permalink

      @Miecław. “Widzisz mnie nauczono kiedyś logicznie myśleć i unikać myślenia sofizmatami. ”
      Kiedyś? Jeśli TO nie były “nauki ścisłe” ,TO doopa blada Miecławie, pokłosie tego nauczania
      30 lat po zmianie systemu (?) JESZCZE dominuje, a już zwłaszcza na “renomowanych uniwersytetach- warszafki i krakufka” może mam przypomnieć esej p. Kosseckiego pt.
      “Niszczenie polskiej nauki”, w ilu TO było odsłonach 4, 5? 🙂

      Na pewno wczoraj zamierzałem zalinkować, a jednak zamierzona czynność pozostała (by) w sferze “ad kalendas grekas”… 🙂 ….Miecławie!
      DAŁ NAM PRZYKŁAD NARÓD CHIŃSKI JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY. Aleksander Jabłonowski (Wojciech Olszański) https://www.youtube.com/watch?v=pfWTIYL3wvc&t=1s Paka….

     • 6 lipca 2020 o 20:11
      Permalink

      @krzyk58

      No to gratuluję wiedzy, skoro nie wiesz jak zakwalifikować logikę? Na ale w wojsku faktycznie tego nie uczą. A jest to nauka już wielowiekowa i odporna na ideologie. 🙂
      Ogólnie współczuję.

      Z filmiku wynika, że Jabłonowski popiera komunistów chińskich, o boże? Jeszcze komunistą zostanie? 🙂 Tylko jak to pogodzi z wizytami na grobie zabójcy Prezydenta Narutowicza i gloryfikacją NSZ?
      No ale niech nadaje i wku*wia wrogów. 🙂

     • 6 lipca 2020 o 22:02
      Permalink

      @Miecław. Tylko jak to pogodzi z wizytami na grobie zabójcy Prezydenta Narutowicza i gloryfikacją NSZ?
      Nu i czto?

      Wam Miecławie ciągle wydaje się to to wy (wasza formacja) macie monopol na to kto jest
      postępowy, a kto wsteczny i że dzierżycie ciągle motyw przyjaźni polsko – radzieckiej. TO se ne vrati.
      Łączymy idee NSZ, postać B. Piaseckiego, “Chamy”, Siwak, Moczar, Partyzanci, Zp. ‘Grunwald”, WystarczyPpostrzegamy z nadzieją (wolno) zachodzące zmiany w Rosji po 2000 r. ,A –
      Komunizm w Chinach ma “różne” oblicza, zresztą kiedyś już wspominałem, tzw. ‘komsomolcy”
      nastawieni proamerykańsko, prozachodnio, i starzy “twardogłowi” tow. dla których liczył się wyłącznie Stalin i jego linia programowa. Wszystko inne to było odstępstwo…
      O Chruszczowie-trockiście nie mieli najlepszego zdania, że ujmę dyplomatycznie… 🙂

      Myślę………..co tam -myślę, jestem pewny, jak…. że powyższe dla ludzi lewicy (nowa lewica)
      ‘innych komunistów” np. z https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnica_(stowarzyszenie) i rewizjonistów partyjnych z kręgów zbliżonych do “opozycji demokratycznyj” (tak, tak..)
      acz nie tylko, powyższe stwierdzenie zabrzmiało jak zgrzyt “steropianu” na szkle” i JA , TO rozumiem (doskonale). 🙂

      Ps. Odsyłam do ostatniego ‘filmiku” gdzie, mówią jak jest – “obydwaj”. Warto! Odrzuć lewicowe
      miazmaty, chyba że bliski jest tobie Zachód i USA – ojczyzna neokomunizmu w budowie,
      i w tym momencie… splunąłem! A to si porobiło do czego nawiązuję już tyle czasu….
      Musicie tow. uczucia przenieść na USA i Zachód, tak jak to czynią kom. WPK, NSZ, to tam
      bije gorące serce rewolucyi… 🙂 a nam Polakom, Rosjanom Europie wschodniej “nic do tego”,
      że ujmę – delikatnie!
      Dobrej nocy

     • 6 lipca 2020 o 23:29
      Permalink

      @krzyk58

      Łączycie coś, czego połączyć się nie da. Jedno wyklucza drugie. Dlatego jesteście i będziecie na przegranej. Bo szersze masy wam nie zaufają. Nie spełniacie kryteriów stworzenia systemu narodowego opartego na nowoczesnych zasadach, dlatego pieniactwo Jabłonowskiego to pustosłowie. Gość, który wcześniej działał w OKP na rzecz wyboru Wałęsy i pluł na PRL nie ma kwalifikacji moralnych, aby tworzyć nowy narodowy system.

      Nie łącz mnie ze swoimi fantazmatami o komunizmie w USA, zachodnią liberalno-burżuazyjną lewicą itd. To nie moje klimaty te twoje zakręcenie ideologiczne. Sądzę, że na zachodzie dopiero odkryją wartość lewicy społecznej i czeka ich zapewne jakaś rewolucja. Niestety, jak kiedyś już pisałem, oni nie dysponują intelektem i desperacją, poświęceniem takim jak radzieccy bolszewicy, więc tam będzie kolejna odsłona jakiejś lewicowo-burżuazyjnej rewolucji, która zostanie spacyfikowana i po wszystkim. Zachodnia kultura głupoty promowana jako styl życia przez kapitał jest idealnym narzędziem socjotechnicznym do rozbijania kolektywu. Dlatego oni są skazani na porażkę z natury i jakieś formy wojenek plemiennych w stylu Mad Max, ale nie stworzą żadnego szanującego się systemu komunistycznego czy socjalistycznego. To nie Chiny, ani Rosja Radziecka, to tylko banalny zachód z wolnością od myślenia.
      Masz tu przykład. Zobacz jaki piękny koniec ich spotkał. 🙂
      https://strajk.eu/koniec-strefy-autonomicznej-w-seattle-kilkadziesiat-osob-zatrzymanych-miasto-obiecuje-wspolna-strefe-ale-pod-nadzorem/

    • 4 lipca 2020 o 17:18
     Permalink

     Odpowiem tobie Miecławie “ze szczerością” za post-komuny nic nie było, a jeśli ‘cośtam” jeszcze pozostało – odbierali na gwałt… a TU niechby i “czysta zł pl.” po drodze piechotą nie chodzi.
     Wiem co piszę, BO tego w takiej skali NIGDY nie było, można pisać że to należy się ‘wedle norm unijnych”, niczym psu kość itd niestety, mam w głowie,ze prospołeczna , bezbożna lewica laicka odbierała wszystko co nie uciekało na “dzewo’… więc nad czym/o czy dywagujemy – Gospoda?

