Chcesz zatrudnić niepełnosprawnych pracowników? Q&A dla pracodawców

fot. red.

Chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na dręczące pytania, które rozwieją wszelkie obawy i wątpliwości. Zestawienie powstało na bazie materiałów kampanii Pracodawca z Sercem, której celem jest zachęcenie do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii każdy pracodawca zatrudniający choć jedną osobę niepełnosprawną, otrzymuje e-medal
i certyfikat Pracodawcy z Sercem.

 Czy w czasie rekrutacji przyszły pracodawca może pytać osobę z orzeczeniem o jej niepełnosprawność?

Tak, ale dopiero na ostatnim etapie rekrutacji. Nawiązanie do niepełnosprawności kandydata nie powinno dotyczyć samej choroby/dysfunkcji, ale ograniczeń z niej wynikających i zestawienie ich z rzeczywistymi warunkami stanowiska pracy.

Jakie wykształcenie mają osoby niepełnosprawne?

Wykształcenie osób niepełnosprawnych zależy w dużej mierze od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Najgorzej wykształcone są osoby niepełnosprawne intelektualnie, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością ruchową, to bywa różnie. Zgromadzone dane pokazują, że 10% osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uzyskało dyplom wyższej uczelni, zaś 70% wykształcenie zawodowe lub średnie. Dysponują oni wykształceniem, które daje możliwość wykonywania pracy biurowej i w niektórych przypadkach również fizycznej.

Jaka jest wysokość dofinansowania na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej?

Należy podkreślić, że w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą, natomiast w odniesieniu do dużych przedsiębiorców nie może być wyższa niż 60% kosztów takiego szkolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty szkolenia niepełnosprawnego pracownika nie mogą jednak wynieść więcej, niż wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Aby mieć szansę na tego rodzaju wsparcie, przedsiębiorstwo zatrudniające osoby niepełnosprawne powinno przygotować i złożyć specjalny wniosek. Takie wnioski przyjmowane są w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Z reguły są to powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, czy też powiatowe centra pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Ile wynosi wsparcie od PFRON na zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy?

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy to iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia, ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych tylko na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Warto zaznaczyć, że liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Czy osoba niepełnosprawna podlega badaniom profilaktycznym w firmie, w której jest zatrudniona?

Niepełnosprawny pracownik, tak samo jak sprawna osoba podlega wszystkim badaniom profilaktycznym co wynika z art. 229 Kodeksu pracy. Ustawodawca bowiem nie dzieli pracowników na pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności przed dopuszczeniem do pracy musi przejść:

 1. badania wstępne;
 2. okresowe, które wykonuje się po upływie ważności badań wstępnych (w terminie wskazanym przez uprawnionego lekarza);
 3. kontrolne.

Ostatnie z wymienionych wykonuje się w przypadku pracownika, który co najmniej 30 dni w roku kalendarzowym był nieobecny w pracy z powodu choroby. Trzeba zaznaczyć, że wzór skierowania na badania profilaktyczne, który jest określony w przepisach, nie przewiduje informacji o stopniu niepełnosprawności pracownika. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku zamieszczania o tym wzmianki. Należy podkreślić, że skierowanie pracownika niepełnosprawnego na badania jest obowiązkiem pracodawcy. Co więcej, wykonywane są one na koszt pracodawcy.

Co się dzieje z niewykorzystanym dodatkowym urlopem wakacyjnym przyznawanym osobie niepełnosprawnej?

Jeśli w danym roku kalendarzowym osoba niepełnosprawna nie wykorzysta dodatkowych dni urlopowych, wówczas przechodzą one na rok następny, tak samo jak się to dzieje w przypadku urlopu podstawowego. Dodatkowy urlop, zgodnie z obowiązującymi przepisami zwiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje każdemu pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni oraz z 26 dni do 36 dni.

Jaki warunek musi spełnić osoba niepełnosprawna, aby móc pracować w nocy?

Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego w porze nocnej dotyczy każdego pracownika niepełnosprawnego bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Jednak od tej reguły są wyjątki – jednym z nich jest sytuacja, gdy sam pracownik zgłosi chęć wykonywania zadań służbowych w nocy. Wówczas lekarz pracy, który prowadzi badanie profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną musi wyrazić zgodę na pracę w godzinach nocnych. Musi on stwierdzić, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego pracy w porze nocnej.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej w miejscu jej pracy?

Pracownikiem pomagającym osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pracy może zostać każdy, choć najlepiej  w tej roli sprawdzają się pracownicy wykształceni w tym kierunku. Od 2001 roku asystent osoby niepełnosprawnej jest bowiem odrębnym zawodem, który można zdobyć studiując na uczelni wyższej lub w szkole policealnej. Warto podkreślić, że pracownikiem pomagającym pracownikowi niepełnosprawnemu może być inna osoba niepełnosprawna, która nie ma problemów związanych z wykonywaniem czynności, w zakresie, których służy pomocą innemu pracownikowi niepełnosprawnemu.

