Paradygmat rozwoju

Paradygmat rozwoju

Zachodnie wartości i demokracja to neoimperialna fikcja i bajka dla naiwnych

Zachodnie wartości i demokracja, to neoimperialna fikcja. Zwłaszcza ich rozpowszechnianie i późniejsze uzurpowanie sobie prawa do walidacji prawa innych do funkcjonowania we wspólnocie międzynarodowej. Jest to fikcja ponieważ obowiązuje tutaj wielość standardów i jawna hipokryzja. Inne są wymagania wobec demokracji we Francji, gdzie można pałować sędziów na demonstracji, a inne […]

Paradygmat rozwoju

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu. Patriotyzm klasyczny w Polsce, to w głównym nurcie patriotyzm w rozumieniu bogoojczyźnianym i nacjonalistycznym. Przy czym w naszym narodzie to pierwsze zawsze było szerokie ale płytkie, natomiast to drugie opierało się na byciu przeciwko komuś innemu. Dokładnie rzecz ujmując na zdefiniowaniu wroga, w tym wroga […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.2)

Nasz kraj prawie w pełni otworzył się na “dobro” z Zachodu. W wyniku transformacji, prawie cała nasza gospodarka jest w rękach obcych ludzi. Nie my w kraju przełożenia zarządzania strategicznego na gospodarkę, ponieważ najwięksi gracze, decydujący o największych działaniach w skali makro mają swoje centrale decyzyjne za granicą. Dotyczy to […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.1)

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? Decentralizacja rozumiana jako pozwolenie na realizowanie różnych funkcji państwa, poza bezpośrednią kontrolą administracji rządowej – była u nas wprowadzana w postaci wielkiej reformy rządu pana Jerzego Buzka. Zreformowano administrację publiczną, w jej wymiarze terytorialnym. Stworzono samorząd terytorialny i powierzono mu liczne kompetencje. Jest to […]

Paradygmat rozwoju

Nord Stream 2 – nowy rozdział w globalnym przekładańcu (1)

Nord Stream 2 po nałożeniu przez Amerykanów sankcji, na firmy go budujące, stał się nowym rozdziałem w globalnym przekładańcu. Po tym, jak rząd federalny w Berlinie wydał komunikat o ubolewaniu, wsparty działaniami Komisji Europejskiej, przeciwnej mieszaniu się USA w wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej – mamy nową sytuację geostrategiczną. Niby nic […]

Paradygmat rozwoju

Bajka o dobrej zmianie się skończyła (cz.2)

Rolnictwo – stracona szansa? Co ciekawe wszystkie rządy z niepojętych przyczyn zaniedbują rolników i produkcję rolno-spożywczą. Chociaż produkcja żywności ma dzisiaj wymiar strategiczny, zwłaszcza jak się jest w stanie kreować eksport żywności i to w znacznych ilościach. Dodatkowo wielką szansą jest energetyka odnawialna, oparta na rolnictwie. Nie tak dawno paliliśmy […]

Paradygmat rozwoju

Historia uczy że państwa słabe przestają istnieć

Historia uczy, że państwa słabe przestają istnieć. Nie jest to jakąś szczególnie odkrywczą wiedzą, zwłaszcza w kraju, który utracił swój byt przez głupotę, nieudolność i zdradę elit własnych – co najmniej dwu krotnie (zabory, II Wojna), a trzy krotnie wedle przeciwników integracji europejskiej. W różnych epokach historycznych, zawsze powtarza się […]

Paradygmat rozwoju

Trzeba zwiększyć wymagania wobec elit – o roli głównych aktorów publicznych w państwie (cz.2)

Ten problem „mediów nietykalnych” dodatkowo komplikuje złożoność spraw publicznych, bo czynniki zdolne do naturalnego porządkowania spraw publicznych nie tylko nie są obiektywne, ale przede wszystkim służą obcym interesom. Bez mediów służących interesowi narodowemu, nie może być mowy o weryfikacji elit. Ponieważ wszystko, co robią media z przeciwnych obozów, to zwalczają […]

Paradygmat rozwoju

Trzeba zwiększyć wymagania wobec elit – o roli głównych aktorów publicznych w państwie (cz.1)

Trzeba zwiększyć wymagania wobec elit w państwie. Jeżeli ktoś ubiega się o prawo do rządzenia innymi lub agreguje większą część dóbr, czy też przedstawia się jako autorytet. To taka osoba musi mieć wyżej postawione wymagania, co do jakości i celowości swoich działań. One muszą być publicznie weryfikowalne. W realiach społeczeństwa […]

Paradygmat rozwoju

Ten rząd rozmija się z priorytetami

Ten rząd rozmija się z priorytetami, których nie może dostrzec, ponieważ funkcjonuje w realiach przymusu realizacji ciągu obietnic wyborczych. Expose pana Mateusza Morawieckiego było dowodem na bezsilność planistyczną, w zasadzie ogólną demonstracją bezradności. Pan premier nie przedstawił niczego, co byłoby odwołaniem się do odziedziczonych, aktualnych i zbliżających się problemów naszego […]

Paradygmat rozwoju

Pan Emmanuel Macron opisał rzeczywistość Europy (cz.2)

Z naszej perspektywy ma to wszystko szereg niesłychanie istotnych konsekwencji, których uświadomienie sobie, może pomóc antycypować skutki mechaniki otaczającej nas rzeczywistości. Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że jakikolwiek konflikt, jaki sięgnie naszych granic, skończy się wielką tragedią. Młodsze pokolenie niech sobie wyobrazi, że nie będzie internetu. To starsze, że nie […]

Paradygmat rozwoju

Być może to nie był przypadek? Kilka pytań o transformację ustrojową

Być może to nie był przypadek? Kilka pytań o transformację ustrojową Być może to nie był przypadek? Fakt, że praktycznie całą pomoc rozwojową z Unii Europejskiej wydatkowaliśmy na inwestycje nieprodukcyjne, nie dające z zainwestowanego kapitału stopy zwrotu, może nie być przypadkiem? Wyobraźmy sobie model państwa w trakcie transformacji systemowo-ustrojowej. Za […]

Paradygmat rozwoju

Słabość to najwierniejszy sojusznik Zachodu? (cz.3)

Rosyjski Świat – największy sprzymierzeniec Zachodu? Jedynym krajem, który jest na tyle uporządkowany i silny, że  nawet wytworzył swoją własną cywilizację – jest Federacja Rosyjska i sprzymierzone z nią kraje euroazjatyckie. To zupełnie inna jakość od tego, co stworzono na Zachodzie. Rosja opiera się na wartościach, ładzie i – nie […]