Historia

Historia

Cud nad Wisłą a zakłady Manfreda Weissa na wyspie Csepel

15 sierpnia to wspaniała rocznica upamiętniająca “Cud nad Wisłą” – wielkie zwycięstwo wojsk odrodzonej Rzeczpospolitej nad wojskami jednego z byłych zaborców, która miała miejsce w dzień Wniebowzięcia Matki Bożej.  Jakkolwiek nie ma dowodów na osobiste wstawiennictwo matki Bożej za polskimi oddziałami, jak również brak jest dowodów jej osobistego udziału w […]

Historia

1 sierpnia 1944, czyli mało skuteczna walka o pamięć

Mało jest dat w historii narodów, które znaczą tak wiele a ich wymowa jest tak bardzo symboliczna. Sierpień to w pamięci polskiej miesiąc szczególnie trudny, wydarzenie, które upamiętnia pierwszy dzień tego miesiąca to bezwzględnie największa trauma we współczesnej a prawdopodobnie także całej historii Polski. Wpływ Powstania Warszawskiego na ukształtowanie się […]

Historia

68 rocznica Manifestu Lipcowego, czyli jeszcze Polska nie zginęła!

22 lipca 1944 roku, ogłoszono w Chełmie na Lubelszczyźnie Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stanowiący proklamację suwerenności, a zarazem obwieszczenie o objęciu władzy nad terytorium państwa polskiego przez PKWN, z ramienia Krajowej Rady Narodowej. Manifest był wydarzeniem bez precedensu, albowiem Polacy będący na pasku swoich rosyjskich władców proklamowali, że przejmują […]

Historia

Idea Muzeum Historii Żydów Polskich – kilka pytań podstawowych

W tym roku ma zostać oddane do użytkowania jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnego muzealnictwa w Europie – będzie to obiekt specjalnego znaczenia ze względu na merytoryczną stronę i znaczenie przedsięwzięcia, ale równolegle będzie to obiekt o nowoczesnym podejściu do idei muzeum, jako miejsca pamięci i tworzenia kultury. Muzeum Historii Żydów […]

Historia

Instytut Pamięci Narodowej to coś więcej niż lustracja

Jest wiele sposobów, jakimi narody mogą zapewnić kultywowanie w pamięci powszechnej własnej historii. Najczęściej po prostu dobrze płaci się archiwistom, historykom oraz starszym pracownikom w instytucjach szczególnego znaczenia – odpowiadającym za przetrwanie pamięci instytucjonalnej. Polska jest krajem pod względem historycznym niezmiernie ciekawym, albowiem w pewnych kwestiach wyciągamy największe dramaty na […]

Historia

Polsko-Żydowskie dziedzictwo istnieje obok nas

Żyjemy w kraju odmienionym przez zbrodnie holokaustu, przez co kulturowo upośledzonym. Przedwojenna Polska stanowiła soczewkę prawie tysiąca lat rozwoju kultury i cywilizacji polskiej na ziemiach Królestwa polskiego. Na kulturę tą i cywilizację – składał się cały szereg kultur i mozaika narodowości, w tym najliczniejsi Polacy oraz przez lata mający swoje […]

Historia

Istota końca I RP

Problem z Polską i Polakami polega na utracie tożsamości, wynika z odejścia od świadomości własnej wartości, jako narodu zdolnego do działania i kreowania własnego losu. Nie chodzi tu o zwykłą komparatystykę, kto produkuje lepsze samochody lub kto projektuje ładniejsze sukienki i wznosi większe gmachy. W bezpośrednich porównaniach z innymi krajami […]

Historia

11.09 ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Pamiętna data 11 września, zapisała się w historii świata, ze względu na świeżą w pamięci tragedię nowojorską, o której masowo informują media, nie dając nam o niej zapomnieć. Niestety mało osób pamięta, że 11 września 1973 roku, zgasła gwiazda południa zdławiona podkutymi żelazem butami żołdaków, zbombardowana przez własne lotnictwo i […]

Historia

Koniec polskiego snu 17.09.1939r. i lepiej smakuje czekolada

17 września to dzień, w którym zbankrutowane państwo obszarników, kleru i burżuazji zostało dobite i udowodniło swoją bezsilność, jako samoistny byt. Państwo rządzone przez pułkowników i wspierające ich wąskie warstwy musiało upaść, jeżeli nie rozerwałby go czynnik zewnętrzny, z pewnością zostałoby rozerwane ze względu na przegnicie złożonych układów wewnętrznych. Zadziwia […]

Historia

Pozorność źródeł polsko-niemieckiego pojednania

18 listopada 1965 roku polscy Biskupi Kościoła Katolickiego skierowali do swoich niemieckich odpowiedników list. Niestety odpowiedź nie spełniła oczekiwań. Polacy napisali do Niemców między innymi: „Przez zetknięcie się z imperium Ottona Wielkiego przed tysiącem lat Polska weszła do łacińskiej społeczności chrześcijańskiej, a dzięki podziwu godnej zręczności politycznej Mieszka I, a […]