     Odpowiedz
     • 4 lipca 2020 o 23:40
      Permalink

      Ależ ja się z tym zgadzam. Przecież wiele razy broniłem 500+ i dodawałem, że skoro biznes korzysta od prawie 30 lat z dotacji, to dlaczego zwykli ludzi mają z tej pomocy państwa nie korzystać, nawet kosztem długu publicznego, który jak do tej pory powstawał tylko z winy biznesu, a nie zwykłych ludzi, prekariuszy. To biznes najwięcej zyskał, a nie robotnicy. No trochę rolnicy zyskali, bo są dopłaty. Zrównoważony rozwój społeczny wymaga, aby grupy społeczne nie żyły kosztem innych i nie grabiły tylko dla siebie.

      Należy odróżnić tę pomoc socjalną, jako respirator socjalny i komu on głównie służy, ale nie można nazywać tego socjalizmem, bo nim nie jest. Ludzie muszą mieć świadomość, że ta władza nie przywróci im godnego życia, tzw. dobrostanu społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego. W kapitalizmie zawsze jest określony cykl, raz zyskują jedne grupy społeczne innym razem inne, ale tylko doraźnie. Potem jest zjazd, Tylko bogaci się bogacą, bo trzymają władzę i prawo ustanawiają z korzyścią dla siebie, głównie.

      Kto by pomyślał:
      “Amerykanie nie chcą kapitalizmu – nowy optymistyczny sondaż”
      “Tylko 25% Amerykanów uważa, że kapitalizm jest dobry dla społeczeństwa – wynika z majowego sondażu firmy badawczej Harris Poll and Just Capital.”
      https://strajk.eu/amerykanie-nie-chca-kapitalizmu-nowy-optymistyczny-sondaz/

      Jak już u nas nie będzie z czego dotować protestujących grup społecznych, nie starczy na wypłaty z budżetu, wtedy ludzie też zaczną marzyć o powrocie do prawdziwego realnego socjalizmu, ale prawdopodobnie już nic nie będzie nasze, skoro już 50% przemysłu jest w rękach obcego kapitału. Linkowałem i cytowałem info.

     • 5 lipca 2020 o 14:00
      Permalink

      @Miecław.” 4 lipca 2020 o 23:40 “Zrównoważony rozwój społeczny wymaga…” i w tym momencie kłania się z wykładami dr A. Ciborowska. Paskudne zresztą sformułowanie – zrównoważony rozwój, takie negatywne lewackie konotacje kryją się za owym eufemizmem… 🙂
      Nb. owa idea jakże bliska socjalistycznyj partii postępu jaką jest (też) PiS

      ….ale nie można nazywać tego socjalizmem, bo nim nie jest. Nieważne jaki kot jest byle łowił
      myszy… kto TO powiedział? @wlodek, MaoTse Tung – 🙂 nieważne…ważna jest (w tym przypadku) treść a nie forma, a ona ma obecnie realny wymiar materialny! Czy TO musi być koniecznie Gierek, Gomółka.. przypominam że oni już nie żyją,(tylko Lenin jest ‘wiecznie żywy”) i nie da rady wejść dwa razy do tej samej rzeki, BO jako rzekł był pewien filozof – panta rhei”,
      a propos owego mojego niedzielnego mędrkowania, czytał ?Autorahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wasilij_Grossman
      książkę https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystko_p%C5%82ynie… i w tym miejscu wypadałoby
      “zawadzić “o instytucję niejednoznaczną jakim był… “Żydowski Komitet Antyfaszystowski”,
      i pójść śladem Poliny Żemczużyny ,żona W. Mołotowa- ta co poszła w chołodnyje miesta
      i dlaczego nie na ciepły, słoneczny świetlisty Krym, ale to długa, niedopowiedziana historia,
      na pewno wielowątkowa i fascynująca, kiedyś zresztą próbowałem przemycić niektóre treści
      m.in. za pomocą rosyjskiego serialu poruszającego “te sprawy”, o ile sobie przypominam, nie poszło, a w Rosji praktycznie nie ma tematów tabu. Pomijam ‘sprawę Żdanowa”,
      “lekarzy kremlowskich” czy Kirowa (jeszcze z lat 30’). . Kończę gdyż popuściłem zbyt mocno cugle – językowi… 🙂
      Paka…

     • 5 lipca 2020 o 23:23
      Permalink

      @krzyk58

      Bredzisz jak zwykle kolego. Chyba za dużo kadzidła wciągnąłeś? 🙂

      Widzisz mnie nauczono kiedyś logicznie myśleć i unikać myślenia sofizmatami. I tego się trzymam, dlatego jak ci mówię, że to nie jest socjalizm to tak jest. Oczywiście bardziej inteligentne prawiczki wiedzą jaka jest prawda, ale owieczki już nie, więc sądzą, że mają namiastkę socjalizmu, a faktycznie dostają jałmużnę, która nie zmienia systemu zniewolenia i nie daje żadnych perspektyw na lepszą przyszłość.
      Dzięki temu władza “jaśnie państwa” i plebaństwa może być utrzymana, ciemny lud wszystko kupi, jak to mówią.
      https://demotywatory.pl/5008820/Transparent-na-jednym-z-wiecow-

   • 7 lipca 2020 o 11:45
    Permalink

    @Miecław. 6 lipca 2020 o 23:29 “Bo szersze masy wam nie zaufają.” Pomyśl logicznie z uwzględnieniem wyniku
    czerwcowego przedbiegu do stolca prezydenckiego, w porywach lewica może liczyć ( w parlamentarnych) na jakieś 6 do12% . To wszystko! Wniosek? Podpowiem – wam już nie zaufają! 🙂
    Co wcale nie znaczy że za parę dni wygra kandydat prawicy! Takiego nie ma , “wszystko” lewica
    i to w dodatku solidarnościowa z ‘korzeniamy” udeckimi i lewicowo-liberalnymi !!!

