Budżet państwa na 2016 rok

graf. red.W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano: dochody budżetu państwa na kwotę 313.788.526 tys. zł oraz wydatki budżetu państwa na kwotę 368.528.526 tys. zł, a deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 54.740.000 tys. zł, a deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240.381 tys. zł. [Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2016 PDF s.17 i nast. w tekście poniżej tutaj]. W świetle tych samych danych po korekcie budżet na 2015 domyka się w następujących kwotach: łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości: 286.700.000 tys. zł; łączna kwota wydatków budżetu państwa w wysokości 336.680.000 tys. zł; deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 49.980.000 tys. zł. Jeżeli porównamy deficyty mamy planowany wzrost deficytu o 4 mld 760 mln zł tj. prawie 10% z roku na rok.

Jako główne wskaźniki makroekonomiczne dla wskazanych założeń przyjęto: wzrost PKB 3,8% w ujęciu realnym, średnioroczny wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7% (inflacja), nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 3,6% (czyli nie uwzględniający inflacji), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,5%.

Dochody podatkowe w 2016 roku mają wynosić 276.120.000 tys. zł (w 2015: 257.591.000 tys. zł, w 2014: 254.780.985 tys. zł) na co składa się: podatek od towarów i usług 128.683.000 tys. zł (w 2015 121.301.000 tys. zł, a w 2014: 124.262.243), podatek akcyzowy 64.083.000 tys. zł, podatek od gier 1.383.000 tys. zł. Podatek dochodowy od osób prawnych to 26.047.000 tys. zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych 46.894.000 tys. zł. PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 5.500.000 tys. zł. PODATEK OD SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 2.000.000 tys. zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1.530.000 tys. zł. Dochody niepodatkowe mają osiągnąć kwotę 35.930.976 tys. zł.

Podatek od niektórych instytucji finansowych (w uzasadnieniu są dwie nazwy również „Podatek od instytucji finansowych”) – zakłada opodatkowanie aktywów niektórych podmiotów. Przedmiotem opodatkowania ma być suma wartości aktywów podatnika wynikająca z zestawienia obrotów i sald. Natomiast podmiotem opodatkowania osoby prawne (banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (oddziały instytucji zagranicznych). Podatek będzie rozliczany miesięcznie, a stawka podatku za każdy miesiąc będzie wynosić: 0,0325% podstawy opodatkowania dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 0,05% podstawy opodatkowania dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych  zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Wydatki z budżetu państwa przewidziano ogółem na 368.528.526 tys. zł. Z czego dotacje i subwencje to 196.938.111 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to 25.320.750 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych to 68.734.550 tys. zł. Wydatki majątkowe 17.585.190 tys. zł. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 31.799.900 tys. zł. Środki własne Unii Europejskiej 19.243.582 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 8.906.443 tys. zł.

Niesłychanie ciekawą pozycją jest obsługa długu Skarbu Państwa [Tamże, s. 62]. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych to 10.123.413 tys. zł, a to samo na rynku krajowym 21.676.487 tys. zł. Co jest jeszcze ciekawsze jak porównamy to z prognozą długu publicznego [Tamże, s. 198], gdzie państwowy dług publiczny na rok 2016 przewidziano jako 924,9 mld zł tj. 49% PKB, w 2015 r.: wynosił 882,9 mld zł a w 2014: 826,8 mld zł. Jak czytamy: „Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) do PKB wyniesie 51,7% na koniec 2015 r. i 51,6% na koniec 2016 r. Wzrost długu w latach 2015-16 będzie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz kształtowania się kursu złotego.” Warto zobaczyć te dane, tam jest prosta tabela pokazująca różnicę pomiędzy liczeniem długu wg. kryteriów statystyki krajowej a unijnej.

Naszych czytelników na pewno zaciekawi także zestawienie budżetów urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne [Tamże s. 72]. Kancelaria Prezydenta RP ma nas kosztować 167.614 tys. zł. Kancelaria Sejmu 453.401 tys. zł. Trybunał Konstytucyjny 33.950 tys. zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 36.558 tys. zł. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu UWAGA – 269.185 tys. zł. Sądy powszechne 7.075.766 tys. zł.

Wnioski są chyba niepotrzebne, ponieważ to nie jest żaden budżet przełomu, tylko budżet kontynuacji. Jak widać przychody podatkowe z wielkiego robienia szału przez nową władzę z tytułu dwóch nowych podatków w istocie będą bardzo małe. Nie ma możliwości, żeby z podatku od supermarketów i instytucji finansowych sfinansować wydatki socjalne, jakie ten rząd zamierza przeprowadzić, zwłaszcza w kontekście obietnic wyborczych. To co Prawo i Sprawiedliwość obiecało się nie kwituje, nie zamyka się w cyferkach. Smuci na pewno to, że ciągle nam rośnie deficyt, założenia dotyczące inflacji są bardzo wysokie, niby dlaczego inflacja miałaby przejść z około zera do około 1,7%? Co takiego ma się w kraju stać, żeby nastąpiło wahnięcie o około 100% przy założeniu, że obecnie inflacja nie przekracza około 1% i jej badanie na tym poziomie w zasadzie jest pozbawione sensu (bo nie jest dokładne – poniżej 2% ale w tym zakresie są różne sposoby podejścia). Ciekawy będzie na pewno budżet na 2017 rok! Zobaczymy czy wrócimy do bazowej stawki podatku VAT – proszę zwrócić uwagę, że na 2016 rok dochody z podatków pośrednich i akcyzy rosną.

7 myśli na temat “Budżet państwa na 2016 rok

 • 30 grudnia 2015 o 06:37
  Permalink

  Czy w budżecie na 2016 uwzględniono darowizny dla Ukrainy?

  Odpowiedz
  • 30 grudnia 2015 o 11:05
   Permalink

   I “tu” Nasze Polaków, drogi rozchodzą się z PiSem,
   NIE MA NASZEJ ZGODY NA HOŁUBIENIE “ukrainca”!!

   Ps. @dr1977 – Bat czy raczej harap, na ‘naszych”
   dobroczyńców,czy raczej złodziei, winien być
   wiotki tj.’dobrze oplatający, i ostry! 🙂

   Odpowiedz
 • 30 grudnia 2015 o 08:09
  Permalink

  Chłopaki i dziewczyny obradowały w nocy i nieco się zwiększy bat na banki 🙂

  Odpowiedz
  • 26 stycznia 2016 o 15:18
   Permalink

   I na nas też. Bo przecież banki żyją z nas i mają na nas monopol a nie zdrową konkurencję gdzie wygrywa najlepszy. Polecam znamienne słowa Stonogi po przegranych wyborach: PO was tak nie wy….. jak PiS was wy….

   Odpowiedz
 • 30 grudnia 2015 o 20:07
  Permalink

  generalnie to budżet zadłużania się i upadku, popieram prezentowane tu opinie mówiące o konieczności oszczędzania budżet musi się bilansować

  Odpowiedz
 • 30 grudnia 2015 o 23:34
  Permalink

  Śmieszne kwoty z tych nowych podatków – wiele hałasu o nic

  Odpowiedz
 • 26 stycznia 2016 o 15:21
  Permalink

  Można by brać 900zł od każdego dorosłego i budżet byłby jeszcze większy a 0 biurokracji. Ale po co. Skoro można brać 1000, 2000, 3000 + VAT + ROPA po 4zł a na całym świecie jest po 1zł. Za te 900zł było by wszystko co jest teraz i jeszcze więcej.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.