Zostań Pracodawcą z Sercem i pomóż ludziom! Dowiedz się więcej: www.pracodawcazsercem.pl

 

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BPO Network, wyłączenie licencji CC 4.0.

5 myśli na temat “Chcesz zatrudnić niepełnosprawnych pracowników? Q&A dla pracodawców

 • 17 grudnia 2020 o 19:51
  Permalink

  SKANDAL! Komuniści z KPP atakują wRealu24 na “Strajku Kobiet”! “Dzięki Stalinowi mówimy po polsku”?!

  https://www.youtube.com/watch?v=4W_wk7bzi7g&t=128s

  Według narracji tego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx … 13. 12. “….rządzący bandyci odbierali obywatelom prawa… it.dalyj” i dalej …”dlaczego pan nie ma maseczki…” lewackie raby … 🤣 Nieprawda’ż Miecławie?! 🙂

  Dlaczego TE (i TU musiałbym użyć dosadnego sformułowania pod adres tych …) nie pójdą na np. rondo
  ( terrorysty) Dudajewa, wadzi tym (i w tym miejscu mocny epitet) nazwisko Wielkiego Polaka
  R. Dmowskiego! Lewica, komuniści i złodzieje z przydomkiem -euro to stan zlewaczałego umysłu. ☺️
  Odpowiadam: A na wspomniane (tfu) rondo nie pójdą, BO autentycznie nienawidzą Rosji … i goowno rozlewa się po Warszawiwie ..
  Rozwiązać to (zamaskowani zwykle przestępcy i kryminaliści) tałatajstwo i zakazać działalności – czym prędzej, tym lepiej!! Albo i otworzyć “jakieś” stosowne obozy …
  JESTEM ZA!

  Ateizm „postępowców” a religia mojżeszowa

  Uważnych obserwatorów polskiej sceny politycznej zainteresuje zapewne fakt, iż przedstawiciele środowisk liberalno-lewicowych w Polsce w swych wpisach, dostępnych na portalach społecznościowych, życzyli swym odbiorcom „wesołej Chanuki”.

  Wielu może zadać pytanie: jak to się stało, iż politycy, kojarzeni ze wsparciem dla tzw. Strajku Kobiet, starań o „świeckie państwo”, będące tak naprawdę agresywnym ateizmem, podburzaniem całych grup społecznych do ataków na kościoły i walki z chrześcijaństwem, pochwałą aborcji a nawet prowadzeniem oficjalnych spisów apostatów (informuję o powstaniu strony internetowej http://www.licznikapostazji.pl – przyp. Autora), postanowili nagle uczcić uroczystość religijną Chanuki, mimo, iż religia jest przez lewicę zwalczana? Jak to się stało, że w obchody święta Chanuki włączył się agresywnie antyreligijny samorząd miasta stołecznego Warszawy? Odpowiedź na tak postawione pytania można zawrzeć w trzech punktach.

  Po pierwsze, w dzisiejszym świecie obserwujemy coraz bardziej zaciekłą walkę z chrześcijaństwem. Oczywiście, nie jest już ona prowadzona pod hasłami, znanymi Polakom jeszcze z okresu tzw. realnego socjalizmu. Dzisiaj, chrześcijaństwo jest zwalczane, gdyż jest holistycznym systemem, wprowadzającym tzw. moralność ograniczającą, ponadto, stanowiącym swoistą „szczepionkę” na polityczno-obyczajowe eksperymenty, jakimi raczą obecnie narody całej Europy ich rządy. Historia pokazała jednak, iż ludzkość potrzebuje wiary w Absolut. Jak więc pogodzić potrzebę wiary z przeprowadzaniem lewicowych eksperymentów społecznych na całych narodach, przy jednoczesnym braku czynnika, zwącego się bojaźnią bożą? Najprościej jest zwalczać chrześcijaństwo, czyli religię, stanowiącą spoiwo Narodu, przy jednoczesnym podsuwaniu innych systemów religijnych, zaspokajających co prawda ludzką potrzebę wiary w Boga, jednocześnie nie stanowiących (choćby ze względu na małą skalę oddziaływania) przeszkody w swobodnym „eksperymentowaniu na Narodzie”. Stąd lewicowa popularność i „zrozumienie” dla religii mniejszości w danym państwie (nie chodzi tylko o judaizm, ale także islam, buddyzm, a nawet wszelkiego rodzaju sekty).

