Religia i państwo

Religia i państwo

0.3% bliżej demokracji

Analizując obecną propozycję rządu w sprawie finansowania Kościoła i innych związków wyznaniowych, wśród medialnego szumu niezauważony pozostaje aspekt, iż tak naprawdę jest to cesja podejmowania decyzji w tej kwestii na obywateli. Czy obecny premier jest prawicowy? W tradycyjnym podziale na prawicę i lewicę w Polsce, zbyt małą uwagę przywiązuje się […]

Religia i państwo

Kwestia finansowania Kościoła

Rząd RP rozpoczął dyskusję o finansowaniu Kościoła Katolickiego przez budżet. Od razu wywołało to burzę wśród części społeczeństwa niechętnego do płacenia pieniędzy na tą instytucję, konsternację wśród kleru oraz znaki zapytania u analityków. Przecież istota propozycji rządowej absolutnie niczego nie zmienia poza oddaniem Kościoła pod plebiscyt płacących podatki mieszkańców miast […]

Religia i państwo

Problem zła i krokodyl

Holokaust, umierające z głodu dzieci w Somalii, brak przyszłości milionów, pasożytnicze szczęście jednostek, wojny, gwałty, śmierć w męczarniach. Dlaczego Bóg nie położy temu kresu? Oto pytanie, które stanowi istotę „problemu zła”. Tradycyjne rozumienie Boga uczy nas, że jest On: 1)    Wszechwiedzący 2)    Wszechmocny 3)    Dobry i pragnący Dobra. Z powyższych […]

Religia i państwo

Dlaczego powinniśmy w Warszawie wybudować meczet?

Abstrahując od niezwykle ważnych powodów religijnych, istnienie szereg racji strategicznych – związanych z polską racją stanu, – poprzez które należy w Polsce wybudować nowoczesny meczet. Inicjatorem tej budowy oraz głównym sponsorem powinno być nasze państwo. Meczet to świątynia muzułmańska, pełniąca w strukturze społeczności muzułmańskiej większą rolę niż sądzilibyśmy po roli […]

Religia i państwo

Wizyta duszpasterska – kolęda czy coś więcej?

Co roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia oficjalni funkcjonariusze Kościoła Katolickiego usiłują odwiedzać mieszkańców tzw. swoich parafii w ich miejscach zamieszkania. Jest to zwyczaj ukształtowany w Polsce przez lata, powszechny na terenie całego kraju, – w którym Kościół Katolicki łączy cele duszpasterskie i statystyczne gromadząc informacje o osobach mieszkających na […]

Religia i państwo

Patrząc z Marsa na Ziemię…

Patrząc z Marsa na Ziemię trudno nie ulec zdziwieniu, jeżeli wzrok obserwatora przypadkowo spocznie na obszarze centralnym zachodniej części największego lądu na półkuli północnej, wówczas bardzo mocno może się zadziwić. Cóż nasz znajomy Marsjanin zobaczy? Najprawdopodobniej nasz piękny kraj nad Wisłą, pomiędzy Odrą i Nysą oraz Bugiem i Półwyspem helskim […]

Religia i państwo

Kapitalizm i komunizm. Dwie drogi do niewolnictwa?

Jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i moralnego, jaki przeżywa obecnie ustrój kapitalistyczny? Apelować o utworzenie globalnego rządu i zerwanie z „bałwochwalstwem rynku”, jak to uczynił Watykan w październiku tego roku? A może podkreślać zalety „wolnej gospodarki” śladem księdza Sirico? A może jeszcze inaczej? Wprost potępić […]

Religia i państwo

Ateizm i wolny rynek

Historia ateizmu pokrywa się z historią kapitalizmu. Narodził się w XVIII wieku, gwałtownie zyskał na znaczeniu w wieku XIX, a obecnie ulega globalizacji. Czy to jest przypadek, że światopogląd ateistyczny podąża w ślad za gospodarczymi wpływami globalnych korporacji i spekulacyjnych „rynków finansowych”? Na pewno nie. Globalne korporacje, które pośrednio bądź […]

Religia i państwo

Mucha na nodze

Niejaki Nergal, wyznawca szatana, jak się sądzi, podarł kiedyś biblię – bo kłamie – a następnie rzucił ją w tłum fanów, co wydarzyło się podczas koncertu. Oskarżonego o satanizm sąd uniewinnił, jakby miał od czego. Skoro jedni wierzą w boga, inni mogą sobie wierzyć w szatana, tym bardziej, że konstytuuje […]

Religia i państwo

Czy ateista wierzył w Boga?