    “Nie łącz mnie ze swoimi fantazmatami o komunizmie w USA..: No to odcinasz się od ostatniej swojej szansy na s/tworzenie “raju na Ziemi”, BO, zauważ w naszej części Europy – nie ma klimatu, (politycznego)łącznie
    z Rosją (tam bywają różne klimaty od podzwrotnikowego do subpolarnego) gdzie komuchy kontestują w jednym froncie z liberastami (generalnie z rodzin o tradycji trockistowskiej, kosmopolici nienawidzący ZSRR a Stalina w szczególności) :)) przeciwko polityce WWP 🙂

    “Ta mer miasta ” co to kazała rozpędzić na cztery wiatry nowych bolszewików jest z tej samej lewacko-komunistycznyj bajki – Miecławie … rozpędzą w jednym a obok powstają nowe zbolszewizowane komuny, takie to “uroki Orwella”. 🙂

    “W parku starano się wspólnymi siłami uprawiać warzywa, 🙂 widziałem relacje, powiem tobie
    w zaufaniu, gdyby dać pełnię władzy zbolszewizowanemu, lewicującemu motłochowi Ameryka już po kilku latach przypominałaby ów warzywnik!! Czyli kupę goowna , skąd uciekaliby do Afryki nawet Afroamerykanie acz nie tylko oni… narastający problem ma podłoże podobnie jak w RPA gdzie
    motłoch rasistowsko-lewicowy zanurzył w szambie OAZĘ Afryki, czyli RPA, gdzie kiedyś
    wszystko kwitło, a i mieszkańcy ‘czarnego ląda” ściągali w poszukiwaniu pracy i godnego, lepszego życia…
    nasz rodak inż. Waluś naprawdę nie był debilem, (poświęcenie dla sprawy!) wiedział co jest grane,znał TO z autopsji… w którym kierunku zmierza ówczesna oaza Afryki
    kapitulancki rząd https://pl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_de_Klerk) “zrobił swoje , przyznać należy ze pod ogromną presją zlewicowanego “wolnego świata”…
    W Rosji odpowiednikiem był Gorbaczow i Jelcyn!

    Masz tu za politpoprawną w duchu lewicowym wiki.. “Republika Południowej Afryki uważana jest za kraj tolerancyjny wobec mniejszości, w tym seksualnych[16]. Od 1996 roku orientacja seksualna jest jedną z kategorii chronionych przed dyskryminacją w konstytucji kraju[17]. RPA jest pierwszym krajem na świecie, który zawarł taki przepis w swojej konstytucji. Przepisy chroniące przed dyskryminacją na podstawie orientacji seksualnej w miejscu pracy pojawiły się w prawodawstwie państwa w 1998 roku, a w pozostałych kategoriach życia w 2001 roku[18]. Od 2006 roku małżeństwa osób tej samej płci są w RPA legalne. Kraj ten był piątym na świecie państwem i pierwszym w Afryce, które zalegalizowało małżeństwa homoseksualne[19][20][21]. Ustawa je legalizująca została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 14 listopada 2006 roku[22][23][24]. Geje, lesbijki i biseksualiści nie są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej orientacji seksualnej[25].
    Czy jest a czym już NIGDY – NIESTETY nie będzie RPA znajdziesz w sieci..tylko na Boga, nie wsłuchuj się w “różnych, takich” – ‘towarzyszy michałów” (ort. celowo popełniona!).
    Paka, paka,paka…

    Odpowiedz
    • 7 lipca 2020 o 17:26
     Permalink

     @krzyk58

     A ty znowu swoje. Ja o chlebie a ty o niebie! Tak to można podsumować. Co ma do rzeczy lewica obyczajowo-burżuazyjna z zachodnią kulturą głupoty w tle do komunizmu? Czy do lewicy narodowej i społecznej? PO i PiS oraz ich akolici to nie jest lewica. To są partie prawicowe o różnym zabarwieniu ideologicznym, od brunatnego faszyzującego po różowe liberalno-obyczajowe, a ich spoidłem jest antyludzki system liberalno-kapitalistyczny na którym żerują. Tam prawdziwego czerwonego komunistycznego (robotniczego) i zielonego ludowego koloru nie dostrzeżesz. Piszę o tym logicznie od dawna, ale ty nie czytasz ze zrozumieniem.

     A co do twojej średniowiecznej prawicy to mogę tylko z politowaniem popatrzeć na twoje fantazmaty i obronę mordercy niejakiego Walusia. Prawica kościelna miała jakieś 1700 lat swojego istnienia i dominacji swojej władzy na świecie i co uczyniła z tym światem? Zniszczyła masę kultur, dopuściła się ludobójstwa i cofnęła nas w rozwoju społecznym na całe wieki. Gdyby nie oświecenie nadal byśmy gnili w kurnych chatach pod feudalną “jaśnie pańską” i plebańską władzą.
     Jesteś już dinozaurem na wymarciu z takimi poglądami.

     Na pocieszenie powiem ci, że mojej światłej lewicy laickiej i społecznej też nie ma w Polsce i na świecie (no może na Kubie jest, ale nie znam dobrze ich kultury, więc nie wiem). Wszędzie degrengolada kapitalistyczna i obyczajowa oraz kultura głupoty a nie pracy i rozwoju społecznego, ochrony środowiska i planety. Jest XXI wiek a ludzie nadal się modlą zamiast myśleć mimo aż takiego kolosalnego naukowego postępu. Koniec świata twojego już dawno nastąpił, ale tego nie zauważyłeś, a mój ułomny realnie socjalistyczny system padł pod ludzką głupotą 4 czerwca 1989 roku.
     Także muszę się też zaliczyć do dinozaurów na wymarciu. 🙂
     Bo nie mam nadziei, aby w najbliższym czasie powstała jakaś lewica społeczna i narodowa, która doceni oświecenie i humanizm oraz osiągnięcia cywilizacyjne PRL, zaś egalitaryzm prawdziwy stanie się jej dogmatem służącym zrównoważonemu rozwojowi. Ciemny i wykoślawiony mentalnie kapitalizmem lud już takiej lewicy chyba nie zrozumie, aby ją poprzeć. A więc jest to utopia.

