Autor: bas.nek

Społeczeństwo

Sens bycia obywatelem

Poniższy tekst to próba uzasadnienia poglądu, który z sensów bycia obywatelem: polityczny, prawny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy należy uznać za dominujący we współczesnych społeczeństwach liberalno-demokratycznych? Co to w ogóle znaczy być obywatelem? „Bycie obywatelem wiąże się z kategorią obywatelskości, rozumianą jako zespół postaw poznawczych i normatywnych oraz odpowiadających im wzorów działania, preferencji wartości […]

Społeczeństwo

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony prawa autorskiego w Polsce

„Barbie przerodziła się ze zwykłej zabawki w wartość intelektualną”. – Robert Eckert, prezes Mattel [1] Prawo własności intelektualnej – pojęcie, zakres, podstawy prawne Prawo własności intelektualnej to termin obejmujący elementy z różnych dziedzin prawa, które mają za zadanie regulację zasad korzystania z tzw. własności intelektualnej. Polska ma wieloletnią tradycję w […]

Społeczeństwo

Od CV do łowcy talentów, czyli jak zaprezentować się pracodawcy

Aby uwolnić się od zarzutu dyskryminacji, pracodawca musi udowodnić, że podczas rekrutacji kierował się obiektywnymi powodami. Powinien, zatem posiadać odpowiadający wymogom danego stanowiska opis, z którego jednoznaczne wynikają oczekiwania w stosunku do kandydata do pracy [1]. Rekrutacja polega na poszukiwaniu i przyciąganiu wystarczająco dużej liczby kandydatów do pracy, tak, aby […]

Ogólna Technologia

Badanie opinii użytkowników przeglądarki Firefox i Google

Każdy z nas używa jakiejś przeglądarki do wyświetlania stron internetowych. Najczęściej jest to Chrome, Opera, Safari oraz Firefox. Ta ostatnia przeprowadziła ostatnio badania, które polegały na odpowiedzeniu przez jej użytkowników na pytanie jakiej sieci potrzebują. Użytkownicy odpowiadali na pytanie: „Korzystając z Firefoksa, pomagasz kształtować przyszłość Sieci. Jakiej chcesz Sieci? Chcę […]

Społeczeństwo

Szkolnictwo wyższe w Polsce – krótka analiza

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku wydało raport informacyjny na temat szkolnictwa wyższego w Polsce. Z niego dowiemy się m.in. o liczbie studentów, strukturze kształcenia, profilu kształcenia, o rekrutacjach, ofercie dydaktycznej uczelni, o ocenach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o losach absolwentów na rynku pracy i satysfakcji studentów z wyboru […]

Społeczeństwo

Miejsca, które zyskały sobie niechlubny przydomek „miejsc śmierci”

Przyjrzałam się miejscom gdzie, według badań statystycznych, popełnianych jest najwięcej samobójstw. Poniżej zebrałam wiele miejsc, które aktualnie, a także niegdyś, stanowiły miejsca naznaczone ludzkimi tragediami. Uwaga – artykuł to przestroga. Opracowanie ma istotny poglądowo charakter statystyczny i tylko takim celom służy. Najbardziej popularnymi miejscami były/są[1]: Nanjing Yangtze River Bridge – […]

Religia i państwo

Religie i podejście ich wyznawców do islamu: zbiór opinii przedstawionych w prasie i w komentarzach internautów

Na świecie istnieje wiele religii. Tych „podstawowych” oraz tych, które stworzono poprzez gry, fabuły książek oraz covery religijne. Do tych ostatnich wrzucimy te odtwarzane i mieszane elementy dotychczas znanych religii. Jedne są pokojowe, inne zaś niosą przesłanki bardzo rygorystyczne i niebezpieczne. Rozumienie i podejście do religii jest różne. Jedne odkrywcze […]

Społeczeństwo

Karōshi – zapracuj się na śmierć

W Japonii z terminem pracy idzie w parze pojęcie karōshi, oznaczające śmierć z przepracowania. Najczęściej zapracowują się menedżerowie, a ich śmierć spowodowana jest wylewem albo zawałem. Odpowiednikami tego terminu są koreańskie gwarosa i chińskie gualaosi [1]. Jednak to nie jedyny rodzaj śmierci z przepracowania. W tym samym kraju zidentyfikowano również […]

Polityka

Japońskie Wyspy Senkaku

Wprowadzenie Geolodzy uważają, że teren wokół Wysp Senkaku [1] może być bogaty w zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Jest to jeden z roszczeniowych powodów o prawa do wysp należących do Japonii [2]. Konkurencyjne roszczenia płyną głównie z Chin [3]. Okresowo pojawiają się napięcia między Japonią, Tajwanem oraz Chinami o […]

Społeczeństwo

Japonia w Światowym Rankingu Równości 2013

Od 2006 roku Światowe Forum Ekonomiczne [1] przygotowuje w listopadzie ranking dotyczący równości płci zwany Global Gender Gap. Zestawienie szwajcarskiej organizacji non profit dotyczy czterech dziedzin: polityki, ekonomi, edukacji oraz zdrowia. Materiały do analizy pozyskiwane są przez ekspertów z WEF w każdym z krajów, które poddawane są badaniu oraz pobierane […]