Ekonomia

Ekonomia

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – projekt budżetu UE na rok 2013

Połączenie konsolidacji fiskalnej z inwestycjami na rzecz przyszłego wzrostu to recepta Rady Europejskiej na stymulowanie wzrostu gospodarczego w UE i zatrudnienie. Na tych założeniach oparto projekt budżetu Wspólnoty na rok 2013, opublikowany 25 kwietnia. Budżet UE jest skoncentrowany na priorytetach określonych w strategii Europa 2020, poprzez odpowiednie reagowanie na obecną […]

Ekonomia

Przepraszam, a benzyna po ile?

Panowie politycy i panie polityczki doskonale się bawili w kwietniu przy okazji obchodów rocznic około smoleńskich, znowu były marsze, znowu było poważnie, narodowo, białoczerwono, martyrologicznie. Jakie to wygodne dla polityków, nie trzeba się na niczym znać – po prostu formułuje się swój pogląd na wizji i kreuje rzeczywistość dodając dowolną […]

Ekonomia

Polska wobec Euro

Idea wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej to najważniejszy krok w stronę utworzenia europejskiego imperium, potęgi gospodarczej zdolnej do finansowania a tym samym prowadzenia imperialnej polityki. Europejskie imperium w zamyśle swoich twórców ma być imperium nowego typu, ma realizować swoją omnipotencję poprzez potęgę gospodarczą, technologiczną i finansową. Stary kontynent zjednoczony […]

Ekonomia

Quantitative easings utopia albo alternatywna droga rozwoju?

Psucie pieniądza poprzez drukowanie bezwartościowych banknotów, obcinanie brzegów złotych monet, bicie monet z marnej jakości kruszcu, bicie mniejszych moment o tym samym nominale oraz inflacja to główne sposoby na oszukiwanie ekonomiczne obywateli znane światu zachodniemu od czasów rzymskich. Ileż to razy w podręcznikach historii była mowa o psuciu pieniądza przez […]

Ekonomia

O wyższości sfery produkcyjnej w gospodarce

W uproszczeniu model polskiej gospodarki kapitalistycznej można opisać poprzez podział na sfery produkcyjną – wytwarzającą wszelkiego rodzaju dobra i usługi materialne, sferę usługową skoncentrowaną na usługach niematerialnych, – ale związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarczego w różnych wymiarach większej całości oraz sferę publiczną w skład, której wchodzi bardzo szeroki zakres różnego […]

Ekonomia

Kapitał, kapitaliści, kapitalizm i proletariat a rozwój w gospodarce

Jeżeli zapytać przeciętnego Polaka, w jakim ustroju żyje odpowie bez wahania, że w „kapitalizmie”. Jeżeli poprosić o zdefiniowanie pojęcia – usłyszymy różne próby wyprowadzenia znaczenia z definicji tworzącej pojęcie kapitalizmu. Jedni powiedzą, że to ustrój gdzie za wszystko się płaci, jeszcze inni, że to system gospodarczy umożliwiający bogacenie się, a […]

Ekonomia

Ogólna koncepcja finansowania emerytur – reforma sprawiedliwa społecznie

Kompromis emerytalny to chyba najbardziej zgniła ryba podrzucona społeczeństwu przez pseudochłopsko-liberalną elitę. Nic gorszego nie można było zaproponować, niż reformę emerytalną, w której tkwią pierwiastki niedoróbki, wymagające korekty a nawet odrzucenia. Jeżeli w istocie w ostatecznych decyzjach ustawowych dojdzie do zgniłego kompromisu, – którego istotą jest zachowanie przywilejów emerytalnych dla […]

Ekonomia

Samochód odwieczne marzenie każdego Polaka

Nasze państwo składa się z miast, miasteczek i osiedli ludzkich połączonych dzięki sieci komunikacyjnej tworzonej przez drogi i linie kolejowe. Jesteśmy przyzwyczajeni, że pomiędzy wszystkimi miejscowościami w Polsce funkcjonuje sieć dróg, której przepustowość, naprawy i konserwacje zapewnia państwo – i podobnie jest z koleją, której usługi są powszechnie dostępne. Marzeniem […]

Ekonomia

Polska obecność na globalnych rynkach?

Nasza gospodarka upośledzona przez okres PRL weszła w okres przemian z bagażem nierentownego potencjału, którego znaczną część w kolejnych latach zlikwidowano, sprzedano, lub po prostu zmarnowano i z czasem wyburzono i złomowano. Czego by nie powiedzieć o planowaniu gospodarczym w PRL i RWPG, to jednakże zapewniano funkcjonowanie podstawowym gałęziom gospodarki, […]

Ekonomia

Gospodarka z ropą powyżej 10 zł za litr?