  Drugim powodem składania życzeń z okazji Chanuki przez przedstawicieli liberałów i lewicy w Polsce jest ich pochodzenie. Wielu z nich ma bowiem korzenie żydowskie. Daleki jestem od wiary w teorie spiskowe, jednak – zważywszy na fakt pochodzenia – nie dziwi, iż lewicowcy obchodzą Chanukę, a nie mają osobistego szacunku do chrześcijaństwa. Wielu chrześcijan zapewne również nie interesuje się obrzędami religijnymi w innych kulturach. Bulwersuje jedynie fakt, iż lewica bierze czynny udział w niszczeniu chrześcijaństwa.

  Dochodzimy w końcu do czynnika trzeciego. Judaizm, podobnie jak inne religie poza chrześcijaństwem, jest w Polsce religią mniejszościową. Skoro lewica stawia na mniejszości, nie dziwne, że afirmuje obrzędy i święta, charakterystyczne dla innych wyznań, przy jednoczesnym ataku na chrześcijaństwo, niszcząc tym samym tradycję katolicką i poczucie wspólnoty narodowej w Polsce. Afirmując inne religie, lewica zaś wpisuje się w wykorzystywany obecnie do brutalnej walki politycznej postulat tzw. obrony mniejszości. https://marucha.wordpress.com/2020/12/16/ogien-w-palacu-prezydenckim-chanuka-lockdown-a-chrzescijanstwo/#more-89274

  https://marucha.wordpress.com/2020/12/16/powstala-nowa-religia-kowidianizm-wszystkie-dogmaty/

  https://marucha.wordpress.com/2020/12/17/pandemia-nie-skonczy-sie-nigdy/

  Wprawdzie homofobia, czyli sprzeciwianie się sodomitom, nie jest jeszcze u nas tak piętnowana jak „mowa nienawiści”, ale znajdujemy się przecież dopiero u progu etapu surowości, więc jeszcze trochę i doczekamy się wszystkiego.

  Nawiasem mówiąc, „homofobia”, podobnie zresztą jak „nienawiść”, to pojęcia nieostre, które nigdy nie powinny znaleźć się w kodeksie karnym. Cóż to bowiem jest „mowa nienawiści”. Ano, to wszystkie opinie, które się nam nie podobają. A które mogą nam się nie podobać? Mogą nam się nie podobać wszystkie opinie sprzeczne z naszymi.

  Tak samo było za pierwszej komuny, kiedy to represjonowane było głoszenie opinii niezgodnych z aktualną linią partii. Aktualną – bo ta linia też się zmieniała. Z wczesnego dzieciństwa zdążyłem jeszcze zapamiętać panegiryki na cześć Stalina, który umarł, kiedy miałem 6 lat. „Stalin wszystkich bojów naszą chwałą, Stalin to młodości naszej brat. I z pieśniami, walcząc, zwyciężając, za Stalinem idzie naród nasz”, albo: „Stalinowskie jasne słońce opromienia cały świat, pozdrowienia śle dziś Polsce cała młodzież Kraju Rad”. Pod gwiazdami kremlowskimi, wszędzie radość, wszędzie śpiew…” – i tak dalej.

  Ileż autorytetów moralnych wyrosło nad tych panegirykach! Daleko nie szukając, nasza Noblessa Wisława Szymborska, która na wieść o śmierci Ojca Narodów wspięła się na przepastne wyżyny i napisała te słowa skrzydlate: „Oto Partia, ludzkości wzrok. Oto Partia – siła ludów i sumienie. Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie. Jego Partia rozgarnia mrok. Niewzruszony drukarski znak, drżenia ręki mej piszącej nie przekaże. Nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże. A to słusznie. A to nawet lepiej tak.”

  Jak widzimy, zakończenie jest już dwuznaczne, bo co to by było, gdyby niewzruszone drukarskie znaki przekazywały drżenia rąk, drgawki serca lub „macicy”, łzy, czy upławy? Czyżby Partia dała pani Wisławie cynk, żeby owszem, chwalić, ale żeby już nie przechwalać, bo oto na horyzoncie zaczynają kłębić się chmury „błędów i wypaczeń”, które dokonały się za sprawą tego Jasnego Idola? Słowem – jeśli nawet się kurwimy, to czujnie, żeby nie przegapić nadejścia nowego etapu, w którym też będziemy się kurwili, ale już z innych pozycji. https://marucha.wordpress.com/2020/12/17/antypanstwowa-sodomia-i-gomoria/
  Gdyby owa “poezja” trafiła do Stalina, a co mi wiadomym jest, ta pani miałaby okazję odwiedzić “chołodnyje miesta” celem ponownej
  reedukacji, a przy okazji poddać (się) procesowi resocjalizacji
  . I to byłaby jedynie słuszna decyzja, śmierdzących grafomanów zesłać by wykonywali ‘gdziestam” prace społecznie użyteczne jak np. lesopował … Лесоповал – Я куплю тебе дом (Удачный Шансон, 2008) https://www.youtube.com/watch?v=ca60BPJLDMk

  https://marucha.wordpress.com/2020/12/16/odwrocona-adopcja-odwrocona-aborcja/

  Prawie w toczkie, jeno powołanie się na jakieś “porąbane” judeochrześcijaństwo zgrzyta jakby styropianem po szkle… 🙂 co rzuca się w oczy i czego nie omieszkali zauważyć i wytknąć komentatorzy
  ‘na gajówce”.

