Wojskowość

Wojskowość

Kiedy nowe prawo o broni?

Moje stanowisko w sprawie dostępu do broni jest znane z innego blogowiska, jestem zwolennikiem zmiany obecnych przepisów i dania możliwości obywatelom do obrony przed przestępcami, także za pomocą broni palnej. Przy okazji wyłonienia nowego parlamentu może warto rozpocząć dyskusję o problemie, który jest ignorowany przez praktycznie wszystkie siły polityczne w […]

Wojskowość

Generał Waldemar Skrzypczak: przyszły Marszałek – Prezydent?

Każdy kraj posiada swoją elitę, która przejawia swoją omnipotencję zajmując czołowe pozycje w najważniejszych dziedzinach życia kraju. Menadżerowie zarządzają gospodarką, biskupi kościołem, najlepsi dziennikarze mediami, a najgorsi i najmniej kompetentni politycy z zasady mają najwięcej do powiedzenia i po prostu rządzą naszym życiem. Przykładowo, zdarza się, że np. lekarze psychiatrzy […]

Wojskowość

OT-2 ciąg dalszy rozważań o obronie terytorialnej

Kontynuując temat o poważnej reaktywacji Obrony Terytorialnej (OT), pragnę zwrócić uwagę na kilka aspektów. Podstawowy wynika z oparcia struktur OT o samorządy, które okazały się jedynym w pełni udanym tworem transformacji minionego 20-lecia. Panowie marszałkowie, starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie muszą chcieć tej OT, jako bardzo dobrej lokalnej platformy do […]

Wojskowość

Siły Zbrojne RP w liczbach – dane zasadnicze

  Stan osobowy Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej liczą 99.778 etatów. W tym 120 generałów, 21.435 oficerów, 39.276 podoficerów, 36.501 szeregowych, 103 żołnierzy w służbie nadterminowej oraz 2.343 kandydatów do służby wojskowej (elewi, podchorążowie). Rozkład procentowy przedstawiono na grafice 1 powyżej. Jak widać, […]

Wojskowość

Lekcja gruzińska a myślenie strategiczne w Polsce

Wojsko Polskie kosztuje nas około 217 tyś. zł przeliczeniowo na głowę każdego z prawie 100. tyś żołnierzy. Oczywiście jest to koszt uśredniony, przedstawiający koszty przeliczeniowe „na statystyczną głowę”. Wlicza się w to utrzymanie najnowszych myśliwców, rdzewiejących okrętów, zatartych silników czołgowych, wywiadu, archiwum, lotnisk, wszystkiego. Jest to koszt utrzymania naszej obronności, […]

Wojskowość

Dlaczego Polska potrzebuje Marynarki Wojennej? I jakiej?

Państwo realizuje swoją politykę różnymi metodami, wykorzystując cała gamę środków. Jedną z metod prowadzenia polityki jest prowadzenie wojny z użyciem sił zbrojnych. Bez nich trudno jest prowadzić wojnę, zwłaszcza, jeżeli nieprzyjaciel podchodzi na serio do konfliktu. Jednym z obszarów polityki bezpieczeństwa jest polityka morska. Jest to specyficzny obszar prowadzenia polityki, […]

Wojskowość

Pomysł na obronę terytorialną (OT-1)

  Mamy słabą armię. Liczące 46 tysięcy żołnierzy Wojska Lądowe to zbyt mało. Zakładając niekorzystny rozwój wydarzeń oraz ich niekonwencjonalny przebieg, np. niestabilność (czytaj: wojnę domową) na Białorusi z „niewielkim” udziałem sąsiadów – to musimy bardziej liczyć na siebie niż na sojuszników z NATO. W takim zamieszaniu to oni nie […]