• 18 marca 2023

  HISTORIA

  Obrazki z ZSRR (cz.3)

  05 sierpnia 2016|Historia

  800px-Gasoline_in_mason_jar Автор: Burger – собственная работа, Общественное достояние, Wiki Commons Zawróceni z drogi wiodącej najkrótszą trasą wiodącą do Leningradu, zgodnie z poleceniem radzieckiej drogówki – ruszyliśmy w kierunku Mińska. Droga była piękna i szeroka, gdzie niegdzie trwały zakrojone na szeroka skalę prace drogowe mające zrobić z traktu drogę szybkiego ruchu czy może autostradę. Wszak za parę lat odbędzie się pierwsza w krajach socjalistycznych olimpiada! W czasie jazdy cały cz

  1 IX – refleksji nigdy dość. Niestety!

  31 sierpnia 2016|Historia

  1 IX – refleksji nigdy dość, ponieważ ta przerażająca klęska była zarazem lekcją, z której do dzisiaj niestety nie wyciągnęliśmy należytych wniosków. Przypomnijmy sobie schemat zdarzeń i okoliczności, które wówczas doprowadziły naszych przodków do zguby? II Rzeczpospolita w stanie w jakim była po 20 latach odbudowy państwowości – to był cud odrodzenia, zbudowany niestety w części na krzywdzie znacznej części społeczeństwa, w tym także mniejszości, jednakże to był w ujęciu generalnym cud. Trzeba

  1 IX – refleksji nigdy dość. Niestety!

  31 sierpnia 2016|Historia

  Tags: 1 IX, hańba, kampania wrześniowa, klęska wrześniowa, lekcja września, Niestety, Polska Rzeczpospolita Ludowa, porażka, refleksji nigdy dość, szosa na Zaleszczyki, wojna, wojna 1939

  Polnische Breslauer? Polnische Breslau pod rządami pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza!

  04 września 2016|Historia

  Polnische Breslauer? To nowe pojęcie geopolitycznej nowomowy wynikające z mowy pana Joachima Gaucka – Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec podczas uroczystości: „Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen / Dzień ziem ojczystych i związku wypędzonych”. Tekst wystąpienia dostępny w języku niemieckim [tutaj]. Niemcy są znani ze skrótów oraz budowy pojęć, właściwych tylko dla ich kręgu kulturowego, zwłaszcza w wymiarze predykcji prawno-kulturowej, która dla ich polityki ekspansji była zawsze bar

  Wspomnienia z lat pięćdziesiątych

  11 września 2016|Historia

  Mieszkałam na podlaskiej wsi, kilka kilometrów przed Bugiem Za rzeką ziemie były ubogie, piaszczyste. Mówiło się o tych terenach: laski, piaski i karaski. Gospodarstwa karłowate, biedne. Na terenach przed bużańskich ziemia była dobra, gospodarstwa też były małe. Moja rodzina miała pięć hektarów ziemi rolnej II i III klasy i pięć hektarów łąk i lasów i byliśmy uważani za średniorolnych. Tylko kilku rolników miało około dwudziestu hektarów. W czasach stalinizmu to byli kułacy. Moi kuzyni mieli wła

  17 września1939 roku – jako skutek gry międzynarodowej

  16 września 2016|Historia

  Jak co roku kolejna rocznica uznawana za trudną. 17 września, data wkroczenia wojsk ZSRR na tereny wschodnie II-giej Rzeczpospolitej, cios w plecy dla jednych, sprawiedliwość dziejowa dla wielu, dla innych nowa niewola, prześladowania, wywózki, mordy, cierpienie. Źródłem wkroczenia ZSRR do Polski był pakt Ribbentrop-Mołotow, w tym jego osławiony tajny protokół. Pisaliśmy o tych dokumentach, ich znaczeniu i kontekście już tyle razy, że nie ma potrzeby przypominać czytelnikom ich charakteru. Uwaga

  Istotą świętowania odzyskania niepodległości jest refleksja nad jej utratą i utrzymaniem

  11 listopada 2016|Historia

  Istotą świętowania odzyskania niepodległości jest refleksja nad jej utratą i utrzymaniem, a przynajmniej powinna być. Ponieważ właśnie o to chodzi w niepodległości, że ona ma trwać nieprzerwanie i trwale. Nie uwzględnienie tej istoty natury, tego święta, może spowodować że prędzej lub później pojawią się kolejne rocznice odzyskiwania niepodległości. Właśnie w tym kontekście warto z okazji 11 listopada 1918 roku, przypomnieć datę 22 lipca 1944 roku, która jest świeższą datą odzyskania niepodległo

  Zbrodnie na Polakach i Żydach popełnione na Litwie nie mogą być zapomniane

  09 grudnia 2016|Historia

  Zbrodnie na Polakach i Żydach popełnione na Litwie nie mogą być zapomniane. Chodzi o przyzwoitość i nasz własny szacunek do nas samych oraz szczerość relacji z naszymi sąsiadami. Żeby móc rozwijać współpracę i dobrosąsiedzkie stosunki, nie można utrzymywać trupów w szafie, ani udawać że zdarzenia o charakterze zbrodni ludobójstwa nie miały miejsca. Zwłaszcza, że istnieją bardzo poważne przesłanki, które upoważniają do interpretacji, że polonofobia jest prawie oficjalną doktryną, a niechęć do Pol

  2 maja 2014 Odessa – bestialskie ludobójstwo ludzi mówiących po rosyjsku!

  01 maja 2017|Historia

  2 maja 2014 roku w Odessie miało miejsce bestialskie ludobójstwo ludzi mówiących po rosyjsku, ich jedyną winą było to, że odważyli się bronić prawa obowiązującego w ich kraju, jak również chcieli żyć zgodnie z dziedzictwem swoich Ojców i Matek. Dom Związków Zawodowych stał się miejscem śmierci ludzi, którzy się w nim schronili przed bestialskim tłumem, sterowanym przez prowodyrów. Podpalono budynek z ludźmi w środku, zablokowano wyjścia. Strzelano do ludzi, którzy chcieli skakać z okien. Bestial

  2 maja 2014 Odessa – bestialskie ludobójstwo ludzi mówiących po rosyjsku!

  01 maja 2017|Historia

  Tags: 2 maja 2014, bestialskie ludobójstwo, Dom Związków Zawodowych, ludzi mówiących, mord w Odessie, odessa, palenie żywcem, po rosyjsku, zbrodnia w Odessie