• 16 marca 2023

  RELIGIA I PAŃSTWO

  Państwo – Kościół – Obywatel

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Dominująca większość stosunków od prawie 2000 lat w krajach cywilizacji zachodniej zamykała się w paradygmacie relacji pomiędzy państwem, kościołem a ludźmi, przy czym ten trzeci człon, – czyli ludzie, dopiero od niedawna uzyskał podmiotowość, gdyż wcześniej był tylko siłą roboczą przewidzianą do płacenia podatków, dziesięcin i spełniania kaprysów władzy. Wielka Rewolucja Francuska i zmiany, jakie wywołał humanizm spowodowały, że człowiek w naszej kulturze się upodmiotowił i jako indywiduum stał

  Śmiertelny problem z religią i różowy królik

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Każda religia, czy też nawet współczesna filozofia próbują odpowiedzieć na pytanie co czeka człowieka po śmierci? Właściwie czy coś czeka? I dlaczego nie ma znaczenia, jeżeli nic nie czeka, ponieważ nie możemy i tak nic z tym zrobić. Jednakże dlaczego warto wierzyć, że jednak istnieje jakaś nadrzeczywistość zwana Bogiem. Gdyby nie odwieczny strach przed nieuniknionym końcem, człowiek prawdopodobnie nigdy nie miałby wyobrażenia potrzeby Boga, czy też wielkiego różowego królika, który powita jego

  Odpowiadamy za grzech Adama i Ewy? Subiektywnie na temat grzechu pierworodnego

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  To jest trudne do pojęcia, żeby Bóg nadal obarczał nas współcześnie żyjących grzechem pierworodnym popełnionym przez naszego pra przodka Adama i nieszczęsną Ewę. Całe chrześcijańskie rozważania o grzechu pierworodnym są niesłychanie trudne do dopasowania do ewangelii, w czym co prawda wielki wkład mieli ojcowie i doktorzy kościoła jak św. Tomasz z Akwinu – zgodnie z doktryną grzech zapoczątkowany przez pierwszego człowieka – Adama ostatecznie wygasił inny człowiek – Jezus, umierając na krzyżu w

  Papież Franciszek a Kościół w Polsce

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Wielka szkoda, że nie ma możliwości poinformować Papieża Franciszka o tym jak dramatycznie przedstawia się obecnie instytucjonalne oblicze polskiego katolicyzmu. Słowo kryzys i bicie w dzwony nie są w stanie oddać realnego charakteru upadku do jakiego doszło i jaki się pogłębia, albowiem to dokąd zmierza nasz Kościół dominujący nie można nazwać inaczej niż samozagłada i zapomnienie. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił powszechny, niczym nie ograniczony a także samonapędzający się odwrót od Kośc

  Jasnowidz powołany jako biegły?

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Nasz wspaniały kraj nigdy chyba nie przestanie nas zadziwiać, jak już przyzwyczajamy się do kolejnych przejawów nonsensu i braku jakiejkolwiek logiki, czy też tolerujemy jawne szkodnictwo, a nawet system państwowej eutanazji zwany opieką zdrowotną – to zawsze potrafi pojawić się coś takiego co potrafi nas zaskoczyć. Naprawdę poziomy absurdu jakie w realu możemy wspólnie osiągnąć nie tylko zwalają z nóg, ale zmuszają do pogłębionego przeglądu całej rzeczywistości. Otóż kilka dni temu dowiedzieliś

  Co jest ważniejsze: Biblia czy Konstytucja?

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Przez ponad tysiąc lat z kilkoma przerwami udawało się nam rządzić państwem i stanowić prawa bez rozwikłania postawionego w tytule dylematu. Co ciekawe – najbardziej zainteresowanemu czyli Kościołowi dominującemu nie zależało na wyjaśnieniu tego problemu, a władza świecka bała się dywagować od upokorzenia Cesarza pod murami Canossy i lokalnego (rzekomego) porąbania biskupa Szczepana przez Bolesława Śmiałego. To był jednak XI wiek, od tego czasu upłynęło sporo czasu – sytuacja koegzystencji się z

  Urażenie uczuć religijnych przez zniszczenie Biblii

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Nie ma czegoś takiego jak bezczeszczenie Biblii w warunkach prywatnych, jak również nie ma czegoś takiego jak bezczeszczenie Biblii publicznie. Zawsze jeżeli nie okazuje się należytego szacunku wobec przekazu pochodzącego od Boga (bezpośrednio oraz pod wpływem Ducha Świętego) – to dokonuje się aktu sprzeciwienia się Bogu, w takim akcie się uczestniczy lub się na niego przyzwala brakiem sprzeciwu. Jakiekolwiek dywagowanie o tym, czy zniszczenie Biblii w warunkach zamkniętego gremium umniejsza zło

  Skutki konsensualnego humanizmu a prawo naturalne

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Po przyjęciu za prawdę fałszywego założenia, że nie ma Boga, czyli stwierdzenie że nadrzędnym odnośnikiem dla naszej rzeczywistości jest jedynie konsensualny humanizm – musimy zgodzić się z możliwością modyfikacji jego nawet najbardziej pryncypialnej części. Wyobraźmy sobie zatem społeczeństwo ludzi świadomych wszystkich swoich kłopotów i ograniczeń, które zbiorowo postanowiono rozwiązać poprzez przegłosowanie obowiązkowej eutanazji w wieku 50 lat. Przeprowadzono referendum w wyniku którego wpro

  Stop ateizacji? Przesłanie Ogólnopolskiego Kongresu Katolików

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  W minioną niedzielę w Częstochowie na Jasnej Górze odbył się Ogólnopolski Kongres Katolików, w praktyce zmonopolizowany przez przedstawicieli prawicowej-prawicy. Jeszcze w trakcie trwania Kongresu pojawiło się przesłanie Ogólnopolskiego Kongresu Katolików „Stop Ateizacji” [Źródło: Tygodnik Katolicki Niedziela 16.06.2013r., tutaj], której poniżej postaramy się skomentować w sposób obiektywny. Sama konstrukcja poszczególnych postulatów przesłania jest trudna do zrozumienia, albowiem wyrażają one w

  Medytacja jako buddyjska praktyka duchowa

  01 stycznia 1970|Religia i państwo

  Medytacja jest praktyką mającą na celu samodoskonalenie, poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem. Jest to również komunikacja czy całkowite zespolenie się z bóstwem, osiągnięcie oświecenia. Sposoby medytacji są różne, lecz najważniejszym z nich jest koncentracja – medytujący skupia swoją uwagę na pojedynczym przedmiocie – może to być na przykład świeca, ale też rytm oddechowy, jak jest to praktykowane w Buddyzmie Therawady. W Buddyzm