• 16 marca 2023

  CYTATY

  Stowarzyszenie Wiara i Czyn: List Otwarty do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  14 listopada 2019|Cytaty

  Szanowny Panie Premierze, W jednej z ostatnich wypowiedzi powiedział Pan, że będzie bronił promowania ideologii gender na uczelniach wyższych. „Położę się Rejtanem, jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczyć wolność słowa zwolennikom ideologii gender”, uwłaczając jednocześnie pamięci patriotycznego gestu posła Sejmu Rozbiorowego, Tadeusza Reytana. W świetle ostatnich doniesień o fałszowaniu badań i analiz dotyczących studiów genderowych, przez eksperta i guru tego kierunku, kanadyjskie

  Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów w Senacie 30 marca 2020 r.

  05 kwietnia 2020|Cytaty

  Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów był w Senacie 30 marca 2020 r., poniżej prezentujemy za źródłem fragment stenogramu z Posiedzenia 8. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień [https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,545,1.html ], opatrzone komentarzem. Tytułem wstępu warto zauważyć, że dobrze że w Senacie dobra zmiana nie ma większości, bo pan premier poszedł tam, wyłożył jak sprawę widzi i mamy do tego dostęp. Samo przemówienie – odsłuchane – nie robi takiego wra

  List Prezesa PiS J. Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości – omówienie fragmentów (cz.1)

  12 czerwca 2020|Cytaty

  List Prezesa PiS J. Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości [Źródło: http://pis.org.pl/aktualnosci/list-prezesa-pis-j-kaczynskiego-do-czlonkow-prawa-i-sprawiedliwosci] – omówienie fragmentów, to tylko skromna i nieśmiała próba zmierzenia się z tym wielkim wydarzeniem politologicznym, którego możemy wspólnie doświadczyć. Jest bowiem czymś niesamowitym, że ten list w ogóle powstał i że został upubliczniony. To wspaniała mapa stanu umysłu, pokazująca więcej, niż dowolna migawkowa wypowied

  List Prezesa PiS J. Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości – omówienie fragmentów (cz.2)

  13 czerwca 2020|Cytaty

  Oczywiście kluczem do naszego szczęścia jest polityka historyczna, która pozwala nam na przeciwstawianie się haniebnym i bezpodstawnym oskarżeniom dotyczącym np. postaw Polaków w czasie II Wojny Światowej, czy uzasadnianiu zaborów. Jak również „… W naszej narodowej tradycji szczególną rolę ma i nadal powinna mieć rodzina tworzona przez kobietę, mężczyznę i ich dzieci, stanowiąca mocną podstawowa komórkę naszej wspólnoty narodowej”. Wszystkie cytaty w felietonie za: List Prezesa PiS J. Kaczyńskie

  List Prezesa PiS J. Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości – omówienie fragmentów (cz.3)

  14 czerwca 2020|Cytaty

  W dalszej części listu mamy kilka odwołań do szkodliwej roli opozycji oraz niesamowite wskazanie na – jak należy się domyślać – osobę pana Rafała Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski został nazwany m.in.: „przedstawicielem skrajnej lewicy”, „zagorzały zwolennik ideologii LGBT”, „osobą nawiązującą do tradycji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Wszystkie cytaty w felietonie za: List Prezesa PiS J. Kaczyńskiego do członków Prawa i Sprawiedliwości [Źródło: http://pis.org.pl/aktualnosci/list-prezesa-pis-j-k

  Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.1)

  02 lipca 2020|Cytaty

  Deklaracje programowe pana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 znajdziemy na stronie internetowej kandydującego [Źródło: https://www.andrzejduda.pl/program dostęp 2.07.2020 g. 7:30, wszystkie cytaty za źródłem]. Znajdziemy tam trzy insertujące informacje. Najpierw jest apel pana Prezydenta do rodaków, następnie przypomnienie, że go wybrano Prezydentem i dalej – tytułowe deklaracje programowe, jest ich 8 oraz chyba jeszcze ciekawsze – „Jak obronić dobrą zmianę?”. Ta druga część jest chyb

  Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.2)

  03 lipca 2020|Cytaty

  „Po drugie: Silna gospodarka i utrzymanie miejsc pracy”Czytamy tam: „Dobre funkcjonowanie gospodarki to nie tylko podtrzymywanie dobrej koniunktury, dzięki transferom do domowych budżetów Polaków, które napędzają konsumpcję.” Bezwzględnie, to nie tylko podtrzymywanie koniunktury, która już sobie zdechła i jej nie ma. Dodajmy, że jej powrót w istocie równie bardzo zależy od koniunktury głównie w Niemczech, gdzie eksportujemy jak i u nas. Więc bez cudów, naprawdę bez cudów.„Polska potrzebuje planu

  Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.3)

  04 lipca 2020|Cytaty

  „Po piąte: Produkt Polski i skuteczna dyplomacja ekonomiczna” Czytany tam: „Zapoczątkowana w mojej pierwszej kadencji akcja „Produkt Polski” musi mieć swoją kontynuację. Jako prezydent chcę nadal promować polskie produkty za granicą. Ale wiele jest też do zrobienia w kraju i to nie tylko na polu edukacji. W obecnej sytuacji gospodarczej ważna jest każda złotówka, która zostaje w ojczyźnie…” Z pewnością w jakimś zakresie tak, ale generalnie nie ma już takiej bezpośredniej zależności, bo trzeba p

  Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.4)

  05 lipca 2020|Cytaty

  „Po szóste: Rozwój wsi i przeciwdziałanie niedoborowi wody”Czytamy tam: „Wiem, ile zawdzięczam polskiej wsi. Dlatego jej problemy są głównymi zagadnieniami mojej prezydentury. Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy obszarów, które były zaniedbywane przez lata, wymagają szczególnej opieki rządzących.” Wieś już nie jest najbiedniejsza w sensie struktury społecznej. Wieś ma emerytury, wieś ma dopłaty, wieś za te dopłaty – jak nic nie produkuje, często kupuje na kredyt dzieciom mieszkania w miastach. Jeż

  Deklaracje programowe – jak obronić dobrą zmianę? (cz.5)

  06 lipca 2020|Cytaty

  Teraz przejdziemy do drugiej części deklaracji programowej pana Prezydenta, w której deklaruje chęć obrony dobrej zmiany w Polsce, „(…) składając (…) Rodakom sprawozdanie z tego, co udało się dokonać. W ten sposób chcę pokazać, co złoży się na obronę osiągnięć Polski Plus.”. Płaszczyzna pierwsza to „Inwestycja w społeczeństwo” Czytamy tam: „Dynamiczny rozwój Polski w ostatnich latach potwierdza tezę, iż realizowana strategia społeczna ma charakter prorozwojowy i stanowi istotny element mobilizu