Autor: Robert Wężowicz

Paradygmat rozwoju

Cienie geostrategii bez alternatywy

Niemcy inwestując w Polskę, w tym w szczególności dokładając niewielkie kamyczki do zdolności polskiej armii, dokonują długofalowej inwestycji. Długofalowej ale takiej, która już zaczyna im przynosić konkretne korzyści. Oznacza to pojawienie się korzyści politycznych i militarnych dla Niemiec, nie zawsze tożsamych z naszymi własnymi – a często dla nas szkodliwych. […]

Wojskowość

O złym Gawronie co ministrów straszył (cz. I)

Tekst przedstawia krótką i w ogólnych jedynie rysach nakreśloną, historię „gawronizacji”, późniejszej „degawronizacji”, która z kolei przekształciła się w „dekorwetyzację” Polskiej Marynarki Wojennej i starań jakie musiano podjąć, żeby te destrukcyjne pomysły odwrócić. Osobista recenzja tragifarsy w kilku aktach. W rolach głównych: ministrowie, media i wszelakiej maści komentatorzy. O tym, […]

Wojskowość

Antymorskich mitów demaskowanie

Treść artykułu nie przyniesie myśli ani odkrywczych, ani nawet nowatorskich. Ale w końcu nawet Amerykę odkryto tylko raz. Inspiracji do jego napisania dostarczyła mi ułomność mojej własnej natury, którą najkrócej można opisać oksymoronem: słaba silna wola. Wiele razy obiecywałem sobie, że po przeczytaniu jakiegokolwiek artykułu zamieszczonego w dowolnym z głównych […]

Wojskowość

Po co nam okręt desantowy?

Jakiś czas temu, miałem okazję przeczytać tekst Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego zatytułowany Zasady wykorzystania Wojska Polskiego w zagranicznych misjach ekspedycyjnych. Autor podzielił w nim wszelakie możliwe zagraniczne misje naszych Sił Zbrojnych na dwie główne grupy: obronne – prowadzone w polu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i ofensywne, do których zaliczył między innymi działania, […]

Русский язык

Теневые стороны безальтернативной геостратегии

Германия, инвестируя в Польшу, в особенности добавляя небольшие камушки к возможностям польской армии, занимается долговременными инвестициями. Долговременными, но такими, чтобы они сразу же приносили конкретную пользу. Это означает появление политической  и военной выгоды для Германии, которая не всегда совпадает с нашей собственной, а иногда приносит нам вред. В данном тексте […]