     A co do Rosji, chyba nic nie wygląda tak jak myślisz, że wygląda. Tam tęsknota za ZSRR jest duża i sądzę że będzie się nasilać. Siły prawicowego zła tylko na chwilę odzyskały tam władzę. Putina i jego ekipy nie zaliczam do prawicy. On jest lewicą narodową i społeczną w Rosji, ale nie ma też potencjału społecznego na budowanie prawdziwego socjalizmu i jedynie co mogą zrobić to okiełznać kapitalizm, przystosować gospodarkę wolnorynkową do egalitarnych potrzeb społecznych, a może kiedyś wyższy poziom społeczeństwa pozwoli na wprowadzenie bardziej egalitarnego systemu. Jeżeli do tego nie będą dążyli, to przegrają z Chinami o rząd dusz na świecie. Zachodu już w tych analizach nie uwzględniam, bo on zgnije pod własną karmą. Słowianie i Chińczycy mają niepowtarzalną w historii szansę na zainspirowanie całego świata ludzkiego nową racjonalną i egalitarną kulturą społeczną, w momencie gdy zachód wali się pod ciężarem własnej chciwości i głupoty.
     Paka

     Odpowiedz
     • 7 lipca 2020 o 20:02
      Permalink

      Lewica trockistowska z korzeniamy “frankfurckimi” usiłuje przejmować Stany Zj. w celu
      budowy nowego komunizmu, prawdziwego komunizmu nie taki jak w b. demoludach czy ZSRR
      a zwłaszcza “za Stalina” (link niżej)
      Np. uważasz że pp. Cimoszewiczowie (?) z KO to nie lewica? Lewica i to raczej bezbożna…
      z korzeniamy sięgającymi w ów rok 44′. Miecławie twój świat wcale nie ‘padł wtedy” -kiedy ogłosiła TO miastu i światu z zombijaszczka Szczepkowska, on po prostu przepoczwarzył się w PRL-bis,
      niektórzy mówią III, inni ze już w IV RP a to tylko zmyłka dla tych którym to pan Bóg poskąpił umu. A co do Rosji to podsyłałem linki i filmiki z “prawdziwymi komunistami” w roli głównej co to pospołu z innym odłamem komunistów- liberastów-trockistów-kosmopolitów nienawidzą
      obecnej Rosji , (co innego “swiate 90’ Jelcyna) i samego WWP, ale ty byłeś “głuchy i ślepy” na moje pukanie do twojej
      “wyższej świadomości”, odpowiadałeś głuchym milczeniem niektórzy z tym komunistów mają paka areszty domowe a w tle
      i jakieś sankcje karne niewykluczone, ale ty masz TO w doopie (komunistów) podobnie
      zresztą jak i moja skromna osoba, uważam że w tym postrzeganiu jesteśmy co tu ukrywać podobni, jak nie przymierzając – “oba półdupki jednej pary”. 🙂

      https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/07/07/o-tym-jak-sprzedalismy-zsrr-oraz-czechoslowacje/#more-19552

     • 8 lipca 2020 o 00:04
      Permalink

      @krzyk58

      Już ci kiedyś cytowałem Abramowskiego, że komunizm potrzebuje przemiany moralnej, bez niej ten system nie ma szansy powodzenia i takie są fakty. Nic nie wskórają teoretycy marksizmu snując rozważania nad marksizmem 150 lat później, czyli dziś, w nowych warunkach ekonomicznych i społecznych. To jak przelewanie z pustego w próżne. To samo nic nie wskórają rzekomi trockiści inwestując w permanentną rewolucję a tymczasem wychodzi im zachodnia kultura głupoty, bo z tego przemiany moralnej nie będzie.

      A wystarczy odkurzyć stare marksistowsko-leninowskie prawdy i już wszystko wiadomo bez teoretyzowania. No ale profesorowie na uczelniach tego nie odkryją, bo tytuły dostają z pisanie streszczeń wzajemnych poglądów a nie za myślenie i odkrycia naukowe.
      Mianowicie:
      Marks pisał, że ludzka istota jest „(…) całokształtem stosunków społecznych” – Źródło: K. Marks, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1949, s. 384.
      Lenin pisał, że: „(…) komunizm potrzebuje prócz ekonomicznych przeobrażeń, głębokiej zmiany ludzkiej psychiki”. Źródło: W. Lenin, Państwo a rewolucja, Dzieła, t. 25, Warszawa 1951, s. 504.
      Te dwie powyższe myśli właściwie zrozumiane są dowodem logicznym na brak możliwości wprowadzenia komunizmu, bo stosunki społeczne są liberalno-kapitalistyczne praktycznie na całym świecie i błogosławione religijnie, więc to one determinują wychowanie człowieka, jego charakter i społeczne potrzeby oraz punkty odniesienia, zaś system socjalistyczny bloku wschodniego został “przepity” przez samych beneficjentów rewolucji październikowej a w Polsce Ludowej rewolucji powojennej, bo nie nastąpiła głęboka zmiana ludzkiej psychiki – tak jak widział trafnie to Lenin. Jak się dobrze wczytasz w słowa Jezusa płynące z Biblii to odnajdziesz tam jego wskazania doskonalenia się osobowości człowieka na ziemi, czyli widział już wtedy potrzebę zmiany psychiki, aby doszło do zmian społecznych i ustanowienia powszechnego egalitaryzmu (komunizmu). Wiadomo, że to już wtedy nie wypaliło, bo siły zła, wstecznictwa i atawizmów pod szyldem katolicyzmu zwyciężyły niszcząc projekt społeczny Jezusa. Jako prawica identyfikująca się z Kościołem jesteście spadkobiercami tej niszczącej siły. Chrześcijański projekt sprawiedliwości społecznej odżywał co jakiś czas w historii świata (u nas był to arianizm), ale bez szans powodzenia. Dopiero całkowicie świecka rewolucja październikowa coś tam zmieniła na wiele lat, ale też nie na długo.

