Autor: Nikodem Berger

Religia i państwo

Problem zła i krokodyl

Holokaust, umierające z głodu dzieci w Somalii, brak przyszłości milionów, pasożytnicze szczęście jednostek, wojny, gwałty, śmierć w męczarniach. Dlaczego Bóg nie położy temu kresu? Oto pytanie, które stanowi istotę „problemu zła”. Tradycyjne rozumienie Boga uczy nas, że jest On: 1)    Wszechwiedzący 2)    Wszechmocny 3)    Dobry i pragnący Dobra. Z powyższych […]

Religia i państwo

Kapitalizm i komunizm. Dwie drogi do niewolnictwa?

Jaką postawę powinien przyjąć chrześcijanin wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i moralnego, jaki przeżywa obecnie ustrój kapitalistyczny? Apelować o utworzenie globalnego rządu i zerwanie z „bałwochwalstwem rynku”, jak to uczynił Watykan w październiku tego roku? A może podkreślać zalety „wolnej gospodarki” śladem księdza Sirico? A może jeszcze inaczej? Wprost potępić […]

Religia i państwo

Ateizm i wolny rynek

Historia ateizmu pokrywa się z historią kapitalizmu. Narodził się w XVIII wieku, gwałtownie zyskał na znaczeniu w wieku XIX, a obecnie ulega globalizacji. Czy to jest przypadek, że światopogląd ateistyczny podąża w ślad za gospodarczymi wpływami globalnych korporacji i spekulacyjnych „rynków finansowych”? Na pewno nie. Globalne korporacje, które pośrednio bądź […]

Polityka

Dwa zgromadzenia w jednym miejscu nielegalne?

Warszawski Ratusz zaproponował dokonanie zmian w Prawie o zgromadzeniach poprzez m. in. „zakazanie przeprowadzania dwóch zgromadzeń w jednym miejscu i czasie”. Z podobną inicjatywą wystąpił już kiedyś, a mianowicie w 1997 roku, Prezydent Miasta Łodzi. Było to skutkiem tego, że urzędnicy miejscy i policja nie potrafili poradzić sobie z organizowanymi […]

Ekonomia

Koniec kapitalizmu?

Kapitalizm jeszcze nie tak dawno kojarzył mi z systemem, który oparty jest na własnej zapobiegliwości obywateli, szacunku dla pracy, samorządności, uczciwości, prawie i wolnej konkurencji. Przyznam, że ten obraz świata w ogóle nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Może czas zastanowić się, w jakim systemie żyjemy? Wolna konkurencja Wolna konkurencja jest, […]

Religia i państwo

Czy ateista wierzył w Boga?

Fryderyk Nietzsche ogłosił, że „Bóg umarł”. Twierdzenie to nie było efektem intelektualnych rozważań, lecz „wiedzą radosną”. Wypływało z intensywnego doświadczenia mistycznego. Doświadczenie to, nazwane „6 000 stóp poza człowiekiem i czasem” opisuje Nietzsche w Ecce Homo. „Pojęcie objawienia, – w tem znaczeniu, że coś nagle z niewysłowioną pewnością i dokładnością widzialne, […]

Religia i państwo

Dlaczego wybieram „religijny fundamentalizm”?

Ład współczesnego świata opiera się na czymś, co można by nazwać „konsensem neoliberalnym”. Globalna społeczność to zbiór indywiduów, które egoistycznie dążą do zaspokajania swoich potrzeb materialnych. Reguły gry w tym powszechnym pochłanianiu wszystkiego mają charakter jedynie porządkujący i mogą być nieustannie zmieniane w drodze negocjacji między różnymi grupami interesu. Po […]