Autor: Stach Glabinski

Polityka

Próba określenia przyczyn złej kondycji polskiej lewicy

Na wstępie przypomnę trzy najwyraźniejsze symptomy usprawiedliwiające określenie stanu lewicy jako złego. Są to: minimalne poparcie w wyborach, oraz marazm intelektualny występujący wraz z zanikiem demokratyzmu, co dotyczy wszystkich bez wyjątku ugrupowań tej orientacji (aspirujące do lewicowości partie, redakcje, kluby itp.). Wyrażony w momencie głosowań brak uznania jest po prostu […]

Polityka

Ideowość

Po ukazaniu się na łamach Obserwatora Politycznego artykułu Krakauera zatytułowanego “Platforma Obywatelska – bezideowa partia bez polityków?” wywiązała się obszerna dyskusja dotycząca pojmowania słowa “ideowość” oraz jego pochodnych. A temat wymaga rozwinięcia m. in. z tego względu, że – jak wynika ze wspomnianej dyskusji – dotyczy on podejmowanych przez nas […]

Ogólna Recenzje

Intelektualny regres polskiej lewicy

Opublikowanie nowego numeru Przeglądu Socjalistycznego [Źródło: tutaj] stanowi dobry pretekst do zastanowienia się nad przyczynami marnej kondycji polskiej lewicy. Mam na myśli widoczny w tym egzemplarzu, a typowy dla całej polskiej lewicy, nienormalny brak zainteresowania ideami, propozycjami programowymi i podobnymi produktami intelektu powstającymi w naszym środowisku. W omawianym numerze, a […]

Polityka

Szanse odrodzenia lewicy w Polsce

Półtora roku temu mieliśmy szansę na rozpoczęcie procesu odradzania się lewicy w Polsce. Szansa ta została zmarnowana. Nadal mamy lewicę podzieloną, lekceważoną i – według powszechnej opinii – nieautentyczną. W przekonaniu większości jest ona pseudo lewicą. Gdy bowiem uważnie przyjrzeć się naszej lewicy, widzimy, że tworzą ją odseparowane grupki, z […]