Autor: trener basseta

Historia

Legiony Rzymskie a Wojna Żydowska w I Wieku po Chr. cz.7 Militarny fenomen żydowskich powstańców

Z analizy operacji militarnych Wespazjana i Tytusa prowadzonych w l. 66–74 na terenie rzymskiej Palestyny wyłaniają się istotne zagadnienia związane ze specyfiką walki legionów rzymskich z żydowskimi powstańcami. Otóż rzymska kampania w początkowej fazie rozwoju opierała się na działaniach mających neutralizować kluczowe ośrodki oporu, patrolowaniu podbitych terenów, dokonywaniu rekonesansu i […]

Historia

Legiony rzymskie a wojna żydowska w I wieku po Chr. (cz. 6)

Oblężenie Jerozolimy Zakończenie wojny domowej w Rzymie pozwoliło ponownie zająć się sprawami wojny w Judei. W nowej sytuacji politycznej konieczność stłumienia powstania żydowskiego nabrała nowego znaczenia. Okazało się bowiem, że zdobycie Jerozolimy mogło być szansą na podniesie prestiżu nowego cesarza Wespazjana – jego władza wyraźnie by się wzmocniła. Kiedy Wespazjan […]

Historia

Legiony rzymskie a wojna żydowska z I wieku po Chr., cz. IV

Dramatyczna porażka rzymskiego namiestnika Przebieg wojny żydowskiej Wojna z żydowskimi powstańcami była w istocie długa i w swych działaniach bardzo różnorodna. Legiony rzymskie wykonywały wiele zadań, które były zależne od tego, w jakim terenie się znajdowały, i w jaki sposób walczyli Żydzi. Wyprawa Cestiusza Gallusa Faktyczne działania zbrojne przeciw Żydom […]

Historia

Legiony rzymskie a wojna żydowska z I wieku po Chr., cz. III

Wyszkolenie piechoty rzymskiej Armia rzymska we współczesnym rozumieniu była najbardziej profesjonalną armią świata starożytnego. Kwestię tą w następujący sposób ujął Józef Flawiusz: „Albowiem oni nie czekają na wojnę, żeby zacząć ćwiczenia z bronią, ani w czasie pokoju nie siedzą z założonymi rękami, aby dopiero w chwili potrzeby przyłożyć je do […]

Historia

Legiony rzymskie a wojna żydowska z I wieku po Chr., cz. II

Charakterystyka armii rzymskiej w I wieku Dla lepszego zrozumienia przedstawianych zagadnień warto bliżej przypatrzeć się strukturze i organizacji legionów walczących z żydowskimi żołnierzami. Próba ta będzie zwięzła i pozwoli pokazać w jakim środowisku wojskowym funkcjonował żołnierz rzymski. Przy tej okazji muszę zaznaczyć, że obecna nauka nie dysponuje takimi rodzajami źródeł, […]

Historia

Najsłynniejsza ofiara Senatu

Był to człowiek o przenikliwym spojrzeniu, obdarzony żywą inteligencją. Szczupły, wysoki, energiczny. Oponentów paraliżował trafnością argumentów. Tam, gdzie toczyła się najważniejsza polityka, w tym mieście, które niczym bluszcz oplątały wpływy rodzinnych klik i finansjery, był znienawidzony. Czy aby dlatego, że kochali go żołnierze, z którymi spędził niejedną ciężką zimę, niejeden […]

История Русский язык

Как вернуть Беку доброе имя? (часть 2)

Элита, к которой принадлежал полковник Юзеф Бек, в общем-то, хотела не войны, а лишь выгодного компромисса с Адольфом Гитлером. Но в лагере пилсудчиков, к которому относился Бек, существовали два разных взгляда на формирование польско-немецких отношений. Это очень важно, поскольку с одной стороны находился Эдвард Рыдз-Сьмиглый с его милитаристской концепцией (“не […]

Historia

Jak odkłamać Becka cz.2

Elita do której należał płk Józef Beck generalnie nie chciała wojny, a jedynie korzystnego kompromisu z Adolfem Hitlerem. Jednakże w obozie piłsudczyków, do którego należał Beck, istniały dwa różne spojrzenia na układanie stosunków polsko-niemieckich. To bardzo ważne, bo po jednej stronie był Edward Rydz-Śmigły z jego militarystyczną koncepcją („nie oddamy […]

Historia

Jak odkłamać Becka? (cz.1)

W dniu 5 maja 1939r. w polskim sejmie padły następujące słowa: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za […]

Historia

Gladio animadverti placet – prześladowanie chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim

Prześladowania chrześcijan miały miejsce w okresie kiedy Cesarstwo Rzymskie cieszyło się spokojem i dobrobytem. Lata 138-192 to okres szczytu potęgi Imperium, na który przypada panowanie dynastii Antoninów tj. Antonina Piusa, Marka Aureliusza (z Lucjuszem Werusem w latach 161-169) i Kommodusa, który jest jej ostatnim przedstawicielem. W historii prześladowania chrześcijan niejednokrotnie […]

Historia

Błękitna Armia a pokonanie Rosji w 1920

Pokonanie Rosji bolszewickiej przez Polskę było przede wszystkim sukcesem narodu o potężnej determinacji wyzwolonej przez działania dwóch obozów niepodległościowych. Spornym jednak jest, który z obozów miał większy udział w mobilizacji i przygotowaniu polskiej armii do konfrontacji z armia czerwoną w 1920 roku. Trudność tę dodatkowo potęguje fakt, że tuż po […]

Historia

Białe plamy II RP

Z każdym rokiem na zawsze odchodzą świadkowie drugiej wojny światowej. Ich historia życia, przedstawiona jako suma różnych doświadczeń, powinna uczyć i dawać przykład. Ale jest też historia, która powinna wyjaśniać. Pozostaje ona domeną specjalistów. Niestety, pisana jest schematycznie pod presją narodowej poprawności, nie rozwija się, nie wnosi nic do lepszego […]

Historia

Broń legionów

Oręż zwycięzców Historia Rzymu to historia jego wojen. Generalskie ambicje, wielkie bitwy, najlepsza na owe czasy technika wojskowa i liczne sukcesy rzymskiej armii inspirowały dowódców następnych epok. Kulisy militarnych podbojów Rzymu mogą być przedmiotem wieloaspektowej analizy. Niewątpliwie jednym z czynników, który decydował o powodzeniu na polu bitwy było uzbrojenie legionistów. […]

Historia

Armia profesjonalistów

Antyk – epoka, w której narodziło się prawo i prawdziwa wojskowość. W tym szczególnym okresie w historii dziejów powstała znana całemu starożytnemu światu  wyjątkowa jednostka militarna – legiony rzymskie. Od I do III wieku po Chr. legiony stanowiły armię najbardziej profesjonalną i w pełni zawodową. Jeden z ówczesnych historyków żydowskiego […]

Русский язык

Как вернуть Беку доброе имя? (часть 1)

В польском Сейме 5 мая 1939 г. прозвучали следующие слова: Мир — это ценная и желанная вещь. Наше поколение, обескровленное в войнах, наверняка, заслуживает мира. Но мир, как и почти все вещи на этом свете, имеет свою цену, высокую, но измеримую. Нам в Польше не известно понятие “мир любой ценой”. […]