• 16 marca 2023

  WOJSKOWOŚĆ

  Co można zrobić żeby zwiększyć nasze zdolności obronne? (cz.2)

  10 grudnia 2019|Wojskowość

  Pobór nie ma alternatywyNa pewno trzeba również lepiej wykorzystywać ten potencjał wojskowy, który mamy. Podstawą powinien być „pobór ochotniczy”, na początek oparty na systemie korzyści podatkowych i edukacyjnych, dla tych którzy zdecydują się na służbę wojskową. Natomiast nie jest tajemnicą, że już w średniookresowej perspektywie trzeba będzie odtworzyć armię poborową, bo system rezerw nie istnieje, a Obrona Terytorialna jest nieliczna.Wojsko musi się opłacać… Żołnierzom!Dla wojska zawodowego

  Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.1)

  01 stycznia 2020|Wojskowość

  Składnica broni i amunicji w każdej gminie, to jedyny – w naszych warunkach finansowych – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wojny asymetrycznej. Chodzi o to żebyśmy w ogóle byli w stanie przystąpić do obrony w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Trzeba tak zorganizować Obronę Terytorialną, żeby w każdej gminie w kraju – stale – był w gotowości oddział samoobrony lokalnej, zdolny do służby wartowniczej i przemieszczania się w oparciu o własne zasoby transportowe. Całość dla

  Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.2)

  02 stycznia 2020|Wojskowość

  Z punktu widzenia wojskowego, takie nasycenie terytorium kraju oddziałami samoobrony lokalnej, ma sens jeżeli koszt tego byłby żaden lub bardzo niski dla wydatków rządu na obronność. Całość zaś byłaby zdolna do użycia sieciowego w ramach kompleksowego planu obrony. To w jakim stopniu i charakterze, to już inna kwestia – zadanie dla planistów, do zagospodarowania potencjału, który posiadamy i jesteśmy w stanie zmobilizować. Kluczowy jest tutaj wpływ na morale, bo oto społeczeństwo dostałoby broń

  F-35 samolot polityczny czyli piękne białe słonie (cz.1)

  04 lutego 2020|Wojskowość

  F-35 to samolot polityczny, kupowany przez nasz kraj w celu potwierdzenia pryncypiów polityki i w ten sposób powinien być jako zakup interpretowany. To będą piękne białe słonie w naszych Siłach Powietrznych, które już obecnie są publicznie oskarżane o sprzętowe kanibalizowanie najnowszych samolotów F-16. Proszę nie poddawać się negatywnej narracji w sprawie tych zakupów. Potrzebujemy więcej i możliwie jak najlepszych samolotów i wszelkiego sprzętu wojskowego, tutaj nie ma w ogóle żartów. Jeżeli

  F-35 samolot polityczny czyli piękne białe słonie (cz.2)

  05 lutego 2020|Wojskowość

  Ponieważ nie mamy obrony przeciwrakietowej i jej nie będziemy mieli, to należy założyć, że nasze bazy lotnicze będą zniszczone w pierwszej chwili konfliktu. Oznacza to, że w ogóle nie powinno się planować użycia własnych sił powietrznych z regularnych baz lotniczych. Nie jesteśmy w stanie ich bowiem obronić, nie zapewnimy sobie sami możliwości działania operacyjnego. Proszę popatrzeć na mapę, jak daleko od granicy rosyjskiej i białoruskiej jest do Warszawy i do bazy w Łasku? A jak daleko jest do

  Trzeba przygotować i przećwiczyć scenariusz militaryzacji państwa

  11 kwietnia 2020|Wojskowość

  Trzeba przygotować i przećwiczyć scenariusz militaryzacji państwa, jako prewencji i ochrony przed chaosem. Ponieważ nie wiadomo w jakim kierunku dalej potoczy się epidemia, a za wszelką cenę trzeba zapewnić działanie podstawowych usług publicznych i dostęp do dóbr podstawowych. Ludzie muszą mieć wodę, muszą być odbierane ścieki, musi być energia elektryczna i powinien być gaz, jak również centralne ogrzewanie. Dodatkowo powinny być zapewnione dostawy żywności, leków, działać podstawowe usługi pu

  Zakup pocisków Javelin jest niezbędny nawet w czasie epidemii (cz.1)

  27 kwietnia 2020|Wojskowość

  Zakup pocisków Javelin jest niezbędny dla bezpieczeństwa naszego państwa, nawet w czasie epidemii. Polska ma zamiar kupić około 80 wyrzutni pocisków Javelin (Command Launch Unit) oraz około 180 rakiet. Dodatkowo zakupimy niezbędne – i w istocie najważniejsze w tym zakupie pakiety szkoleniowe Basic Skill Trainer (BST) oraz Missile Simulation Round (MSR), jak również zestawy oprzyrządowania i obsługi oraz niezbędny pakiet szkoleniowy i logistyczny. Całkowity koszt został oszacowany na maksymalnie

  Zakup pocisków Javelin jest niezbędny nawet w czasie epidemii (cz.2)

  29 kwietnia 2020|Wojskowość

  Dlaczego zakup pocisków Javelin jest taki ważny – nawet w czasach epidemii? Dlaczego zakup pocisków Javelin jest taki ważny, nawet w czasach epidemii? Przecież nie brakuje innych wydatków? W ujęciu generalnym, bezpieczeństwo naszego państwa, jest najważniejsza, nie ma niczego ważniejszego, niż przygotowanie się do obrony Ojczyzny – pomimo epidemii, pomimo kłopotów i biedy. Nie ma dla nas niczego ważniejszego właśnie, od obrony Ojczyzny i na to zawsze muszą być przeznaczane konieczne siły i środ

  Szwajcaria się zbroi…albo i nie

  05 lipca 2020|Wojskowość

  27 września br. szwajcarski suweren decyduje przy urnie o ewentualnym zakupie 32 nowych samolotów wojskowych. Referendum jest ważne, bowiem chodzi o wydatek 6 miliardów franków (ok. 25 miliardów złotych). Nie muszę dodawać, że to pieniądze podatników. Szwajcarski departament ds. wojskowości usiłuje już od wielu lat przeforsować zakup nowych samolotów. 18 maja 2014r. Szwajcarzy odrzucili w referendum zakup 22 samolotów bojowych. Trzeba tez przyznać, że obecna flota powietrzna helweckiego państwa

  Trzy możliwe scenariusze rozwoju polskiej obronności (cz.1)

  03 stycznia 2021|Wojskowość

  Trzy możliwe scenariusze rozwoju polskiej obronności, to wyraz troski o stan Wojska Polskiego, zwłaszcza w jego sprzętowym i kadrowym komponencie. To wielki temat, szczegóły należy zostawić specjalistom, najlepiej wojskowym. Natomiast warto się przyjrzeć zagadnieniu obronności z poziomu państwa, jego potrzeb w tym zakresie, możliwości i tego, co jest możliwe – co byśmy chcieli zrealizować w nadchodzącym roku. Na pewno będzie on przełomowy dla gospodarki i społeczeństwa, dlatego możemy być pewni