Żyjemy w ciekawych czasach, światowa konsumpcja surowców energetycznych w tym głównie ropy naftowej maleje w krajach rozwiniętych i wzrasta w krajach rozwijających się. W samym wykorzystywaniu paliw są także duże różnice, ponieważ kraje rozwijające się zużywają paliwa w sposób zdecydowanie bardziej efektywny, to znaczy – przeciętnie więcej ludzi korzysta z […]

Ekonomia

Cło a kryzys, czyli jak wyeksportowano miejsca pracy dla młodych i starych europejczyków do Azji

Wielu dziwi się, dlaczego tak jest, że w wielu krajach Unii Europejskiej całe rzesze młodych ludzi oraz osób w wieku „50+” nie ma pracy i nie może znaleźć sobie zajęcia. Zjawisko to dotyczy wszystkich krajów, z wyjątkiem tych, które mają gospodarki najbardziej konkurencyjne – nastawione na ekspansywny eksport swoich towarów […]

Ekonomia

NIE dla referendum w sprawie wieku emerytalnego. TAK dla referendum w sprawie likwidacji specjalnych podsystemów emerytalnych i przywilejów

Nie ma kasy, obecne pokolenia żyją ponad stan – stypendyści ZUS z pokolenia, 50+ którzy wcześniej odchodzą na emerytury kosztują bardzo wiele obecnie pracujących, na których emerytury nie będzie miał, kto pracować, ponieważ nie stać ich na posiadanie i utrzymanie dzieci – z powodu podatków, które płacą na utrzymanie pokolenia […]

Ekonomia

Podatek od transakcji finansowych – pierwszy krok w stronę deglobalizacji?

W Unii Europejskiej od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu euro podatku od transakcji finansowych tzw. „podatku Jamesa Tobina”. Unijny podatek od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax FTT) ma służyć opodatkowaniu instrumentów finansowych. Stopniowo wzrasta zainteresowanie opinii społecznej tym zagadnieniem, ponieważ ludzie ze zdziwieniem nie mogą zrozumieć, – […]

Ekonomia

Ceny paliw zmuszą nas do zmiany stylu życia

Ze względu na stale rosnące ceny paliw, które w proporcji do naszych zarobków stopniowo czynią z baku benzyny towar elitarny – dostępny dla nielicznych wybrańców i szczęśliwców, lub towar wymagający wyrzeczeń innego typu – musimy liczyć się z koniecznością samoograniczenia zużycia paliwa w zakresie indywidualnym. Paliwa płynne w Polsce są […]

Ekonomia

Biopaliwa – strategiczny wybór stabilności ekonomicznej

Wiele powiedziano w Polsce i na świecie na temat produkcji biopaliw, wielu narzeka czy i specjalistów – wskazuje na liczne ograniczenia i implikacje masowego produkowania biopaliw dla gospodarki. Jednym z najsilniejszych argumentów jest zabijanie bioróżnorodności a także zmniejszanie areałów przewidzianych na produkcję żywności konsumpcyjnej, przez co powoduje się znaczny wzrost […]

Ekonomia

Pieniądz globalny – równowaga ekonomiczna świata a polski dobrobyt

Od momentu wycofania się świata z systemu skonstruowanego w Bretton Woods, nie wspominając już o klasycznym systemie waluty złotej, realnie nie mamy do czynienia ze stabilizacją wartości, jako funkcji systemu monetarnego, zwłaszcza w wydaniu jego nośnika, jakim jest pieniądz fiducjarny – oparty na wierze, że „jest cokolwiek wart” a przynajmniej […]

Ekonomia

Potęga ratingów a globalna supremacja dolara

Stało się, Europa otrzymała potężny cios ze strony najpotężniejszej amerykańskiej broni – obniżono rating części krajów Unii Europejskiej. Media przekonują nas, że było to „nieuniknione” albo, że stanowiło to „konsekwencję” lub „nie dało się dalej podtrzymywać fikcji”. Formalnie niby wszystko jest w porządku, działa międzynarodowy – zglobalizowany rynek finansowy, którego […]

Ekonomia

Kłopoty polskiej służby zdrowia a Facebook

Nie ma mądrego na rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia, protest lekarzy nieskorych do przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za system porusza nawet nowego Ministra Zdrowia pana Arłukowicza. Nasz system skonstruowany jest w oparciu o stare przyzwyczajenia obywateli do oferowania usług zdrowotnych za darmo, powszechnie i bez ograniczeń dla wszystkich. Te […]

Ekonomia

Odwrócona hipoteka nie jest rozwiązaniem – wymiar moralny

Propozycja wprowadzenia do polskiego systemu prawnego uregulowań dotyczących tzw. odwróconej hipoteki stanowią jeden z ostatecznych etapów przemodelowania stosunków międzyludzkich w naszym kraju. Dotychczasowy model współpracy międzypokoleniowej zakładał troskę rodziców o przekazanie mieszkania – dobra najważniejszego dla polaków – dzieciom. Konstrukcja tzw. odwróconej hipoteki zakłada przekazanie mieszkania instytucji finansowej w zamian […]