Fryderyk Nietzsche ogłosił, że „Bóg umarł”. Twierdzenie to nie było efektem intelektualnych rozważań, lecz „wiedzą radosną”. Wypływało z intensywnego doświadczenia mistycznego. Doświadczenie to, nazwane „6 000 stóp poza człowiekiem i czasem” opisuje Nietzsche w Ecce Homo. „Pojęcie objawienia, – w tem znaczeniu, że coś nagle z niewysłowioną pewnością i dokładnością widzialne, […]

Religia i państwo

Dlaczego wybieram „religijny fundamentalizm”?

Ład współczesnego świata opiera się na czymś, co można by nazwać „konsensem neoliberalnym”. Globalna społeczność to zbiór indywiduów, które egoistycznie dążą do zaspokajania swoich potrzeb materialnych. Reguły gry w tym powszechnym pochłanianiu wszystkiego mają charakter jedynie porządkujący i mogą być nieustannie zmieniane w drodze negocjacji między różnymi grupami interesu. Po […]

Religia i państwo

Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła?

Tradycyjna obrzędowość Kościoła Katolickiego nuży, zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia. Księżom nie udało się zaszczepić w narodzie bezkrytycznego podejścia do form kultu. Ludzie nie rozumieją istoty coniedzielnej mszy świętej, w której uczestniczą bardziej ze zwyczaju i „bo tak są przyzwyczajeni”, niż z powodu autentycznej potrzeby uczestnictwa we wspólnocie i udziału w […]

Religia i państwo

Krzyż

Nowa siła społeczna, Ruch Palikota upomniał się ustami lidera o „problem krzyża” w Sali obrad Sejmu RP. Zdaniem Janusza Palikota krzyż powinien być zdjęty. Dokładnie przeciwnego zdania jest Jarosław Kaczyński i dominująca większość wypowiadających się polityków. Poruszony na wstępie nowego rozdziału politycznej kariery „problem krzyża”, wyraźnie i jednoznacznie określił Janusza […]

Religia i państwo

Kościół stracił wolę działania, ale nadal ma środki

Widmo kryzysu krąży nad najstarszą i najpotężniejszą instytucją świata. Kościół katolicki przestaje aktywnie walczyć o realizację swojej misji, KK stopniowo odchodzi od dogmatów i niepodważalności swojej wiary, KK traci wyznawców, KK akceptuje zeświecczenie krajów zachodu. Kościół stracił poczucie rzeczywistości, nie odnosząc się do najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Jego najlepsza z […]

Religia i państwo

Dalsza niezgoda na nergalizację

Nie zamierzam nikogo nawracać ani ewangelizować. Odniosłem się do braku szacunku dla Biblii u niejakiego nergala, którego działania zaliczam do śmieciowej estetyki, ale to moja osobista ocena – bo o upodobaniach do kiczu się nie dyskutuje. To indywidualny wybór i mnie nic do tego. Wyłania mi się jednak obraz przemyślanych albo […]

Religia i państwo

Stop “śmieciowej” estetyce!

Zajmując się Nergalem robimy mu reklamę. Nawet hierarchowie KK niechcący to czynią. Może mają umowę na zyski z udziału w jego promocji? Skoro uważają, że sprawują rząd dusz nad katolickim Narodem Polskim, to wystarczyłoby żeby zaapelowali do wiernych o nieoglądanie programu z Nergalem w płatnej z abonamentu TVP. Tam bardzo […]