Autor: krakauer

Paradygmat rozwoju

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu

Współczesne społeczeństwo wymaga współczesnego patriotyzmu. Patriotyzm klasyczny w Polsce, to w głównym nurcie patriotyzm w rozumieniu bogoojczyźnianym i nacjonalistycznym. Przy czym w naszym narodzie to pierwsze zawsze było szerokie ale płytkie, natomiast to drugie opierało się na byciu przeciwko komuś innemu. Dokładnie rzecz ujmując na zdefiniowaniu wroga, w tym wroga […]

Polityka

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła – Iran? (cz.2)

Sąsiedzi z południa również mają swoje interesy. Przede wszystkim tam jest gotowość do wojny, bo mają świadomość, że ze względu na zagrożenie dla pewnego małego bliskowschodniego państwa (nie jest to Liban), Stany Zjednoczone będą musiały się zaangażować. Już przyczynili się do podpalenia Libii, zniszczenia Jemenu, tragedii w Syrii i Iraku. […]

Polityka

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła – Iran? (cz.1)

Geostrategiczna rzeczywistość przyśpieszyła i to znacznie. Iran jest dzisiaj pod wielkim znakiem zapytania. Zabicie przez USA jednego z wojskowych Iranu na terenie Iraku, to wydarzenie bez precedensu. Normalnie należałoby to uznać za akt terroryzmu państwowego, jednak zabójstwo dotyczy rzekomego głównego stratega akcji wojskowych Iranu na Bliskim Wschodzie, w tym także […]

Wojskowość

Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.2)

Z punktu widzenia wojskowego, takie nasycenie terytorium kraju oddziałami samoobrony lokalnej, ma sens jeżeli koszt tego byłby żaden lub bardzo niski dla wydatków rządu na obronność. Całość zaś byłaby zdolna do użycia sieciowego w ramach kompleksowego planu obrony. To w jakim stopniu i charakterze, to już inna kwestia – zadanie […]

Wojskowość

Składnica broni i amunicji w każdej gminie – samoobrona lokalna (cz.1)

Składnica broni i amunicji w każdej gminie, to jedyny – w naszych warunkach finansowych – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wojny asymetrycznej. Chodzi o to żebyśmy w ogóle byli w stanie przystąpić do obrony w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Trzeba tak zorganizować Obronę Terytorialną, żeby w każdej gminie w […]

Soft Power

Dlaczego naiwność jest główną cechą polskich elit?

Dlaczego naiwność jest główną cechą polskich elit? Dlaczego z taką łatwością jesteśmy w stanie poddać się obcej narracji? Dlaczego niesamodzielność w myśleniu jest tak powszechna? Dlaczego nasz kraj daje się rozprowadzać po kątach? Dlaczego w ogóle politykę naszego kraju uzależniamy od tego jak ją antycypują czynniki zewnętrzne? Jak to jest […]

Historia

Czas się zmierzyć z własną historią

Czas się zmierzyć z własną historią, pomimo nieciągłości państwa i przekłamywania jego dziejów – przed nią nie uciekniemy. Zawsze będziemy ponosić konsekwencje. Nasz kraj współcześnie manipuluje niektórymi faktami historycznymi i ich interpretacją. W oficjalnej historiografii mamy połączenie triumfalnego mesjanizmu, martyrologii i bohaterstwa. Budujemy pamięć współczesną na pasujących nam mitach, co […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.2)

Nasz kraj prawie w pełni otworzył się na “dobro” z Zachodu. W wyniku transformacji, prawie cała nasza gospodarka jest w rękach obcych ludzi. Nie my w kraju przełożenia zarządzania strategicznego na gospodarkę, ponieważ najwięksi gracze, decydujący o największych działaniach w skali makro mają swoje centrale decyzyjne za granicą. Dotyczy to […]

Paradygmat rozwoju

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? (cz.1)

Czy państwo scentralizowane jest dzisiaj koniecznością? Decentralizacja rozumiana jako pozwolenie na realizowanie różnych funkcji państwa, poza bezpośrednią kontrolą administracji rządowej – była u nas wprowadzana w postaci wielkiej reformy rządu pana Jerzego Buzka. Zreformowano administrację publiczną, w jej wymiarze terytorialnym. Stworzono samorząd terytorialny i powierzono mu liczne kompetencje. Jest to […]

Soft Power

Wojna hybrydowa nad Bałtykiem?

Wojna hybrydowa nad Bałtykiem jest jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy odpowiedzi interesariuszy Nord Stream 2, w kontrze na bezprawne i eksterytorialne amerykańskie sankcje dotykające państw basenu morza bałtyckiego. Głównymi aktorami po stronie broniących się budowniczych gazociągu nie będą państwa, ponieważ te nie mają interesu angażować się w żaden konflikt. Co […]

Paradygmat rozwoju

Nord Stream 2 – nowy rozdział w globalnym przekładańcu (1)

Nord Stream 2 po nałożeniu przez Amerykanów sankcji, na firmy go budujące, stał się nowym rozdziałem w globalnym przekładańcu. Po tym, jak rząd federalny w Berlinie wydał komunikat o ubolewaniu, wsparty działaniami Komisji Europejskiej, przeciwnej mieszaniu się USA w wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej – mamy nową sytuację geostrategiczną. Niby nic […]

Polityka

ZSRR to państwo któremu ludzkość zawdzięcza przetrwanie

Zrównanie ZSRR z III Rzeszą jest skandalem na miarę zastępowania historii – histerią. Co więcej to jawna i dokonywana w biały dzień próba okłamania milionów ludzi w Europie i na całym świecie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nawiązująca do II Wojny Światowej jest haniebna. Realizowana dla aktualnych celów politycznych, które są częścią […]

Ekonomia

Nie można napędzać administracyjnie wzrostu cen

Nie można napędzać administracyjnie wzrostu cen. Dotyczy to każdego poziomu funkcjonowania sfery publicznej. Zaczynając od usług komunalnych na poziomie lokalnym, poprzez opodatkowanie i obłożenie akcyzą energii na poziomie krajowym, a na cenie emisji zanieczyszczeń kończąc. Wszelkie tego typu regulacje to duszenie gospodarki rynkowej, nakładanie kagańców i eliminacja wolnej konkurencji. To, […]

Polityka

Pan Donald Tusk będzie…

Pan Donald Tusk będzie. Po prostu będzie odgrywał olbrzymią rolę w naszej polityce, chociaż w istocie nie ma do tego mandatu. Sytuacja, w której były polityk i były urzędnik europejski jest pozycjonowany na recenzenta rzeczywistości, nie jest wygodna ani dla niego, ani korzystna dla systemu państwowego. Pan Donald Tusk odegrał […]

Polityka

Sądy powinny podlegać kontroli jak każdy inny urząd

Sądy powinny podlegać kontroli jak każdy inny urząd – to jest zasada generalna, ponieważ nie ma demokracji, jeżeli nie ma demokratycznej kontroli. Uwaga, mówimy o Sądach, czyli wyspecjalizowanych urzędach, w których pracują sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości. Jeżeli zaś mówimy o kontroli wobec sędziów, jak to właśnie jest przeprowadzane w jednej […]