      Powtórzę jeszcze raz moją maksymę: “Już żaden komunista nie powinien zginąć za ten bezmyślny atawistyczny lud”. To co proponuję to uświadamianie, aby w drodze normalnej ewolucji kiedyś ta przemiana moralna nastąpiła, ale musi to być proces permanentny, bo każde pokolenia zaczynają na nowo powtarzać atawistyczne błędy, co jest naturalnym źródłem sukcesów i żerowania prawicy na świecie. Ot i cała filozofia.

      Komunizm i socjalizm mają gorzej, bo muszą pokonywać naturalne ograniczenia ludzkiego intelektu oraz różne dysfunkcje biologiczne i intelektualne, aby stworzyć jakiś znośny sprawiedliwy system. Prawica tego robić nie potrzebuje i ma łatwiej, bo wystarczy, że korzysta z ludzkiego nieszczęścia i atawistycznej natury człowieka. Tyle w temacie.

      Tu masz przykład wykorzystywania atawizmów i ludzkiej niewiedzy do prawicowego zniewolenia i rządzenia. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie:
      https://demotywatory.pl/5009674/Tymczasem-w-Konskich-miala-tez-miejsca-kulturalna-debata-miedzy
      https://demotywatory.pl/5009681/Z-kamera-wybrano-sie-do-gminy-w-ktorej-Duda-uzyskal-85-

     • 8 lipca 2020 o 11:44
      Permalink

      Miecław
      8 lipca 2020 o 00:04. Miecławie, różne -izmy nie działają, za wyjątkiem kapitalizmu, ‘zagniwającego” kapitalizmu, który
      podminowywany przez dziesięciolecia politpoprawnością lewicową, “kulturową” ,ciągle nie może upaść, co wieszczą
      różni postępowi nawiedzeńcy już tyle dziesiątek lat, ci manipulatorzy ludzką świadomością
      poszukali sobie więc sobie “innego proletariatu ” BO lud (robotnicy i chłopi) wypięli
      tyłek w kierunku hochsztaplerów zwodzących na manowce.

      “A wystarczy odkurzyć stare marksistowsko-leninowskie prawdy i już wszystko wiadomo bez teoretyzowania.”
      Moim zdaniem należy przebić kołkiem osikowym”stare prawdy” i wyrzucić najlepiej w pewnej historycznej krainie w Rumunii…aby nie mieszały w głowach młodym pokoleniom.
      O ile staram się od …nastu lat zrozumieć politykę Stalina, to zdecydowanie odrzucam brednie marksistowsko-leninowskie i Lwa Dawydowicza… 🙂 spuścizna ideowa Bronszejna, podbudowana “frankfurtem” czyli międzynarodówka trockistowska stawiająca sobie za cel walkę ze ZSRR i realnym socjalizmem w krajach demokracji ludowyj…niech mącą teraz w głowach na Zachodzie czy w USA, i niech tak pozostanie! Mógłbym przytoczyć sporo myśli WWP – “recz o Leninie” – masz TU krótko:Владимир Путин раскритиковал идеи Ленина
      https://www.youtube.com/watch?v=KuwEnENxESs

      В.В.Путин о Ленине и революции 1917 года https://www.youtube.com/watch?v=G_5cmno-KK8

      😀 Городок 1923 Ленин и Сталин https://www.youtube.com/watch?v=fqLH9DJmxJ4

      “Już ci kiedyś cytowałem Abramowskiego, że komunizm….komu TO potrzebne bajki utopijne
      odsłuchaj WWP w “roliku -.В.Путин о Ленине и революции 1917 года”. Z Bogiem

      Ps. Cierpisz na bezsenność? W moim przypadku cezusem czasowym jest okolica godz 22… 🙂

     • 8 lipca 2020 o 18:11
      Permalink

      @krzyk58

      I o czym tu z tobą dyskutować, skoro nie dostrzegasz ile zła na świecie wyrządził feudalizm i kapitalizm oraz religia wbrew zapisom biblijnym z nauki społecznej Jezusa. A podobno jesteś wierzący, więc co z ciebie za Chrześcijanin skoro odrzucasz prawdy i dogmaty biblijne?
      Nawet jako katolik powinieneś mieć inną perspektywę, czyli egalitarną, a nie “jaśnie pańską” i plebańską.

      Ernesto Cardenal, nikaraguański poeta, ksiądz i filozof.
      Cyt. jego pogląd: „marksizm głosił pojawienie się nowego społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i pozbawionego klas. Nastanie idealnego społeczeństwa komunistycznego, które byłoby odpowiednikiem Królestwa Bożego na ziemi.”
      Dlatego też Jezus nie budował kościołów, a był ich przeciwnikiem, nie żądał modlitw, ale wskazywał ścieżki doskonalenia osobowości i zmieniał system społeczny, aby to Królestwo Boże na ziemi osiągnąć, jako pierwszy etap boskiego zbawienia po śmierci.
      Źródło: Forum nr 30/2012, s. 26-27.

      „Komunizm to chrześcijaństwo w najczystszej formie z czasów, zanim wypaczył je katolicyzm” – Etienne Cabet.
      Źródło: Fakty i Mity nr 37/2019, s. 5.

