Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało prośbę do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf o wyrażenie zgody na zawieszenie na gmachu Sądu Najwyższego baneru promującego “Dyrektywę 93/13”. W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie planuje  rozpoczęcie kampanii billboardowej informującej o wyrokach TSUE i przepisach Dyrektyw chroniących wszystkich konsumentów.

Potrzeba promocji tych przepisów oraz wyroków TSUE wynika z faktu, iż część sędziów w Polsce nie respektuje prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Brak stosowania się do przepisów unijnych, przez część środowiska sędziowskiego, to prosta droga do tzw. Polexitu.

Zgodnie z art. 7.1 celem Dyrektywy Rady 93/13/EWG jest ochrona uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Nieuczciwy przedsiębiorca ma być “zmuszony” do poniesienia konsekwencji stosowania zapisów naruszających prawa konsumenta, tak aby w przyszłości zaniechał stosowania takich praktyk. Wprowadzenie standardów uczciwości na rynku ma na celu ochronę pozostałych przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami.

Niestety w sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, mimo licznych wyroków korzystnych dla konsumentów są także wyroki (szczególnie w sądach okręgowych i apelacyjnych), które pomijają cel i przepisy Dyrektywy oraz bogate orzecznictwo TSUE.  

Na wyroki sprzeczne z prawem Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14). W sumie KE bada już ponad 140 wyroków. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy, a stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystąpiło także z 5 pytaniami do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

 1. Czy Pani zdaniem Sądy w Polsce respektują wyroki TSUE?

 2. Czy Pani zdaniem przepisy niezgodne z Dyrektywami (np. art. 485 par 3 kpc) sędzia ma obowiązek stosować po wyroku TSUE[1]?

 3. Czy szkolenie sędziów w oparciu o stanowisko tylko jednej ze stron postępowania Pani zdaniem nie narusza niezawisłości sędziowskiej? Dlaczego sędziowie uczestniczą  w szkoleniach, na których reprezentowane jest stanowisko jedynie środowiska bankowego w zakresie sporów dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, a nie ma żadnej otwartości sędziów na profesjonalny dialog ze stroną społeczną tego sporu?

 4. Dlaczego w przypadku obrony praw sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia TSUE bezwzględnie obowiązują, a w przypadku obrony zwykłych Polaków przed bankowym bezprawiem orzeczenia TSUE i prawo UE dla wielu sędziów  nie są wiążące?

 5. Czy sędzia notorycznie lekceważący wyroki TSUE powinien dalej wykonywać zawód sędziego?

5 pytań do Prezes SN oraz prośba o zawieszenia baneru “Dyrektywa 93/13” na budynku SN

Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla podmiotu: Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, wyłączenie licencji CC 3.0.

3 thoughts on “Czy będzie nowy baner na gmachu Sądu Najwyższego?

 • 22 grudnia 2018 o 06:35
  Permalink

  Ze względów estetycznych, ten banner nie zawiśnie w tym miejscu.

  Może pod mostem Poniatowskiego?

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2018 o 10:57
  Permalink

  W istocie to bardzo słabe jest sędziowie siębuntują nie chcą słuchać się państwa od którego biorą kasę czas kiedy byli poza kontrolą się skończył czy to dotarło?

  Odpowiedz
 • 22 grudnia 2018 o 12:17
  Permalink

  Ministerstwo Sprawiedliwości (Min.S. – obcy wśród swoich) na dzień dzisiejszy jest żywym reliktem,
  skamieliną minionych czasów w kolejnym już pokoleniu (kłania się doktryna Strzembosza) ‘klanów
  sądowniczych”, predysponowanych z racji ….. do sprawowania kontroli i nadzoru nad “tym narodem”.

  Praktyczne wykorzystanie prawa naturalnego w sądzie – Aleksander Berdowicz https://www.youtube.com/watch?v=LxBwVdJ9cWg&t=1651s

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.