• 16 marca 2023

  HISTORIA

  Relacje z Ukrainą, Litwą, Białorusią, Szwecją i Słowacją a historia

  01 stycznia 1970|Historia

  Mieć złudzenia w stosunkach międzynarodowych i międzypaństwowych to idiotyzm, marzycielstwo albo wyraz słabości. Te relacje ze względu na ich naturę musi zawsze cechować pragmatyzm oraz do jakiegoś stopnia bilans. To bilans właśnie jest, a przynajmniej powinien być siłą napędową dla wszelkiego rozwoju tego typu relacji. Bilansów może być wiele, tak wiele jak wiele jest i co równie ważne – było płaszczyzn relacji z sąsiednimi państwami (narodami) w ostatnich latach. Tak się akurat składa, że nasz

  Dalajlama i Panczenlama a sprawa Tybetu

  01 stycznia 1970|Historia

  Określenie Dalajlama pochodzi z połączenia słów TE-LA (ocean) i BLA-MA (lama), i znaczy dosłownie „Lama o mądrości jak ocean”. Zgodnie z buddyzmem tybetańskim, dalajlama jest jednym z „tulku” – istotą, która po śmierci świadomie wybiera swoje kolejne wcielenie, co więcej, dalajlamowie wielokrotnie przepowiadali jeszcze za życia, gdzie narodzi się ich następna inkarnacja. Tym samym Dalajlama może być tylko jeden, numery występujące po tytule oznaczają kolejne wcielenie tej samej osoby. Buddyści

  Jak odkłamać Becka cz.2

  01 stycznia 1970|Historia

  Elita do której należał płk Józef Beck generalnie nie chciała wojny, a jedynie korzystnego kompromisu z Adolfem Hitlerem. Jednakże w obozie piłsudczyków, do którego należał Beck, istniały dwa różne spojrzenia na układanie stosunków polsko-niemieckich. To bardzo ważne, bo po jednej stronie był Edward Rydz-Śmigły z jego militarystyczną koncepcją („nie oddamy ani guzika”), z drugiej strony właśnie Józef Beck, który wraz z Piłsudskim po odmowie Francji w uczestniczeniu w prewencyjnej wojnie przeciwk

  Pozorność źródeł polsko-niemieckiego pojednania

  01 stycznia 1970|Historia

  18 listopada 1965 roku polscy Biskupi Kościoła Katolickiego skierowali do swoich niemieckich odpowiedników list. Niestety odpowiedź nie spełniła oczekiwań. Polacy napisali do Niemców między innymi: „Przez zetknięcie się z imperium Ottona Wielkiego przed tysiącem lat Polska weszła do łacińskiej społeczności chrześcijańskiej, a dzięki podziwu godnej zręczności politycznej Mieszka I, a następnie Bolesława Chrobrego, Polska stała się równouprawnionym członkiem imperium Ottona III, imperium oparte

  Najsłynniejsza ofiara Senatu

  01 stycznia 1970|Historia

  Był to człowiek o przenikliwym spojrzeniu, obdarzony żywą inteligencją. Szczupły, wysoki, energiczny. Oponentów paraliżował trafnością argumentów. Tam, gdzie toczyła się najważniejsza polityka, w tym mieście, które niczym bluszcz oplątały wpływy rodzinnych klik i finansjery, był znienawidzony. Czy aby dlatego, że kochali go żołnierze, z którymi spędził niejedną ciężką zimę, niejeden głód i błotnisty marsz? A może za bardzo faworyzował prowincjonalną klasę średnią, lojalną, ambitną i nie zepsutą,

  Wojciech Jaruzelski – zdrajca czy bohater a może ikona?

  01 stycznia 1970|Historia

  Czy Wojciech Jaruzelski, generał, prezydent, dyktator, zwiadowca, członek PZPR, to zdrajca czy bohater? Na to pytanie można odpowiedzieć w sposób banalny, w sposób który chyba zna tylko język polski. Odpowiedź jest zatem następująca – „eee tam”, w zasadzie kogo to obchodzi? Ewentualnie jakie to ma znaczenie, czy ten człowiek to zdrajca czy bohater? Z dzisiejszej perspektywy Polski, którą bezwzględnie w znacznej mierze utworzył on sam – nie ma to absolutnie żadnego znaczenia dla nikogo poza kręgi

  Legiony rzymskie a wojna żydowska z I wieku po Chr.

  01 stycznia 1970|Historia

  W roku 63 przed Chr. pod masywnymi murami Jerozolimy pojawił się Pompejusz, rzymski dowódca wojskowy o znakomitej reputacji. Zdobycie żydowskiego miasta, w którym toczyła się bratobójcza walka o władzę, okazało się trudnym i kosztownym przedsięwzięciem do tego stopnia, że Pompejusz wykorzystał dzień Szabatu, aby za pomocą machin oblężniczych ostrzelać i zdobyć Świątynię. Niedługo potem żołnierze rzymscy przypuścili krwawy szturm na mieszkańców. Mordowali nawet tych, którzy ukryli się w murach Św

  22 lipca 1944 jedna z najważniejszych dat w historii Polski

  01 stycznia 1970|Historia

  22 lipca 1944 roku, ogłoszono w Chełmie na Lubelszczyźnie Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stanowiący proklamację suwerenności, a zarazem obwieszczenie o objęciu władzy nad terytorium państwa polskiego przez PKWN, z ramienia Krajowej Rady Narodowej. Pisaliśmy o tym pamiętnym wydarzeniu przed rokiem tekst jest dostępny [tutaj]. Z dzisiejszej perspektywy dla dominującej większości Polaków ta data nie znaczy niczego, dla części starszego pokolenia przypomina pewne zakłady przemysł

  Bitwa Warszawska 1920 a dzisiejsza rusofobia w Polsce

  01 stycznia 1970|Historia

  Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana potocznie cudem nad Wisłą, to z pewnością jedno z najznamienitszych wydarzeń w historii Polski, jak również ważne (ale nie pamiętane) wydarzenie w dziejach Europy i Świata. Pod Warszawą armia Józefa Piłsudskiego pokonała Armię Czerwoną w wielodniowej i składającej się z kilku faz bitwie. Szczegóły wojskowe pozostawmy historykom wojskowości, liczy się ten fakt, że przegrana Tuchaczewskiego spowodowała zarazem remis w wojnie z przewagą po stronie polskiej, poniewa

  Wojnę obronną przegraliśmy we wrześniu ale już 1938 roku

  01 stycznia 1970|Historia

  Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Pragnąc wzmocnienia sprawy pokoju pomiędzy Niemcami a Z.S.R.R., i działając na podstawie podstawowych zasad Porozumienia o Neutralności zawartego w kwietniu 1926 r. pomiędzy Niemcami a Z.S.R.R, zawarły następujące Porozumienie: Artykuł 1. Obie Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się poniechać jakichkolwiek aktów przemocy, agresji, czy też jakichkolwiek ataków przeciw sobie, tak indywidualnie, jak i wspólnie z in