      PS. A co do mojego rytmu dobowego, to on jest bardziej nocny. Niestety dużo pracuję, więc pora nie gra roli, siadam do neta kiedy mam czas a spać się jeszcze nie chce, bo drugi tzw. wolny zawód też jest wymagający. Tylko tacy wczesno wojskowi emeryci jak ty, mogą sobie pozwolić na leżenie do góry doopą i trollowanie dla przyjemności lud ze złości nie naruszając sobie naturalnego rytmu dobowego. 🙂 A ktoś na was musi zapie*dalać i płacić podatki. 🙂 Ale jeszcze kilkanaście lat i może ja sobie poleżę, aby inni mogli na mnie zapier…….:-)
      Paka

     • 8 lipca 2020 o 20:34
      Permalink

      @krzyk58

      A i jeszcze jedno. Te stare marksistowsko-leninowskie prawdy mają głęboko neurobiologiczny sens potwierdzony naukowo. Z natury jesteśmy egalitarni z wyjątkiem wszelkiej maści charakteropatów, socjopatów i psychopatów, których na swoje potrzeby religie, feudalizm i kapitalizm produkują w nadmiarze, stąd problem, bo nie ma tzw. zdrowego systemu, w którym dzieci mogłyby wyrosnąć na porządnych ludzi. A kultur pierwotnych, które to zapewniały z konieczności przetrwania już praktycznie nie ma w nowoczesnej cywilizacji. No może gdzieś tam na Syberii w małych enklawach żyją sobie porządni ludzie w rytmie naturalnym.

      Masz tu opinię neurobiologa na dowód moich racji:
      Prof. Joachim Bauer, neurobiolog, Uniwersytet we Fryburgu: „Człowiek nosi w sobie uwarunkowaną biologicznie mocną awersję wobec skrajnej niesprawiedliwości i ekstremalnych różnic społecznych. Co nie znaczy, że nasz mózg ma naturę komunistyczną. Wobec pewnego stopnia nierówności jesteśmy jak najbardziej tolerancyjni, zwłaszcza wtedy, gdy dysproporcja ta jest wynikiem większego poświęcenia i dużego wkładu pracy. Zbyt jaskrawe różnice społeczne wywołują poczucie wstydu – i to zarówno u biednych, jak i tych, którym wiedzie się lepiej”. Źródło: Przegląd nr 49/2019, s. 63.

  • 3 lipca 2020 o 14:31
   Permalink

   Kraj nie może być bogaty mięsem, ogórkiem czy serem. Każdy z konsumentów musi kiedyś kupić telewizor, samochód i komputer. Rolą państwa powinna być produkcja tych ostatnich (w uproszczeniu, jako przykład) dóbr, żeby mogło sobie z zysków kupić czołg i samolot.

   Dlatego patriotyzm spożywczy można sobie dzisiaj rozbić o kant d*** za przeproszeniem. On w Polsce istnieje już od 10 lat a jak nie mamy samochodu polskiej produkcji, tak nie mamy. Nic się nie zmieniło.

   Dziś, nawet jak się zjawi niesamowity wizjoner, to już lipa. Nie mamy przede wszystkim wiedzy. Pal sześć umiejętności. W domach opieki właśnie umierają ostatni fachowcy i efekt tego jest taki (to też tylko przykład) jak ta historia którą usłyszałem od kogoś, pewien człowiek miał przepiękny dom i otrzymał propozycję od “cieśli” obfotografowania dachu (strychu) w celu nauki połączeń ciesielskich. W pale się nie mieści jak nisko upadliśmy. Przecież te umiejętności posiadał człowiek kilkaset lat temu, a my dziś używamy komórek do nauki wiązań krokwi z wymianem czy kulawką.

   A to tylko budowlanka. Gdzie reszta? Jesteśmy prymitywami, półgłówkami, nasza gościnność zrobiła nam z d*** jesień średniowiecza. Twierdzę, że gościnność, ona jest pra-przyczyną wyzbycia się polskiego majątku już od lat 70-tych. I ciągle uważam że:

   “Zapamiętaj Polaku na długo…
   gościnności naiwność jest sługą”

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 4 lipca 2020 o 08:22
    Permalink

    @Miecław. …Polacy też nie rozumieją lewicowej polityki, już zresztą zapomnieli co to jest lewica …
    A może – zwyczajnie mają ‘to w doopie”? Może Polakom wystarczy prospołeczna, socjalistyczna
    polityka Prawa i Sprawiedliwości? Jeśli pójdą za ciosem (kontynuacja “dobrej” zmiany) wybory
    do parlamentu w 2023’ mają w kieszeni! 🙂 Wcale nie jestem propisowski, obserwuję jeno scenę
    bez liberalno-lewicowego zacietrzewienia… PiS jest (marnym, ale jest) gwarantem że w szaleństwie neoliberalnym (lewicowym) nie popędzimy w czołówce kondotierów
    rewolucji światowej, w ustanawianiu coraz to nowych lewicowych ‘wartości” człowieczych . Jak słusznie zauważył @pilot
    “Tylko 2 prezydentów (Duda i Putina) w Europe opiera swój program wyborczy na haśle – ” dopóki jestem prezydentem to małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety”.
    Może znalazłoby się nieco więcej niż wymienieni “dżentelmeni”, ale TU idzie o wskazanie symboliki konserwatywnej, a wymienieni możliwie dobrze wpisują się. 🙂 W jednym szeregu obrońców porządku konserwatywnego widzę Putina i Kaczyńskiego i jeszcze paru innych europejskich
    przywódców…

    Dr Michał Krajski: Okultystyczne korzenie światowej rewolucji – ezoteryka w słuzbie postępu
    https://www.youtube.com/watch?v=KM51QxV6kS8

    Odpowiedz
    • 4 lipca 2020 o 12:54
     Permalink

     @krzyk58

     Ależ nie chodzi mi o wypaczoną lewicę obyczajową. To akurat Polacy faktycznie mają w doopie.
     Chodzi o system sprawiedliwości społecznej, którego Polacy już nie rozumieją. A próba instalowania przez PiS jakiejś formy państwa socjalnego, czyli takiej nowoczesnej jałmużny ‘jaśnie pańskiej” i plebańskiej jest przeciwskuteczna i nic nie da. To tylko podtrzymanie systemu kapitalistycznego przed upadkiem na respiratorze, aby przetrwać i się ustawić kosztem ludu. Oni nie są już w stanie zrobić z Polski kraju postępu cywilizacyjnego i naukowego, i to jest problem, bo tego już zwykli Polacy nie ogarniają.

