• 16 marca 2023

  RELIGIA I PAŃSTWO

  Nastały inne czasy – słabsi wyginą

  29 stycznia 2016|Religia i państwo

  Wojna już trwa, jest wokół nas. Zło wypełzło z najczarniejszych zakamarków i zaatakowało podstawy naszego funkcjonowania w dotychczasowym układzie odniesienia. Atakowane przez kulturowego przeciwnika państwa Zachodu nie są w stanie nawet właściwie uświadomić sobie zagrożenia, są małe szanse, że zrobią to zanim będzie za późno. Właśnie to jest największym zagrożeniem – percepcja większości mieszkańców kontynentu jest pozbawiona rdzenia, nie ma punktu odniesienia, nie ma trwałych wartości, nie ma

  Czy odwołać lub ograniczyć Światowe Dni Młodzieży?

  24 marca 2016|Religia i państwo

  Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, jest to wielkie wydarzenie masowe – dotyczące co najmniej około dwóch milionów młodych ludzi z całego świata oraz trudnej do wyobrażenia ilości młodzieży polskiej. Być może więcej niż dwa miliony ludzi przybędie do Krakowa spotkać się z Papieżem Franciszkiem.Trzeba mieć świadomość, że uderzenie w to wydarzenie to marzenie chyba każdego inno-kulturowego terrorysty. To cel idealny – wielokulturowy, chrześcijański, z Papieżem w roli głównej – zabicie

  Czy odwołać lub ograniczyć Światowe Dni Młodzieży?

  25 marca 2016|Religia i państwo

  Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, jest to wielkie wydarzenie masowe – dotyczące co najmniej około dwóch milionów młodych ludzi z całego świata oraz trudnej do wyobrażenia ilości młodzieży polskiej. Być może więcej niż dwa miliony ludzi przybędie do Krakowa spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Trzeba mieć świadomość, że uderzenie w to wydarzenie to marzenie chyba każdego inno-kulturowego terrorysty. To cel idealny – wielokulturowy, chrześcijański, z Papieżem w roli głównej – zabicie

  Możliwe prowokacje podczas Światowych Dni Młodzieży czyli inno-kulturowi kaznodzieje?

  30 marca 2016|Religia i państwo

  Spośród wielu licznych zagrożeń związanych z różnymi potencjalnie możliwymi zdarzeniami, które mogą zaistnieć podczas Światowych Dni Młodzieży a z istoty swojej natury nie będą pożądane przez organizatorów – szczególnie istotne są zagrożenia miękkie. To znaczy takie, które organizatorzy ze względu na ich legalny, a wręcz poprawny politycznie charakter będą zmuszeni tolerować, ale których wymiar i wymowa, może uderzać nie tylko w samą istotę spotkania, ale przede wszystkim, które mogą stanowić is

  Czy dopuszczalna jest krytyka religii i postępowania jej szafarzy?

  06 kwietnia 2016|Religia i państwo

  W naszym kraju ostatnio wydarzyło się wiele bardzo interesujących wydarzeń związanych z religią i jej społecznym obrazem, bezpośrednio moderowanym przez niektórych jej szafarzy. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z istotą krytyką religii przez osobę fizyczną, która oskarżyła inno-kulturową religię o cały szereg kwestii generalnych, w tym niezgodność z wartościami zawartymi w Polskiej Konstytucji. To poważne zarzuty, w zasadzie dotykające kwestii granicznych, których samo formułowanie do

  Światowe dni niekompetencji?

  09 kwietnia 2016|Religia i państwo

  Czy czekają nas światowe dni niekompetencji? Jak to jest możliwe, że rząd naszego państwa nie może zdecydować o miejscu spotkania oficjalnego państwowego gościa, głowy innego państwa z planowanymi dwoma lub trzema milionami ludzi? Jak to jest możliwe, że wojewoda województwa, w którym ma się odbywać impreza – mówi otwartym tekstem, że miejsce dla jej lokalizacji jest złe, a specjalna policja do tropienia korupcji już sprawdza kto jest właścicielem działek na terenie oficjalnie wskazanym przez st

  Czy żyjemy już w państwie teokratycznym?

  10 kwietnia 2016|Religia i państwo

  Ocena sytuacji bieżącej stosunków państwo-kościół oraz społeczeństwo-państwo-kościół jest dzisiaj bardzo trudna. Relacje się skomplikowały, ponowne podniesienie zagadnienia przerywania ciąży – postulat odejścia od istniejącego kompromisu aborcyjnego, to przełamanie istniejącego poziomu społecznej akceptacji dla sekularyzacji przestrzeni publicznej w ogóle. Zagadnienie przerywania ciąży jest problemem krytycznym, w którym koncentrują się prawa człowieka, pojmowane odwrotnie przez różniących się d

  Od chrztu do dobrej zmiany

  16 kwietnia 2016|Religia i państwo

  Z okazji umownej rocznicy chrztu państwa, pan Prezydent Andrzej Duda wygłosił mowę, którą można przeczytać na stronie internetowej [tutaj]. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to jest bardzo dobre przemówienie pana Prezydenta, to jest przemówienie godne męża stanu, stojącego w konfrontacji z historią 1000 letniego bytowania Narodu. Dobre wstawki o hitlerowcach – nie ranią niemieckich uszu, to ważne na pewno pan Ambasador o tym napisze w raporcie do Berlina, o kardynale Stefanie Wyszyńskim, o Ślubach

  Obchody rocznicy pogrzebu?

  19 kwietnia 2016|Religia i państwo

  To, że żyjemy w ciekawych czasach – zderzenia paradygmatu post religijnej rzeczywistości na Zachodzie oraz silnej ofensywy religijnej w Polsce, powoduje że możliwe są rzeczy niesłychane. Przeprowadzane jawnie w świetle jupiterów, nawet rozgrywane w świątyniach, na ołtarzach – bez odrobiny skrępowania. Okazało się, że mamy w kraju grupę ludzi, która czci rocznicę – uwaga – pogrzebu! Przeważnie w naszym kręgu kulturowym upamiętnia się datę śmierci osoby bliskiej, czy też innej np. jak w tym przypa

  W wojsku muszą obowiązywać główne zasady Dekalogu chrześcijańskiego

  20 kwietnia 2016|Religia i państwo

  Wyobraźmy sobie, że słów wymienionych w tytule nie wypowiedział wiceminister obrony narodowej, wyobraźmy sobie, że to takie przysłowiowe robienie z nas „tata-wariata” i mamy do czynienia z pewnym modelem wojskowości opartym na głównych zasadach Dekalogu. Być może część wojskowych jeszcze pamięta instytucję oficera politycznego, trzeba przyznać, że to była trudna praca, ponieważ co najmniej od Stanu Wojennego, o ile nie od wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 roku, dominująca cześć korpusu oficerskie