  Ps. Nudno TU i taka cisza jakby przed burzą? “Tak tu cicho o zmierzchu”.

  Odpowiedz
  • 18 grudnia 2020 o 00:08
   Permalink

   @krzyk58

   Czy ty nigdy nie odpoczywasz? Nadmiar trollowania jest szkodliwy. Jeszcze z tego wszystkiego dostaniesz przepukliny na mózgu. 🙂
   Wrzuć na luz, bo ten post nijak się ma do artykułu. Może niech ci @WEB. JÓZ. otworzy specjalną czystą stronę do wpisów pt. “TU MOŻESZ WYŁADOWAĆ SWOJĄ ZŁOŚĆ I AGRESJĘ”. 🙂

   A tak na marginesie to powinieneś wiedzieć, że lewica w Polsce nie walczy z chrześcijaństwem i wiarą. Jeżeli ktoś w Polsce występuje przeciwko klerowi i instytucjonalnemu kościołowi to nie tylko lewak oraz tylko dlatego, że nadużył tenże kler zaufania ludu. Nie można jednak tego traktować, jako walki z chrześcijaństwem. Kościół w Polsce nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem poza pustymi sloganami w których się do niego odwołuje.

   A prawda jest taka prosta:
   „Dokąd Kościół będzie miał w Polsce znaczenie, będziemy zadupiem świata” – Olga Lipińska. Źródło: Przegląd nr 46/2020, s. 37.

   Holbach był bodaj pierwszym znaczącym myślicielem (po Meslierze), który otwarcie przyznawał się do ateizmu i promował go jako postawę właściwą moralnie:
   “…Ateista jest człowiekiem, który zna przyrodę i jej prawa; zna też własną naturę i wie, jakie obowiązki nakłada na niego…”. P. Holbach, System przyrody, tom II, s. 327.

   „Oto moja prosta religia. Nie potrzebuje świątyń ani skomplikowanej filozofii. Nasz mózg i nasze serce są świątynią, a dobroć – filozofią”. Tenzin Gjaco, XIV Dalajlama.

   “Świat nauki czuje zagrożenie ze strony ogromnej fali irracjonalizmu i to samo grozi religii. Fanatyzm to nie tylko ekstremizmy islamskie, ten katolicki również jest bardzo niebezpieczny” – przestrzega w rozmowie z Onetem ks. Michał Heller.

   I ks. prof. Michał Heller ma dużo racji, bo Kościół w Polsce został opanowany przez fanatyczny ciemny kler, który tracąc wpływy stawia na świeckich fanatyków, a ci przyczyniają się jeszcze bardziej do jego destrukcji i odchodzenia Polaków z Kościoła. Ordo Iuris, Godek, Rydzyk i wielu wielu innych ponosi winę za spadające zaufanie Polaków do Kościoła i akty apostazji. A to dopiero początek i czas na powrót do słowiańskiej kultury.

   Odpowiedz
  • 18 grudnia 2020 o 14:13
   Permalink

   Rodzynek na polskim karpiu – suplement do programu…

   https://www.youtube.com/watch?v=1pgV-ExLLOU&t=6s

   I

   Suplement do zamieszczonego suplementu p. Sokala …

   Czy nowe ograniczenia od 28.12.20 są legalne? Godzina policyjna w Sylwestra ? Komentarz prawnika

   https://www.youtube.com/watch?v=9olkxoC8MeM&feature=youtu.be

   W odpowiedzi na “wszystko narodofe” proponuję autentyczny Narodowy Bunt w formie (paka)
   Narodowego (łagodnego) Sprzeciwu… mam świadomość że(nawet) taka i podobne formy kontestacji
   określonej sytuacji nie trafia do ‘urodzonych rabów” gwoli wyjaśnienia: mam na myśli lewicę zwłaszcza laicką, komunistów, liberastów i złodziei.

   Odpowiedz
 • 18 grudnia 2020 o 04:52
  Permalink

  Nie zatrudniajmy nikogo. Nigdy.

  Nawet pełnosprawnych.

  Po poprzednich wpisach widać wpływ pandemii na niektóre umysły.

  To musi minąć.

  Amen.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.