     Ostatnie 30 lat zwykli Polacy zmuszeni byli tylko ganiać za robotą i zapie*dalać na stare i nowe “jaśnie państwo” polskie i zachodnie po 12-14 godzin dziennie nie mając czasu na refleksyjne myślenie. A nadal wyszli z tego tylko z długami.
     System wykształcił właśnie sobie całe rzesze prekariuszy nie potrafiących podjąć żadnych działań kolektywnych i planowych, aby odbudować kraj. A nie ma już lewicowej przedwojennej inteligencji, szlachty i komunistów, którzy z pełną determinacją stworzyliby nowy system inkluzywny w celu odbudowy gospodarki kraju, jak miało to miejsce po II wojnie światowej.
     Demografia leży a imigranci pukają na granicach. Biznes ostatecznie zniszczy jednolitość etniczną Polski, jak zniszczył już egalitaryzm rodem z Polski Ludowej i odziedziczoną po niej gospodarkę.

     Natomiast polityka PiS to tylko kombinacje socjalne aby przejąć władzę i stworzyć jakąś formę dyktatury z religią okupacyjną jako podstawą pseudo-kultury. To jest zniszczenie Polski i jej dorobku cywilizacyjnego uzyskanego w opozycji do Kościoła, a tylko dzięki temu ten dorobek naukowy i cywilizacyjny powstał w PRL oraz kształtował się w ciągu wcześniejszych wieków w wyniku antykościelnych i antydogmatycznych działań różnych twórców kultury.

     I tu Wielomscy mają rację, bo PiS ze swoją polityką histeryczną wpisuje się w niszczenie polskiej państwowości. Cyt.
     „Antykomunizm szerzony w Polsce przez zagraniczne ośrodki wpływu służy temu, żeby w Polakach niszczyć instynkt państwowy i poczucie ciągłości państwowości, aby w to miejsce zbudować jagiellońską wielką przestrzeń, gdzie Polacy będą jedną z wielu etni tego kosmopolitycznego imperium”.
     http://www.mysl-polska.pl/2387

     Oni służą obcym interesom nie polskim, a ich socjal to tylko konkurencyjne zagrywki polityczne, aby pozyskać władzę. W tle gdzieś na horyzoncie może też pojawić się faszyzm. Czas to zrozumieć.

     Odpowiedz
   • 4 lipca 2020 o 09:08
    Permalink

    No jest bardzo ciekawie w zawodach, bo wielu młodych uczy się pracy z filmików na YouTube, a potem bierzesz takiego do roboty, który rzekomo ma już firmę bo wolność gospodarcza jest i można założyć wszystko nawet nie mając uprawnień i doświadczenia, ale pilnować musisz go koniecznie, aby ci czegoś nie spieprzył. O ile w latach 80-tych w PRL moja budowa domu przeszła gładko i majster przychodził do mnie wskazując najlepsze rozwiązania, to już 30 lat później remont kupionego domu, był dla mnie istnym koszmarem. Co z tego, że są lepsze technologie, jak wykonawcy nie mają pojęcia i robią wszystko na odpie*dol, byle szybko bo prywaciarz płaci im tyle co kot napłakał, a pomyślunku żadnego. Miałem pecha, że trafiłem na hydraulika samouka a jego pracowników opóźnionych w rozwoju. Pytam się panie “skąd pan takich ludzi wytrzasnął”? A on z rozbrajającą szczerością do mnie odpowiada: “proszę pana a skąd mam wziąć, jak najlepsi fachowcy już są starzy a reszta dobrych wyjechała na zachód”.

    Taki teraz mamy klimat w kraju dzięki bezmózgim styropianom. Zniszczono prawdziwe rzemieślnictwo z tradycjami, a to co pozostało to już niedobitki. Zamiast na to pieniądze przeznaczać, aby kształcić ludzi w zawodach to dotują Kościół, który pasożytuje jeszcze na wiernych.

    Takie mamy osiągnięcia w systemie liberalnego kapitalizmu i pod okupacją ekonomiczną oraz religijną.

    Odpowiedz
 • 3 lipca 2020 o 09:22
  Permalink

  Mnie pan Duda przekonuje, nie chce powrotu Tuska!

  Odpowiedz
 • 3 lipca 2020 o 12:13
  Permalink

  Powiązanie inwestycji firm prywatnych z inwestycjami publicznymi. To nie jest nasze koło zamachowe. !

  To Bezpieczna Kasa Oszczędności, Afera Art-B, Afera FOZZ, Afera „Telegraf”,Afera Colloseum, Afera LFO, Afera Rywina, Afera Orlen, Afera hazardowa (Rychu, Zbychu i Miro), Afera węglowa (B.Blida) i inne.

  Programy socjalne są kołem ratunkowym dla naszej gospodarki.

  autor napisal (…)
  Programy socjalne nie są kołem zamachowym dla naszej gospodarki, jest nim – powiązanie inwestycji firm prywatnych z inwestycjami publicznymi. To jest nasze koło zamachowe(…)

  Odpowiedz
 • 3 lipca 2020 o 18:22
  Permalink

  Przestańcie kłamać! http://www.mysl-polska.pl/2383

  Rozbić system samowładzy http://www.mysl-polska.pl/2379

  Czy Duda zatańczy kazaczoka? http://www.mysl-polska.pl/2380

  Po wyborach czas na plebiscyt http://www.mysl-polska.pl/2378

  ———————————————————————————————————————————————–

  Nie ma Króla bez Boga http://www.mysl-polska.pl/2384

  “Obóz świętych” i reakcyjne książki Raspaila https://www.youtube.com/watch?v=ekujkg_X1I4

