• 16 marca 2023

  SOFT POWER

  Pranie mózgu jako rdzeń wojny hybrydowej

  20 lipca 2020|Soft Power

  Lewicowe i neoliberalno-lewicowe media i uniwersytety zrobiły społeczeństwu na Zachodzie pranie mózgu. Ideologia stała się religią, a nawet czymś więcej. Ludzie stracili zdolność do postrzegania rzeczywistości taką jaka ona jest. Nienormalność (norma = coś powszechnego) – stała się afirmowana. Nie chodzi o to, czy to dobrze, czy źle. Chodzi o to, że nienormalność, nie przyczynia się do trwania systemu. Wszystko działo się pod czujnym nadzorem i monitoringiem – mediów które cenzurowały, manipulo

  Elity informują o zamiarze opuszczenia Polski po wyborach…

  25 lipca 2020|Soft Power

  Elity informują o zamiarze opuszczenia Polski po wyborach. Nie odpowiada im wynik, nie godzą się z podstawową zasadą demokracji, jaką są rządy większości – więc wyrażają swój sprzeciw przez publiczną zapowiedź opuszczenia kraju. Jest to fenomenalne zjawisko, przy czym należy stwierdzić, że o zamiarze opuszczenia Polski mówią m.in. ludzie, którzy dzięki posiadanemu statusowi finansowemu zdobytemu na portfelach znienawidzonych Polaków, mogą sobie pozwolić na mieszkania, domy i rezydencje na wymar

  W dzisiejszych czasach nikogo nie wolno i nie można krytykować…

  27 lipca 2020|Soft Power

  W dzisiejszych czasach nikogo nie wolno i nie można krytykować… bo zaraz będzie to mowa nienawiści, brak poprawności politycznej, ksenofobia, antysemityzm, nienawiść rasowa lub – autoterapia, polegająca na wylewaniu na innych swojego jadu. W każdym scenariuszu jednostka przeciwstawiająca się ogółowi, staje się wrogiem postępu, równości, wolności, demokracji, koników polnych i rowerzystów! Co więcej, jeżeli jednostka chce tyko wyrazić swoje niezadowolenie, brak aprobaty lub tylko to, że ma inne

  Wojna o Internet

  07 sierpnia 2020|Soft Power

  Wojna o Internet trwa, rozpoczęły ją Stany Zjednoczone w osobie samego pana Donalda Trumpa, sugerującego, że może zakazać oferowania usługi „Tik Tok” na terenie Stanów Zjednoczonych. Za tym poszła lawina nawoływania do czyszczenia amerykańskiego Internetu z chińskich aplikacji i uznawanych za niebezpieczne urządzeń sieciowych. Problem dotyczy już zatem nie tylko osławionej problematyki 5G, ale również portali oferujących przetworzony chłam dla mas.To samo w sobie jest bardzo symptomatyczne, bo o

  Hipokryzja części elit w naszym kraju to coś więcej niż upadek

  12 sierpnia 2020|Soft Power

  Hipokryzja części elit w naszym kraju to coś więcej niż upadek. To jakaś dramatyczna zgnilizna, która pozwala wąskiej grupie uprzywilejowanych wybiórczo traktować prawo, donosić na własne państwo, jak również i co najważniejsze – kwestionować prawo do stanowienia o sobie i państwie – liczniejszej grupie społecznej, stanowiącej demokratyczną większość. Jakby tego było mało, to na dokładkę, mamy jeszcze systemowe ciągoty do mieszania się w sprawy sąsiedniego kraju! W zasadzie powinniśmy być wdzię

  Pani Ambasador wie na czym nie skorzystałoby polskie społeczeństwo!

  29 sierpnia 2020|Soft Power

  Pani Ambasador wie na czym nie skorzystałoby polskie społeczeństwo! To niesamowite, wręcz szokujące, nawet jak na standardy republik bananowych, czy zamorskich wojskowych protektoratów! Mówimy o komunikatach Jej Ekscelencji pani Georgette Mosbacher Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, jakie zostały umieszczone na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Czy jest jakiś sposób, w jaki możemy wyrazić naszą wdzięczność za ten przekaz? Przecież to jest wspaniałe, że rząd Stanów Zjednoc

  Odwrócone zero pozostaje zerem

  03 września 2020|Soft Power

  Media w Polsce nie mają wiele wspólnego z rzetelnym przekazem informacji, co jest ogólnie przyjętą regułą – niestety akceptowalną przez większość społeczeństwa. W polskim medialnym świecie mamy do czynienia z obiegami albo ściekami. Jest pierwszy obieg, drugi obieg, mówi się również o trzecim obiegu. A wiec klasyczne pomieszanie z poplątaniem, Z reguły pierwszy obieg to media prorządowe, lojalne wobec polityki rządu, celebrujące wybrańców Narodu i przedstawiające tzw. oficjalną «prawdę». Nie wi

  Głupota jest taka słodka!

  08 października 2020|Soft Power

  Głupota jest taka słodka! Taka kusząca! Taka łatwa! Wręcz banalnie łatwo sama przychodzi – nawet bez życzenia, po prostu pojawia się i panuje. Wszyscy ją lubią, szanują i jej ulegają – ponieważ to zawsze droga na skróty. Nie można się przed nią obronić, ale tego generalnie nie chcemy – ponieważ głupota, to właśnie droga na skróty, bardzo wygodna dla każdego, kto tą drogę wybierze. Nie powoduje wymogów dla wysiłku intelektualnego, nie zmusza nas do myślenia, rozważań, ona po prostu pokazuje – cza

  Flower Power po polsku czyli „żond”

  03 listopada 2020|Soft Power

  Flower Power po polsku, to coś naprawdę nowego. Niespodziewanego, niesamowitego w swojej istocie i konstrukcji. Z jednej strony bardzo wesołe, a z drugiej bardzo smutne. W praktyce trudne do pojęcia poprzez racjonalne kategorie pojęciowe i z użyciem logiki, jednakże dość składne i jednoznaczne w swojej wewnętrznej logice.To, że rząd planuje zakup około 300 limuzyn do swojej dyspozycji, to nikogo nie dziwi. Tak samo, jak chyba nie dziwi już zakup respiratorów, czy maseczek od instruktorów narciar

  Jesteśmy już na progu chaosu

  18 listopada 2020|Soft Power

  Jesteśmy już na progu chaosu. Wczorajsze wydarzenia w Warszawie, zwłaszcza związane z Sejmem, jak i w innych miastach – to pchanie kraju w stronę wojny domowej. Bębny, tańce, muzyka dyskotekowa trafiająca do demonstrantów, Policja i użycie gazu, bójki z użyciem niebezpiecznych narzędzi w których brały udział zorganizowane grupy i inne wydarzenia. To mniej więcej obraz z ulicy. Do tego doszła awantura w Sejmie i oświadczenie pana Czarzastego o potraktowaniu jego osoby przez Policję, jak i jednej