  Lech Jęczmyk: Odejście Obrońcy Ducha Francji, wartość życia zwierząt vs ludzi, poważne kłopoty USA

  https://www.youtube.com/watch?v=B30xnEGZrQE

  ————————————————————————————————-

  Jerzy Zięba: WIR to element szwajcarskich rozwiązań ustrojowych do szybkiego zastosowania w Polsce

  https://www.youtube.com/watch?v=io98yrF_Q9o&t=259s

  Odpowiedz
 • 5 lipca 2020 o 05:15
  Permalink

  Przed wojną każdy chłop miał piękne gospodarstwo.Murowany dom także obory z cegły i kryte dachówkami.Drogi były betonowe,co tam autostrady np z włoszczowej do Kielc.robotnicy jeżdzili na wczasy nad morze. Po wojnie komuniści zburzyli piekne wsie.chłopi tak jak za cara musieli żyć w drewnikach i pod strzechą.Zwinięto asfalty i betonowe nawierzchnie.Zamiast mercedesów tak jak w II RP tylko wsk i syreny. dopiero po odwilży znowu chłopi budowali murowane domy. szkoda że nic nie pozostało ze starej polskiej przedwojennej wsi. Ot mozna tylko iśc do skansenu w Sierpcu i zobaczycie jak żyli naprawde wasi dziadowie jak szczury w brudzie i ciemnocie.komuchy po 45 r musieli zbudowac nową Polske.bez analfabetyzmu bez bezrobocia .polske gdzie chamy mogli się kształcic a robole wreszcie pracowac a nie głodowac a swoje dzieci wysyłac na studia.teraz te dzieci udają że PRL był be poniewaz wstydzą się swoich dziadków zwykłych chamów i roboli.poczytajcie rocznik statystyczny z 1938 r a o Gierku nie powiecie złego słowa.PRl był ułomny ale czy obecna Polska to ideał.jest niepodległa.Naprawde. To wprowadźmy kare śmierci (80 proc Polaków za) nie można poniewaz UE nie pozwala. Budujmy nowe elektrownie weglowe.Nie ponieważ UE nie pozwala. wspomagajmy jeszcze istniejacy polski przemysł nie gdyz polska (niemcy tak ) nie moze dotowac i pomagac polskim zakładom pracy jak chocny stocznie. Mozemy produkowac mleka tyle ile chcemy.Nie gdyz mamy limity(holandia miała by problemy),ale nasi rolnicy dostają jedynie 50 proc tego co wspomniani holendrzy.Itd itp.powiem tak komus zależy na skłócaniu Polaków.A przeciez Polska jest jedna.trzeba ja budowac nieważne z kim ważne aby rosła w siłę.

  CZY DZISIAJ ROLNIK MOŻE DLA WŁASNYCH POTRZEB UCHOWAĆ WIEPRZKA,ZABIĆ GO I SKONSUMOWAĆ, A ??? !!! ZA NIEMCA BYŁO LEPIEJ !!!

  Odpowiedz
  • 5 lipca 2020 o 10:24
   Permalink

   @Jerzyjj

   Dobre. 🙂 No ale jeszcze Polacy mogą swobodnie kury i króliki chować na swoje potrzeby, bo tego jeszcze nie kolczykują i paszportów nie wydają. 🙂 Ale też wielu się nie chce tego chować, bo trzeba przy tym chodzić, lepiej iść do sklepu i kupić porcję rosołową z fermy naszpikowaną antybiotykami – od razu mają leczenie za darmo. 🙂 Mieszkam na wsi i widzę, jak wieś się kompletnie zdegenerowała, a wielu tzw. rolnikom już nic się nie opłaci chować na własne potrzeby nawet. Ziemię pooddawali w dzierżawę, sami gdzieś tam pracują albo żyją na socjalu. Jest takich leni, także intelektualnych całkiem sporo.

   A Skansen w Sierpcu to jeszcze luksus w porównaniu z kurnymi chatami, których była cała masa jeszcze w XIX wieku. Jakoś tak te skanseny nie chcą eksponować tych chat pańszczyźnianych chłopów, które może i nie przetrwały, ale chociażby odbudowali wg wzorca i pokazali jak przodkowie żyli. A tak to ludziska po wizycie w skansenie z reguły myślą, że nie było tak źle, każdy przecież miał przodka co najmniej bogatego wiejskiego kowala lub młynarza, czy innego kułaka na kilkunastu morgach. 🙂

   Wychodzisz ze skansenu i myślisz, jaka to była sielska i anielska wieś w dawnej “jaśnie pańskiej” i plebańskiej Polsce. No bo nie wypada pokazać prawdziwego obrazu wsi z jej smrodem i biedą, dziurawymi strzechami i mieszkaniem razem ze zwierzętami, czyli tak jak faktycznie żyło 80 % wiejskiej gawiedzi. Skanseny oddają rzeczywistość tych 20 % bogatszych chłopów. Gdyby to zmieniono nikt by do skansenu nie pojechał, aby oglądać swoje zniewolenie, bo przecież geny większość z nas dziedziczy po tych niewolnikach.
   Najlepiej obejrzeć sobie rysunki, obrazy, szkice i zdjęcia z dawnych czasów, a wtedy poznaje się prawdę, dopiero.

   Za to jest moda na knajpy folwarki, dwory itd., nazwa się elegancko i “jaśnie pańsko” kojarzy, np. w Białymstoku. Jestem i pytam się a gdzie gąsior, a tam nie ma. Do poprawy taki folwark bo bez gąsiora na widoku nic nie zamówię. Panienka kelnerka uśmiecha się ze szczerością w oczach i nie wie o co chodzi. A ja napiłbym się na takim folwarku za pamięć moich przodków, co to co jakiś czas w gąsiorze chłostę odbierali. 🙂
   https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85sior_(narz%C4%99dzie_kary)

   Odpowiedz
  • 5 lipca 2020 o 13:12
   Permalink

   “.chłopi tak jak za cara musieli żyć w drewnikach i pod strzechą.”…… A na Zachodzie w tym czasie wszyscy już mieli dostęp do internetu, no i każdy posiadał Mercedesa rocznik co najmniej 2010, no a w przedwojennej, Polsce tylko nieliczni używali zacofanych technologicznie https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_770, a pozostali zadowolić musieli się komunikacją furmankowo-dorożkową, albo “na piechtę”, oczywiście boso, BO obuwie zakładano przed wejściem do miasta albo kościoła
   takie to były ‘zacofane”, a tak naprawdę – zdrowe czasy. 🙂
   Ps. Z dzieciństwa pamiętam większość budynków łącznie z domami kryte strzechą, nu i czto?

   Po co i do czego nam – unia? Jeden zdecydowany głos na NIE w kampanii prezydenckiej to p. Żółtek!
   Niestety, to jeszcze nie ten czas…

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.